Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK 2014- RİZE

2 Psikoloji Nedir; İnsan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanıdır.

3 PSİKOLOJİ BİLMEK ÖĞRETMENLERE NE TÜR YARARLAR SAĞLAR?

4 Bireylerin nasıl öğrendiklerini inceler
Bireylerin her alandaki gelişim özelliklerini ve öğrenmelerini inceleyen uygulamalı bilim dalıdır EĞİTİM PSİKOLOJİSİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Bireylerin nasıl öğrendiklerini inceler Bireylerin doğumdan önce ve sonraki bütün dönemlerini bilişsel, fiziksel ve psiko- motor açıdan ele alarak inceler.

5 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2010 (T) 2011 2012
2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2010 (T) 2011 2012 2013 Gelişim psikolojisine giriş 1 Temel kavramlar 2 Gelişimin ilkeleri Gelişimi etkileyen faktörler Fiziksel ve psikomotor gelişim

6 Gelişimde temel kavramlar
Gelişim; Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en son aşamasına kadar ileriye ve geriye yönelik sürekli ilerleme kaydeden değişmedir Büyüme; Fizyolojik nicel bir değişikliktir. Olgunlaşma; Potansiyel güçlerin öğrenmeden bağımsız olarak kendiliğinden iş görebilecek duruma gelmesidir. Öğrenme; Yaşantı sonucu meydana gelen kalıcı izli davranış değişikleridir. Hazırbulunuşluk; Olgunlaşma + Ön Öğrenme + Güdülenme

7 BÜYÜME OLGUNLAŞMA ÖĞRENME G e l i ş i m S ü r e c i

8 GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER
Kalıtım Çevre Hormonlar Anne babadan gelen genetik özellikler Doğum öncesi etmenler Doğum sırası etmenler Doğum sonrası etmenler Salgı bezleri Hipofiz bezi Troid bezi Paratroid bezi Pankreas bezi Böbrek üstü bezleri Cinsiyet bezleri

9 GELİŞİM İLKELERİ Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür
Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir  Gelişim nöbetleşe devam eder Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur Gelişim, genelden özele doğrudur Gelişimde kritik dönemler vardır Gelişim bir bütündür Gelişimde bireysel farklar vardır

10 GELİŞİM ALANLARI FİZİKSEL GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM AHLAK GELİŞİMİ KİŞİLİK GELİŞİM

11 Fetüs (10. hafta ve sonrası) Bebeklik (0-2 yaş)
FİZİKSEL GELİŞİM A- Doğum Öncesi Dönem B- Doğum sonrası dönem Ovum (Dölüt) (0-2 hafta) Embriyo (3-9 hafta) Fetüs (10. hafta ve sonrası) Bebeklik (0-2 yaş) İlk çocukluk (oyun) (2-6 yaş) İkinci çocukluk (okul) (6-11 yaş) Ergenlik (11-18 yaş) Genç yetişkinlik (18-30/35 yaş) Orta yetişkinlik (35-60/65 yaş) İleri yetişkinlik (65 yaş ve üstü)

12 BİLİŞSEL GELİŞİM 2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2010 (T) 2011 2012 2013
2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2010 (T) 2011 2012 2013 Bilişsel gelişim (Piaget) 4 1 3 2 Bilişsel gelişim (Vygotsky)

13 TEMEL KAVRAMLAR BİLİŞSEL GELİŞİM
Bilişsel gelişim, bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişimdir.

14 PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Jean PİAGET ( ) Olugunlaşma: organizmada var olan potansiyelin bireyin kullanabileceği duruma gelmesidir.

15 Piaget, bilişsel gelişimi biyolojik ilkelerle açıklamıştır
Piaget, bilişsel gelişimi biyolojik ilkelerle açıklamıştır. Bilişsel gelişimin beyin ve sinir sisteminin olgunlaşması ve bireyin çevreye uyum sağlaması sonucunda ortaya çıktığını savunmuştur. Zekâ; Bireyin çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir

16 PİAGET ZİHİNSEL GELİŞİM
ZEKA ETKİLİ FAKTÖR Olgunlaşma Örgütleme Uyum sağlama Yaşantı (deneyim) Dengeleme Özüm seme Sosyal geçiş (kültürel aktarım Şema Uyma Dengeleme Örgütleme

17 C. PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ Duyusal Hareket (Motor) Dönemi
ORTALAMA YAŞLAR Duyusal Hareket (Motor) Dönemi 0-2 yaş İşlem Öncesi Dönem 2-7 yaş Somut İşlemler Dönemi 7-11 yaş Soyut İşlemler Dönemi 11 yaş ve üstü

18 PİAGET’in BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Piaget‘e göre çocuk, basitten karmaşığa doğru bir sıra içinde bilişsel gelişimini sürdürür. Zihinsel gelişim yavaş ve aşamalıdır. Bir aşamada elde edilenler sonraki aşamaların temelini oluşturur. Zihinsel gelişim evreleri hiyerarşiktir. Gelişimde bireysel farklılıklar görülebilir. Dönemlerin sırası değişmez, her birey, evreleri atlamadan sırayla izler.

19 KİŞİLİK GELİŞİMİ

20 2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2010 (T) 2011 2012 2013 Kişilik gelişimi (Freud) 1 Kişilik gelişimi (Erikson) 3 2 4

21 KİŞİLİK Kişilik, Bireyi başkalarından ayıran, doğuştan getirilen (Mizaç) ve sonradan kazanılan (Karakter) özellikler bütünüdür. Bireyin HUY KARAKTER KİŞİLİK

22

23 KİŞİLİK GELİŞİMİ KURAMLARI
Sigmund FREUD ( ) KİŞİLİK GELİŞİMİ KURAMLARI Olugunlaşma: organizmada var olan potansiyelin bireyin kullanabileceği duruma gelmesidir.

24 1. TOPOGRAFİK KİŞİLİK KURAMI (Bilinç sınıflaması)
BİLİNÇ (ŞUUR): Bireyin o an farkında olduğu duyum ve yaşantıların bulunduğu bölgeye bilinç denir. BİLİNÇ ÖNCESİ: Şu anda bilincinde (farkında) olunmayan, fakat biraz düşünüldüğünde ve zorlanıldığında hatırlanarak bilinç düzeyine getirilebilen, zihinsel olayları ve yaşantıları içeren düzeydir.

25 Bilinç Düzeyleri ve Kişiliğin Yapısı

26 FREUD’UN YAPISAL KİŞİLİK KURAMI
Id – İnsan varlığının ham/ilkel tabiatıdır Haz ilkesi hakimdir. Ego - İdin isteklerini gerçeğe uygun biçimde karşılamak ister. Gerçeklik ilkesi hakimdir Super Ego - Vicdanın sesi! Nasıl davranmak zorunda Olduğumuz kurallar. Ego Super Id

27 Bilinç Düzeyleri ve Kişiliğin Yapısı

28

29

30 FREUD’un PSİKO-SEKSÜEL GELİŞİM KURAMI
Freud kişilik gelişimini çeşitli dönemlerle açıklamıştır. Her dönem belli bir kritik gelişimi kapsamaktadır. Oral Dönem (0-1 yaş)  Anal Dönem ( 1-3 yaş) Fallik Dönem (3-6 yaş) Gizil (Latent) Dönem ( 6-12) Genital Dönem ( 12 ve sonrası)

31 PSİKO-SOSYAL KİŞİLİK KURAM (ERİKSON)
PSİKO-SOSYAL KİŞİLİK KURAM (ERİKSON) Erikson, Freud’dan etkilenmiştir. Freud’un kuramını tümüyle reddetmek yerine bu kuramı genişletmiş ve geliştirmiştir. Freud’dan farklı olarak kişilik gelişiminde, biyolojik etmenlerin yanı sıra sosyal çevrenin de etkisini kabul eder. Freud normal dışı davranışlar üzerinde dururken, Erikson daha çok normal ve sağlıklı gelişim üzerinde durmuştur. Erik ERİKSON ( ) Olugunlaşma: organizmada var olan potansiyelin bireyin kullanabileceği duruma gelmesidir.

32 B. ERİKSON’UN BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ
Temel güvene karşı güvensizlik (Bebeklik dönemi) 0-1 yaş Özerkliğe karşı kuşku ve utanç (İlk çocukluk dönemi) 1-3 yaş Girişimciliğe karşı suçluluk (Okul öncesi dönem) 3-7 yaş Başarıya karşı aşağılık/yetersizlik duygusu (İlköğretim dönemi) 7-11 yaş Kimliğe karşı kimlik-rol karmaşası (Ergenlik dönemi) 11/12-18 yaş Yakınlığa karşı uzaklık-yalnızlık-yalıtılmışlık (Genç-İlk yetişkinlik) 18-35 yaş Üretkenliğe karşı durgunluk (Orta yetişkinlik dönemi) 35-65 yaş Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (İleri yetişkinlik-Yaşlılık dönemi) 65 yaş ve üstü

33 AHLAK GELİŞİMİ 2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2010 (T) 2011 2012 2013 Ahlak gelişimi (Piaget) 1 Ahlak gelişimi (Kohlberg) 2

34 1- AHLAK GELİŞİMİ Ahlak; bir toplumda bireylerin benimsedikleri, uymak zorunda oldukları değerler/kurallar bütünüdür. Ahlak gelişimi ise; bireyin yaşamında değer verdiği kuralları geliştirmesi ve içselleştirmesi sürecidir. Ahlak gelişimi; bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilmesinde yardımcı olan ilkeler ve değerler sistemini oluşturma sürecidir.

35 GİLLİGAN’IN AHLAK GELİŞİMİ
2- AHLAK GELİŞİMİYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR DEWEY’İN AHLAK GELİŞİMİ PİAGETİN AHLAK GELİŞİMİ KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİMİ GİLLİGAN’IN AHLAK GELİŞİMİ

36 KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİMİ
Kohlberg de tıpkı Piaget gibi ahlak gelişiminin bilişsel gelişime paralel olduğunu savunur. Kohlberg’e göre birey, karşı karşıya kaldığı bir durum hakkında ahlaki yargıda bulunurken, bir ikilem içindedir ve bu ikilemlere vereceği ahlaki tepkiler ile kendi ahlak anlayışını oluşturmaktadır. Kohlberg, ahlak gelişiminin üç düzeyde ve her bir düzeyin de içerisinde bulunan ikişer ahlak evre olmak üzere 6 evrede gerçekleştiğini belirtmiştir. Lawrence KOHLBERG ( )

37

38

39 SONNNNNNNNNN


"EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları