Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye."— Sunum transkripti:

1

2  Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.  Toplumsal sorumluluk vicdani bir olgu olmanın ötesinde toplumsal eşitlik barış ve huzuru sağlamaya yönelik bir araç niteliği de taşır.

3 Churchill: "Aldıklarınız geçinmenizi sağlar; verdiklerinizse bir hayat kurarır..."

4  Bireyin başka bireyler için herhangi bir ücret almadan emek veya zaman sarf etmesidir.  Bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle bir amaç doğrultusunda kullanmasıdır.  Toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir.

5  İşletmeler açısından toplumsal sorumluluk toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır. Örgütsel kararların toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılıdır. Toyota Sosyal Sorumluluk Projesi:

6  Gönüllü sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını STK'nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilcek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımaan bireydir.  Gönüllülük hür irade esasına dayanmakla birlikte, devamlılık gerektirir.

7

8  STK 19. yy.da köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynamıştır.  STK’nın etkinlikleri Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır.  Bugünkü anlamıyla STK kavramı ilk defa 1945 yılında BM Teşkilatı’nın kuruluşu sırasında kuruluş beyannamesinde kullanılmıştır.

9  Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan,  Politik, sosyal, hukuki ve/veya çevresel amaçları olan,  Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan,  Kar amacı gütmeyen, gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan,  Oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında kurulmuş yapıardır.

10  Sendikalar birer STK olarak toplumsal yaşama katkı sağlamaktadır.  Örneğin Türk-İş yaptığı araştırmalarla her yıl açlık, yoksulluk sınırını belirlemektedir.  Sendikalar, işçi sağlığı ve iş güvenliği komisyonu, asgari ücret komisyonu gibi yerlerde yer alarak, toplumsal koşulları etkiler.

11  Devlet organlarından bağımsız, özel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulmuş örgütlerdir. GREENPEACE dünya çapında toplumsal sorumluluk projeleri ile bu kuruluşların en aktiflerinden biridir.

12  1971 yılında kurulan Greenpeace’in merkezi Amsterdam’da bulunmaktadır ve 45 ülkede 28 bölge ofisi vardır.

13  20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır.  Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır.  Toplumsal eşitsizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında faaliyet göstermektedirler.

14  Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’una alternatif olarak düzenlenen Dünya Sosyal Forumu, Her yıl dünya çapında1000’in üzerinde Sivil Toplum Kuruluşunun katılımı ile gerçekleşiyor.

15  Birlik Konseyi, 2011 yılını "Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yılı" (European Year of Volunteering) olarak ilan etme yönündeki Komisyon önerisini kabul etti.

16  Avrupa Gönüllülük Yılının amacı, bireylerin gönüllü faaliyetler yoluyla sosyal yaşantıya daha aktif katılımının önünün açılması ve sivil toplum düzeyindeki katılımının artırılmasıdır.  Avrupa Birliği 2010 yılında 3 milyon dolar olarak ayırdığı hazırlık bütçesini bu yıl 8 milyon dolara çıkarmayı onayladı.

17  Avrupa gönüllülük yılı kapsamında etkinliği artırılacak olan gençlere yönelik programlardan en yaygını Avrupa Gönüllü Hizmetidir.(EVS)  AGH projeleri ile 18-30 yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde 2-12 ay süreyle kamu yararına projelerde gönüllü olarak çalışmaları ve bu yolla kendini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

18 Dinlediğiniz için teşekkürler... 2007470031 Emine DİNDAR 2005470041 Eren ERTEĞİ


" Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları