Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak"— Sunum transkripti:

1 Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak

2 Temel Dosya İşlemleri Açmak (okumak için, yazmak için …)
Dosyadan okumak Dosyaya yazmak Dosyanın sonuna yazmak/okumak Dosyayı kapatmak

3 Temel Dosya Fonksyonları
Açmak/Kapatmak fopen, fclose Okumak fread, fgets, fgetss, fgetcsv, fgetc Yazmak fwrite, fputs, fputc, Dosyada gezmek rewind, fseek, ftell

4 Fopen ile dosya açmak $fp = fopen "w"); // ftp $fp = fopen (" "r"); // http $fp = fopen ("c:\\data\\info.txt", "r"); // windows $fp = fopen ("/home/rasmus/file.gif", "wb"); //unix

5 fopen Dosya Açma Modları 'r' – sadece oku; işaretçi dosyanın başında
'r+' – oku ve yaz; işaretçi dosyanın başında 'w' – sadece yaz işaretçi dosyanın başında 'w+' – oku ve yaz; işaretçi dosyanın başında 'a' – sadece yazma; işaretçi dosyanın sonunda.Eğer dosya yoksa onu oluşturur. 'a+' – yazma ve okuma; işaretçi dosyanın sonunda.Eğer dosya yoksa onu oluşturur.

6 Fwrite fonksyonu int fwrite/fputs (int fp, string string, int uzunluk)
Stringi fp dosyasına uzunluk kadar yazar //örnek <? $fd = fopen ("text.txt", "w"); if (! $fd) {echo “Yazamadı!"; exit; } fwrite($fd, " ", 100); fclose ($fd); ?>

7 fread string fread (int fp, int x)
fp dosyasaında x uzunluğunda karakter okur // bir kere de tüm dosyayı okur <? $dosyaAdi = "something.txt"; $fd = fopen ($ dosyaAdi, "r"); $contents = fread ($fd, filesize ($dosyaAdi)); echo nl2br("$contents"); fclose ($fd); ?>

8 fgets string fgets (int fp, int x)
fp’den 1 satırdaki x tane karakteri okur <? $fd = fopen ("text.txt", "r"); while (!feof ($fd)) { $okunan = fgets($fd, 4096); echo $okunan; } fclose ($fd); ?>

9 fgetss <> ile yazılmış html etiketlerini atlayarak okur
string fgetss (int fp, int length) <> ile yazılmış html etiketlerini atlayarak okur <? $fd = fopen ("text.txt", "r"); while (!feof ($fd)) { $buffer = fgetss($fd, 500); echo $buffer."<br>"; } fclose ($fd); ?>

10 Basic File Operations: fgetcsv
array fgetcsv (int fp, int length, [ ayraç]) ayraçları atlayarak bir satırdaki karakterleri okur <? $fd = fopen ("csv.txt", "r"); while (!feof ($fd)) { list($fname, $lname) = fgetcsv($fd, 500); echo "$lname, $fname<br>"; } fclose ($fd); ?>

11 Copy fonksyonu <?php $file = 'example.txt'; $newfile = 'example.txt.bak'; if (!copy($file, $newfile)) {    echo “dosya kopyalanamadı...\n"; else echo “dosya kopyalandı”} ?>

12 File I/O: Navigation in files
int rewind (int fp) İmleci dosyanın başına getirir int fseek (int fp, int offset [, int whence]) İmleci istenen yere(ofset) getirir. int ftell (int fp) İmlecin yerini gösterir

13 File I/O: OS File Operation
chmod — dosya modunu değiştirir chown — dosyanın sahibini değiştirir copy — dosyayı kopyalar diskfreespace — Returns available space in directory feof — Tests for end-of-file on a file pointer file_exists — dosyanın olup olmadığını kontrol eder filesize — dosyanın büyüklüğünü gösterir filetype — dosya tipini gösterir ftruncate — Truncates a file to a given length. is_dir — klasör olup olmadığını söyler is_executable — Tells whether the filename is executable is_file — Tells whether the filename is a regular file is_link — Tells whether the filename is a symbolic link is_readable — Tells whether the filename is readable is_writeable — Tells whether the filename is writeable mkdir — klasor oluşturur rmdir — klasor siler tempnam — Creates unique file name tmpfile — Creates a temporary file unlink — Deletes a file

14 Php ile önce htdocstaki klasörünüzün altına bir dosya açıp içine hoşgeldiniz yazınız.
Kullanıcı için bir form oluşturunuz ve kullanıcının girdiği ad,soyad, sifre, mail isimlerini virgullerle ayırarak bu dosyaya yazdırınız.Kullanıcı isimleri alt alta yazılacak. Orn:

15 Bu dosyayı okuyan bir program yazınız
Bu dosyayı okuyan bir program yazınız. Dosyadaki herşeyi ekrana yazdıracak. Bu dosyayı php copy fonksyonu ile D nin altına kopyalayınız.

16 Temel işlemler Fopen Fread Fwrite Fgets Fgetss Fgetcsv Fclose

17 Dosya var mı? file_exits()
Bir dosyanın var olup olmadığını denetleyen bu fonksiyon, dosya varsa true/doğru, yoksa false/yanlış sonucunu verir. Örnek: if ( file_exits ( "bir_dosya.txt" ) ) print ("Dosya var!");

18 Dosya mı, dizin mi? is_file() ve is_dir()
Kimi zaman klasörler de tıpkı dosyalar gibi adlandırılabilir. Bir dizinde gördüğümüz ismin gerçekten bir dosyaya ait olup olmadığını bu fonksiyonla sınarız. Örnek: if ( is_file ( "bir_dosya.txt" ) ) print ("Bu bir dosyadır!");

19 Dosya okunabilir mi? is_readable()
Programda kullanmaya karar vermeden önce bir dosyanın erişilebilir ve PHP tarafından okunabilir olup olmadığını sınayan bu fonksiyon, dosya okunabilir ise true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir. Örnek: if ( is_readable ( "bir_dosya.txt" ) ) print ("Bu dosya okunabilir!");

20 Dosya yazılabilir mi? is_writable()
Programda kullanmaya karar vermeden önce bir dosyanın yazılabilir olup olmadığını sınayan bu fonksiyon, dosya yazılabilir ise true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir. Örnek: if ( is_writable ( "bir_dosya.txt" ) ) print ("Bu dosyaya yazılabilir!");

21 Dosya boyutu: filesize()
Adını verdiğimiz dosyanın boyutunu byte olarak bildirir: Örnek: print ("Dosyanın boyutu:"); print filesize( "bir_dosya.txt" );

22 Dosyaya son erişim tarihi: fileadate(), filemtime() ve filectime()
print ("Dosyanın son erişim tarihi:"); $dosya_tarihi = fileadate( "bir_dosya.txt" ); print ( " $dosya_tarihi " );

23 Touch() yeni dosya oluşturma
<?php $dosya_dizin = “C:"; touch("$dosya_dizin/yeni_belge.txt"); print ("yeni_belge adlı bir dosya oluşturuldu!"); ?>

24 Unlink() dosya silmek <?php $dosya_dizin =“C:”;
unlink ("$dosya_dizin/yeni_belge.txt"); print ("yeni_belge adlı dosya silindi!"); ?>

25 Flock <?php $dosya_adi = "/inetpub/wwwroot/bir_dosya.txt";
$dosya = fopen ($dosya_adi , 'w') or die ("Dosya açılamadı!"); flock ( $dosya , 2); // dosyayı kilitle $metin = "Bu satır dosyaya yazılacak: Merhaba Dünya!\n"; fwrite ( $dosya , $metin ) ; fputs ( $dosya , "Bu satır ise sonradan eklenecek\n" ) ; flock ( $dosya , 3); //dosyayı kilidini aç fclose ($dosya); ?>

26 1 Paylaşım Diğer proseslerin dosyayı paylaşmalarına imkan verir
2 Tam Diğer proseslerin dosya ile işlem yapmasına engel olur 3 Serbest Dosyanın 1 veya 2 olan kilidini kaldırır

27 Uygulama Ziyaretçi defteri
Kullanıcı siteye girdiğinde isterse ziyaretçi defterine mesaj bırakabilecek(defter.txt) Ya da eski mesajları okuyabilecek Bir kopyala butonu koyunuz, bu butona tıklandığı zaman defter.txt dosyasının kopyasını yanına deftercopya.txt olarak alacak.

28


"Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları