Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İn Vitro Testler Dr.Engin ACIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İn Vitro Testler Dr.Engin ACIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 İn Vitro Testler Dr.Engin ACIOĞLU

2 Allerjik Rinit Tedavisi
Genelde ampirik tedavi uygulanıyor. Farmakoterapi Allerjenden kaçınma (Hikaye/objektif) Tedaviye alınan cevap Ampirik strateji her zaman faydalı değil , daha objektif tanı ve tedavi yöntemleri gerekli

3 İn Vivo 1872 Blackley- Çimen polenleri Nazal, Konjuktival veya bronşial provakasyon testleri ile spesifik semptomlarda olan artışlar (ciltte oluşan reaksiyon yerine) İn Vitro 1960 Ig E ‘nin ve tespitinin tanımlanması Teknoloji yardımı ile bu testlerde artan sensivite ve spesifite Allerjik rinit tarama? Uygulanması gereken yol? -HIZ -ETKİ -FİYAT

4 İn vivo/İn vitro Tarama (Screening)
Ana amaç test edilen birçok ortak antijene karşı allerjik hassasiyeti olan hastanın verdiği immunolojik cevap. 6-8 microscreen 8-12 miniscreen >15 screen Bu ortak gruba cevap alınamayan hastalarda diğer nadir antijenlere alınacak pozitif cevap ihtimali zayıftır.

5 Allerjik hastalıklarda hümoral immun yanıttan sorumlu :
-IgE -IgG –IgA

6 IgE Serum IgE miktarı yaşa bağlı değişir.
Kord serum Ig E seviyesi çok düşüktür Plansental geçiş yoktur. 10-15 yaşına kadar progressif artış görülür. 2. dekattan sonra total serum Ig E seviyesinde yaşa bağlı düşme görülür.

7 IgE Atopik infantlarda erken dönemde non atopik kişilere göre belirgin ve hızlı IgE artışı saptanmıştır. Fakat yüksek Ig E seviyeleri erişkinlerde her zaman atopi göstergesi değildir. 14 yaşından sonra serum Ig E seviyelri 333 kU/L (800 mikrogram/l) olanlarda yükselme kabul edilmeli ve alerjik rinit,ekstrensek astma veya atopik dermatit gibi alerjik hastalıklar araştırılmalıdır.

8 Total IgE Total IgE: King yaptığı çalışmada
RAST ile allerji tespit edilen hastaların %99 da total serum IgE seviyesini 400 U/ml den fazla bulmuştur. Total serum Ig E seviyesi 10 U/ml den az tespit edilen hastaların ise %33 ünde allerji saptanmıştır.

9 Total IgE Total IgE nin allerjik hastalıkların tespitinde gösterge olarak kullanılamamasının nedeni ? Bu sebeple total serum IgE seviyeleri normal veya düşük olsa dahi klinik şüphe halinde gerek spesifik Ig E tayini veya iv vivo testlere başvurmak lazım

10 IgG Erişkinlerde dolaşımdaki Ig’lerin yaklaşık %75 IgG
Ig G 4 alt tipe ayrılır.(Ig G1-4) . Ig G1=% Ig G2=%14-20 Ig G3=% Ig G4=%2-6

11 IgG Ig G4 alerjik hastalıklarda etkin alt tip
Antijene bağlı indüklenmiş bazofil histamin salınımını invitro blokasyon yeteneği var. Özellikle immünoterapi sonrasında. Klinik önemi halen günümüzde tam olarak açıklanmış değil ancak in vivo olarak da antijen blokaj aktivitesi üzerinde durulmaktadır. SPRIA : Alerjen spesifik IgG4 tespitinde kullanılan test.

12 IgA Kolostrum,tükrük,gözyaşı,vajinal ve prostatik sekresyonda,bronşial ve nazal sekresyonda tespit edilen Ig dir. Total Ig A ve antijen spesifik Ig A seviyeleri antijen provakasyonu sonrasına alerjik hastalarda nazal pasaj, broşial ve alveollerde tespit edilmiştir. Bir çalışmada bronşial provakasyon sonrası eozinofil degranülasyonunu gösteren ECP ile kolere olduğu gözlemlenmiştir.,

13 Total Eozinofil Total Eozinofil sayımı:
Yapılan çalışmada kronik sinüzitli hastalarda semptomların şiddeti ile korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca total eozinofil sayısı 200 mikroL fazla olan hastaların BT bulgularında daha fazla patoloji saptanmıştır. Allerjik hastalıklarda tanısal değer? varolan enflamasyonun miktarı ?

14 Nazal Smear Nazal Smear (Sitogram)
Eozinofilinin tespiti mevcut enflamasyonun alerji lehine olduğunu gösteren bir bulgudur. Fakat Nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome (NARES) = nazal eozinofili var ancak klinik alerji yok

15 Eozinofilik Katyonik Protein (ECP)
Eozinofilik granüller kaynaklı, nörotoksik ve sitotoksik etkili protein 100 sağlıklı kişide yapılan ölçümlerde 2,3-16 ng/ml arasında tespit edilmiş Serum, tükrük ve nazal sekresyonda ECP artışı 6-24 saat sonra olmakta Tespit edilen sonuçlar kan eozinofil sayısı ile korelasyon göstermekte Eozinofilik doku hasarı bulunan alerjik hastalarda monitörizasyonda kullanılmakta

16 Spesifik IgE Radyoimmunosorbent test (RAST)
1- Çözünür allerjenler solid bir yüzey üzerine kovalan bağlarla bağlanır. 2- Pasif olarak oluşturulan bu immunosorbent hasta serumu ile inkübe edilir ve solid yüzeye bağlı immun kompleksler oluşur 3- İşaretli anti-human IgE ler bu solid yüzeye bağlı bulunan IgE lerin Fc kısmı ile komplekler oluşturur. 4- İnkübasyonun ardından uygulanan yıkama sonucu solid yüzeye bağlı kalan işaretlenmiş anti IgE ler gama sayacı ile tespit edilir.

17

18 Spesifik IgE Piyasaya sürülen ilk RAST 1967 yılında Phades RAST (Pharmacia, Uppsala,Sweden) Bütün dünyada tanı ve araştırma amaçlı büyük kabül gördü ve spesifik IgE tespiti için kullanılan bu teste PRIST dendi. Sensivitesi düşük olduğu için 1979 yılında modifiye RAST (MRT) Nalebuff ve Fadal tarafından uygulanmaya başlandı.Elde edilen sonuçlar 1-5 arası skorlanmaya başlandı.

19 Spesifik IgE 1990 da teknolojinin imkanları ile yeni bir test metodu olarak ImmunoCAP piyasaya sunuldu. Bu sistemde selülöz solid yüzey üzerine daha fazla antijen (3 kat) yerleştirilebildi IgE miktarı florometre ile tespit edildi. Daha sensitif teknik ve cilt testleri ile olan korelasyonu daha fazla.

20 Spesifik IgE Günümüzde FDA onaylı 7 şirket tarafından piyasaya sürülen 15 farklı test yöntemi var Prensip temel olarak aynı.ANCAK: Barnes JR., 2000,2001 Değişik oranlarda 17 ortak aeroalerjen içeren serum örnekleri 6 değişik laboratuvara gönderildi ve 5 değişik teknik kullanıldı.Sonuçta belirgin farklılıklar olduğu gözlendi. ImmunoCAP içlerinde en iyi yöntem olarak tespit edilmiş.

21 RAST King WP, 1982 İnhalan allerji taramasında RAST yönteminin kullanımı üzerine yaptığı çalışmada yaklaşık allerjeni içeren paneller yerine 6 major allerjini içeren paneller yardımı ile % 99,2 sensivite sağladığını ifade etmiştir. Neden RAST: - Kullanımı kolay,zaman kaybı az( prick) - yanlış pozitiflik oranı daha az

22 Hamburger RN, 1991 Quidel allergy screen : 10 antijen içeren allerjen spesifik pad’ler kullanılmış.Bu çalışmada hem RAST yöntemi hem de prick yöntemi ile karşılaştırma yapılmış Cilt testi ile korelasyonu % 85 sensitif % 94 spesifik RAST ile korelasyonu %100 sensitif %100 spesifik

23 Mabry RL, 1997 12 antijen içeren RAST ile tarama sonuçları in-vivo teknik olan SET (skin end point titration) baz alınarak karşılaştırılmış. Sonuçta alerjik rinit semptom şüphesi olan hastaların % 82’sinin tespitini sağlamış 8 antijene düşürülmüş ve Total serum IgE seviyesi 100u/L olan hastaları baz alarak aynı hastalar üzerinde testi tekrarladığında aynı sensiviteyi bulmuş

24 Martins TB, 1998 ELISA (enzyme-labeled immunoassay) Fluorescence assay karşılaştırması

25 SONUÇ Hem in vivo hem in vitro teknikler yeterli sensivite ve spesifiteye sahipler Cilt testleri ile serum spesifik IgE ölçümleri arasında korelasyon mevcut bu sebeple her iki yöntem de seçilebilir.Ancak; İn vitro yöntemler pahalı İn vitro yöntem sonucu saat/gün prick testi yalancı + lik nedeni ile tecrübe ister

26 In Vitro Test Endikasyonları
Önceden yapılmış cilt testleri veya immunoterapiye reaksiyon gelişmesi Anjioödem veya laringeal ödem gibi havayolu alerjik reaksiyon geçirmiş hasta Gebe Hastalar,allerjik reaksiyon riskini ve fetüse zarar vermemek amaçlı Cilt testlerini etkileyen cilt patolojileri Generalize egzema -ürtiker -skar –cilt pigmentasyonu -Dermografizm –Hirsutizm

27 In Vitro Test Endikasyonları
Cilt sensivitesini baskılayan ilaç alımı İmmunoterapi planlanan hastalarda takip amaçlı kullanılmak için Mediko-legal durumlarda objektif veri tayini amaçlı Test amaçlı gerekli zamanı bulamayan çalışan veya okuyan hastalar Cilt testlerine önyargılı olan hasta grubu

28


"İn Vitro Testler Dr.Engin ACIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları