Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akran İlİşkİlerİnde İletİşİm ve empatİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akran İlİşkİlerİnde İletİşİm ve empatİ"— Sunum transkripti:

1 Akran İlİşkİlerİnde İletİşİm ve empatİ

2 İletişim kaç kişiyle olur?
Kendi kendime konuşmam bir iletişim olur mu ? İletişim bize ne fayda sağlar? Bilgi paylaşımı Öğrenme-Öğretme Duygu paylaşımı,rahatlama

3 İLETİŞİM SÜREÇLERİ 1)KOD: Bir işaret sistemidir. ( Dil, trafik işaretleri,matematik sembolleri, el-kol hareketleri… ) 2)KODLAMA: Mesajın içeriğini kod simgelerine dönüştürme. 3)KOD AÇMA- YORUMLAMA: Karşımızdakinin bize söylediğini anlama ve karşımızdakiyle olan ilişkilerimizi de işin içine katarak söylenenleri yorumlama. 4)GERİ BİLDİRİM-DÖNÜT:

4 4) GÜRÜLTÜ: Mesajın alıcı tarafından tam ve doğru anlaşılmasını etkileyen her şey. Mesafeden Kaynaklanan Gürültü: Sesten Kaynaklanan Gürültü: Nörofizyolojik Gürültü:

5 İletİşİm çeşİtlerİ SÖZLÜ İLETİŞİM: Sese konuşmaya ve dinlemeye dayalı bir iletişim türüdür. SÖZSÜZ İLETİŞİM: Mesajlar yazı ve dil dışındaki işaret sistemleri aracılığıyla kodlanmıştır.

6 İletİşİm çeşİtlerİ KİŞİ İÇİ İLETİŞİM: İnsanın iç dünyasında kendisi ile kurduğu iletişim. ‘’ Bir ben vardır bende benden içeri’’

7 kİşİler arasi İletİşİm
Birden fazla insan arasında bilgi, duygu, düşünce, yaşantı paylaşımıdır. - Yatay İletişim: Benzer pozisyon ve düzeylerdeki insanlar arasındaki iletişime denir. (örneğin öğrenci-öğrenci, öğretmen- öğretmen) - Dikey iletişim: Resmi gruplarda ast üst iletişidir. Aşağıdan yukarı ya da yukardan aşağı olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. (örneğin müdür-öğretmen, öğrenci- öğretmen)

8 İletİşİm çeşİtlerİ -YÜZ YÜZE İLETİŞİM: İletişimde bulunan bireylerin fiziksel olarak aynı mekanı paylaştıkları, iletişim kurmak için araya başka herhangi bir araç koymadıkları iletişimdir. -UZAKTAN İLETİŞİM: Aynı fiziksel mekanı paylaşmayan bireylerin çeşitli araç-gereç ve materyallerle kurdukları iletişimdir. ( facebook, mesaj, e-posta.. )

9 İyİ ve etkİlİ bİr İletİşİm kurabİlmek İçİn ;
Bireyin kendine ve iletişimde bulunduğu kişilere içten saygı duyması Etkin dinlemeyi sağlaması Somut konuşması Uygun bir biçimde kendini açması Ben dilini kullanması Tam ve tek mesaj yollaması Maske takmaması Sözel ve sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanması Empatik anlayışla yaklaşması

10 Saygi duymak Mutlu ve sağlıklı ilişkileri kurabilmek için karşılıklı saygı önkoşuldur. Saygı insanlara sadece insan oldukları için değer vermektir. Önemsemektir İlgi göstermektir Bireyi yargılamamak, eleştirmemek, alay etmemektir Din, dil, ırk, statü vb. özellikleri ne olursa olsun hoşgörüyle yaklaşabilmektir.

11 Etkİn dİnleme Dinleme sürecinde dört temel öge vardır.
Bu ögeler; işitme, dikkat, anlama ve hatırlamadır. Dinlemenin etkin olabilmesi için bu dört ögenin de kullanılması gereklidir. Etkin dinlemenin içinde sözel ve sözel olmayan davranışlar da kullanılmalıdır. Konuşmacı ile göz iletişimi kurulmalı, uygun bir yüz ifadesi olmalı, ‘’hı hı’’- ‘’anlıyorum’’ gibi pekiştirici kelimelerin kullanılması konuşmacıya dinlendiği mesajını verir. Konuşan kişi kendisini rahat ve güvende hisseder.

12 Aradakİ farki kaç kİşİ gördü???
Etkin iletişim Etkin olmayan iletişim

13 Somut konuşma Duygu düşünce ve istekler somut olarak anlatılmalıdır.
Ontolojik estetik anlayışında estetik,suje ile objenin birliğindedir sanat eserinin gerçek yanı muhatabından bağımsızdır… Eee şeyyy ke küm…

14 Uygun bİr biçİmde kendİnİ açma
Bireyin duygu düşünce ve eğilimlerini istekli olarak başka birisiyle paylaşmasıdır. Bu paylaşımda doğrular vardır bireyin iyi yanlarını söylemesi ya da sosyal maskelerini takması söz konusu değildir. BEN DİLİYLE KONUŞMAK Bireyin karşısındaki kişiyi suçlamadan, küçültmeden bir konuya ilişkin duygu ve düşüncelerini iletmesidir. Ben dilini kullanan kişi olumsuz duygularını mesajı alana onu küçültmeden iletir. Sen dili itham edici ve suçlayıcıdır.

15

16 Bu durumda ne hİssederdİnİz???
AKILSIZ APTAL NE YAPTIN BÖYLE? ŞİMDİ DAYAĞI YİYECEKSİN !!!

17 KEŞKE ÖĞRETMENLERİMİZ HEP BÖYLE OLSA
Derse vaktinde gelmemen beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bundan sonra derse geç kalmamaya özen göstermeni istiyorum. SİZ YİNE DE DERSE GEÇ KALMAZSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ

18 Tam ve tek mesaj yollama becerisine sahip olmak
Mesajın açık ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Tam ve tek cümleleri kullanmak anlamı çarpıtma potansiyelini en aza indirger. MASKE TAKMAMASI Bireyin olduğu gibi görünmesi ve içi dışı bir olmasıdır.

19 Sözel ve sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanması
Sözel davranışlar kesintilere uğrasa da sözel olmayan davranışlar kesintisiz devam eder, insanlar kendilerini sözel olmayan davranışlarla ortaya koyarlar. Gülümseyerek,sarılarak ya da alkışlayarak çok şey söylenebilir. Jest ve mimiklerden yararlanarak yapılan bir konuşma dinleyende daha iyi bir etki yaratır. Donuk bir surat ifadesiyle yapılan bir konuşma da dinleyeni sıkar .

20 empatİ “Empati” bir bireyin kendini başka bir insan yerine koyarak o insanın duygu ve düşüncelerini anlama çabasına manasına gelir. Empati kurmak insan ilişkilerinin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar insanların toplum içinde birbirleri ile uyum içinde yaşayabilmelerini kolaylaştıran bir etken olarak da gösterilebilir.

21 Empatİ KurabİlmeK İçİn Gereklİ Olan ÖGELER
1. Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

22 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir.

23 3. Empati tanımındaki son öğe ise,empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır.

24 Empatİnİn Sempatİden Farklılığı
Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Empatide anlamak, sempati de ise anlamış olalım ya da olmayalım, karşımızdakine hak vermek sözkonusudur.

25 EMPATİ- SEMPATİ Empati diğer kişiyi sıkıntıdan kurtarmak olarak düşünülür oysa sempati diğer kişinin sorunu ya da üzüntüsünü içerir. Sempatide diğer kişinin sıkıntısını paylaşmak gerekli değildir.

26 sempati benmerkezcidir
sempati benmerkezcidir. Kişi karşıdakiyle aynı şeyleri yaşamıştır ve aynı duyguları hissetmiştir ve bu yüzden olaya karşı ilgili dinleme gerçekleştirir. Empatide ise kişi karşıdakiyle aynı şeyi yaşamadığı halde onun hissiyatını anlayabilir.

27 Sempati diğerinin olumsuz durumunu anlama ile ilişkiliyken empati kişinin kendi deneyiminden gelmektedir.

28 İletişimin kalite çizgisinin ölçütleri
Dinleme kabiliyetleri ve empatidir “Karşımızdakinin ayakkabılarını giymek”

29 Anlatan kişi kaç çeşit dinleme davranışıyla karşılaşabilir?
Dinleyen kişi; Dinliyormuş gibi davranıp aslında dinlemeyebilir, Yüzeysel bir anlama ile, devamlı söz keserek dinleyebilir,

30 Kendi kimliğini “bir süre için” bir kenara bırakıp kendisine anlatılanlara motive olup, karşısındakinin duygularını ve düşüncelerini derin bir anlayış çalışmasıyla sanki O’ymuşçasına hissederek tecrübe edebilir.

31 Empati kurma yeteneğine sahip olan insanlar;
1. Toplumda en fazla sevilen insanlar olurlar. 2. Samimi yaklaşımları dinlenen kişiye güven aşılar 3. İletişimde yakaladıkları kalite ile hayat standartlarını devamlı yükseltirler

32 Empatinin kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır. Kaygı depresyon, çocukları ihmal etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında negatif bir ilişki vardır

33 Empati; bizleri gerçek, doğru ve güzel iletişim ile insanlarla olan ilişkilerimizde en iyiye, en güzele doğru yönlendirir. Bu yönlendirme ise; arkadaşlar ararsında, ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci, işveren- işçi, kişi-toplum ilişkilerinde daimi bir anlaşmayı getirir.

34 ESRA TOKMAK TUĞBA YAŞAR Sevgiler


"Akran İlİşkİlerİnde İletİşİm ve empatİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları