Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal Sorumluluk Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal Sorumluluk Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel."— Sunum transkripti:

1

2 Toplumsal Sorumluluk Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.  Toplumsal sorumluluk vicdani bir olgu olmanın ötesinde toplumsal eşitlik barış ve huzuru sağlamaya yönelik bir araç niteliği de taşır. Toplum en basit ifade ile bireylerin tek başlarına altından kalkamayacakları ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturdukları gruplarlar bütünüdür. Kendine ait sistemleri var. Bu sistemler sayesinde düzen içerisinde kalabiliyor. (ahlak ve hukuk kuralları) Sosyalist toplumlarda bu sistemler kapalı sistem niteliğinde ve temelleri tek bir elden yönetilmekte olduğundan toplumsal sorumluluk kavramına gerek yok. Fakat kapitalist toplumlarda bireycilik ve çıkarcılık toplumun temelini oluşturduğu için toplumun kuruluş amacına ters düşen bazı açıklar meydana geliyor. ÖRN: kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü gelirden yoksun kalmış kimseler bu toplumlarda tek başlarına kalıyorlar. Bu noktada devreye toplumsal sorumluluk giriyor.

3 Churchill: "Aldıklarınız geçinmenizi sağlar; verdiklerinizse bir hayat kurarır..."

4 Gönüllülük nedİr? Bireyin başka bireyler için herhangi bir ücret almadan emek veya zaman sarf etmesidir. Bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle bir amaç doğrultusunda kullanmasıdır. Toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir. Kısaca gönüllülükte temel olan öncelikle toplumsal sorumluluk bilinci ve sonrasında karşılık beklememektir.

5 Örgütsel bağlamda Toplumsal Sorumluluk
İşletmeler açısından toplumsal sorumluluk toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır. Örgütsel kararların toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılıdır. Toyota Sosyal Sorumluluk Projesi:

6 Gönüllü Kİmdİr? Gönüllü sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını STK'nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilcek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımaan bireydir. Gönüllülük hür irade esasına dayanmakla birlikte, devamlılık gerektirir. Bireylerin gönüllü olarak nitelendirilebilmeleri için sadece istedikleri zaman değil, katıldıkları projede kendilerine ihtiyaç duyulduğunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir.

7

8 Sivil toplum kuruluşlari
STK 19. yy.da köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynamıştır. STK’nın etkinlikleri Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır. Bugünkü anlamıyla STK kavramı ilk defa 1945 yılında BM Teşkilatı’nın kuruluşu sırasında kuruluş beyannamesinde kullanılmıştır. STK’nın sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati rolleri ilk defa BM’in STK ve BM arasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği 21. ajandasının 27. başlığında dile getirilmiştir.

9 Sİvİl Toplum kuruluşlari
Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, Politik, sosyal, hukuki ve/veya çevresel amaçları olan, Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, Kar amacı gütmeyen, gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan, Oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında kurulmuş yapıardır.

10 Sivil toplum kuruluşlari
Sendikalar birer STK olarak toplumsal yaşama katkı sağlamaktadır. Örneğin Türk-İş yaptığı araştırmalarla her yıl açlık, yoksulluk sınırını belirlemektedir. Sendikalar, işçi sağlığı ve iş güvenliği komisyonu, asgari ücret komisyonu gibi yerlerde yer alarak, toplumsal koşulları etkiler.

11 Sİvİl Toplum kuruluşlari
Devlet organlarından bağımsız, özel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulmuş örgütlerdir. GREENPEACE dünya çapında toplumsal sorumluluk projeleri ile bu kuruluşların en aktiflerinden biridir. STK’lar tamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklenseler bile, bünyelerinde herhangi bir devlet yetkilisi barındırmadıkça STK olma özelliklerini yitirmezler.

12 1971 yılında kurulan Greenpeace’in merkezi Amsterdam’da bulunmaktadır ve 45 ülkede 28 bölge ofisi vardır. Greenpeace kar amacı gütmeyen çevreci bir örgüttür. Dünyanın dört bir yanında çevre kirliliği ve hayvan katliamına karşı mücadele vermektedir.

13 Neden Sİvİl Toplum KuruluşlarI?
20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Toplumsal eşitsizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında faaliyet göstermektedirler.

14 Dünyada Sİvİl Toplum kuruluşları
Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’una alternatif olarak düzenlenen Dünya Sosyal Forumu, Her yıl dünya çapında1000’in üzerinde Sivil Toplum Kuruluşunun katılımı ile gerçekleşiyor.

15 2011 AVRUPA GÖNÜLLÜlük YILI
Birlik Konseyi, 2011 yılını "Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yılı" (European Year of Volunteering) olarak ilan etme yönündeki Komisyon önerisini kabul etti.

16 2011 Avrupa Gönüllülük yili
Avrupa Gönüllülük Yılının amacı, bireylerin gönüllü faaliyetler yoluyla sosyal yaşantıya daha aktif katılımının önünün açılması ve sivil toplum düzeyindeki katılımının artırılmasıdır. Avrupa Birliği 2010 yılında 3 milyon dolar olarak ayırdığı hazırlık bütçesini bu yıl 8 milyon dolara çıkarmayı onayladı.

17 2011 Avrupa gönüllülük yili
Avrupa gönüllülük yılı kapsamında etkinliği artırılacak olan gençlere yönelik programlardan en yaygını Avrupa Gönüllü Hizmetidir.(EVS) AGH projeleri ile yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde 2-12 ay süreyle kamu yararına projelerde gönüllü olarak çalışmaları ve bu yolla kendini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Türkçe adıyla AGH-Avrupa Gönüllü Hizmeti, (EVS - European Voluntary Service), yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde 2-12 ay süreyle kamu yararına projelerde gönüllü olarak çalışmasını ve bu yolla kendini geliştirmesini, Avrupalılık bilincini edinmesini amaçlayan bir AB Gençlik Programı'dır. 

18 2007470031 Emine DİNDAR 2005470041 Eren ERTEĞİ
Dinlediğiniz için teşekkürler... Emine DİNDAR Eren ERTEĞİ


"Toplumsal Sorumluluk Tüm bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları