Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZMANLIK TEZLERİ Dr. Süheyla Ocak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZMANLIK TEZLERİ Dr. Süheyla Ocak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 UZMANLIK TEZLERİ Dr. Süheyla Ocak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Tez: Uzmanlık eğitiminin ikinci yarısında, eğitimi tamamlama sürecinin zorunlu parçası olarak üretilen bilimsel çalışma (metni) Amaç: Yeni ve farklı sorular sorma (özgün fikirler üretme), Bilimsel proje kurgulama, yürütme, Bilimsel verileri istatistik değerlendirebilme, Literatür araştırma-yorumlama, Bilimsel çalışmayı yazı diline aktarma, Bilimsel yayın yapabilme becerilerinin edinilmesi.

3 Tababet Uzmanlık Tüzüğü- 19.06.2002
Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi Madde 25- Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için, uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Tezin konusu; asistanın talebi ve birimdeki diğer eğitim sorumlularının da görüşü alınarak, asistanın eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için asistanlık süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, yan dallar için ilk altı ay içinde asistana yazılı olarak bildirilir ve kendisine bir tez danışmanı tayin edilir. Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır.

4 Asistanlığın - geleceğe dair kaygı ve umutsuzlukların
belirginleştiği - son iki yılında, rutin iş yüküne ek zaman ve emek yükü oluşturan, genel geçer anlayış nedeniyle bilimsel yararlılığı sorgulabilir ve bu nedenle kolay, çabuk, sorunsuz tamamlanması gereken zorunlu çalışma ve metni..

5 Tez yapmak Tez danışmanı seçimi Tez konusu seçimi
Tez projesi oluşturma Mali destek bulma Tez projesi yürütme Tez yazımı

6 Tez danışmanı seçimi Yaklaşık 2 yıl süreyle birlikte çalışma, Kim belirlemeli? Neye göre belirlenmeli? Tüzükte tanımlanmış Uygulamada farklılıklar var

7 Tez konusu seçimi Kim belirlemeli? (tez danışmanı ve öğrencisi) Bilimsel metin okuma alışkanlığı Yeni ve farklı sorular üretme/özgünlük (Yardım!) Anlamlı sonuç beklentisi ! (me too science!!) Kolay yapılabilme! Geriye dönük ve sonucu garantili çalışma tercihi nedenleriyle kaliteli tezlerin üretilemeyişi..

8 Tababet Uzmanlık Tüzüğü- 19.06.2002
Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi Madde 25- Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için, uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Tezin konusu; asistanın talebi ve birimdeki diğer eğitim sorumlularının da görüşü alınarak, asistanın eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için asistanlık süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, yan dallar için ilk altı ay içinde asistana yazılı olarak bildirilir ve kendisine bir tez danışmanı tayin edilir. Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır.

9 İstanbul Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği
Madde 9 – Uzmanlık Öğrencisinin ilgili uzmanlık dalındaki asistanlık süresinin yarısını tamamladığı tarihi takip eden ilk Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tezi yönetecek öğretim üyesi seçilir. Tez yöneticisi olarak seçilen öğretim üyesi tez verilecek uzmanlık öğrencisinin görüşlerini de alarak en az biri deneysel çalışma olmak üzere 3 tez konusu belirler. Belirlenen tez konuları Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tartışılarak tez konusu tespit edilir ve öğrenciye tebliğ edilerek Fakülte Dekanlığına bildirilir.

10 Tez projesi oluşturma-prosedür bilgisi
Tez danışmanının yönlendiriciliği, zaman sıkıntısı Çalışmanın kurgulanması Bilimsel çalışma geleneği yokluğu? Ayrıntılı projenin yazılması (yazı diline hakimiyet? Diğer örneklerin kopyalanması..) Etik kurul onayının alınması Mali destek (uzun zaman alması) Prosedürler için günlük çalışma vaktinden ayrılan zaman?

11 Tez projesi yürütme Zaman? Tez sonuçlarının değerlendirilmesi Verilerin yorumlanması İstatistik bilgisi? Anlamlı sonuç beklentisi!

12 Tez yazımı (Eksikliklerle yüzleşme vakti!)
Yazı diline aşinalık Metin içeriği Giriş Genel bilgiler Yöntem Bulgular Sonuçlar Tartışma Kaynaklar Verilerden çok genel bilgilere değer verilmesi Metin uzunluğunun anlamsızlığı (değer ve beğenilirlikle ilişkisizliği)

13 Sonuç Hedef ? Bulunan nokta ?
Uzmanlık tezinin oluşturulma amacı doğru ve yararlı belirlenmiş olmakla birlikte, temelde bilimsel eğitim geleneğimizdeki eksiklikler ve uzmanlık eğitiminin “meslek edindirme” amaçlı olduğu inanışı nedeniyle uygulamada beklenen standartlara yaklaşılmış değildir...


"UZMANLIK TEZLERİ Dr. Süheyla Ocak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları