Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZEL BÖLÜMLER (TS-1 TS-2)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZEL BÖLÜMLER (TS-1 TS-2)"— Sunum transkripti:

1 SÖZEL BÖLÜMLER (TS-1 TS-2)
MESLEK SEÇİMİ SÖZEL BÖLÜMLER (TS-1 TS-2)

2 MESLEK SEÇİMİ VE ÖNEMİ

3 Meslek Nedir? Meslek; kişilerin belli bir eğitimle edindikleri,
hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri kurallı ve düzenli davranışlar bütünüdür.

4 MESLEK SEÇİMİ Meslek seçiminde insanlar ,
en iyi ve başarıyla yapabileceği ve en çok mutlu olacağı mesleği seçmelidir .

5 MESLEK SEÇİMİNDE BİLMENİZ GEREKENLER

6 1- MESLEK FAALİYET ALANLARI
İnsanlarla mı, makinelerle mi çalışıyor? Sorumluluk düzeyi nedir? Fizik­sel faaliyet gerektiriyor mu? vb

7 2- ÇALIŞMA ORTAMI sıcak, soğuk ortamlarda mı, içeride mi dışarıda mı,
sakin veya gürültülü yerlerde mi?, vb.

8 3- ÇALIŞMA KOŞULLARI günde kaç saat çalışılır, nöbeti var mıdır,
tatilleri nasıldır, emeklilik süresi, vb.

9 4- MESLEĞE HAZIRLANMA SÜRECİ
Farklı bir eğitime, kursa, staja ihtiyaç var mı? Hangi okulları bitirmek gereklidir? Hizmet içi eğitimi var mı? Mesleki ilerleme nasıl mümkündür? vb.

10 5- ARANAN NİTELİKLER görme, işitme hassasiyeti, kas becerileri,
kişilik özellikleri, sabır, dikkatlilik, estetik ve sanatsal görüşlülük vb.

11 6- KAZANÇ DURUMU Mesleğin kazanç durumu, kişiye, kuruma, bölgeye ve birimlere göre değişkenlik gösteriyor mu? vb.

12 MESLEKLERİN TANITILMASI
Genel Tanım: Faaliyet Alanları: Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

13 TS-1 PUAN TÜRÜNE GÖRE MESLEKLER

14 ANTROPOLOJİ Genel Tanım: Antropoloji (insanbilim), evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

15 Faaliyet Alanları: Antropologlar, ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşam biçimini incelerler. Çalıştıkları kurumlarda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olurlar. Mezunlar, uzmanlaştıkları dallara göre, MTA, Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer müzelerin doğa tarihi bölümlerinde, Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilirler.

16 ANTROPOLOJİ İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu :
Bu bölüm mezunlarının iş bulma imkanları kısıtlı­dır. Ancak son yıllarda antropologlar Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, giderek artan oranda gö­rev almaktadırlar. Daha çok üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar. Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu : İhtiyaç oranının günümüz şartlarından çok farklı olması beklenmemektedir.

17 BASIN VE YAYIN Genel Tanım: Yazılı basında, haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar  olan işlemlere ilişkin  temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

18 BASIN VE YAYIN Faaliyet Alanları: Basın ve Yayın programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar.Mezunlar, matbaacılık, basın işletmeciliği, basında pazarlama, Radyo-TV haber programcılığı ve yayımcılığı gibi konularda çalışmalar yaparlar. Üniversitede akademik kariyer yanında Radyo-TV, Haber Programcılığı ve Yayımcılığı gibi konularda medyada çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait işyeri de açabilirler. Kazanç durumu, çalışma  koşulları ve deneyimle doğru orantılıdır. Basın ve Yayın Bölümü’nün bilim alanları şunlardır:Gazetecilik İnternet Gazeteciliği Televizyon Haberciliği Radyo Yayıncılığı Sayfa Tasarımı Basın Fotoğrafçılığı

19 BASIN VE YAYIN İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu :
yazılı basında muhabir, foto muhabiri, sayfa tasarımcısı, editör olarak; televizyonlarda muhabir, kameraman, spiker, editör olarak çalışabilirken benzer amaçlı işlevlerle İnternet ve radyolar gibi tüm kitle iletişim ortamlarında farklı süreçlerde görev alabilmektedir. Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu : Kitle iletişim araçlarının gelişmesi bu mesleğe olan ilgiyi arttırmaktadır.

20 COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Genel Tanım: Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir.

21 COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu : Coğrafya öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; sosyal bilgiler branşında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar.

22 GASTRONOMİ Çalışma Alanları: Turizm sektörü konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ve ulaştırma alt sektörlerinden oluşan, dinamik ve gelişen bir sektördür. Kişilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük faaliyetlerde bulunan değişik tür ve yapıdaki işletmelerin tamamını kapsayan yiyecek ve içecek alt sektörü de son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeylerde büyük  gelişmeler  göstermektedir. Yiyecek – içecek endüstrisinin, her geçen gün büyümesi ve kârlılığın yüksek olması bu alana yatırım yapan kişilerin artmasına ve dolayısıyla rekabet koşullarının yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyette bulunan yiyecek – içecek işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetlere olan tüketici taleplerindeki artış hem ülke ekonomisine hem de bu hizmet endüstrisinin büyümesine katkıda bulunacaktır.

23 GASTRONOMİ Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu :
Turizm sektörüne bağlı olarak gelecekte iş olanaklarında artış beklenmektedir.

24 HALKLA İLİŞKİLER Genel Tanımı: Özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen kişidir. Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar, - Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur, - Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar, - Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir, cevaplar hazırlar, - Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar, - Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar, - Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar, - Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler, - Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar, - Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.

25 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI: Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı, bürolarda, otellerde, gazetelerde, yayıncılık alanlarında, bankalarda, reklam ajanslarında, fabrikalarda, hastanelerde, çeşitli kuruluşların organizasyon faaliyetlerinde çalışma olanağına sahiptir.

26 GAZETECİLİK Genel tanımı: Yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

27 GAZETECİLİK Çalışma Alanları: Gazetecilik programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar. Basın yayın kuruluşlarında (günlük, haftalık, yerel, ulusal, uluslararası gazete ve dergilerde) çalışırlar. Üniversitede akademik kariyer yanında, basın yayın kuruluşlarında muhabirlik, köşe yazarlığı gibi görevler alırlar. Kazanç durumu, çalışma koşulları ve deneyimle doğru orantılıdır.

28 RADYO, TEKEVİZYON VE SİNEMA
Genel Tanım: Hızla değişen ve gelişen radyo, televizyon ve sinema sektöründe donanımlı elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

29 RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA
Çalışma Alanları : TRT, özel radyo ve televizyonlar, video ve reklam şirketleri, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev alabilirler.İletişim teknolojisinin artması bu mesleğe olan gereksinimi arttırmakta olup,  elde  edilecek kazanç her zaman asgari geçim seviyesinin üstündedir. Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu : İletişim teknolojisinin son hızla ilerlemesi, bu mesleği geliştirecek ve mesleğe olan gereksinimi arttıracaktır.

30 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
Genel Tanım: Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, sosyal bilgiler ( tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) ile ilgili eğitim veren kişidir. Ayrıca, Tarih, Milli Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Milli Coğrafya, Vatandaşlık ve İnsan Hakları derslerine de girebilirler..

31 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI: İlköğretimin zorunlu olması, eğitim sisteminin getirilmesi bu alanda yetişen öğretmenlere gereksinim artmıştır.

32 TS-2 PUAN TÜRÜNE GÖRE MESLEKLER

33 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ Genel Tanım: Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.

34 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkânları: Tarih öğretmenleri, MEB’e bağlı okullarda (liseler, meslek liseleri vb. ) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar. Tarih öğretmenleri, tarih dersi dışında, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi derslerini verebilirler.

35 SANAT TARİHİ Genel tanımı: Türkiye’de ve Dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarıyla inceleyen elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

36 SANAT TARİHİ Çalışma Alanları :
Sanat Tarihi programını bitirenler “Sanat Tarihçisi” unvanı ile görev yaparlar .Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda (müzeler, turizm kuruluşları) görev alabilirler. Orta düzeyde bir gelirle, müzeler ve turizm kuruluşlarında görev alabildikleri gibi,  öğretmenlik sertifikası alanlar, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

37 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Genel tanımı:Türk dilinin yapısını, gelişmesini ve  diğer dillerle olan bağlantısını, Türk Edebiyatının tarihini ve bugünkü durumunu inceleyecek elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

38 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Çalışma Alanları : Türk dili ve Edebiyatı programını bitirenlere “Türkolog” unvanı verilmektedir.Kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür  Bakanlığında, TRT’de görev alabilirler,  yükseköğretim  kurumlarında “okutman” olarak çalışabilirler, öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda “öğretmen” olabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete  ve  dergilerde “yazmanlık”, “editörlük” yapabilirler.

39 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ Genel tanımı: Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.

40 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ Çalışma Alanları : Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe Öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.

41 Bilge BAKIR Rehber Öğretmeni
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Bilge BAKIR Rehber Öğretmeni


"SÖZEL BÖLÜMLER (TS-1 TS-2)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları