Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASIN VE YAYIN Gazetecilik,televizyonculuk ve radyoculuğun çağdaş bir şekilde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır. Bu programda elektronik dizginin ve tasarımın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASIN VE YAYIN Gazetecilik,televizyonculuk ve radyoculuğun çağdaş bir şekilde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır. Bu programda elektronik dizginin ve tasarımın."— Sunum transkripti:

1 BASIN VE YAYIN Gazetecilik,televizyonculuk ve radyoculuğun çağdaş bir şekilde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır. Bu programda elektronik dizginin ve tasarımın nasıl yapılacağı,radyo TV programlarının hazırlanması alanında eğitim verilmektedir. Bölümde okumak isteyenlerin gazetecilik ve televizyonculuğa ilgi duymaları,haberciliğin ve gazeteciliğin heyecanlı ve stresli ortamında çalışabilecek dirençli kişiler olmaları gerekmektedir. Mezunlar reklam ajansları, gazete ve televizyon kurumlarında,radyolarda çalışabilirler.

2 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Çağdaş Türk Lehçelerinin yapıları, özelliklerini, gelişimini ve bu lehçelerde verilmiş eserleri inceleyecek elemanların yetiştirildiği bölümdür. Bölümde okumak isteyenlerin dil ve edebiyata ilgi duyan,güçlü bir bellek ve sözel yeteneğe ve bilimsel meraka sahip kişiler olmaları gerekmektedir. Mezunlar Milli Eğitim,Kültür ve Dışişleri Bakanlığı ve bu lehçelerin konuşulduğu cumhuriyetlerle iş ilişkisi bulunan özel ve kamuya ait kuruluşlarda görev yapabilirler.

3 DÜNYA DİNLERİ Bölümde amaç dinler hakkında bilgisi olan, dini konuları geniş bir bakış açısıyla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bölümde okumak isteyenlerin sosyal bilimlere özelliklere felsefeye ilgi duyan, sözel yeteneği güçlü olan kişiler olmaları gerekmektedir. Mezunlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, yurt dışında Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde ve Türki Cumhuriyetlerde alanlarıyla ilgili departmanlarda çalışma imkanına sahiplerdir.

4 GASTRONOMİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Bölüm,uluslararası standartta,mesleki bilgi ve beceri edinmiş şefler yetiştirir. Bölümde okumak isteyenlerin mutfak-yemek kültürüne ilgi duyan el becerileri olan ve ekip çalışmasında hoşlanan kişiler olmaları gerekir. Turizm işletmelerinde, otellerde, hazır yemek üreten kurumlarda iş bulabilirler.

5 GÖRSEL İLETİŞİM/GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
Görsel iletişim tasarımcısı televizyon ve sinema grafiklerinin bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişidir. Görsel iletişim tasarımı bu alanda çalışacak kişileri yetiştirmek için açılmıştır. Güzel sanatlara ilgi duyan, teknolojiyi iyi kullanan şekil ve uzay ilişkilerini görebilen tasarım gücüne sahip iyi bir gözlemci, yaratıcı ve işbirliğine yatkın kişiler olmaları gerekir. Mezunlar reklam ajanslarında, yazılım şirketlerinde, televizyon kanallarında, film yapım şirketlerinde görev alabilirler.

6 HALK BİLİM/TÜRK HALK BİLİMİ
Bölümün amacı halkın toplumsal yaşamının ve sosyo-kültürel öğelerin halk bilimi açısından incelenerek, yeni bileşimlere ulaşılması, sunulması konularında araştırma ve eğitim yapmaktadır. Bölümde okumak isteyenlerin Türk dilini ustalıkla kullanabilen,sosyal bilimlerde araştırmaya meraklı,gözlem yapmaktan hoşlanan ve bunlarla ilgili sonuçlarını raporlaştırabilen kişiler olmaları beklenir. Mezunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi,TRT gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Özel sektörde halkla ilişkiler bölümlerinde iş bulabilirler.

7 HİTİTOLOJİ Program, Hitit uygarlığının sosyal,kültürel ve siyasi yapısını inceleyen bu alanla ilgili veriler ortaya koyabilen kişiler yetiştirir. Bölümde okumak isteyenlerin Hititçeyi öğrenebilecek,eski kültürlere ilgi duyan bilimsel meraka sahip kişiler olmaları gerekmektedir. Müzelerde kültür ve turizm bakanlığında,üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.

8 MEDYA VE İLETİŞİM İletişim sistemlerini kullanarak çalıştıkları alanla ilgili tanıtımları yapabilecek elemanların yetiştiği bölümdür. Bölümde okumak isteyenlerin sanata eğilimli, yaratıcı, girişimci, iyi iletişim kurabilen kişiler olmaları gerekir. Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, habercilik alanlarında çalışabilirler.

9 SANAT YÖNETİMİ Sanatsal faaliyetleri organize edecek yöneticileri yetiştiren programdır. Bölümde okumak için sanata ilgi duymak dünyadaki gelişmeleri takip etmek liderlik ve iletişim becerilerini kullanabilmek gerekmektedir. Mezunlar, müzelerde galerilerde sergilerde sanat fuarlarında kültür ve sanat kurumlarında çalışabilirler.

10 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
Programda 2 ana alan yer almaktadır.Biri televizyon haberciliğidir. Bu program hem teknik alanda hem de haber değerlendirme, yazım alanlarında televizyon gazetecileri yetiştirir. Diğeri ise televizyon programı hazırlamayla ilgili metin yazımı,yönetmenlik,editörlük,kamera,ses,ışık konularında bilgi ve beceri sahibi kişileri yetiştirir. Bölümde okumak isteyenlerin sosyal bilimlerle ilgili, teknolojiyi kullanabilen ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir. Mezunlar TRT, özel radyo ve televizyonlarda, gazetelerde çalışabilirler.

11 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
Reklamcılık alanına yönetici ve uzman yetiştiren programdır. Bölümde okumak isteyenlerin uluslararası pazarlar konusunda değişim ve dönüşümleri izleyebilmek, yaratıcı, iletişim becerisine sahip kişiler olmaları gerekir. Her türlü şirkette kazancı arttırmayı hedef alan reklam ve çalışma faaliyetleri yapabilirler.Kendi özel reklam ajansı kurabilirler.

12 Kütüphanelerde,müzelerde ve arşivlerde çalışabilirler
SÜMEROLOJİ Sümer uygarlığının ve kültürü araştıran ve bu alanda çalışacak kişileri yetiştiren bölümdür. Bölümde okumak isteyen kişilerin eski dilleri öğrenmeye yetenekli, eski çağ kültürünü araştırmaktan zevk alan, güçlü bir belleğe ve dikkate sahip kişiler olmaları gerekmektedir. Kütüphanelerde,müzelerde ve arşivlerde çalışabilirler

13 YENİ MEDYA Programın amacı iletişim teknolojilerindeki son gelişmeleri takip ederek mesleklerine uyarlayacak elemanları yetiştirmek. Bölümde okumak isteyenlerin sözel yetenekleri güçlü, yaratıcı, teknolojiye ilgi duyan ve kullanabilen, takibini yapabilen kişiler olmaları gerekir. Mezunlar sanal ortamda pazarlama ile ilgili çalışmaların yapılmasında çalışabilmektedirler.Reklam ajansları, halkla ilişkiler şirketleri, televizyon kanalları, telekom şirketleri çalışabilecekleri yerlerdir.

14 YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
Amacı dini konuları insanlara aktarabilecek ,bu konuda bilimsel çalışmalar yapacak,İslam dinine çağdaş açıdan bakabilen ve bunu topluma aktaracak kişiler yetiştirmektir. Bölümde okumak isteyenlerin sosyal bilimlere,özellikle felsefeye ilgi duymaları gerekmektedir. Arapça da öğreneceklerinden dil yeteneğine ve sözel yeteneğe sahip olmaları gerekir. Düşüncelerini karşı tarafa aktarabilen ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kişiler olmaları gerekir. Henüz mezun vermemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinde istihdam edilecekleri bilinmektedir.

15 ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ)
Zihin engelli öğrencileri eğitecek öğretmenlerin yetiştirildiği programlardır. Bazı üniversitelerde Özel Eğitim Öğretmenliği olarak eğitim verilmektedir. Mesleği seçmek isteyenlerin, sabırlı,engelli çocuklara yardım etmeyi seven,özverili kişiler olmaları gerekmektedir. Zihinsel engelliler öğretmeni olarak devlet okullarında ve özel sektöre ait rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.


"BASIN VE YAYIN Gazetecilik,televizyonculuk ve radyoculuğun çağdaş bir şekilde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır. Bu programda elektronik dizginin ve tasarımın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları