Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

String fonksiyonları:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "String fonksiyonları:"— Sunum transkripti:

1 String fonksiyonları:
char Strchr(char *str,char ch) int Strspn(char *str1,char *str2) char *Strtok(char *s1,char *s2) int Strlen(char *str) char *Strcat(char *s1,char *s2) char *Strcpy(char *s1,char *s2) char *Strncpy(char *s1,char *s2,unsigned int n) char *Strset(char *s1,int c) int Strcmp(char *s1,char *s2) int Strcmpi(char *s1,char *s2) int Stricmp(char *s1,char *s2) char *Strupr(char *str) char *Strlwr(char *str) char *Strrev(char *str)

2 Matematiksel Fonksiyonlar:
double sin(double x) double cos(double x) double asin(double x) double acos(double x) double atan(double x) double sinh(double x) double cosh(double x) double tanh(double x) double floor(double x) double ceil(double x) double fmod(double x,double y)

3 Matematiksel Fonksiyonlar:
int abs(int i) long labs(long l) double fabs(double d) double sqrt(double x) double exp(double x) double pow(double x,double y) int rand(void) void srand(unsigned int x) double log(double x) double log10(double x)

4 Dosya Fonksiyonları: int fflush(FILE *dat)
FILE fopen(char *Dosyaismi,char *Tip) Tip tanımları: R: Dosyanın sadece okuma modunda açılacağını gösterir. W: Dosyanın sadece yazma modunda açılacağını gösterir. A: Dosyanın sadece yazma modunda açılacağını gösterir. İsmi belirtilen dosya disk üzerinde yok ise yaratılacak, disk üzerinde mevcut durumda ise açılacak ve dosya sonuna konumlanılacaktır. R+: Dosyanın okuma ve yazma modunda açılacağını gösterir. Bu şekilde açılan dosyanın disk üzerinde bulunması zorunludur. W+:Dosyanın okuma ve yazma modu altında , yaratılarak açılması sağlanır. Dosya mevcut durumda ise, içerilen bilgiler silinecektir. A+:Mevcut bir dosyayı okuma ve yazma(ekleme) modu altında açar. Bu şekilde açılan mevcut dosyaların içindeki bilgiler silinmez.

5 Dosya Fonksiyonları: T:Text tipi dosyalar için kullanılır.
B:Binary tipli dosyalar için kullanılır. int fclose(FILE *dat) int fcloseall(void) unsigned fwrite(*void *Kay,unsigned uz, unsigned x, FILE *dat) unsigned fread(void *Kay,unsigned uz, unsigned x, FILE *dat) int fseek(FILE *dat,long x, int Ref) Ref parametreleri: SEEK_SET:Dosya başlangıcını gösterir. SEEK_CUR:O anki kayıt pozisyonunu gösterir. SEEK_END:Dosya sonunu gösterir. int feof(FILE *dat)

6 #include <stdio.h>
FILE *dat; char ad[16],sy[16]; int gun,ay,yil; char cev; Main() {dat=fopen(“Karto.dat”,”at”); do { printf(“Kayit girisi \n”); printf(“ \n”); printf(“Adı : “);scanf(“%s”,ad); printf(“Soyadı : “);scanf(“%s”,sy); printf(“Doğduğu gün : “);scanf(“%d”,&gun); printf(“Doğduğu ay : “);scanf(“%d”,&ay); printf(“Doğduğu yil : “);scanf(“%d”,&yil); fprintf(dat,”%s %s %d %d %d\n”,ad,sy,gun,sy,yil); printf(“Devam edecekmisiniz :”); fflush(stdin); cev=getchar(); } while(cev!=‘h’ && cev!=‘H’); fclose(dat); }

7 #include <stdio.h>
FILE *dat; char ad[16],sy[16]; int gun,ay,yil; Main() {dat=fopen(“Karto.dat”,”rt”); while(!feof(dat)) {fscanf(dat,”%s %s %d %d %d\n”,ad,sy,&gun,&ay,&yil); printf(“%-15s %-15s %02d.%02d.%04d\n”,ad,sy,gun,ay,yil); } fclose(dat);

8 #include<stdio.h>
#include<errno.h> struct kaytip { char iz; char ad[16]; char sy[16]; char tl[16]; } kayrec; FILE *dat; int kayuz,kayno; long kaypos; char cev; extern int errno; main() {dat=fopen(“Rehber.dat”,”r+”); if(errno==ENOENT) dat=fopen(“Rehber.dat”,”w+”); kayuz=sizeof(kayrec);

9 do { printf(“Kayıt no:”);
scanf(“%d”,&kayno); if (kayno>0) { kayrec.iz=‘ ‘; kaypos=(kayno-1)*kayuz; fseek(dat,kaypos,SEEK_SET); fread(&kayrec,sizeof(kayrec),1,dat); if(kayrec.iz!=‘*’) { printf(“Adı :”); scanf(“%s”,kayrec.ad); printf(“Soyadı :”); scanf(“%s”,kayrec.sy); printf(“Telefonu :”); scanf(“%s”,kayrec.tl); kayrec.iz=‘*’; fwrite(&kayrec,sizeof(kayrec),1,dat); } else printf(“Bu kayıt var. \n);

10 } else printf(“Geçersiz kayıt no.\n); printf(“Devam edecekmisiniz:”); fflush(stdin);cev=getchar(); } while(cev!=‘h’ && cev!=‘H’); fclose(dat);

11 #include<stdio.h>
#include<errno.h> struct kaytip { char iz; char ad[16]; char sy[16]; char tl[16]; } kayrec; FILE *dat; int kayuz,kayno; long kaypos; char cev; metern int errno; main() {dat=fopen(“Rehber.dat”,”r+”); if(errno==ENOENT) {printf(“Dosya bulunamadı.\n”); exit(1);

12 kayuz=sizeof(kayrec);
do { printf(“Kayıt No:”); scanf(“%d”,&kayno); if (kayno>0) { kayrec.iz=‘ ‘; kaypos=(kayno-1)*kayuz; fseek(dat,kaypos,SEEK_SET); fread(&kayrec,sizeof(kayrec),1,dat); if(kayrec.iz=‘*’) { printf(“Adı : %s\n”,kayrec.ad); printf(“Soyadı : %s\n”,kayrec.sy); printf(“Telefonu : %s\n”,kayrec.tl); } else printf(“Bu kayıt yok.\n”); else printf(“Gçersiz kayıt no. \n”); printf(“Devam edecekmisiniz..\n”);

13 fflush(stdin);cev=getchar();
} while(cev!=‘h’ && cev!=‘H’); fclose(dat); }


"String fonksiyonları:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları