Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atopik Dermatitin Tedavisinde Desensitizasyon Uygulanabilir mi? Yrd.Doç.Dr. Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atopik Dermatitin Tedavisinde Desensitizasyon Uygulanabilir mi? Yrd.Doç.Dr. Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD."— Sunum transkripti:

1 Atopik Dermatitin Tedavisinde Desensitizasyon Uygulanabilir mi? Yrd.Doç.Dr. Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD

2 İmmünolojik kökenli

3 Atopi yama testi, atopik dermatitin patogenez ve tedavisi için iyi bir model

4 T Epidermis Dermis Kapiller IgE Fc reseptörü T hücre reseptörü T

5 T TT IL-2 IFN- γ IL-4 IL-5 allerjen Tip 2 yanıt (IL-4, IL-10,vb) T TT IL-2 IL-5 IFN-γ allerjen Tip 1 yanıt (IL-12, IL-18,vb) Akut Kronik

6 Atopi yama testi, gıda ve inhalan allerjenlerin tanısında değerli

7 Genel koruyucu önlemler Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması Spesifik allerjenler Stres Enfeksiyöz ajanlar Kaşıntı Topikal tedaviler Kortikosteroidler İmmünomodülatörler Katran bileşikleri Fototerapi Fosfodiestarez inhibitörleri Sistemik tedaviler Kortikosteroidler Allerjen immünoterapi İnterferonlar Siklosporin Antimetabolitler Ekstrakorporal fotoferez Diğerleri

8 Subkutan immünoterapi Lokal immünoterapi Oral Dil altı Nazal Bronşiyal

9 Toplam yayın sayısı az

10 1.Sadece allerjen immünoterapisinin etkinliği ile ilgili olanlar 2.İnterferon ve allerjen immünoterapisinin birlikte kullanıldığı çalışmalar 3.Antijen-antikor komplekslerinin kullanıldığı çalışmalar

11 Kaufman HS, Roth HL. Hyposensitization with alum precipitated extracts in atopic dermatitis: a placebo-controlled study. Ann Allergy 1974; 32: 321-30. Materyal ve Metod Bulgular Sonuç Hastalar Dizayn İmmünoterapi Süre Takip 26 hasta, deri prick testi, spesifik IgE pozitif 2 grup (1.grup, 16 hasta; 2.grup, 10 hasta) Subkutan immünoterapi 2 yıl Yok 1.gruptaki 13 (%81) hastada iyileşme 2.gruptaki 4 (%40) hastada iyileşme İstatistiksel olarak aradaki fark anlamlı İmmünoterapi, atopik dermatit tedavisinde etkili

12 Ring J. Successful hyposensitization treatment in atopic eczema: results of a trial in monozygotic twins. Br J Dermatol 1982; 107: 597-602. Materyal ve Metod Bulgular Sonuç Hastalar Dizayn İmmünoterapi Süre Takip 2 ikiz kızkardeş, deri prick testi, spesifik IgE pozitif 1 kardeşe aktif tedavi, diğerine plasebo Subkutan immünoterapi 2 yıl Yok Aktif tedavi uygulanan hastada iyileşme Plasebo uygulanan hastada iyileşme yok İmmünoterapi, atopik dermatit tedavisinde etkili

13 Galli E, Chini L, Nardi S, Benincori N, Panei P, Fraioli G, Moschese V, Rossi P. Use of a specific oral hyposensitization therapy to Dermatophagoides pteronyssinus in children with atopic dermatitis. Allergol Immunopathol (Madr) 1994; 22: 18-22. Materyal ve Metod Bulgular Sonuç Hastalar Dizayn İmmünoterapi Süre Takip 60 hasta, deri prick testi, spesifik IgE pozitif 3 grup (1.grup, 26 hasta; 2.grup, 16 hasta; 3. grup, 18 hasta) Oral immünoterapi 1.grupta 18.7±9.5 ay, 2.grupta 16.3±9.9 ay Yok 1.gruptaki 21 (%81) hastada iyileşme 2.gruptaki 10 (%63) hastada iyileşme 3.gruptaki 11 (%61) hastada iyileşme İstatistiksel olarak arada fark yok İmmünoterapinin atopik dermatit tedavisinde üstünlüğü yok

14 Glover MT, Atherton DJ. A double-blind controlled trial of hyposensitization to Dermatophagoides pteronyssinus in children with atopic eczema. Clin Exp Allergy 1992; 22: 440-6. Materyal ve Metod Bulgular Sonuç Hastalar Dizayn İmmünoterapi Süre Takip 24 hasta, deri prick testi, spesifik IgE pozitif 2 grup (1.grup, 13 hasta; 2.grup, 11 hasta) Subkutan immünoterapi 1.aşamada 8, 2.aşamada 6 ay Yok 1.aşamada gruplar arasında istatistiksel olarak fark yok 2.aşamada aktif tedavi alan grupta klinik skorlarda plasebo gruptan daha belirgin azalma İmmünoterapi, atopik dermatit tedavisinde uzun süreli kullanılırsa etkili ancak bu sonuç için olgu sayısı az

15 Mastrandrea F, Serio G, Minelli M, Minardi A, Scarcia G, Coradduzza G,Parmiani S. Specific sublingual immunotherapy in atopic dermatitis. Results of a 6-yearfollow-up of 35 consecutive patients.Allergol Immunopathol (Madr) 2000; 28: 54-62. Materyal ve Metod Bulgular Sonuç Hastalar Dizayn İmmünoterapi Süre Takip 35 hasta, deri prick testi, spesifik IgE pozitif 1.grup sadece AD'li 16, 2.grup AD+allerjik rinit ve/veya astımlı 19 hasta Sublingual immünoterapi 3 yıl 6 aylık tedavi sonunda 1.grupta iyileşme oranı %12.6, 2.grupta 0 12 aylık tedavi sonunda 1.grupta iyileşme oranı %31.2,2.grupta %36.8 24 aylık tedavi sonunda 1.grupta iyileşme oranı %68.8, 2.grupta %73.7 İmmünoterapi, atopik dermatit tedavisinde etkilidir Bu etki, tedavi kesilmesinden sonra da devam eder Allerjik rinit ve/veya astım gelişimini önler

16 Allerjen immünoterapi, atopik dermatitin tedavisinde etkili 1.Allerjene karşı tip 2 yanıttan tip 1 yanıta kayma 2.İmmünolojik tolerans gelişmesi: IL-4, IL-5, IL-13 düzeylerinde azalma, IL-10 düzeyinde artma 3.Ig E düzeyinde değişiklikler: başlangıçta yükselme, ardından düşme 4.Bloke edici özellikte allerjen-spesifik Ig G antikorlarının gelişmesi

17 T TT IL-2 IFN- γ IL-4 IL-5 allerjen Tip 2 yanıt (IL-4, IL-10,vb) T TT IL-2 IL-5 IFN-γ allerjen Tip 1 yanıt (IL-12, IL-18,vb) Akut Kronik Allerjen İmmünoterapi

18 Allerjen immünoterapi ile atopik dermatitin seyri değiştirilebilmekte

19 Allerjen immünoterapide standart olarak kabul edilen subkutan enjeksiyon şeklinde uygulama

20 Allerjen immünoterapinin süresi en az 2 yıl olmalı

21 LenfositNöron T Senden bu kadar etkilendi ğ imi hiç dü ş ünmemi ş tim !

22 Allerjen immünoterapi için allerjenin belirlenmesinde atopi yama testi kullanılmalı

23 Allerjen immünoterapi, atopik dermatitin tedavisinde güvenli

24 Allerjen immünoterapi, atopik dermatitin tedavisinde etkin ve hastalığın seyrini değiştirici Allerjen seçiminde atopi yama testinin uygulanması Daha güvenli lokal immünoterapi yöntemlerinin gelecekte atopik dermatitin tedavisinde daha sık kullanılması

25 “Felsefe yapmak için felsefecilere ama daha önemlisi onların görü ş lerini payla ş an insanlara ihtiyaç vardır”


"Atopik Dermatitin Tedavisinde Desensitizasyon Uygulanabilir mi? Yrd.Doç.Dr. Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları