Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Serap GÖKÇE Uzman Psikolojik Danışman RAM Grup Başkanlığı

2 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Hizmetleri “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar Türkiye Uyuşturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi(TUBİM) ile Gerçekleştirilen Çalışmalar Aile Eğitim Programı Uygulamaları Yaşam Becerileri Programı Uygulamaları Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Yürütülen Uygulamaları

3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
“Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı ( ): Çocuk ve gençlerimizin her türlü riskten korunması ile ilgili olarak ülke genelinde uygulanan eylem planı doğrultusunda yapılan çalışmalar Bakanlığımız tarafından raporlandırılmaktadır.

4 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Söz konusu eylem planı kapsamında; Yönetim Süreçleri Öğretmenler ve Yöneticiler Öğrenci Eğitim Ortamı ve Çevresi Aile olmak üzere beş müdahale alanı içerisinde çalışmalar merkezi ve yerel düzeyde halen devam etmekte ve bu konuda eğitimler gerçekleştirilmektedir.

5 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
*Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi: MEB’de gerçekleştirilen yapılanma sonucunda «Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi» Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

6 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TUBİM’le İşbirliğinde Yürütülen Çalışmalar İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı(KOM) bünyesinde bulunan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi(TUBİM) tarafından koordinasyonu sağlanan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)’ne tam üyelik sürecinde ve diğer çalışmaların yürütülmesinde MEB’in kurumsal temas noktası görevi halen tarafımızca yürütülmektedir.

7 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
“Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi ” ile “Madde Bağımlılığı ile Mücadele 1. Ulusal Eylem Planı ”un hazırlanması sürecinde aktif rol alınmıştır. Söz konusu eylem planında, talep azaltımı başlığı altında okul temelli önleme hizmetleri ile ilgili aktivitelere yer verilmiştir.

8 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TUBİM’in koordinasyonunda ilgili tarafların katılımı ile hazırlanan “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesinin Uygulanması İçin Eylem Planı 2010 – 2012” gereği çalışmalar devam etmekte olup konuyla ilgili olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir.

9 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AİLE EĞİTİMİ PROGRAMLARI 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Söz konusu program, hem olası riskleri/çözüm önerilerini önceden ortaya koyabilmek hem de “Çocuğumu Daha İyi Nasıl Yetiştirebilirim?” sorusuna sağlıklı bir yanıt verebilmek için geliştirilmiş bir programdır. Bu çalışmada çocuğu ile daha sağlıklı ilişki kurmak için gerekli bilgileri anne babalara öğretmek ve kullanması gereken becerileri onlara kazandırmak hedeflenmektedir.

10 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Program 8 hafta sürmektedir ve 8 modülden oluşmaktadır. Ergeni Tanımak İletişim Kurmak Birlikte Büyümek Aile Tutumları Riski Yönetmek Olumlu Davranış Kazandırma Uzlaşabilmek Geleceği Planlamak

11 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı kapsamında eğitimler devam etmekte ve koordinasyonu Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

12 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yaşam Becerileri Programı Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli’de pilot eğitimler düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitimler aracılığı ile çocuk ve gençlerimizden oluşan akran eğitimcileri ve rehber öğretmenler ile sosyal hizmet personelinden oluşan akran eğitimcisi danışmanları yetiştirilmiştir. Bu çalışma, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) ile işbirliği içinde sürdürülmektedir

13 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10-19 yaş arasındaki çocuklar/gençler tarafından, rehber öğretmen gözetmenliğinde/danışmanlığında akranlarına verilen 6 haftalık eğitimi içeren program ile çocuk hakları, kendini ifade etme, stresle baş etme, gibi konularda bilgi vermek ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

14 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yaşam Becerileri Eğitim Programı kapsamında yılları arasında eğitimler gerçekleştirilmiştir.

15 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ERKEN UYARI SİSTEMİ Çocuk koruma kapsamında çocuğun korunmaya muhtaç hale gelmeden önce tespit edilmesi ve çocuğa uygun sosyal, ailesel ve ruhsal yardıma ulaşmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Bakanlığımız tarafından UNİCEF işbirliğinde “Erken Uyarı Sistemi” geliştirilmiştir. Söz konusu sistemin pilot uygulamaları Ocak 2010’da Bursa ilinde başlamış olup süreç devam etmektedir. Bursa ilinde sistem yaygınlaştırılarak Ülke geneline yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

16 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen «Erken Uyarı Sistemi» ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen «Aşamalı Devamsızlık Yönetimi»nin bir çok noktada kesiştiği görülmüştür. Bu doğrultuda iki Genel Müdürlük olarak bu iki projenin entegre edilmesine karar verilerek çalışmalar başlatılmıştır.

17 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Öğretim Döneminde Ülke Genelinde İllerde Verilen Seminer Çalışmaları: Madde Kullanımı, bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar, Çocukları Zararlı Alışkanlıklardan korumada ailenin önemi, Madde Kullanan çocuklara yönelik sağlık tedbirinin alınması, Çocuk ve Gençlerin her türlü riskten korunması, Güvenli Okul, risk faktörleri, Çocuk Koruma Kanunu Uygulamaları konusunda öğretmenlere, ailelere ve okul idaresine çeşitli zamanlarda seminerler verilmiştir.

18 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Velilere yönelik olarak; Zararlı Alışkanlıklar – Risklerden Korunma, Davranış bozuklukları, Travma sonrası stres bozuklukları, Şiddet ve Saldırganlığın Nedeni Öfke kontrolü, Boş zamanlarını değerlendirme, İletişim, Stresle Başa Çıkma Yöntemlerini Kavrama ve Sorun Çözme Becerileri Kazandırma, Arkadaş Seçimi Kriterleri Belirleme

19 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Öğretmenlere yönelik olarak; Zararlı Alışkanlıklar-Risklerden Korunma Şiddet ve Saldırganlığın Nedeni Öfke Kontrolü Öğretmen Öğrenci İlişkileri Psikososyal Müdahale Hizmetleri İletişim, Televizyonda Şiddet İçerikli Filimler ve İnternet Kullanma Kuralları Medyanın Şiddet Üzerindeki Etkisi Davranış bozuklukları Travma sonrası stres bozuklukları, Gelişim Dönemleri ve Sorunları

20 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Son Yıllara Göre Dağılımı Ulaşılan Kişi Sayısı 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 Yönetici/Öğretmen Öğrenci Ebeveyn

21 TEŞEKKÜRLER


"ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları