Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUÇ VE ŞİDDET. SUÇ, bireyin toplumda yürürlükte olan kurallara aykırı düşmesidir. Suç içeren davranışın öğrenilmesinde birincil etken kişiler arası yakın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUÇ VE ŞİDDET. SUÇ, bireyin toplumda yürürlükte olan kurallara aykırı düşmesidir. Suç içeren davranışın öğrenilmesinde birincil etken kişiler arası yakın."— Sunum transkripti:

1 SUÇ VE ŞİDDET

2 SUÇ, bireyin toplumda yürürlükte olan kurallara aykırı düşmesidir. Suç içeren davranışın öğrenilmesinde birincil etken kişiler arası yakın ilişkilerdir.

3 Çocukların davranışlarını ve dürtülerini kontrol etmekte zorluk yaşaması ve düşünmeden hareket etmeleri Hayal kırıklığına karşı toleranslarının düşük olması ve bir engellenmeyle karşılaştıkları zaman bununla nasıl başa çıkacaklarını bilememeleri Sosyal becerilerinin zayıf olması; sorunları ve çatışmaları çözmede, öfkelerini kontrol etmede ve iletişim kurmada problem yaşamaları Ailelerin çocukların eğitim yaşamını ihmal etmesi

4 Ailenin çocuğa olan ilgisinin zayıflığı ve çocuğun yaşamını takip etmekte başarısız olması Ailenin tutarsız ve sert disiplin uygulamalarında bulunması Ailede iç çatışma olması, ev içinde şiddetin ve istismarın varlığı Çocuklarda madde kullanımı ve depresyon belirtilerinin olması, bunların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde kötü etkileri

5 A ILELERIN VE Ç OCUKLARıN D AVRANıŞLARıNDA Ş IDDET 1. Güneydoğu Anadolu % 42.2 2. Karadeniz % 26.7 3. Marmara bölgesi % 24.4 Fiziksel şiddetin en az olduğu bölge ; % 11.8'le Ege bölgesi

6

7 Ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocukların bu kurumlara girmeden önceki son üç ay içerisinde fiziksel şiddet ile karşılaşma sıklığı % 69.2 ve fiziksel şiddet uygulama sıklığı % 69.3 olarak tespit edilmiştir.

8 Ö ĞRENCILERIN E N Ç OK Ş IDDET O LARAK A LGıLADıĞı O N D AVRANıŞ ; 1.Sert Davranma %71,0 2.Kaba Söz ve Davranış %53,7 3.Tartaklanma %48,6 4.El Şakası (Tekme, tokat, yumruk v.b.) %42,4 5.Azarlanma %40,5 6.Başkası Tarafından Yaralanma %38,8 7.Küfür Edilme %38,6 8.Baskı Kurulması %37,0 9.Kişilerin Duygularını İncitecek Söz Ya da Davranış %35,6 10.Öğretmenin Tehdit Etmesi %34,1

9 Ö ĞRENCILERIN E N A Z Ş IDDET O LARAK A LGıLADıĞı O N D AVRANıŞ 1. Öğretmenin Küçük Düşüren Sözleri %26,8 2. Eksiklerin Yüzüne Vurulması %24,1 3. Manevi Değerlere Hakaret %23,1 4. Öğretmenin Kızması %22,9 5. İğneleyici Şekilde Konuşma %21,6 6. Alay Edilme %21,4 7. Anne ve Babanın Tehdit Etmesi %21,1 8. Laf Atılma %19,5 9. Her Türlü Engelleme %18,6 10. Ağız Dalaşı %18,4

10 Ş IDDET D AVRANıŞıNıN N EDENLERI Çevresel Faktörler Toplumsal Faktörler Ailesel Faktörler Bireysel Faktörler

11

12 Ş IDDET D AVRANıŞı İ ÇIN R ISK F AKTÖRLERI Evde ve/veya okulda sosyal olarak aşırı içine kapanık olmak Yoğun bir izolasyon içinde olmak Şiddete maruz kalmak Başkaları tarafından çabucak kızdırılabilir olmak Aşırı alınganlık Kendine rahat verilmediği duygusunu sık yaşamak Okul başarısının düşük olması

13 Öfke kontrolü yetersizliğinin olması ve sık öfke patlamaları yaşamak Geçmişinde şiddet içeren davranışlarının bulunması Bireysel farklılıklara toleransının olmaması Madde kullanmak Dürtüsel olmak Çok çabuk hayal kırıklığı yaşamak ve bunu tolere edememek

14 S UÇ VE ŞIDDET EĞILIMLI ERGENLERIN KARŞıLAŞTıKLARı SORUNLAR Etiketlenme Beceri Eksikliği Yalnızlık, dışlanma Okuldan atılma Sağlık sorunları Yasal sorunlar Sokakta yaşama Ruhsal sorunlar Davranış sorunları

15 ERGENLİKTE DAVRANIM BOZUKLUĞU DSM IV tanı ölçütleri; 1. İnsanlarda ve hayvanlarda fiziksel zarara neden olacak davranışlar, 2.Taşınır ve taşınmaz mallarda zararlara veya kayıplara neden olacak davranışlar, 3.Dolandırıcılık ve hırsızlık, 4.Kuralları çiğneme veya bozma

16 E RKEN U YARı İ ŞARETLERI Sosyal Olarak İçe Kapanma Aşırı izolasyon ve yalnızlık duyguları Aşırı reddedilme duyguları Şiddet mağduru olmak Dalga geçilme ve tacize uğrama duyguları Okula ilginin ve akademik başarının düşük olması Şiddeti yazılar ve resimler ile anlatmak

17

18

19

20 Kontrol edilemeyen öfke Fevrilik ve sürekli olarak vurma, sindirme, zorlayıcı davranışları gösterme Disiplin öyküsü Önce yaşanmış şiddet ve agresif davranış hikayesi Farklılıklara toleransının olmaması ve ön yargılı olmak Madde ve alkol kullanımı Çetelere bağlı olma Silaha yasal olmayan yollardan ulaşma ve kullanma Ciddi şiddet tehdidi

21 ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ SUÇLULARIN İYİLEŞTİRİLMESİ 1.Önleyicilik ve erken tanıma 2.Yeniden eğitim 3.İzleme çalışmaları

22 Öğretmenler neler yapabilirler? Güvenli bir sınıf ortamı Kuralları öğrencilerle birlikte belirleyin Okul yönetimi bilgilendirin Öğrencilerinizi tanıyın Şiddet konusunda öğrencileri bilgilendirin Velileri tanıyın onlarla iş birliği yapın Model olun Başkalarına saygılı olmayı teşvik edin Şiddete sıfır tolerans tanıyın Ödül ve yaptırımları belirleyin

23 "W ILD W EB W OODS " (V AHŞI W EB O RMANı ) www.wildwebwoods.org

24 “Ç OCUĞUNUZA HIKÂYE OKUYOR MUSUNUZ / ANLATıYOR MUSUNUZ ?” SORUSUNA ILLERE GÖRE VERILEN YANıTLAR Kaynak: UNICEF Türkiye: Okul Öncesi Eğitimde Bilgi, Tutum ve Uygulama Araştırması, 2008


"SUÇ VE ŞİDDET. SUÇ, bireyin toplumda yürürlükte olan kurallara aykırı düşmesidir. Suç içeren davranışın öğrenilmesinde birincil etken kişiler arası yakın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları