Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 1."— Sunum transkripti:

1 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 1

2 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 2 ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMİ KONULAR ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ ÖNLEME SUÇ VE ŞİDDETE EĞİLİMLİ ÇOCUKLARA MÜDAHALE

3 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 3 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ “Neden şiddetin geldiğini göremiyoruz?”

4 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 4 SUÇ İŞLEMEYE YOL AÇAN ETMENLER-1 Çocukların davranışlarını kontrol etmekte zorluk yaşaması ve içlerinden geldiği gibi düşünmeden hareket etmeleri. Hayal kırıklığına toleranslarının düşük olması ve herhangi bir engellenmeyle karşılaştıkları zaman onunla başa çıkamamaları. Sorun çözme, öfke kontrolü ve iletişim kurma gibi sosyal becerilerinin zayıf olması, Çocukların eğitim yaşamının ihmal edilmesi Çocuğa yönelik zayıf danışmanlık, çocuğun yaşamını takip etmekte başarısızlık.

5 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 5 SUÇ İŞLEMEYE YOL AÇAN ETMENLER-2 Ailenin disiplin becerilerinin zayıf olması; uygunsuz, tutarsız ve sert disiplin uygulamalarının bulunması ve çocuk yetiştirme konusunda farklı anlayışların çocuğa yansıtılması. Çatışma çözme ve öfke kontrolü becerilerinin zayıf olması veya olmaması. Aile içi çatışma, evlilik uyuşmazlığı, ev içi şiddet, istismarın varlığı Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığın iyi olmaması, madde kullanımı, depresyon olması.

6 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 6 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ Birçok suç ve şiddet olayında erken tanıma ve uyarı işaretleri vardır. Bunlar çoğunlukla davranışsal ve duygusal işaretlerdir. Eğitimcilerin ve ailelerin erken uyarı işaretlerini fark etmeleri sağlamak amacıyla öncelikle çocuk ve ergenlerle olan iletişimlerini açık hale getirmekleri, onların ihtiyaçlarının ve becerilerinin farkında olmaları ve onların davranışlarına dikkat etmeleri ilk adım olabilir.

7 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 7 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ Sosyal olarak içe kapanma. Geri çekilme riskli davranış gösteren çocuklarda önemli ip uçlarından biridir. Aşırı izolasyon ve yalnızlık duyguları. İzolasyon ve yalnızlık duyguları, çocuk ve ergenlerin akranları ile geçinmekte sorun ve anlaşılmama hissi yaşamalarına ve de içerisinde bulunduğu ortama uyum sağlayamamasına yol açar.

8 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 8 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ-2 Aşırı reddedilme duyguları. İzolasyon ve reddedilme çocuklarda sıklıkla gözlemlenen bir duygudur. Şiddet mağduru olmak. Şiddet mağduru olan çocuklar gelecekte kendileri yeniden şiddete maruz kalabileceği gibi başkalarına şiddet uygulayan durumuna gelebilirler. Dalga geçilme ve tacize uğrama duyguları. Alay edilen, taciz edilen kişiler sosyal olarak içe kapanabilirler.

9 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 9 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ-3 Şiddeti yazılar ve resimler ile anlatmak. Çocuklar ve ergenler duygularını resimler, hikayeler, şiirler, çizimler ile ifade etmeyi tercih ederler. Kontrol edilemeyen öfke. Herkes öfkelenir, öfke doğal bir duygudur. Ama unutmamak gerekir ki aşırı öfke şiddetin bir numaralı uyarı işaretidir.

10 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 10 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ-4 Fevrilik ve düzenli/sürekli olarak vurma, sindirme, zorlayıcı davranışlar gösterme. Genellikle zorbalık yaparak öfkelerini gösterirler. Disiplin öyküsü. Kronik disiplin probleminin olması ciddi bir uyarı işaretidir.

11 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 11 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ-5 Önce yaşanmış şiddet ve agresif davranış hikayeleri. Agresif/öfkeli davranışlar ve şiddet tekrarlayıcı bir özellik taşır. Farklılıklara toleransın olmaması ve ön yargılı olmak. Ön yargılar ırksal, etniksel, dinsel, dilsel özelliklere ve de cinsiyete, yeteneklere ve fiziksel özelliklere bağlı olarak değişir. Madde ve alkol kullanımı. Madde veya alkol etkisi altındaki çocuk ve ergenler şiddet içerikli davranışlarda bulunabilirler.

12 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 12 ERKEN TANIMA VE UYARI İŞARETLERİ-6 Çetelere bağlı olma. Akranları tarafından dışlanmış ergenler bu gruplara ait olmak isteyebilirler. Gruba girebilmek için onların yaptıklarını yapabilirler ve zaman içinde o gruba bağlı olmaya başlarlar. Silaha yasal olmayan yollardan ulaşma ve kullanma. Ergenlerin yasal olmayan yollardan silah sahibi olmaları ve bunu kullanmaları ciddi bir tehdittir. Ciddi şiddet tehdidi. Ergenler kendilerine ve diğer öğrencilere yönelik ayrıntılandırılmış ciddi şiddet tehdidi içeren planlar yapıp bunları uygulamaya koyabilirler.

13 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 13 ERKEN UYARI İŞARETLERİ Sosyal olarak içe kapanma Aşırı izolasyon ve yalnızlık duyguları Aşırı reddedilme duyguları Şiddet mağduru olmak Dalga geçilme ve tacize uğrama duyguları Okula ilginin ve akademik başarının düşük olması Şiddeti yazılar ve resimler ile anlatmak Kontrol edilemeyen öfke Fevrilik ve düzenli/sürekli olarak vurma, sindirme, zorlayıcı davranışlar gösterme Disiplin öyküsü Önce yaşanmış şiddet ve agresif davranış hikayeleri Farklılıklara toleransın olmaması ve ön yargılı olmak Madde ve alkol kullanımı Çetelere bağlı olma Silaha yasal olmayan yollardan ulaşma ve kullanma Ciddi şiddet tehdidi

14 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 14 SUÇ VE ŞİDDETE EĞİLİMLİ ÇOCUKLARA MÜDAHALE

15 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 15 Öğretmenler çocuk ve ergenlere şiddetten korunma yolları öğretmeli. Bunun için çocuk ve ergenlere şiddet ile başa çıkabilmelerini sağlayacak becerileri kazandırmalı. Öğretmen olarak okul içinde ve dışında çocuklara iyi rol modelleri sunmamız gerekmektedir. MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

16 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 16 MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR-2 Şiddeti önleme ve müdahale çalışmalarına mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Çocuklarda görülen anti sosyal davranışın nedenleri araştırılmalıdır. Şiddet davranışını çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortam bağlamında düşünmek gerekmektedir. Şiddete yönelik müdahale, çocuk ve ergene yeni pencereler açmayı sağlamalıdır.

17 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 17 ŞİDDET DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER Şiddet davranışlarının analizini yapın. Çocuğun şiddet davranışı sergilemesine yol açan nedenleri tespit edin. Şiddet davranışının başka bir psikolojik rahatsızlığın sonucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çocuğun sorunu nasıl algıladığını öğrenin.

18 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 18 ŞİDDET DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-2 Duygularını tanımlamayı, ayırt etmeyi, onlar hakkında konuşmayı öğretin. Ailenin, çocuk şiddet içerikli davranışlar sergilediğinde ne gibi tepkiler verdiğini öğrenin. Aileyi bilgilendirin. Okula gelip gitmelerini ve çocuklarının davranışları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Kimlerle arkadaşlık ettiğini, arkadaş grubunun özelliklerinin neler olduğunu sorun.

19 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 19 ŞİDDET DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-3 Benzerlikleri ve farklılıkları kabullenmeyi öğretin. Hayal kırıklıklarını, öfkelerini, eleştirileri kendini kaybetmeden, dövüşmeden açıklamasının yollarını anlatın. Kendisine saygı gösterilmesi için, kendisinin de diğerlerine saygı göstermesini öğrenmesi gerektiğini vurgulayın. Şiddet kullanarak durumu halletmeye çalıştığı zamanlarda, haklı olsa bile nasıl haksız duruma düştüğünü kendisine hatırlatın.

20 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 20 ŞİDDET DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-4 Kendisini diğer arkadaşlarının yerine koyarak şiddet uyguladığında diğerlerinin neler yaşadığı hakkında konuşun. Hatalarını kabul etmesinin ve uygun olduğunda özür dilemesinin ona bir şey kaybettirmeyeceğini gösterin. Sorun çözebilme becerilerini kazandırın. Grup çalışmasını öğrenmesi için, sınıf içinde ya da spor faaliyetlerine katılmasını sağlayın.

21 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 21 ŞİDDET DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-5 Diğerlerini affedebilmeyi öğretin. Okul performanslarını arttırmalarına yardım edin. Bir gruba ait olmanın önemini fark ettirin. Stresli sosyal ortamları analiz etme, rica etme ve reddetme becerilerini kullanabilmesi için canlandırmalar yapın.

22 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 22 ŞİDDET DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-6 Yaşadığı kısırdöngüyü anlamasına yardım edin. Okulun disiplin kurallarını açıklayın. Okul içinde ve dışında, enerjisini boşaltabileceği sosyal aktivitelere katılması için fırsatlar yaratın.

23 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 23 SUÇ İŞLEME DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER İlk görüşmelerde değişim yaratmaktan kaçının. Eğer ortada bir suç varsa aileyi bilgilendirin. Ailesi ile görüşerek çocuğun yaptığı davranışın sorumluluğunu alması gerektiğini vurgulayın. Çocuk suç bürosuyla bağlantılı olmak.

24 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 24 SUÇ İŞLEME DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-2 Ailenin çocuklarının hayatı hakkında bilgi sahibi olmasının önemini anlatın. Çocuğun yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi olun. Suç işlemek ile ilgili tutumlarının ne olduğunu öğrenmek için bu konuda konuşun. Toplumun kurallarının ne işe yaradığının ve neden suç işlemememiz gerektiğinin mantığını kavramasına yardım edin.

25 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 25 SUÇ İŞLEME DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-3 Çocuğun bir çeteye üye olup olmadığını tespit edin. Çocuğun yeni arkadaşlıklar kurmasına, yeni bir çevre edinmesine yardım edin. Hayatındaki risk etkenlerini araştırın. Okul ile ilişkisini sürdürmesini sağlayın.

26 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 26 SUÇ İŞLEME DAVRANIŞINA MÜDAHALEDE TEMEL STRATEJİLER-4 Çocuğun kendini daha iyi tanımasına yardım edin. Çocuğun damgalanma riski olduğunu unutmayın ve davranışları yüzünden arkadaşlarının ona nasıl davranabilecekleri konusunda konuşun. Diğer öğretmenleri ve idare ile çocuk hakkında, suçtan gerekmedikçe bahsetmeyerek konuşun.

27 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 27 MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ-2006 KAYNAK:


"Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları