Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9 - PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9 - PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ"— Sunum transkripti:

1

2 9 - PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ

3

4 GİRİŞ Geliştirilen öğretim programlarında, ürün değerlendirmelerinin yanı sıra sürecin de değerlendirilmesi gerektiği fikri ön plana çıkmaktadır. Böylece geleneksel olarak tabir edilen ve sadece ürün değerlendirmeye olanak tanıyan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve tekniklerinin yanı sıra çok yönlü, bireyin gelişimsel özelliklerini de göz önünde bulunduran ve sürecin de değerlendirmesine olanak tanıyan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları önem kazanmaktadır.

5 Bu bölümde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından biri olarak kabul edilen, performans ölçülmesi incelenerek teorik alt yapısı açıklanmış ve çeşitli örneklerle zenginleştirilerek konuların pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

6 PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ Performans ölçülmesi, öğrencilerin, anlamlı ve ilgi çekici görevler ve etkinliklere dayalı olarak bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanmalarına ve uygulamaya yansıtmalarına olanak tanıyan bir ölçme biçimidir (Brualdi, 2002).

7 Performansa dayalı ölçmenin etkili bir şekilde planlanıp uygulanabilmesi için temel aşamalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu temel aşamaları aşağıdaki gibi sıralanmak mümkündür (Brualdi, 2002): 1- Performansa dayalı ölçmenin amacının belirlenmesi; 2- Örnek etkinliklerin seçilmesi; 3- Performansa dayalı ölçmeye yönelik ölçütlerin seçilmesi; 4- Performans rubriklerinin oluşturulması; 5- Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi şeklinde özetlemek mümkündür.

8 PERFORMANS GÖREVLERİ Sınırlı Cevap Gerektiren Performans Soruları

9

10

11 Kapsamlı Cevap Gerektiren Performans Soruları

12

13

14

15 PERFORMANS ÖLÇME İŞLEMLERİ VE ÖLÇEKLERİ
Dereceli Puanlama Anahtarları 1. Bütüncül (Holistik) Puanlama Anahtarı

16

17

18

19 2. Analitik (Çözümlemeli) Puanlama Anahtarı

20

21 Afiş hazırlanmasına yönelik olan bu görevin değerlendirilmesine yönelik analitik puanlama anahtarı da aşağıdaki Tablo 9’da yer almaktadır.

22 PERFORMANS ÖLÇÜLMESİNİN FAYDALARI

23 PERFORMANS ÖLÇÜLMESİNİN SINIRLILIKLARI

24 PERFORMANS SORUSU HAZIRLAMADA BAZI TAVSİYELER

25 ÖZET Geleneksel olarak tabir edilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bütün öğrenme ürünlerini ölçmekte yetersiz kalmakta ve öğrenen süreçten kopuk bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu bakımdan bireyin bilgi, beceri, ilgi, tutum, değer ve davranışlarını yani bir bütün olarak bireyin tüm özelliklerini ölçebilecek ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Bu bakımdan ülkemizde son yıllarda yapılan öğretim programı çalışmalarında ölçme ve değerlendirme ögesinde ciddi manada düzenlemeye gidilmiş ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme, alternatif ölçme değerlendirme vb. değişik adlarla anılan yaklaşımlar ve teknikler ön plana çıkmıştır.

26 Performans ölçülmesi de bu amaca hizmet etmek için geliştirilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Performans ölçülmesi, öğrencilere çeşitli görev ve etkinlikler verilerek bilgi beceri ve yeteneklerini kullanmalarına olanak tanıyan bir yaklaşımdır.


"9 - PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları