Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ TOPLAMA VE ÇIKARMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ TOPLAMA VE ÇIKARMA"— Sunum transkripti:

1 RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ TOPLAMA VE ÇIKARMA
2-BASİT KESİR ÇARPMA 3-BİLEŞİK KESİR BÖLME 4- TAM SAYILI KESİR DEVİRLİK ONDALIK SAYILAR RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA

2 b 0 ve a ile b tamsayı olmak üzere a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Q={a/b ; b 0 , a,bЄz} Örnek: -7/3, -3/4, 0, 2/3, -4…

3 UYARI: a olmak üzere, 0/a=0’dır. a/o tanımsızdır. o/0 belirsizdir.

4 Rasyonel sayıların özellikleri:
Rasyonel sayılarda (-)işareti kesir çizgisinin önüne , paya veya paydaya yazılabilir. -a /b = a/-b= - (a/b) ANA SAYFA

5 2.Basit Kesir Payı , paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere basit kesir denir. a/b basit kesir ise |a|<|b|’dır. UYARI: Basit kesirlerin (-1) ile (+1) arasında olduğuna dikkat ediniz. ANA SAYFA

6 3.BİLEŞİK KESİRLER Payı paydasından mutlak değerce büyük veya eşit olan kesirlere birleşik kesir denir. a/b birleşik kesir ise |a|≥|b|’dır. A NA SAYFA

7 4.Tam sayılı Kesir Tamsayılar ile ifade edilen kesirlere tam sayılı kesir denir. a ,b , c pozitif tam sayı olmak üzere, a(b/c)= a+(b/c)=(a c + b)/c dır . UYARI: a<0 ise a(b/c) a+(b/c)’dır. ANA SAYFA

8 UYARI : Bileşik kesir tam sayılı kesre , tam sayılı kesir de bileşik kesre çevrilebilir. a b olduğuna göre, c a/b=c+k/b dır. k

9 Toplama Çıkarma Paydalar eşitlenir, paylar arasında işlem yapılır.
a/b+c/d= (a.d+b.c)/b.d b/d-c/d=(a.d-b.c)/b.d ANA SAYFA

10 ÇARPMA Pay pay ile payda payda ile çarpılır. a/b.c/d=a.c/b.d UYARI: Çarpma işleminde (varsa) önce sadeleştirme yapılır. ANA SAYFA

11 BÖLME Bölen kesir ters çevrilerek çarpma yapılır. (a/b):(c/d)=(a/b).(d/c)=(a.d)/(b.c) 1) a a . c 2) a/b a b/c b c b.c ANA SAYFA

12 UYARI : Toplama , çıkarma , çarpma ve bölme işlemlerinin karışık bulunduğu bir işlem,
Parantez içleri Üslü sayılar Çarpma ve bölme Toplama ve Çıkarma sırasına göre yapılır.

13 DEVİRLİ ONDALIK SAYILAR
Devirli ondalık sayıların rasyonel sayılara çevrilmesi için, (sayının tamamı)-(devretmeyen sayı) (devreden kadar 9)(devretmeyenkadar o) ANA SAYFA

14 Payda virgülün sağ kısmı için geçerlidir. *0,3=3/9= 1/3 *0,24=24/99=8/33 *o,32=32-3/90=29/90 *0,345=345-3/990=342/990

15 UYARI : Devreden kısım 9 ise, 9 atılarak bir önceki rakama 1 ilave edilir.
*0,9= *0,49=0,5 *2,529=2,53

16 Rasyonel Sayılarda Sıralama:
Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. Pay ile payda arasındaki farklar sabit ise; Pay>Payda ise sayıları küçük olan kesir daha büyüktür. Pay<Payda ise sayıları büyük olan kesir daha büyüktür. ANA SAYFA

17

18 KAZANIMLAR: Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrultusunda gösterir.
Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.

19 KAYNAKÇA: 7.sınıf öğretmen kılavuz kitabı

20 BÜŞRA DİLEKÇİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2-A (Gece)


"RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ TOPLAMA VE ÇIKARMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları