Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 TARİH VE GELİŞİMİ 1995199720052011 Kuruluş 1 Bina 2 Kampus 3 Fakülte 4 Fakülte 9 Fakülte 1 Yüksekokul 3 Yüksekokul 4 Yüksekokul (Konservatuarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 TARİH VE GELİŞİMİ 1995199720052011 Kuruluş 1 Bina 2 Kampus 3 Fakülte 4 Fakülte 9 Fakülte 1 Yüksekokul 3 Yüksekokul 4 Yüksekokul (Konservatuarla."— Sunum transkripti:

1

2 2012

3 TARİH VE GELİŞİMİ 1995199720052011 Kuruluş 1 Bina 2 Kampus 3 Fakülte 4 Fakülte 9 Fakülte 1 Yüksekokul 3 Yüksekokul 4 Yüksekokul (Konservatuarla Birlikte) 1 Meslek Yüksekokulu 2 Enstitü 1 Araştırma Merkezi 4 Araştırma Merkezi 86 Lisans Öğrencisi 1678 Lisans Öğrencisi 2652 Mezun 962 Hazırlık Öğrencisi 2887 Lisans Öğrencisi 241 Yüksek lisans 71 Doktora Toplam: 4161 öğrenci 10 İdari Personel 233 İdari Personel 322 İdari Personel 21 Akademik Personel 195 Akademik Personel 537 Akademik Personel 2

4 MİSYON Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır. 3

5 VİZYON Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk Dünyasına ve insanlığa değer katan, “Uluslararası Düzeyde Saygın ve Tanınan Bir Üniversite” olmaktır. 4

6 İLKELER   Atatürk milliyetçiliğine, ilke ve devrimlerine bağlı olmak   İnsan Merkezlilik, Hizmete Odaklılık ve Çevreye duyarlılık   Etik değerlere bağlılık   Cazibe Merkezlilik   Uluslararasılık   Sosyal sorumluluk   Topluma hizmet   Öğrenci merkezlilik   Bilgiye ve bilimsel düşünceye önem vermek   Değişime Uyum ve Yenilikçilik   Disiplinler arası yaklaşım   Ortak Akıl ve Katılımcı yönetim 5

7   Eğitimde uluslararası marka olmak   Bologna sürecine uyum   Nitelikli insan yetiştirme   Uluslararasılaşma   İç ve dış paydaşlarla etkili iletişim ve etkin işbirliği   Eğitim öğretimde esneklik   Teknoloji tabanlı öğrenme   Etkili Uzaktan Eğitim   Sürekli Eğitim   Hayat boyu öğrenme   Uygulamalı bilim ve teknolojilerin yönlendirdiği AR-GE çalışmaları   Uluslararası Yükseköğretim organizasyonlarına üyelik ve etkin katkı 6 HEDEFLER

8 EĞİTİM-ÖĞRETİM Eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi Etkili Yabancı Dil Öğretimi: Rusça, İngilizce, Çince Hazırlık, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Eğitim Örgün, Yaygın ve Hizmetiçi Eğitim 7

9 FAKÜLTELERİMİZ   İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat Bölümü İşletme Bölümü Maliye Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü   Edebiyat Fakültesi: Türkoloji Bölümü Tarih Bölümü Sosyoloji Bölümü Felsefe Bölümü Doğu Dilleri Bölümü   Çin Dili ve Edebiyatı   Rus Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri Bölümü   İngiliz Dili ve Edebiyatı   Fen Fakültesi: Biyoloji Bölümü Matematik Bölümü   Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Bölümü   İletişim Fakültesi: Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Gazetecilik Bölümü Halkla İlişkiler Bölümü   İlahiyat Fakültesi: İlahiyat Bölümü   Veteriner Fakültesi: Temel Bilimler Bölümü   Ziraat Fakültesi: Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Koruma Bölümü Zootekni Bölümü   Güzel Sanatlar Fakültesi: Fotoğraf Bölümü Grafik Bölümü Heykel Bölümü Peyzaj ve Çevre Tasarımı Bölümü Resim Bölümü Seramik Bölümü 8

10 YÜKSEKOKULLAR:   Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu: Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü   Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu: Antrenörlük Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü   Konservatuar : Müzik Bölümü Sahne Sanatları Bölümü   Yabancı Diller Yüksekokulu:   Mütercim Tercümanlık Bölümü   Kırgızca-Türkiye Türkçesi   Kırgızca-İngilizce   Türkiye Türkçesi-Rusça   Türkiye Türkçesi-İngilizce   Dil Öğretimi Bölümü   Türkiye Türkçesi Öğretimi Koordinatörlüğü   Kırgızca Öğretimi Koordinatörlüğü   Rusça Öğretimi Koordinatörlüğü   İngilizce Öğretimi Koordinatörlüğü   Meslek Yüksekokulu:   Büro Yönetimi   İnşaat   Muhasebe   Otomotiv 9

11 ENSTİTÜLER:   Sosyal Bilimler Enstitüsü: Tarih Türkoloji/Edebiyat İktisat İşletme Maliye Eğitim Bilimleri İletişim Bilimleri   Fen Bilimler Enstitüsü: Matematik Bilgisayar Mühendisliği Çevre Mühendisliği Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği ARAŞTIRMA MERKEZLERİ:   Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi   Bioteknolojik ve Bioçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi   Orta Asya Araştırmaları Merkezi 10

12 ÖĞRENCİ DAĞILIMI 11 Genel Öğrenci Sayıları (28.09.2011 itibarı ile) Birimin AdıHazırlıkÖnlisans-LisansLisans ÜstüGenel Toplam EDEBİYAT FAKÜLTESİ148450598 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ125639764 İLETİŞİM FAKÜLTESİ89357446 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ102308410 ZİRAAT FAKÜLTESİ5781138 VETERİNERLİK FAKÜLTESİ25545479 FEN FAKÜLTESİ48140188 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ284270 İLAHİYAT FAKÜLTESİ16218 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU62147209 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU62360422 KONSERVATUVAR5177128 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU5489143 MESLEK YÜKSEKOKULU95141236 FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ36 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ276 GENEL TOPLAM9622.8873124161 14 değişik ülke veya yöreden öğrenci çeşitliliği ile 4.161 öğrencimiz kayıtlı.

13 MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI (Önlisans ve Lisans) 12 2001– 2002 2002– 2003 2003– 2004 2004– 2005 2005– 2006 2006– 2007 2007– 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 Toplam KC 87682052142032172122002252381.956 TC 015108131625921392833496 DİĞER 0882918 15353633200 TOPLAM 87913213742832942482742893042.652

14 MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI (Yüksek Lisans ve Doktora) 13 2002– 2003 2003– 2004 2004– 2005 2005– 2006 2006– 2007 2007– 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 Toplam K. C. 0330173118174642204 T. C. 1722112419233031168 DİĞER 11 TOPLAM 11052285537407674373

15 ÖĞRENCİ MALİYETLERİ 14 Öğrenci Başına Harcama (Kurumsal) Birim Adı2011 Yılı HarcamaÖğrenci Sayısı Bir Öğrencinin Maliyeti Mühendislik Fakültesi 719,623.37 $ 303 2,374.99 $ Edebiyat Fakültesi 1,150,180.41 $ 441 2,608.12 $ İİBF 806,308.73 $ 624 1,292.16 $ İlahiyat Fakültesi 20,880.54 $ 3 6,960.18 $ İletişim Fakültesi 1,027,630.55 $ 351 2,927.72 $ Fen Fakültesi 274,094.50 $ 135 2,030.33 $ Ziraat Fakültesi 208,673.50 $ 81 2,576.22 $ Veteriner Fakültesi 480,881.81 $ 53 9,073.24 $ Güzel Sanatlar Fakültesi 215,939.11 $ 42 5,141.41 $ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 311,620.70 $ 347 898.04 $ Yabancı Diller Yüksekokulu 2,332,377.40 $ 1.102 2,116.49 $ Meslek Yüksekokulu 398,496.56 $ 140 2,846.40 $ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 336,256.75 $ 83 4,051.29 $ Konservatuar 479,112.92 $ 76 6,304.12 $ Toplam 8,762,076.85 $ 3,781.00 $ 2,317.40 $

16 PERSONELİMİZ 15 Akademik Personel Unvan Kadroların İstihdam Şekline Göre T.C.K.C.DiğerToplam T.Z.Y.Z.D.S.ÜT.Z.Y.Z.D.S.ÜT.Z.Y.Z.D.S.Ü Profesör 1933 4 5 1 62 Doçent 1327 3 26 69 Yardımcı Doçent 202012121 Öğretim Görevlisi 30 79 932 1220 Okutman 42 2 56 1435 4 2 155 Uzman 107 2 19 Araştırma Görevlisi 105060 TOPLAM144 0 2 253 32 98 6 2 0 537 İdari Personel BİRİMİ T.C. Pers.Sayısı K.C. Pers. SayısıToplam GENEL TOPLAM45277322

17 FİZİKİ ALTYAPI İki Kampus, 861.800 m2 açık alan; 17 Bina, 42 Daire 44 Laboratuar, 107 Derslik 4 Toplantı Salonu, 3 Konferans Salonu Toplam kapalı alan: 57.669 m2 Öğrenci başına düşen kapalı alan: Eğitim-Öğretim :17.24 m2 3 Yemekhane, 3 Kantin 1 Açık spor tesisi 3 Kütüphane ve Öğrenme Merkezi 16

18 HİZMETLER Öğrenci Hizmetleri Tanıtım, Bilgilendirme, Yönlendirme ve Motivasyon, Rehberlik ve Danışma, Kütüphane ve Öğrenme Merkezleri Kariyer Geliştirme ve Kişisel Gelişim, Eğitim-Öğretime İnternet Tabanlı Destek, Barınma; 864 yatak kapasiteli Öğrenci Evlerimiz, Beslenme; Öğrenciler ve personelimizin tamamına hizmet eden 1500 kişi kapasiteli 4 Yemekhane, 3 kantin, Kaliteli yemek ve yiyecekte çeşitlilik, Sağlık; 4 Doktor, 5 Hemşire ile Öğrencilerimiz ve personelimizin tamamına hizmet eden 2 sağlık merkezi, 24 saat hizmet, yılda ortalama 9.453 poliklinik hizmeti. 17

19 Öğrenci Evleri 378 Erkek, 508 Kız öğrenci olmak üzere toplam 886 yatak 18

20 SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER Öğrencilerimizin yanı sıra Akademik ve İdari Personelimizin de katıldığı çok çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Kurum içi Ülke içi Uluslararası 19

21 BİLİMSEL FAALİYETLER 20 FAALİYETLER 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEMPOZYUM ve KONGRE 10 KONFERANS ve SEMİNER121 PANEL27 SERGİ7 PROJE29 ULUSLARARASI MAKALE146 ULUSAL MAKALE75 ULUSLARARASI BİLDİRİ39 ULUSAL BİLDİRİ14 KİTAP26

22 TOPLUMA VERİLEN HİZMETLER Danışmanlık Hizmetleri Türkçe ve Diğer Dillerin Öğretimi Sertifika Tabanlı Kurslar Beceri Tabanlı Kurslar Kurumsal Kapasiteyi Geliştirici Faaliyetler Uluslararası tecrübenin aktarımı ve paylaşımı Proje tabanlı ortak çalışmalar 21

23 ÖĞRENCİ KONSEYİ VE KULÜPLERİ Yönetim ve akademik kadro ile etkin işbirliği ve iletişim Öğrenciler arası birlik, beraberlik, kaynaşma Akademik potansiyelden en üst düzeyde yararlanma, eğitime destek ve katkı Mesleki ve kişisel gelişime destek İş dünyası ve gerçek iş ortamına ait deneyim ve kariyer planlama Ekip çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirme Ulusal ve uluslararası tecrübe kazanımı 22

24 İŞ DÜNYASI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER Nitelikli iş gücü temini Danışmanlık Eğitim Programlarının geliştirilmesine katkı Kısa süreli eğitim paketleri Toplumu aydınlatıcı ve rehberlik edici çalışmalar Sosyal Hizmetler ve Destekler Toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi 23

25 ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İŞBİRLİKLERİ Ulusal Türkiye Cumhuriyeti Kırgız Cumhuriyeti T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı Kamu Kurumları, Kuruluşlar ve Özel Sektör Uluslararası Çeşitli Akademik Organizasyonlar ve Mesleki Birliklere Üyelik İşbirliği Protokolleri Değişim Programları Öğrenci Stajları, Öğretim Elemanı Deneyim Arttırma Programları Ortak Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler 24

26 MEZUNLARLA İLİŞKİLER Haziran 2011 itibari ile 3025 (2652+373) mezun Mezunlar ve mensuplar derneği Mezunlar günü (Birinci mezunlar günü 25 Haziran 2011) Mezunlar ağı; www.manasmezunlari.comwww.manasmezunlari.com 25

27 STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretimde Markalaşmak Güçlü Donanım Alt Yapısı Uluslararasılaşmak Cazibe Merkezleri Oluşturmak Bilişim Yönetim Sistemini Etkin Kullanmak Kalite Yönetimi ve Güvence Sistemini Oluşturmak Sistem, Program ve Kurum Bazında Akreditasyon Öncülük Dikey Büyüme 2626

28 E- Üniversite Etkili Öğretim Elemanı Yetiştirme ve Kaliteli Öğretim Elemanı Temin ve Yetiştirme Sistemi Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi Etkili ve Uygulanabilir Değişim Programları Kampüs İçi Yaşam Alanları Proje Tabanlı Geliştirme Faaliyetleri Etkili Tanıtım 27 STRATEJİK HEDEFLER 27

29 Eğitimde bir uluslararası marka Kurumsal bir cazibe merkezi Kırgızistan yükseköğretiminin gelişmesinde öncü ve örnek Kamu, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer Uluslararasılaşmada örnek bir yükseköğretim kurulu Türkiye’nin Orta Asya’daki yükseköğretim odağı Türk dünyası’nın ortak geleceğine katkıda etkin bir güç Dünya bilimine katkıda saygın bir üniversite 28 TEMEL HEDEFLER 28

30 Üniversite El kitabı ADEK yönergesi, ADEK ve BEK komisyonları İdari Faaliyet Raporu Akademik Faaliyet Raporu Kalite Yönetim ve Güvence Sistemi Yönergesi Öğrenci Konseyi Danışma Kurulları Aile Konseyi SEM Yönergesi Memnuniyet Anketleri GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Bologna Sürecine Uyum Sistem ve Mevzuat Eğitim-Öğretim Prog. Revizyon AKTS/ECTS ve Diploma Etiketi Web Sayfası Akademik Katalog Stratejik Plan Görev, Yetki ve Sorumluluk Dağılımları Kalite El Kitabı Tanıtım Katalogu Bilgilendirme, Yönlendirme ve Motivasyon Rehberi 2929

31 GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Uluslararasılaşma Dikey Büyüme Öncülük Kalite Güvence İnsan Kaynakları (öğretim elemanları, idari, teknik personel) E- üniversite Teknoloji Tabanlı Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Eğitim Programlarının Geliştirilmesi 3030

32 GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Donanım Sistem ve Teknolojiler Bilişim Teknolojileri Laboratuarlar ve Atölyeler Baskı- Yayın Teknolojileri Taşıtlar, Alet ve Makineler Güçlü Bir Makine Parkı Kampüs İçi Çevre Düzenlemeleri Yaşanabilir Çevre Kampus arazisinin tesviyesi Manas Ormanı Parklar Bahçeler Uygulama tarlası Seralar, botanik bahçeleri Fiziki Yapılanma Hafif Çelik Konstrüksiyon Bina Kompleksi hizmete alındı; Öğrenci Yurtları, Yemekhane İnşaatı sürüyor; Mühendislik, Veteriner, Ziraat Fakülteleri İnşaatları sürüyor; 9 Katlı Binadan Daireleri Satın Alma sürüyor Bakım Onarım 3131

33 GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI32 İş dünyası ve Toplumla İşbirlikleri Paket Eğitim Programları Konuya özel konferanslar, Seminerler ve Çalıştaylar Danışmanlık Üniversite danışma kurulu Akademik Birimler Danışma Kurulları Bölüm/Program Sektör Danışma Komiteleri Aile Konseyi Sosyal Destek Çalışmaları Tanıtım Akademik Birim Merkezli Yıl Boyu Topyekun Her Etkinlikte Hedef Kitle Esaslı (dikey) Medya’dan Etkin Yararlanma 32

34 SONUÇ Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerimizle birlikte tüm çalışanlarımızı ortak kültür değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik ve dayanışma duyguları ile yoğurarak Türklük bilincinin gelişmesine katkıda bulunan üniversitemiz, mezunlarımızın ülkelerinin kalkınma ve gelişmesine destek verebilecek üstün nitelikli insanlar olarak yetiştirilmesine özel özen göstermektedir. 33

35 16. yılında 3000 den fazla mezun veren üniversitemiz omurgası bilişim teknolojileri ve modern donanımları olan çağdaş eğitim-öğretim program ve paketleriyle toplumun her kesimine hizmetlerini sürdürmekte ve dünya bilimine katkı yapmaktaki kararlılığını devam ettirmektedir. 34

36 Üniversitemiz, Atatürk ilkeleri ve Manaslılık ruhundan almış olduğu güç ile eğitimde bir uluslararası marka ve bir dünya üniversitesi olarak üniversiteler dünyasında rekabette ön sıralarda olabilmek için başlatmış olduğu yürüyüşü azim ve kararlılıkla sürdürecektir. 35

37 Üniversitemizde 2015 yılına kadar yapacağımız çalışmalarla eğitimde bir uluslararası marka, kurumsal bir cazibe merkezi, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer, uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri ile uluslararasılaşmada örnek bir yükseköğretim kurumu, Türk Dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin bir güç ve nihayet dünya bilimine katkısı ile saygın bir üniversite olmayı hedeflemiş bulunuyoruz. 36

38 Bu yoldaki çalışmalarımıza katkıda bulunacak ve destek verecek her kuruma ve her şahsa içtenlikle teşekkür ediyor, Üniversitemizin bugünkü gelişmişlik düzeyine gelmesinde emeği geçen başta Mütevelli Heyetimiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti devlet yönetimleri ve halkına, Üniversitemizin geçmiş dönemlerdeki yönetici, öğretim elemanları ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 37

39 GELECEK ELİMİZDE … Bişkek 2012 38


"2012 TARİH VE GELİŞİMİ 1995199720052011 Kuruluş 1 Bina 2 Kampus 3 Fakülte 4 Fakülte 9 Fakülte 1 Yüksekokul 3 Yüksekokul 4 Yüksekokul (Konservatuarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları