Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bili ş sel Geli ş im ve Dil Geli ş imi.  Giri ş  Büyüme ve Geli ş im  Geli ş im Dönemleri ve Geli ş imin Temel İ lkeleri  Geli ş im Alanları  Erken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bili ş sel Geli ş im ve Dil Geli ş imi.  Giri ş  Büyüme ve Geli ş im  Geli ş im Dönemleri ve Geli ş imin Temel İ lkeleri  Geli ş im Alanları  Erken."— Sunum transkripti:

1 Bili ş sel Geli ş im ve Dil Geli ş imi

2  Giri ş  Büyüme ve Geli ş im  Geli ş im Dönemleri ve Geli ş imin Temel İ lkeleri  Geli ş im Alanları  Erken Çocukluk Döneminde Bili ş sel Geli ş im

3  İ nsan Geli ş imini tanımlar İ nsan geli ş iminde var olan temel ilkelerin ne oldu ğ unu betimler  İ nsan geli ş iminin dönemlerini ve hangi ya ş larda kazanıldı ğ ını betimler  Geli ş im alanlarından bili ş sel geli ş imi tanımlar  Bili ş sel geli ş im kuramlarının neler oldu ğ unu açıklar  Bilgi İş leme Kuramını ve Savundu ğ u görü ş ü açıklar  Piaget'in Bili ş sel Geli ş im Kuramını ve Savundu ğ u görü ş leri açıklar  Vygotsky'nin Bili ş sel Geli ş im Kuramını ve Savundu ğ u görü ş leri açıklar  Bruner'in Bili ş sel Geli ş im Kuramını ve Savundu ğ u görü ş leri açıklar  Bili ş sel Geli ş im Kuramcıları arasındaki benzer ve farklı görü ş leri tartı ş ır


"Bili ş sel Geli ş im ve Dil Geli ş imi.  Giri ş  Büyüme ve Geli ş im  Geli ş im Dönemleri ve Geli ş imin Temel İ lkeleri  Geli ş im Alanları  Erken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları