Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekan Adaylığı Sunumu Prof.Dr.Gülsev Kale 9 Şubat 2012

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda var olan özellikler
Tam gün çalışan akademik kadro Nitelikli öğrenci tanımı Öğrenci-eğitici ilişkilerinde Kolay ulaşılabilirlik Küçük grup eğitimleri Danışmanlık sistemi, uzun süreli ve yakın iletişim Öğrenci hekimlik modeli-Dönem I de hasta takibi İnternlük-6.sınıf Koruyucu hekimliğin öğrenci eğitiminde uygulamalı olarak verilmesi Temel tıp ve klinik bilimler integre eğitim modeli

3 Değişim süreci Akademik kadroda tam gün sistemi değişikliğe uğradı
Öğrenci sayısı arttı Eğitim-öğretim kadroları sabit tutulmaya çalışıldı veya azaltıldı Hocaya ulaşmak yerine bilgiye ulaşmak tercih edildi- not, fotokopi, elektronik ortam Hekimlik mesleğinin geleceği ile ilgili kaygılar arttı İnternlük dönemi mezuniyet törenlerinin vazgeçilmez konusu oldu TUS mezuniyet öncesi eğitimin başarı göstergesi oldu

4 Güçlü yönlerimiz Öğrencilerimizin sınav başarıları devam ediyor
MD-PhD programları devam ediyor Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kuruldu Küçük grup eğitim modelleri oluşturuldu Mesleki kaygılara rağmen ÖSS de ilk 1000 öğrenci bizi tercih ediyor İnternlük dönemi yeniden düzenleniyor Eğiticilerin Eğitimi Programları devam ediyor HÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2017 yılına kadar akredite edildi Anabilim dalları iç akreditasyon programları gerçekleştirildi

5 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim (1) Her yıl alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi Nitelikli öğrenci tanımının netleştirilmesi-ölçülebilir değerlendirme kriterleri Öğrenim süresince ders başarısı düşük öğrencilerin kurulacak olan özel destek ve teşvik ekipleri tarafından izlenmesi ve sorunların saptanması Öğrenim hedeflerine uygun ders programlarının oluşturulması Öğrencilerin bilimsel merak yönünde geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

6 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim (2) Başarıyı ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınav ve kullanılan yöntemlerde bölümlerarası farklılığın en aza indirilmesi Klinik staj sürelerinin öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi Akran eğitimine yönelik programların oluşturulması Temel bilim-Klinik Eğitim ve Uygulama işbirliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi

7 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim (3) TUS sınavının iki aşamada yapılması konusunun tartışılması ve alınacak kararların ilgili makamlara iletilmesi 1. aşama: Dönem 3 sonunda, Temel Tıp eğitimine yönelik olmalı, Dönem 5 bitimine kadar barajı aşmak veya puan yükseltmek adına sınava tekrar girebilme hakkı verilmeli 2. aşama: Mezuniyet sonunda, klinik eğitimi sorgulamaya yönelik düzenlenmeli ( vaka çözümleri, tanı ve tedavi yaklaşımları irdelenmeli) Bu değişiklik Dönem 6 sorunları için önemli bir iyileştirme sağlayabilir

8 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Mezuniyet sonrası eğitim (1) Her anabilim dalı için standart eğitim programlarının oluşturulması Her yıl için düzenlenmiş eğitim programlarının dönem başında basılı olarak dağıtılması Anabilim dalları arasında yapılan rotasyonların asistanların görüşleri de alınarak düzenlenmesi Eğitim süresince kaliteli akademik bilimsel kimliğin oluşturulması için gerekli ortamın sağlanması

9 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Mezuniyet sonrası eğitim (2) Yoğunlaşan ve artan hastane hizmetleri için akademik kadroların dışında sözleşmeli uzman kadrolarının oluşturulması Üniversitelerde ihtiyaç duyulan dallarda belirlenen sayıda kadro talebinin Mecburi Hizmet kuralarına dahil edilmesi Araştırma görevlilerine 3. yıldan itibaren Enstitülerde mevcut olan Phd, yüksek lisans programlarının seçenek olarak sunulması

10 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Öğretim üye ve yardımcıları (1) Yönetimde şeffaflık her düzeyde paylaşımla gerçekleşir Bunun sağlanması için gerekli iletişim yollarının oluşturulması Norm kadroların ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması Hizmet yükünü (eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, sağlık hizmeti) karşılayacak sayı ve nitelikte kadro dağılımının gerçekleştirilmesi

11 Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir
Öğretim üye ve yardımcıları (2) Akademik kadroların hak ettiği bilimsel performansın temel değerlerinin oluşturulması, değişkenlik katsayıları ile farklılıkların yeniden belirlenmesi Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim anlayışının öğrenci + öğretim üyesi merkezli olarak ele alınması

12 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
Değerli Meslektaşlarım Büyük Atatürk’ün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünün hakkını vermek için burada bulunmaktayız İnandıklarımız başarımız başarı hepimizin olacaktır


"Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları