Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak. Temel Dosya İşlemleri  Açmak (okumak için, yazmak için …)  Dosyadan okumak  Dosyaya yazmak  Dosyanın sonuna.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak. Temel Dosya İşlemleri  Açmak (okumak için, yazmak için …)  Dosyadan okumak  Dosyaya yazmak  Dosyanın sonuna."— Sunum transkripti:

1 Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak

2 Temel Dosya İşlemleri  Açmak (okumak için, yazmak için …)  Dosyadan okumak  Dosyaya yazmak  Dosyanın sonuna yazmak/okumak  Dosyayı kapatmak

3 Temel Dosya Fonksyonları  Açmak/Kapatmak fopen, fclose fopen, fclose  Okumak fread, fgets, fgetss, fgetcsv, fgetc fread, fgets, fgetss, fgetcsv, fgetc  Yazmak fwrite, fputs, fputc, fwrite, fputs, fputc,  Dosyada gezmek rewind, fseek, ftell rewind, fseek, ftell

4 Fopen ile dosya açmak $fp = fopen ("ftp://user:passwd@example.com/dosya.txt", "w"); // ftp $fp = fopen ("http://www.php.net/", "r"); // http $fp = fopen ("c:\\data\\info.txt", "r"); // windows $fp = fopen ("/home/rasmus/file.gif", "wb"); //unix

5 fopen Dosya Açma Modları  'r' – sadece oku; işaretçi dosyanın başında  'r+' – oku ve yaz; işaretçi dosyanın başında  'w' – sadece yaz işaretçi dosyanın başında  'w+' – oku ve yaz; işaretçi dosyanın başında  'a' – sadece yazma; işaretçi dosyanın sonunda.Eğer dosya yoksa onu oluşturur.  'a+' – yazma ve okuma; işaretçi dosyanın sonunda.Eğer dosya yoksa onu oluşturur.

6 Fwrite fonksyonu int fwrite/fputs (int fp, string string, int uzunluk) Stringi fp dosyasına uzunluk kadar yazar //örnek

7 fread string fread (int fp, int x) fp dosyasaında x uzunluğunda karakter okur // bir kere de tüm dosyayı okur

8 fgets string fgets (int fp, int x) fp’den 1 satırdaki x tane karakteri okur

9 fgetss string fgetss (int fp, int length) <> ile yazılmış html etiketlerini atlayarak okur

10 Basic File Operations: fgetcsv array fgetcsv (int fp, int length, [ ayraç]) ayraçları atlayarak bir satırdaki karakterleri okur

11 Copy fonksyonu  echo “dosya kopyalandı”} ?>

12 File I/O: Navigation in files  int rewind (int fp) İmleci dosyanın başına getirir İmleci dosyanın başına getirir  int fseek (int fp, int offset [, int whence]) İmleci istenen yere(ofset) getirir. İmleci istenen yere(ofset) getirir.  int ftell (int fp) İmlecin yerini gösterir İmlecin yerini gösterir

13 File I/O: OS File Operation  chmod — dosya modunu değiştirir chmod  chown — dosyanın sahibini değiştirir chown  copy — dosyayı kopyalar copy  diskfreespace — Returns available space in directory diskfreespace  feof — Tests for end-of-file on a file pointer feof  file_exists — dosyanın olup olmadığını kontrol eder file_exists  filesize — dosyanın büyüklüğünü gösterir filesize  filetype — dosya tipini gösterir filetype  ftruncate — Truncates a file to a given length. ftruncate  is_dir — klasör olup olmadığını söyler is_dir  is_executable — Tells whether the filename is executable is_executable  is_file — Tells whether the filename is a regular file is_file  is_link — Tells whether the filename is a symbolic link is_link  is_readable — Tells whether the filename is readable is_readable  is_writeable — Tells whether the filename is writeable is_writeable  mkdir — klasor oluşturur mkdir  rmdir — klasor siler rmdir  tempnam — Creates unique file name tempnam  tmpfile — Creates a temporary file tmpfile  unlink — Deletes a file unlink

14  Php ile önce htdocstaki klasörünüzün altına bir dosya açıp içine hoşgeldiniz yazınız.  Kullanıcı için bir form oluşturunuz ve kullanıcının girdiği ad,soyad, sifre, mail isimlerini virgullerle ayırarak bu dosyaya yazdırınız.Kullanıcı isimleri alt alta yazılacak.  Orn:  Ali,Aktas,şifre,aliaktas@yahoo.com Fatma,Dur,FatmaDur,Fatma@hotmail.com

15  Bu dosyayı okuyan bir program yazınız. Dosyadaki herşeyi ekrana yazdıracak.  Bu dosyayı php copy fonksyonu ile D nin altına kopyalayınız.

16 Temel işlemler  Fopen  Fread  Fwrite  Fgets  Fgetss  Fgetcsv  Fclose

17 Dosya var mı? file_exits()  Bir dosyanın var olup olmadığını denetleyen bu fonksiyon, dosya varsa true/doğru, yoksa false/yanlış sonucunu verir. Örnek:  if ( file_exits ( "bir_dosya.txt" ) )  print ("Dosya var!");

18 Dosya mı, dizin mi? is_file() ve is_dir()  Kimi zaman klasörler de tıpkı dosyalar gibi adlandırılabilir. Bir dizinde gördüğümüz ismin gerçekten bir dosyaya ait olup olmadığını bu fonksiyonla sınarız.  Örnek:  if ( is_file ( "bir_dosya.txt" ) )  print ("Bu bir dosyadır!");

19 Dosya okunabilir mi? is_readable()  Programda kullanmaya karar vermeden önce bir dosyanın erişilebilir ve PHP tarafından okunabilir olup olmadığını sınayan bu fonksiyon, dosya okunabilir ise true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir. Örnek:  if ( is_readable ( "bir_dosya.txt" ) )  print ("Bu dosya okunabilir!");

20 Dosya yazılabilir mi? is_writable()  Programda kullanmaya karar vermeden önce bir dosyanın yazılabilir olup olmadığını sınayan bu fonksiyon, dosya yazılabilir ise true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir. Örnek:  if ( is_writable ( "bir_dosya.txt" ) )  print ("Bu dosyaya yazılabilir!");

21 Dosya boyutu: filesize()  Adını verdiğimiz dosyanın boyutunu byte olarak bildirir: Örnek:  print ("Dosyanın boyutu:");  print filesize( "bir_dosya.txt" );

22  Dosyaya son erişim tarihi: fileadate(), filemtime() ve filectime()  print ("Dosyanın son erişim tarihi:");  $dosya_tarihi = fileadate( "bir_dosya.txt" );  print ( " $dosya_tarihi " );

23 Touch() yeni dosya oluşturma 

24 Unlink() dosya silmek 

25 Flock 

26  1PaylaşımDiğer proseslerin dosyayı paylaşmalarına imkan verir  2TamDiğer proseslerin dosya ile işlem yapmasına engel olur  3SerbestDosyanın 1 veya 2 olan kilidini kaldırır

27 Uygulama  Ziyaretçi defteri  Kullanıcı siteye girdiğinde isterse ziyaretçi defterine mesaj bırakabilecek(defter.txt)  Ya da eski mesajları okuyabilecek  Bir kopyala butonu koyunuz, bu butona tıklandığı zaman defter.txt dosyasının kopyasını yanına deftercopya.txt olarak alacak.

28


"Dosyaya Bilgi Yazmak ve Dosyadan Okumak. Temel Dosya İşlemleri  Açmak (okumak için, yazmak için …)  Dosyadan okumak  Dosyaya yazmak  Dosyanın sonuna." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları