Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TM PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TM PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER"— Sunum transkripti:

1 TM PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER

2 SBF-İİBF-HUKUK SBF ile İİBF arasında ne fark vardır?
SBF ve İİBF Bölümleri: İşletme, İktisat, Maliye, ÇEKO, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri ve Hukuk Fakültesi

3 İşletme: İşletme programının amacı, fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda eğitim yapmaktır.

4 İktisat: İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim yapar.

5 Maliye: Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir.

6 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri:
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programının amacı; mezunlara çalışma hayatını ilgilendiren istihdam, işsizlik, çalışma ortamı ve koşulları, iş sağlığı- iş güvenliği, ücretler, yoksulluk, gelir dağılımı gibi hususlarda ortaya çıkabilecek sosyal sorunlara bilimsel açıdan yaklaşma eğilimi kazandırarak, bu sosyal risklerin belirlenmesi, incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak adına donanımlı bireyler yetiştirmektir.

7 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.

8 Kamu Yönetimi: Kamu yönetimi programının amacı, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi ve sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.

9 Uluslararası İlişkiler:
Dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin; tarih, siyasi, ekonomik ve hukuki yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

10 Ekonometri: Ekonometri Lisans Programı; gelişen dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan istatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında eğitim vererek öğrencilerin araştırma ve sorun çözme yönündeki becerilerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; kamu ve özel sektörün günden güne gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek araştırma, analiz ve problem çözme yeteneği olan, ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırmaları anlaşılır biçimde sunabilen öğrenciler yetiştirmektir

11 Hukuk: Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır

12 İİBF Ders İçerikleri: İlk iki yıl aynı dersler görülür, bunlardan bazıları; Matematik Makro ve Mikro İktisat Kamu Maliyesi Genel İşletme Hukuka Giriş İstatistik Davranış Bilimleri Muhasebe Yönetim Organizasyon

13 İşletme uzmanlık derslerinden bazıları;
Maliyet Muhasebesi Mali Analiz ve Denetim Pazarlama Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Finansal Yönetim Stratejik Yönetim Üretim Yönetimi Yöneylem İş ve Sosyal Güv. Hukuku Ticaret Hukuku Vergi Hukuku Borçlar Hukuku Uluslararası İşletmecilik Girişimcilik Sermaye Piyasaları Yönetim Bilgi Sistemleri

14 İktisat-Maliye uzmanlık derslerinden bazıları;
İktisadi Kalkınma ve Büyüme Uluslararası İktisat İktisat Tarihi Finansal Ekonomi Devlet Bütçesi Türkiye Ekonomisi Para Politikası Maliye Politikası

15 Kamu Yönetimi uzmanlık derlerinden bazıları;
Anayasa Hukuku İdare Hukuku Siyaset Bilimi Türk Siyasal Hayatı Sosyal Politika Örgütsel Davranış Yerel Yöntemler İnsan Kaynakları Yönetimi

16 Uluslar arası İlişkiler uzmanlık derslerinden bazıları;
Uygarlık Tarihi Strateji ve Güvenlik Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Siyaset Bilimi Siyasi Tarih Uluslar arası Örgütler Anayasa Hukuku

17 ÇEKO uzmanlık derslerinden bazıları;
Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri İş Hukuku İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sosyal Güvenlik Hukuku Uluslararası Çalışma Normları

18 Hukuk Fakültesi derslerinden bazıları;
Anayasa Hukuku İdare Hukuku Medeni Hukuk Ceza Hukuku Borçlar Hukuku Uluslar arası Hukuk İcra-İflas Hukuku Hukuk Felsefesi Hukuk Sosyolojisi Adli Tıp

19 İş Olanakları; Kamu Sektörü Özel Sektör Serbest Çalışma

20 KAMU SEKTÖRÜ Memur Olmak için KPSS sınavında başarılı olmak gerekir.
KPSS- A, KPSS-B, KPSS- Eğitim Bilimleri olmak üzere üç tür sınav vardır. KPSS-A Grubu kadroların yaklaşık %99 u sadece İİBF ve Hukuk mezunu öğrencileri kabul eder. KPSS-B Grubu kadrolarda İİBF mezunlarının tercih yelpazesi çok geniştir. KPSS- Eğitim Bilimleri sadece öğretmen adaylarını kabul eder.

21 ÖZEL SEKTÖR Bankalar ve Finans Kuruluşları başta olmak üzere her türlü işletmenin Mali İşler, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Lojistik gibi çeşitli departmanlarında görev alabilirsiniz. SPK Lisanslama sınavlarına girerek yatırım fonlarından GMYO’na kadar birçok özel kurumda uzman olarak çalışabilirler.

22 SERBEST ÇALIŞMA İşletme, İktisat, Maliye, Çeko, Kamu Yönetimi, Hukuk fakültesi mezunları; Gerekli sınavları geçmek 3 yıl staj yapmak şartıyla SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olabilirler. 10 yıl SMMM olarak görev yapanlar yine gerekli sınavları geçmek şartıyla YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olabilirler. Kazanç durumu zaten iyi olan muhasebecilik mesleği TTK ‘ da ki yeni düzenlemelerle daha da güzel bir gelecek vaat etmetedir.

23 Her işletme de Gıda, Makine, İnşaat, Elektrik Mühendisi yada doktor, eczacı, öğretmen çalışamaz. Çünkü işletmeler ihtiyaç duyduğu personeli istihdam eder. Ama her işletme yönetici, muhasebeci,pazarlamacı vs çalıştırmak zorundadır. İİBF mezunu çok olabilir ama unutmayın ki çalışabileceği alan da çoktur.

24 Son olarak; Bir İİBF mezunu ;
Bölümünü benimsemiş ve alanında kendini geliştirmiş ise, Rekabetçi dünyanın zorunlu kıldığı entelektüel bir perspektife sahip ise, En az bir yabancı dil ama tercihen iki yabancı dil biliyor ise güzel bir kariyer için tüm kapılar ona açıktır…


"TM PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları