Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alan ve Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alan ve Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar"— Sunum transkripti:

1 Alan ve Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yrd. Doç. Dr. Ali TEMEL Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Meslek Seçiminde Rol Oynayan Faktörler

3 Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
2

4 Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
1- Kendini Tanıma Yeteneklerini bilme İlgi alanlarını bilme Değerleri ya da kişilik özelliklerini bilme

5 Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
2- Meslekleri Tanıma

6 Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
3-Akademik bakımdan güçlü olunan alanı/alanları bilme

7 Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
4- Gelecekle ilgili planları netleştirme

8 Meslek Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
5- Dış etkenlerden arınma Aile ile uzlaşma Yakın çevrenin etkisinden kurtulma Toplumsal yargıların üstünde düşünebilme

9 Meslek seçerken sorgulanması gereken noktalar
Mesleğin niteliği Çalışma ortamı Mesleğe hazırlanma Mesleğe girmek için aranan özellikler Mesleğe giriş ve emekli olma

10 Meslek seçerken sorgulanması gereken noktalar
Meslekte ilerleme Mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri İş bulma olanakları Kazanç durumu

11 Meslek seçiminde dikkate alınması gereken yetenekler
Soyut düşünebilme Akıcı bir dille yazabilme Başkalarını anlayabilme Şekil iletişimini görebilme Uzay ilişkilerini görebilme Mekanik yetenek

12 Meslek seçiminde dikkate alınması gereken yetenekler
El- parmak becerisi Göz- el işbirliği Kas koordinasyonu Renk algısı Yapıcılık

13 DPT göre 2005 yılında eleman fazlası olacak meslekler
Mimar, inşaat, maden, petrol, metalurji , jeoloji,, jeofizik, çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile ortaöğretim öğretmenleri

14 DPT göre 2005 yılında eleman ihtiyacı olacak meslekler
Doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, veteriner, ilköğretim öğretmeni, Üniversite öğretim elemanı ile makine, endüstri, elektrik- elektronik, bilgisayar, kimya, jeodezi mühendisleri.

15 YENİ BİNYILIN GÖZDE MESLEKLERİ

16 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar Mühendisliği; bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim ve araştırma yapar.

17 ÇALIŞMA ALANLARI : Bilgisayar Mühendisleri; hemen her sektörde, sistem analisti , programcısı, tasarım mühendisi, iletişim-ağ mühendisi, programcı, web tasarımcısı olarak çalışabilmektedir.

18 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.

19 ÇALIŞMA ALANLARI Biyomedikal Mühendisleri; sürekli gelişen tıp alanında; hastanelerde, ilaç firmaları, tıbbi cihaz şirketlerinde ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

20 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
İşletmelerde bilgisayar kullanımı ve internet üzerinden iş yapılması için gerekli temel eğitim verilir. Bilgisayar ve Elektronik Müh. İle İşletme gibi bölümlerden ortak dersler alınır.

21 ÇALIŞMA ALANLARI Bölüm mezunları; hemen her sektörde, internet ve web sitesi hizmeti veren firmalarda yönetici ve bilgisayar uzmanı olarak görev alabilirler.

22 MATEMATİK- BİLGİSAYAR
Yazılım ağırlıklı uygulamaya yönelik bir programdır. Matematik ve bilgisayar üzerine bilgi ve beceri ile donatılmış araştırmacılar yetiştirilmektedir.

23 ÇALIŞMA ALANLARI Bölüm mezunları ; programcı, tasarımcı,
sistem analisti, sistem yöneticisi olarak tüm sektörlerde çalışabilmektedirler.

24 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Canlı ile ilgili güncel ve temel konuların araştırılması, biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevlerinin araştırılması yönünde eğitim verilmektedir.

25 ÇALIŞMA ALANLARI Bölüm mezunları biyoloji, ilaç sanayi,
sağlık endüstrisi, tarım, hayvancılık, biyokimya ve besi sektörlerinde çalışma imkanına sahiptirler.

26 TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
Başdöndürücü gelişmelere sahne olan telekominikasyon dünyasına otomasyon, mikroelektronik ve bilgisayar bilimi ile bağlantılı bilgi birikimine sahip, proje odaklı mühendislik eğitimi almış mühendisler yetiştirilmektedir.

27 ÇALIŞMA ALANLARI Telekominikasyon sistemleri ve enformasyon teknolojisine ilişkin alanlarda, kontrol sisteminin tasarım ve üretiminde, endüstriyel otomasyon sektöründe çalışabilirler.

28 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İşletmelerin teknik kadroları ile işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek nitelikli yönetim elemanları yetiştirilmektedir. Temel mühendisliğin yanında işletmecilik, bilgisayar, hukuk, pazarlama, yönetim ve organizasyon konularında eğitim verilmektedir.

29 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar pek çok sektörde, fabrika ve şirkette değişik bölümlerde yönetici kademesinde rahatlıkla çalışabilmektedirler.

30 ENFORMATİK İşletme içinde gerekli bilgi akışının düzenlenmesi, işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanım bilgisinin verildiği ve uygulandığı bir bölümdür.

31 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar ; işletmelerde bilgisayarın kullanıldığı tüm birimlerde, muhasebe, finans, bütçe ve pazarlama bölümlerinde bilgi akışının düzenlenmesi ve bilgisayar aracılığı ile kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler.

32 ULUSLARARASI FİNANS Uluslar arası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli ve etkin şekilde yatırıma dönüştürecek,banka ,sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek mezunlar yetiştirilmektedir.

33 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar ulusal düzeyde orta ve büyük ölçekli şirketlerde , Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsa uzmanı olarak çalışabilirler.

34 PSİKOLOJİ İnsan davranışlarının yapı ve süreçlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve davranış bozuklukları ile gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisinde faaliyette bulunan kişiler yetiştirilir.

35 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar psikolog ünvanı alabildikleri gibi işletmelerde endüstri psikoloğu, insan kaynakları bölümünde araştırmacı, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışabilmekte ayrıca okullarda psikolojik danışman olarak görev alabilmektedirler.

36 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Bilgisayar programlama, sistem tasarımı, veri iletişimi gibi bilişim konuları ile organizasyon, ekonomi pazarlama, finans gibi temel işletme konularını dengeleyen bir eğitim verilmektedir.

37 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar; kuruluşların insan kaynakları, işletme ve bilgisayar, organizasyon, pazarlama ve finans hizmetlerinde üst kademelerde çalışabilirler.

38 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Kurumları halka tanıtmak, hedef kitle üzerinde olumlu imaj yaratmak ve prestijlerini yükseltmeye yönelik çalışıp araştırma yapacak eleman yetiştirilmektedir.

39 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar hemen her sektörde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca müşteri ilişkileri yöneticisi, danışman, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak da çalışabilirler.

40 RADYO - TV - SİNEMA Hızla gelişen kitle iletişim sektöründe radyo ve tv yayıncılığı, sinema yapımcılığı alanında görev alacak nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

41 ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar ; kameraman, yönetmen, senarist, yapımcı, görüntü yönetmeni, ses operatörü olarak film şirketlerinde resmi ve özel radyo-tv kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

42 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
Bölümün amacı; yaratıcılığı en son teknolojik imkanlarla birleştirebilen, görsel iletişim alanında üretken bireyler yetiştirmektir. Pratik uygulamalarla görsel bilgi ve kavrayışı birleştiren bir programdır.

43 ÇALIŞMA ALANLARI Tasarımcılar; iletişim, medya ve reklamcılık alanından başlayıp, bilgisayar destekli grafik tasarımından özgün başyapıt yaratımına kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışabilmektedirler.

44 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Verimi yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntemler, teknikler geliştiren uygulayan ve bu konularda eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

45 ÇALIŞMA ALANLARI Ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

46 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Çevre kirlenmesinin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

47 ÇALIŞMA ALANLARI Kamu kurumları ile özel firmalarda araştırma, planlama işlerini yapabilmekte, şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması alanlarında çalışmaktadırlar.

48 OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Bu sunuyu tam metin olarak görmek için, adresini ziyaret edebilirsiniz.


"Alan ve Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları