Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 9 Kütükler (files). 1 Kütükler Metin Kütükleri (text files) –Örneğin bir metin düzenleyici ile oluşturulmuş, –İkincil saklama birimlerine kaydedilen,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 9 Kütükler (files). 1 Kütükler Metin Kütükleri (text files) –Örneğin bir metin düzenleyici ile oluşturulmuş, –İkincil saklama birimlerine kaydedilen,"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 9 Kütükler (files)

2 1 Kütükler Metin Kütükleri (text files) –Örneğin bir metin düzenleyici ile oluşturulmuş, –İkincil saklama birimlerine kaydedilen, –Karakterlerden oluşan (son karakteri ), –İsimlendirilmiş bir veri kümesi. İkili Kütükler (binary files)

3 2 Örnek Metin Kütüğü Yapısı Kütüğün birinci satırı Kütüğün ikinci (2.) satırı Giriş veri katarı (input data stream), Örnek : stdin (klavye ile ilişkilendirilmiş) Çıkış veri katarı (output data stream) Örnek : stdout ve stderr (ekran ile ilişkilendirilmiş)

4 3 Özel Karakterler ‘\n’new line ‘\t’tab ‘\f’form feed ‘\r’return (satırın 1. sütununa geri dön) ‘\b’backspace printf(“\f\t\tGenel Sınav Notları:\r\t\t________\n”); ! Referans kitap, 613. sayfadaki yer tutucular (placeholders)

5 4 Kütük Açma ve Kapama #define GIRIS_KUTUK_ADI “giris.inp” #define CIKIS_KUTUK_ADI “cikis.out”... FILE *giris, *cikis; giris = fopen (GIRIS_KUTUK_ADI, “r”); cikis = fopen (CIKIS_KUTUK_ADI, “w”);... fclose(giris); fclose(cikis);

6 5 Kütük Açma Kipleri (Modes) r : Okumak için aç (Kütük var olmalı) w : Yazmak için aç (var olan kütüğün üzerine yaz) a : Ekleme (append) için aç (Kütük var olmak zorunda değil) r+ : Okumak ve yazmak için aç (Kütük var olmalı) w+ : Okumak ve yazmak için aç (var olan kütüğün üzerine yaz) a+ : Okumak ve ekleme yapmak için aç (Kütüğün sonuna ekler)

7 6 Kütük İşlevleri stdin/stdout İşleviMetin Kütüğü İşlevi scanf(“%d”, °er);fscanf(giris, “%d”, deger); printf(“Deger: %d\n”, deger); fprintf(giris, “Deger: %d\n”, deger); ch = getchar();ch = getc(giris); putchar(ch);putc(ch, cikis); gets(dizgi);fgets(dizgi, DIZGI_BOYU, giris);

8 7 Kütük Göstergesi İşlevleri long int ftell(FILE *stream); int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence); void rewind(FILE *stream); int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos); int fsetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);


"Bölüm 9 Kütükler (files). 1 Kütükler Metin Kütükleri (text files) –Örneğin bir metin düzenleyici ile oluşturulmuş, –İkincil saklama birimlerine kaydedilen," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları