Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı Allerji Testleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı Allerji Testleri."— Sunum transkripti:

1 Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı Allerji Testleri

2 Astım 1947 Rackeman İntrensek Nonallerjik Ektrensek Allerjik

3 Atopi 1920 Coka&Cooke: Herediter Ani tip deri cevabı ile karakterli Allerjik rinit, astım, (egzema)’yı tanımlar Atopi: Çevresel allerjenlere karşı IgE üretimine yatkınlık. Atopinin bulunuşu allerjik hastalıklara yatkınlığı temsil eder.

4 Allerji: Atopik-IgE aracılığı ile oluşan hastalıkların klinik görünümünü temsil etmektedir.

5 Allerji & Astım Allerjik duyarlılık astım gelişiminde önemli bir etmen Populasyon çalışmalarında BHR ve pulmoner fonksiyonlardaki azalma ile ilgili Ortamdaki allerjen seviyeleri ile astım ciddiyeti arasında korelasyon var Omenaas E. AJRCCM 1995; 152 Custovic A. JACI 1996;98 Lovik M. Allergy 1998; 53 48

6 Allerjen maruziyeti Atopik duyarlılık Havayolu inflamasyonu Astım Deri testi veya serumda sIgE’nin gösterilmesi ile ortaya konur.

7 Total serum IgE ne verir? IgE yüksekliği allerjiyi göstermeyeceği gibi Normal değeri de duyarlı kişilerde bulunabilir. Nadiren klinik bilgi sağlar. ABPA’da teşhis ve takipte yararlı Diagnostik önemi yok

8 Total IgE değeri allerjik-nonallerjik ayırımı yapamaz. Yetişkin allerjik semptomlu hastalarda inhalan allerjen duyarlılığını gösteremez. 20-44 yaşlarında yüksek seviyeleri duyarlılık ihtimalini attırır. Allerjik populasyonda %38, Allerjik olmayanlarda %25 normal değerler Kerkhof M. Allergy 2003; 58 Bousquet J. Alllergy 1982; 37

9 IgE yüksekliği Parazit Ascariazis Echinococcus Tenya Enterobius Giardiazis İnfeksiyon ABPA Mononüleozis EBV RSV Sistemik Candida Lepra

10 İmmunolojik-neoplastik: İmmün yetmezlik Lenfoma Lösemi GVH Bronş CA Hodgkin IgE myeloma Dermatozlar Pemfigoid Streptokokal eritema Nodozum Romatoid artrit İlaç Nefrotik sendrom Yanık Guillan-Barre Hemosderosiz IgE yüksekliği

11 Eozinofili Sık sebepler Parazit Allerjik rinit Astım Ürtiker/anjioödem Atopik dermatit Büllöz pemfigoid Pulmoner eozinofili sendr İlaç reaksiyonu Lenfoma, lösemi Nadir sebepler Bakteri Fungal Mikobakteri Viral Solid tümörler R. Artrit CSS Hiper IgE sendromu IL-2 tedavisi Hipereozinofilik sendrom İnflamatuar barsak hast.

12 Parazitler göz ardı edilmemeli Ascariazis (%30-80) Kıl kurdu (%25-30) Giardia Toxoplazma Tenya Entemobea (%1-7) Echinokok

13 Atopiyi tesbit etmede öncelikli seçenek deri testleri

14 Allerji testi neden yapılır? Ne verir: 1.Allerjik/Nonallerjik ayırımı 2. Allerjen türü Semptomu oluşturan allerjeni uzaklaştırmak Allerjiye uygun tedaviyi planlamak

15 Mekanizma Mast hücrelerinin degranüle olmasına bağlı Histamin buradaki ödem ve kızarıklıktan sorumlu 30 dakikada erken reaksiyon 6-12 saatte geç reaksiyon Mast hücresi Mediyatör salınımı Allerjen Damar geçirgenliğinde artış Ödem

16 Kaç allerjenle test? O bölgede beklenen allerjen prevalansı ile uyumlu olacak en az allerjen içeren kit En az 6, en fazla 70 Bu allerjen sayısı her hastada değişebilir. İç ortamdan kaynaklanan allerjenler; -Ev tozu akarları -Evde beslenen hayvanlar -Hamam böceği -Mantar sporları Dış ortamdan kaynaklanan allerjenler; -Polenler -Mantar sporları Esc RE. Immunol Allergy Clin north Am 2001;21(2).

17 Kaç allerjenle test? İç ortamdan kaynaklanan allerjenler Der p Der f Kedi Köpek Mantar sporları: Cladosporium Aspergillus Pensilyum Alternaria Dış ortamdan kaynaklanan allerjenler; -Polenler: Çimen polenleri Yabani ot polenleri Ağaç polenleri Tahıl polenleri

18 Negatif ve pozitif kontrol eşliğinde uygulanmalı Negatif kontrol: %05 gliserol ve %5 fenollu NaCl Pozitif kontrol: 10 mg/ml histamin

19 Standardize solüsyonlarla uygulanmalı Standardize solüsyonlar: BAU/ml AU/ml SAU/ml İnhalan allerjenler Standardize olmayan: w/v PNUs Gıdalar

20 Dirsekten 3 cm aşağı Bilekten 5 cm üst kısımda Aralarında 2 cm yeterli Uygulama yeri

21 1.Epikutan: Prick puncture scratch 2. İntarkutan: Uygulama yöntemi

22 Prik Pepys J. Br J Hosp Med, 14: 1975

23 Puncture Position paper: Allergen standardization and skin tests. Allergy, 48, 1993.

24

25 Dermisin içine ince uçlu enjektörlerle (26 G) 0.01-0.02 ml allerjen verilerek uygulama yapılmaktadır. Mutlaka epikutan testten negatif sonuç alındıktan sonra uygulanmalıdır. Epidermal test pozitifse gerek yoktur. Solusyonlar 100-1000 kat dilue edilmiş formlarıdır. Gıdalarda kullanılmaz. İntradermal test

26

27 Perkütan ve intrakütan testin karşılaştırması

28 Uygulama yöntemi İğne seçimi Lanset 1 mm

29 Süre ve hesaplama 15-20. dakikada okunmalı Pozitif kontrol 3 mm üzeri Negatif kontrol 0 mm iken 3mm ve üzeri reaksiyon pozitif

30

31 Kesilecek İlaçlar H2 reseptör blokörü: 1 gün önce Trisiklik antidepresan: 2 hafta Sistemik steroid: Kısa dönemde etkisiz Topikal steroid: 1 hafta kesilmesi önerilir LTA 1 gün önce Pipkorn U. JACI 1989, 19 İnhaler steroid, bronkodilatör: etki yok

32 İlaçlar Difenhidramin (benadryl) 1-3 gün Klorfeniramin (A-ferin, Corza, Congest, Theraflu..) 1-3 gün Siproheptadin (Sipraktin) 1-8 gün Hidroksizin (atarax) 1-10 gün Feksofenadin (Feksofen, Telfast) 2-7 Loratadin, desloratadin (Loradif, claritin, aerius) 3-10 gün Akrivastin (Sermprex) 3 gün Setirizin, levo setirizin(Allerset, Zyrtec, xyzal) 3-10 gün Ketotifen 5 gün Astemizol 3-4 hafta

33 Test bitiminde Cilt yıkanır Kaşıntı için krem sürülebilir Antihistaminik kullanılabilir 30 dakika gözlenir Yan etkiler Genelde lokal: Soğuk ve antihistaminikle düzelir Sistemik: < %oo 2

34 Yorumu Hastanın hikayesi allerjik hastalığın araştırılması ve allerjenin tesbiti için en önemli yol göstericidir. Mutlaka anamnez ve semptomlar eşliğinde değerlendirilmeli Bunlarla uyumlu olmayan pozitiflikler değerlendirmeye alınmaz.

35 Hikayede özelikler Nonallerjik İleri yaş, Cinsiyet Nazal polip FEV1 <%80 Nonallerjik tetikleyici Allerjik Başlangıç yaşı Mevsimsel Saman nezlesi (EGEA study. Allergy 2002; 57) Rinosinüzit

36 Hikaye duyarlılığı düşündürüyor Deri testi pozitifse Bu antijenin semptom gelişimindeki rolü kuvvetli Hikaye pozitif test negatifse 1. Negatiflik yapacak neden? 2.Maruziyet ortamında gözle 3. Provokasyon testi ??

37 Deri testlerinde

38 Testin kalıcılığı: + ve (-) test için %87 Hikaye ile desteklendiğinde uzun dönem tekrarlanabilirlik %100 Bodtger U. Allergy 2003;58

39 Astımlıda ne zaman yapmamalı Gebede Nonstabl durumda

40 Deri testi mi? sIgE mi? Deri testi: daha spesifik ve sensitif cevap hızlı daha ucuz sIgE: Duyarlılık ve özgüllük %85-95 Geç sonuç Pahalı

41 sIgE ne zaman istenir? Deri testi cevabını etkileyebilecek ilaç Yüksek duyarlılıklı hasta (Gıda allerjisi) Deri üzerinde sorun

42 Astım çok etmenli bir hastalıktır Allerjik tetikleyici Nonallerjik tetikleyici


"Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı Allerji Testleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları