Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ."— Sunum transkripti:

1 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ

2 Ba ğ ımlılık Yapan Maddeler Sigara Esrar Eroin Kokain Lsd/ghb/pcp/ice Alkol Uçucu maddeler Ecstasy Akineton

3 Sigara Bağımlılığı çok güçlü ve bırakılması zor olan bir maddedir. Nikotin ve dört bine yakın zehirli madde içerir. Madde bağımlılığının en yaygın etkenidir Bağımlılık yapan maddeler arasında en fazla ölüme neden olandır. Sigaranın neden oldu ğ u hastalıklar: ◦ Kalp damarlarında tıkanıklık, ◦ Bronşların daralması sonucu akci ğ er rahatsızlıkları, ◦ Beyin damarlarında tıkanma ve buna ba ğ lı felç, ◦ Ayak ve bacak damarlarında tıkanma, ◦ Kanser türlerinin hemen hemen hepsi.

4 Sigara Sigara i ç enlerde; ◦ Akci ğ er kanseri olma riski 22 kat, ◦ Mesane kanseri riski iki kat, ◦ Bronşit riski 10 kat, ◦ Kalp hastası olma olasılı ğ ı 3 kat daha fazladır. Gebelikte sigara ya da t ü t ü n kullanımı; ◦ Erken do ğ uma ◦ Bebek ö l ü m ü ne ◦ D ü ş ü k do ğ um a ğ ırlı ğ ına neden olmaktadır. Sigara i ç enlerde i ç meyenlere g ö re esrar kullanma riski 8 kat fazladır.

5 Sigaraya başlama nedenleri... Büyümenin bir sembolü olarak görülmesi Reklam ve filmlerin özendirici etkisi Kız çocuklarında erkeksi olma hevesi Meydan okuma tarzı Arkadaş grubuna ayak uydurma çabası Farklı olma iste ğ i

6 Alkolün Etkileri Ba ğ ımlılık, Midede gastrit ve ü lser, Karaci ğ erde b ü y ü me, ya ğ lanma ve siroz, Ba ğ ırsaklarda vitamin emiliminin azalması ve beslenme bozuklukları, Sinir h ü crelerinde hasar ve fel ç, Kas g üç s ü zl ü ğ ü ve Bunama

7 Esrar Kahverengi, preslenmiş tabakalar ve ot halinde satılır. Ot, joint, marihuana, gubar gibi isimlerle anılır ve sigara gibi içilir. Gevşeme, rahatlama, görme ve duyma duyularında artış, reflekslerde bozukluk ve dikkat da ğ ınıklı ğ ına yol açar. Akci ğ er kanseri, bronşit ve unutkanlı ğ a sebep olur. Yavaş da olsa ba ğ ımlılık yapar Genellikle di ğ er uyuşturuculara geçiş maddesidir.

8 Uçucu Maddeler Tiner, bali,çakmak gazı, kuru temizlemede kullanılan maddeler, benzin, Tipp-ex, uhu, oje gibi maddeler. Ciddi bir sarhoşluk, denge bozuklu ğ u, yürüme güçlü ğ üne neden olabilirler. Baş a ğ rısı, bulantı, kusma, tıkanma ve bo ğ ulma, ani ölümler meydana gelebilir. Dikkat eksikli ğ i, ö ğ renme güçlü ğ ü, kavrama yetene ğ inde bozulma gibi olumsuz etkileri vardır. Beyinin yapısını de ğ iştirirler.

9 Ecstasy Tablet ya da kaps ü ller halinde satılır. Ü st ü nde kuş, fil, g ü len surat, Mitsubishi amblemi gibi resimler vardır. Ex, İ x, kanat, u ç uş, balık gibi sokak adları vardır. Enerji artışı, canlılık, algıda artış, karşı cinse yakınlık hissi ortaya ç ıkar. Koordinasyon bozuklu ğ u, v ü cut ısısında artış, kan basıncında artış, b ö breklerde hasar, kalp ritminde bozuklu ğ a neden olur. Ö l ü m vakaları genellikle y ü ksek ateş ve aşırı sıvı kaybından olmaktadır. Kişi bir s ü re sonra onsuz e ğ lenemedi ğ i i ç in ba ğ ımlı hale gelir.

10 Eroin A ç ık kahverengi renkte, toz halinde satılır Toz, beyaz, H (ey ç ) adı verilir. Buruna ç ekilerek, damardan enjekte ederek (shot), buharını i ç e ç ekerek (kaydırma) ve sigara bi ç iminde (koreks) kullanılabilir. Gevşeme, hareket ve konuşmada yavaşlama, g ö z bebeklerinde k üçü lme, y ü zde kızarıklık g ö zlenir. Etkisi 6-8 saatte ge ç ti ğ i i ç in g ü n i ç inde 3-4 kez kullanma zorunlulu ğ u ortaya ç ıkar. Y ü ksek dozda alındı ğ ında solunum yavaşlar, koma hali başlar ve kişiyi ö ld ü r ü r. Alınmadı ğ ı zaman burun akıntısı, halsizlik, uykusuzluk, kas a ğ rıları ve kramplar g ö r ü l ü r.

11 11 *KOKAİN Beyaz renkli toz, Buruna çekilerek, buharı çekilerek, enjeksiyon yoluyla, sigara gibi sarılarak kullanılır, Tek bir kullanımda bile bağımlılık yapabilir, Fiyatı çok pahalıdır, Uyarır, canlandırır, keyif verir. Etkisi 1 saat sürer, Yoksunluk belirtileri 6 ay sürebilir, Başlıca etkileri, canlılık hissi, uyku gereksiniminde azalma,, enerjide artmadır. Kesilme durumunda, çok şiddetli bir yeniden alma isteği olur. Depresyon, uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkar.

12 Madde kullanmaya başlama nedenleri Arkadaş baskısı % 23.3 Merak % 29.4 Sorunlara çözüm aramak % 27.1 Sorunlardan kaçmak % 26.0 Be ğ eni toplamak % 24.3 E ğ lenmek % 25.9

13 Ba ğ ımlılık süreci “Belki kullanabilirim” “Korku ve merak” “Bir kereden bir şey olmaz” “Bir daha asla!” “Ben bağımlı olmam” “İstersem bırakırım”“Bu meret bırakılmaz ki!” “Bırakmak zorundayım!” “Bıraktım, bir daha başlamam” “Artık bırakacağım”

14 Ba ğ ımlı kişide... Madde kullanımını kontrol etmekte güçlük çekme, Giderek kullanılan maddenin dozunun artırma, Zarar vermesine ra ğ men madde kullanmaya devam etme, Aile, okul ve çevre ilişkilerinde bozulma, Başarısız bırakma girişimleri, Bıraktı ğ ı zaman ruhsal ya da fiziksel yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması (huzursuzluk, uykusuzluk vb) gözlenebilir. Maddeyi temin etmek için ekonomik arayış

15 Madde kullanan kişiyi aile nasıl anlar? Aile ilişkilerini azaltır ve evde daha az vakit geçirir. Her zamankinden daha fazla para harcamaya başlar. Yeni arkadaşlar edinmeye başlar. Kendisine olan özeni azalır. Çevre ve arkadaşlar eski önemlerini yitirir. Hafif uykulu ve yorgun gözükebilir. Okula devamı azalmaya, başarısı düşmeye başlar. Yeme alışkanlıkları bozulur, kilo kaybedebilir. Daha sinirli olabilir. En kesin yöntem kan ve idrar testleridir.

16  Ruhsal sorunları ya da bağımlılığı olan ebeveynin bulunduğu aileler,  Doğru olmayan yetiştirme yolları,  Ebeveyn-çocuk arasında bağlanma ve ilgi eksikliği,  Sınıfta aşırı utangaçlık ya da şiddet içeren davranışlar,  Okul başarısında düşüş,  Sosyal becerilerin zayıf olması,  Sapkın davranışlar sergileyen arkadaşlarla “takılma”,  Okul, iş, aile ortamlarında uyuşturucu kullanımının onaylanması. Risk Yaratan Faktörler

17  Güçlü ve pozitif aile bağları,  Ailenin çocuklarının arkadaşlarından ve neler yaptıklarından haberdar olması,  Aile içi kuralların açık olması ve herkesin bunlara uyması,  Ebeveynlerin çocuklarının yaşamlarına ilgili olmaları,  Okulda başarılı olma; okul, klüpler gibi kurumlarla kurulmuş güçlü bir bağ,  Uyuşturucu kullanımı ile ilgili doğru bilgilenme. Önleyici Faktörler

18 Çocuğunuzun Madde Kullanımını Önlemek İçin Ne Gerekli ?

19 Yargılamayın “Sen zaten hep böylesin”

20 Konferans vermeyin “Ben senin yaşındayken ne doğru dürüst oyuncağım vardı ne de böyle bilgisayar falan filan..Hiç kıymetini bilmiyorsun; halbuki biz....”

21 Tehdit etmeyin “Eğer dediğimi yapmazsan...”

22 Sorgulamayın “Kim, nerede, nasıl, niçin, ne zaman, neden...”

23 Ahlak derslerinden kaçının “Bunun böyle olması gerek, bu olmazsa olmaz”

24 Emir vermeyin “Ne diyorsam onu yap, soru sorma”

25 Arkadaşlarını tanıyın

26 Onunla konuşun “Bedeninin buna nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz, bazı insanlar çok çabuk bağımlı olabilir; ya da çok hasta olabilirler, bu kişiden kişiye değişen bir durumdur.”

27 “Açık olun” O günlerde etkileri hakkında bu kadar bilgim yoktu; şimdi bildiklerimi o zamanlar bilseydim hiçbir zaman denemezdim ve seni ondan uzak tutmak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.” “Bazı arkadaşlarım yüzünden ben de kullandım, çünkü onlara uymak gerektiğini düşünüyordum. Kısa süre sonra fark ettim ki ben onu değil, o beni kontrol ediyordu.

28 Önleme: Okul Öncesi Dönem... Onaylamalarınızın büyük ödül de ğ eri taşıdı ğ ı ve ö ğ retilerinizin şartsız bir ba ğ lılıkla alındı ğ ı dönem; Model olun. Zararlı maddeleri tanıtın. Hem kendi başına hem de bir başkasının verece ğ i ilaçları almamasını ö ğ retin. Karar verme alışkanlı ğ ını kazandırın. Zararlı –yararlı yiyecekleri tanıtın. Kendi sa ğ lı ğ ına ilişkin girişimlerini övün. Spor ve sanatsal etkinliklere katılması için olanaklar bulun.

29 Önleme: Okul Ça ğ ı... Zihinsel ve sosyal becerilerinin gelişti ğ i bir dönem; Kuralları ö ğ renmelerini sa ğ layın. Sa ğ lıklı olmanın önemini gündeme getirin. Sigara ve alkolün zararlarından bahsedin. Reklamlarda satış için izlenen yolları açıklayın.

30 Önleme: Ergenlik dönemi... Grupların ve onların de ğ erlerinin büyük önem taşıdı ğ ı ve belirleyici oldu ğ u bir dönem: Çocu ğ unuzun arkadaşlarını, onların ebeveynlerini tanıyın ve arkadaşlıklar kurun. Onları evinize davet edin. Maddeler ve olumsuz etkileri hakkında korkularınıza de ğ il, gerçek dayalı bilgilerle konuşun.

31 Önleme: Ergenlik dönemi... Maddelerin sa ğ lık, görünüş, spor ve di ğ er aktiviteler üzerinde nasıl etki yapaca ğ ını vurgulayın. Kurallarınızda tutarlı olun. Ortak deneyim ve fikir birli ğ ini yaşadı ğ ınız alanlarınızı keşfedin. “Hayır” demesi için örnek olun. Spor ve di ğ er sosyal faaliyetlere yönlendirin. Başarıyı tatmasını sa ğ layın ve başarılarından dolayı takdir edin.

32 Sık Sorulan Sorular 1. Yalnız iradesiz kişiler mi ba ğ ımlı olur? 2. Uyuşturucu bazı ülkelerde neden serbest? 3. Ba ğ ımlılar iyileşebilir mi? 4. Uyuşturucu herkesi aynı mı etkiler? 5. Bir kere denemekle ya da ara sıra kullanmakla ba ğ ımlı olunur mu? 6. Ottur zararı yok mudur? 7. Maddelerden bahsetmek kullanımı teşvik eder mi? 8. Kimler ba ğ ımlı olur? 9. Sadece damar yoluyla alınan maddeler mi uyuşturucudur?

33 Sık Sorulan Sorulara Yanıtlar 1. Ba ğ ımlılı ğ ın irade ile ilgisi yoktur. Hiç kimse yola “Ben ba ğ ımlı olaca ğ ım!” diye çıkmaz. 2. Uyuşturucu olarak sadece Esrar Hollanda da, di ğ er uyuşturuculara geçişi engellemek için serbesttir. 3. Ba ğ ımlılık tam olarak iyileşmez ama düzelir. Ba ğ ımlılık ömür boyu süren bir hastalıktır. 4. Uyuşturucu herkesi farklı etkiler. Etkilerin ortaya çıkış süresi ve yo ğ unlu ğ u bireyler arası farklılık gösterir. 5. Bir kere denemekle ya da ara sıra kullanmakla ba ğ ımlı olunur. Ba ğ ımlılı ğ ın ilk adımı bir kere kullanmaktır. 6. Ba ğ ımlılık potansiyeli düşük olmakla beraber esrar da ba ğ ımlılık yapar. 7. Maddelerden bahsetmek kullanımı teşvik etmez. Hayır, çocukların bakış açınızı ö ğ renmelerini ve do ğ ru bilgilenmelerini sa ğ lar. 8. Herkes ba ğ ımlı olabilir. 9. Her madde ba ğ ımlılık yapabilir.

34 Şüphe Maddeler hakkında bilgi edinin Kendinizi hazır hissedin İyi bir ortam yaratın Duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşın Madde kullanımından şüphelenme süreci.... “Çaktırmadan” izleyin

35 Sigara içti ğ ini ö ğ rendi ğ inizde???

36 E ğ er sigara içiyorsa... İ çerken yakalarsanız zarar vermeyin, sadece elindekini alın, tekrar yaparsa aynı davranışı düzenli olarak yineleyin. Evde sigara içemeyece ğ ini bildirin. E ğ er siz içiyorsanız sizde BIRAKIN, “Dedi ğ imi yap, yaptı ğ ımı yapma” asla işe yaramaz. Sigara ile ilgili ev içi kurallarına siz de uyun. Çocu ğ unuzla nasihat dilini kullanmadan düzenli olarak sigaranın etkileri hakkında konuşun.

37 Sigaramın dumanı... Çocu ğ unuza, sigara kokusuna dayanamayaca ğ ınızı söyleyin. E ğ er sigara kokarsa onun çamaşırlarını yıkamayaca ğ ınızı ve bunu kendisinin yapaca ğ ını söyleyin. Yapmak istedi ğ i di ğ er şeylerden önce yıkama işini bitirmesi gerekti ğ ini bildirin. Unutmayın! Bir defalık konuşmanın hiç bir işe yaramaz.

38 Örnek olun


"MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLENMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları