Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu bölümde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden yapılandırılmış grid tekniğini ele alacağız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu bölümde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden yapılandırılmış grid tekniğini ele alacağız."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Bu bölümde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden yapılandırılmış grid tekniğini ele alacağız.

5 Yapılan literatür taramasında kavramın ortak ve kesin bir tanımının olmadığı görülmektedir. Çeşitli kaynaklarda kavramın farklı tanımlarına rastlamak mümkündür. Buna göre kavram; Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı (TDK, 2013), Varlıklar, olaylar, insanlar ve düşüncelerin benzerliklerine göre gruplandırılmasına verilen ad (Temizyürek, 2003, s. 82), İnsan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formu/yapısı bir değişken (Ülgen, 2001, s. 100) olarak tanımlanmıştır.

6 Öğrencilerin kritik düşünme becerisini geliştirmesi, şans başarısını en aza indirmesi, öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram yanılgılarını ve bilgi ağındaki eksiklik ve aksaklıkları ortaya koyması gibi birçok avantajından dolayı 2004-2005 yılında gerçekleştirilen program değişikliği ile alternatif ölçme ve değerlendirme aklaşımlarından bahsedilirken yapılandırılmış gride de yer verilmiştir.

7 1. Yönerge Yazma 2. Tablo Hazırlama

8

9 3. Soru Hazırlama Örnek 1 Soru 1) Kutucuklardaki cephelerden hangilerinde Osmanlı Devleti İngiltere ile savaşmıştır? Doğru cevap: (3, 4, 5, 7, 9)

10 Örnek 2: SORU 1) Yukarıdaki kutucuklardan hangileri Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayun’a katılan üyelerdendir? Uygun kutucukları seçiniz. Doğru cevap:(1, 4, 5, 6, 7)

11 Soru 2) Kutucuklardaki cephelerden hangileri Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerdir? Doğru cevap: (2, 4, 5)

12 Örnek 2: SORU 2) Divan-ı Hümayun’a katılan ilk üç üyeyi makamlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralayınız? Doğru cevap: (5, 1, 7) SORU 3) Yukarıdaki kutucuklardan hangileri Osmanlı ordusundaki üyeleri ve ordu görevlilerinin davalarına bakan üyeyi içerir? Uygun kutucukları seçiniz. Doğru cevap: (2, 3, 6, 8, 9)

13

14 SORU 1) Yukarıdaki kutucuklardan Ege Bölgesinde yetişen tarım ürünlerini seçiniz. Doğru Cevap: (1, 2, 4, 6, 9, 15) Öğrencinin cevapları: (2, 5, 9, 12, 15)

15 PUANLAMA

16 Mantıksal Sıralama Puanlaması

17

18 Örnek Grid Tabloları

19 SORU 1. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri 0 ile 20 arasındadır? a) Uygun kutucukları seçiniz. b) Seçtiğiniz kutucuklardaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. SORU 2. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri tek doğal sayıları içerir? a) Uygun kutucukları seçiniz. b) Seçtiğiniz kutucuklardaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. SORU 3. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri çift doğal sayıları içerir? a) Uygun kutucukları seçiniz. b) Seçtiğiniz kutucuklardaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. SORU 4. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri, beşer beşer saydığımızda ulaşacağımız doğal sayıları içerir?

20 Kavram yanılgıları, öğrencilerin zihinlerinde oluşturmuş oldukları bir yapı olması ve doğrudan gözlenmesine yönelik zorluklar taşımasından dolayı bunların ortaya çıkartılması çoğu zaman güç olmaktadır. Uluslararası literatürde, bireylerin zihinsel örgüsünü en iyi şekilde ortaya koyabilmek amacıyla yani kavram anlama seviyelerini ve kavram yanılgılarını belirlemek için birçok yöntem ve araç geliştirilip uygulanmaktadır (Köse, Coştu ve Keser, 2003, s.44). Geliştirilen bu yöntem ve araçlara; kavram haritaları, çizimler, kelime ilişkilendirme, Vee diyagramları, görüşme (mülakat), çalışma yaprakları ve yapılandırılmış grid örnek verilebilir.

21 Yapılandırılmış grid sorusu hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenir. 1. Yönerge yazılır. 2. Seviyeye uygun olarak 9, 12 ya da 16’lı tablo çizilir. Sayılar içine yerleştirilir. 3. Sorular hazırlanır. Bilgi ve mantıksal sıralama olarak 2 şekilde hazırlanan soruların cevapları rastgele tabloya yerleştirilir.

22 Johnstone, Bahar ve Hansell’e (2000, s. 87) göre, yapılandırılmış gridi oluşturan kutuların içeriği; sözcük, cümle, resim, denklem, tanım, sayı, formül vb. kullanılarak oluşturulabilmektedir. Böylece hem görsel hem de sözel düşünenler için gridler uygun hâle getirilmektedir. Bu tekniğin hazırlanması başlangıçta öğretmenler için biraz zahmetli olabilir ama zamanla pratik kazanılarak etkili bir biçimde kullanılabilir.


"Bu bölümde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden yapılandırılmış grid tekniğini ele alacağız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları