Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM SAYILAR. ERZURUM -10 R İ ZE 8 ANTALYA 12 KARS -15 İLİLSICAKLIK(˚C) Yukarıda bazı illerin sıcaklık dereceleri verilmiştir. Bu değerlerin ifade edilmesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM SAYILAR. ERZURUM -10 R İ ZE 8 ANTALYA 12 KARS -15 İLİLSICAKLIK(˚C) Yukarıda bazı illerin sıcaklık dereceleri verilmiştir. Bu değerlerin ifade edilmesinde."— Sunum transkripti:

1 TAM SAYILAR

2 ERZURUM -10 R İ ZE 8 ANTALYA 12 KARS -15 İLİLSICAKLIK(˚C) Yukarıda bazı illerin sıcaklık dereceleri verilmiştir. Bu değerlerin ifade edilmesinde termometreden yararlanılır. Termometrenin gösterdiği değer sıfırın üstünde ise (+), sıfırın altında ise (-) ile ifade edilir. (+) işaretine pozitif, (-) işaretine negatif adı verilir. Pozitif ve negatif sayıların oluşturduğu kümeye TAM SAYILAR kümesi denir

3 Aşağıdaki ifadeleri tam sayıları kullanarak ifade edelim. Deniz seviyesinin 40 metre üstü: + 40m Deniz seviyesinin 40 metre altı: - 40m Bir satıştan elde edilen 25TL kâr: + 25 TL Bir satıştan elde edilen 30TLzarar: - 30 TL 2 adım ileri: 2 adım 10 adım geri: -10 adım 12 tl alacak: 12 TL 250 tl borç: - 250TL ÖRNEK

4 Tam sayılar kümesi Z (Zahl Sayı) ile gösterilir.

5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1)Aşağıda sayma pulları ile gösterilen sayıları sayı doğrusunda işaretleyiniz. a) b) + + + + + - - - +5 -3

6 İLİLSICAKLIK(˚C) İ stanbul 5 Rize 7 Samsun -3 Antalya 15 Ardahan -6 Ankara 0 Kır ş ehir 3 A ş a ğ ıdaki soruları sayı do ğ rusunu kullanarak çözünüz. 1)Rize’de sıcaklık 5˚C dü ş erse, sıcaklık ne olur? 2) Ardahan’da sıcaklık 7°C artarsa, sıcaklık ne olur? 3) Ankara’da sıcaklık 6°C dü ş erse, sıcaklık ne olur? 4)Kır ş ehir’de sıcaklık 4°C artarsa, sıcaklık ne olur? 5) İ stanbul’da sıcaklık 5°C dü ş erse, sıcaklık ne olur? TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

7 Bir yunus, 4 metre derinlikten 7 metre zıplamıştır. Yunus deniz seviyesinin kaç metre üzerine çıkmıştır? Deniz seviyesi 4metre 3 metre ÖRNEK (-4)+(+7)=3 m üzerine çıkmı ş tır.

8 ALIŞTIRMALAR 1)Aşağıdaki işlemleri sayma pulları ile yaparak çözümünü sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. a)(+7) + (-4) = ? b) (-3) + (-3) = ? ÇÖZÜM a) b ) + + + + + ++ - - - - - - - - - -

9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda sayma pulları ile gösterilen toplama işlemlerini yapınız ve işlemi sayı doğrusunda gösteriniz. a. b) + ++ + + + - - - - - - - - - - + + + ++ (+6)+(-3)= +3(-7)+(+5)= (-2) Tekrar etmek istersen Ba ş a Dön.

10 KAYNAKÇA İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu

11 HAZIRLAYAN İlköğretim Matematik Öğretmenliği Meryem Melahat KATMER 100403018 2A


"TAM SAYILAR. ERZURUM -10 R İ ZE 8 ANTALYA 12 KARS -15 İLİLSICAKLIK(˚C) Yukarıda bazı illerin sıcaklık dereceleri verilmiştir. Bu değerlerin ifade edilmesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları