Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ 2-BASİT KESİR 3-BİLEŞİK KESİR 4- TAM SAYILI KESİR TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇARPMA BÖLME DEVİRLİK ONDALIK SAYILAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ 2-BASİT KESİR 3-BİLEŞİK KESİR 4- TAM SAYILI KESİR TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇARPMA BÖLME DEVİRLİK ONDALIK SAYILAR."— Sunum transkripti:

1 RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ 2-BASİT KESİR 3-BİLEŞİK KESİR 4- TAM SAYILI KESİR TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇARPMA BÖLME DEVİRLİK ONDALIK SAYILAR RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA 1

2 b 0 ve a ile b tamsayı olmak üzere a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Q={a/b ; b 0, a,bЄz} Örnek: -7/3, -3/4, 0, 2/3, -4… 2

3  UYARI: a 0 olmak üzere, 1.0/a=0’dır. 2.a/o tanımsızdır. 3.o/0 belirsizdir. 3

4 1.Rasyonel sayılarda (-)işareti kesir çizgisinin önüne, paya veya paydaya yazılabilir.  -a /b = a/-b= - (a/b) Rasyonel sayıların özellikleri: ANA SAYFA 4

5 Payı, paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere basit kesir denir. a/b basit kesir ise |a|<|b|’dır. UYARI: Basit kesirlerin (-1) ile (+1) arasında olduğuna dikkat ediniz. 2. Basit Kesir ANA SAYFA 5

6 Payı paydasından mutlak değerce büyük veya eşit olan kesirlere birleşik kesir denir. a/b birleşik kesir ise |a|≥|b|’dır. 3.BİLEŞİK KESİRLER A NA SAYFA 6

7 Tamsayılar ile ifade edilen kesirlere tam sayılı kesir denir. a,b, c pozitif tam sayı olmak üzere, a(b/c)= a+(b/c)=(a c + b)/c dır. UYARI: a<0 ise a(b/c) a+(b/c)’dır. 4.Tam sayılı Kesir ANA SAYFA 7

8 UYARI : Bileşik kesir tam sayılı kesre, tam sayılı kesir de bileşik kesre çevrilebilir. a b olduğuna göre, c a/b=c+k/b dır. k 8

9 Paydalar eşitlenir, paylar arasında işlem yapılır.  a/b+c/d= (a.d+b.c)/b.d  b/d-c/d=(a.d-b.c)/b.d Toplama Çıkarma ANA SAYFA 9

10 Pay pay ile payda payda ile çarpılır. a/b.c/d=a.c/b.d UYARI: Çarpma işleminde (varsa) önce sadeleştirme yapılır. ÇARPMA ANA SAYFA 10

11 Bölen kesir ters çevrilerek çarpma yapılır. (a/b):(c/d)=(a/b).(d/c)=(a.d)/(b.c) 1) a a. c 2) a/b a b/c b c b.c BÖLME ANA SAYFA 11

12 UYARI : Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin karışık bulunduğu bir işlem, I.Parantez içleri II.Üslü sayılar III.Çarpma ve bölme IV.Toplama ve Çıkarma sırasına göre yapılır. 12

13  Devirli ondalık sayıların rasyonel sayılara çevrilmesi için, ( sayının tamamı)-(devretmeyen sayı) (devreden kadar 9)(devretmeyenkadar o) DEVİRLİ ONDALIK SAYILAR ANA SAYFA 13

14 Payda virgülün sağ kısmı için geçerlidir. *0,3=3/9= 1/3 *0,24=24/99=8/33 *o,32=32-3/90=29/90 *0,345=345-3/990=342/990 14

15  UYARI : Devreden kısım 9 ise, 9 atılarak bir önceki rakama 1 ilave edilir. *0,9=1 *0,49=0,5 *2,529=2,53 15

16 I.Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. II.Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. III.Pay ile payda arasındaki farklar sabit ise; Pay>Payda ise sayıları küçük olan kesir daha büyüktür. Pay { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/12/4100779/slides/slide_16.jpg", "name": "I.Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür.", "description": "II.Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. III.Pay ile payda arasındaki farklar sabit ise; Pay>Payda ise sayıları küçük olan kesir daha büyüktür. Pay

17 17

18 KAZANIMLAR: 1.Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrultusunda gösterir. 2.Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. 3.Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. 18

19  KAYNAKÇA: 1.www.google.comwww.google.com 2.www.cizgifilmkarakterleri.comwww.cizgifilmkarakterleri.com 3.7.sınıf öğretmen kılavuz kitabı 19

20  BÜŞRA DİLEKÇİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2-A (Gece) 110404073 20


"RASYONEL SAYILAR 1-RASYONEL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ 2-BASİT KESİR 3-BİLEŞİK KESİR 4- TAM SAYILI KESİR TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇARPMA BÖLME DEVİRLİK ONDALIK SAYILAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları