Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peptik hastalık, Helicobacter pylori ve karın ağrısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peptik hastalık, Helicobacter pylori ve karın ağrısı."— Sunum transkripti:

1 Peptik hastalık, Helicobacter pylori ve karın ağrısı

2 giriş peptik hastalıklar  Çocukluk çağında peptik hastalıklar olarak ortaya çıkan mide ve duodenum hastalıkları:  gastrit  gastroduodenal peptik ülserler mide ülseri

3 giriş  Gastrit:  mide mukozasının inflamasyonu ve erozyonu ile karakterli yüzeyel mukozal doku hasarları  Peptik ülser:  muskularis mukozaya kadar uzanan lezyonlar

4 sıklık  Çocukluk çağında mide ve duodenum ülseri sık olmamakla birlikte, hastaneye kabul edilen 2500 çocuk hastadan birinde görüldüğü,  Kuzey Amerika’daki büyük merkezlerde ise, primer ve sekonder ülserleri kapsamak üzere yılda 4-6 yeni ülser olgusu saptandığı bildirilmektedir

5 patogenez bikarbonat yüzey aktif fosfolipidler hızlı hücre yenilenmesi prostoglandinler bikarbonat yüzey aktif fosfolipidler hızlı hücre yenilenmesi prostoglandinler mukozal inflamasyon mediatörleri mide asidi Helicobacter pylori mukozal inflamasyon mediatörleri mide asidi Helicobacter pylori mukozayı koruyucu etkenler mide ve duodenum mükozasının inflamasyonu SigaraAlkol Emosyonel stres O kan grubu Ailede peptik hastalık öyküsü mukozayı zarara uğratan etkenler

6 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler  Mide fundus ve korpusunda yer alan parietal hücrelerden salınır  Histamin, asetilkolin ve gastrin reseptörleri hücrelerin tabanında yerleşir  Reseptörlerin karşısında hidrojen ve potasyum iyonlarının değişiminden sorumlu “hidrojen- potasyum-ATPaz” yerleşmiştir ASİT SALINIMI

7 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler Asit salınımı Asit salınımı  nöroendokrin (asetil kolin, vagus)  endokrin (gastrin, pepsin)  parakrin (histamin) uyarısı ile oluşabilir uyarısı ile oluşabilir ASİT SALINIMI

8 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler  Mide ülserleri genellikle düşük asit sekresyonu ile karakterize  Duodenal ülserli hastalarda ise asit sekresyonu artmıştır ASİT SALINIMI

9 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler  Mide ve duodenum epitelini kaplayan mukus tabakanın bozukluğu  bikarbonat sekresyonundaki problemler mukozada hasar oluşumuna zemin hazırlar mukozada hasar oluşumuna zemin hazırlar BİKARBONAT-MUKUS BARİYERİ

10 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler BİKARBONAT-MUKUS BARİYERİ bikarbonat mukus tabaka pepsin hidroklorik asit lümen epitel hücreleri engel nötralizasyon

11 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler BİKARBONAT-MUKUS BARİYERİ bikarbonat mukus tabaka pepsin hidroklorik asit lümen epitel hücreleri engel nötralizasyon prostoglandinler

12 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler BİKARBONAT-MUKUS BARİYERİ bikarbonat mukus tabaka pepsin hidroklorik asit lümen epitel hücreleri engel nötralizasyon nsai

13 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler BİKARBONAT-MUKUS BARİYERİ bikarbonat mukus tabaka pepsin hidroklorik asit lümen epitel hücreleri engel nötralizasyon Proksimal duodenal bikarbonat oluşunda bozulma Mukusun glikoprotein yapısında polimerizasyon eksikliği

14 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler  Ülserojenik faktörler:  gastrin  pepsinojen I ve II GASTRİK HORMONLAR

15 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler HELICOBACTER PYLORI

16 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler duodenal ülser primer gastrit Marshal ve Warren  Bu mikroorganizmanın duodenal ülser ve primer gastrit ile etyolojik yönden güçlü bir ilişkisi olduğu 1983 yılında Marshal ve Warren tarafından kanıtlanmıştır  Enfeksiyon çocukluk çağında kazanılır  Kötü sosyoekonomik koşullar:  enfeksiyonun sıklığı artar  bakteri kolonizasyonu daha erken yaşta olur  Geçiş:  kontamine sular  kişiden kişiye HELICOBACTER PYLORI

17 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler  Çocukluk çağı gastritlerinin % 60’dan fazlası ile ilişkilidir  Çocuk ve erişkinlerde primer duodenal ülserle ilişkisi kanıtlanmıştır HELICOBACTER PYLORI duodenal ülser mide ülseri

18 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler HELICOBACTER PYLORI

19 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler üre  amonyum + bikarbonat üre  amonyum + bikarbonat HELICOBACTER PYLORI hidrojen iyonunun geri diffüzyonunu artırır sitotoksisiteyi uyarır bakterinin alkali ortamda daha uzun süre yaşamasını sağlar amonyum amonyum mide pH’sının mide pH’sının artması artması alkali mide ortamı alkali mide ortamı gastrin inhibiyonunun gerçekleşmemesi gerçekleşmemesi üreaz

20 Akut gastrit Kronik aktif gastrit peptik ülser gelişiminde önemli faktörler HELICOBACTER PYLORI

21 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler HELICOBACTER PYLORI M ide Antral predominat gastrit Duodenal ülser pH Gastrin Korpus predominat gastrit pH Gastrin Gastrik ülser veya gastrik kanser

22 peptik ülser gelişiminde önemli faktörler  Flagella  Katalaz  Müsinaz, lipaz, fosfolipaz  Bakteriyel adezin ve epitel hücre reseptörleri  Sitotoksinler  Hemolizin HELICOBACTER PYLORI VİRULANS FAKTÖRLERİ

23 gastrit ve peptik ülser tipleri  primer:  genellikle kroniktir  büyük oranda duodenumda yerleşimli  Helicobacter pylori  Helicobacter pylori ile birlikteliği sıktır  sekonder:  genellikle akut  Sıklıkla mide yerleşimli duodenal ülser gastrik ülser

24 PRİMER PEPTİK ÜLSER endoskopi  Çocukluk yaş grubunda da endoskopinin daha sık uygulanması ile primer peptik ülser tanısı daha sık koyulmaya başlanmıştır sistemik hastalık olmaksızın  Altta yatan herhangi bir sistemik hastalık olmaksızın oluşan ülserlerdir  İnfant-erken çocukluk çağından sonra  İnfant-erken çocukluk çağından sonra daha sık görülür gastrit ve peptik ülser tipleri

25  Genetik faktörler:  Duodenal ülser  % 20-30’unda anne-baba’nın birinde ülser  Monozigot ikizlerde konkordans % 50  0 kan grubu ve HLA-B5 fenotipinde risk artar  Emosyonel stres:  Duodenal ülserlilerde % 40  Tanı anında ortalama yaş:  11 yaş civarında gastrit ve peptik ülser tipleri PRİMER PEPTİK ÜLSER

26  Temel bulgular:  Karın ağrısı  Kusma  GİS’den akut veya kronik kan kaybı  Yaşamın ilk bir ayında:  Kanama  Perforasyon  >1 ay- 1 ay-<2 yaş:  Beslenme sorunları  Kusma  Büyüme sorunları gastrit ve peptik ülser tipleri PRİMER PEPTİK ÜLSER

27  Okul öncesi dönem:  Yemek sonrası göbek çevresinde hissedilen ağrı  Kusma  GİS kanaması  Palpasyonda epigastrik bölgede ağrı  Karın ağrısının lokalizasyonu iyi yapılamayabilir  Periumblikal veya sağ alt kadran gibi atipik bölgelerde tanımlanabilir  Sürekli veya aralıklı olabilir  Gece veya sabah erken saatlerde ortaya çıkabilir  Açlıkta, yemek sonrasında veya yemeklerle ilişkisiz olarak da tariflenebilir gastrit ve peptik ülser tipleri PRİMER PEPTİK ÜLSER

28  Büyük çocuk ve adolesanlarda:  Bulgular erişkinlere benzer  Ağrı yemeklerden birkaç saat sonra epigastriumda başlar  Sağ üst kadrana doğru yayılır  Yemek yemekle veya antiasitlerle azalır  Gazlı içecekler, baharatlar, meyve suları ve alkol ile artış gösterir gastrit ve peptik ülser tipleri PRİMER PEPTİK ÜLSER

29 gastrit ve peptik ülser tipleri SEKONDER PEPTİK ÜLSER  Stres  İlaçlar (NSAİ)  Kistik fibrozis  Siroz  Böbrek yetmezliği  Kollajen-vasküler hastalıklar Bulgular genellikle siliktir Kanama ve perforasyon ilk bulgu olabilir

30 gastrit ve peptik ülser tipleri SEKONDER PEPTİK ÜLSER  Zollinger-Elison sendromu  MEN tip I  İzole hipoparatiroidi  Kronik renal hastalık  Eozinofilik gastroenterit  Menetrier hastalığı  Otoimmün gastrit

31  Çocuklarda sıklığı bilinmemektedir  Hastanede yatan kritik hastalarda sıktır  İnfant-erken çocukluk çağında görülen ülserlerin % 80’i bu grupta yer alır gastrit ve peptik ülser tipleri Stres ilişkili ülser

32  Şok  Perinatal asfiksi  Travmatik doğum  sepsis gastrit ve peptik ülser tipleri Stres ilişkili ülser infantlar

33  Travma-kazalar  Şok  Cerrahi girişimler kafa travmaları (Cushing ülser)  Yanıklar (Curling ülser)  Sepsis  Renal yetmezlik  Vaskülitler gastrit ve peptik ülser tipleri Stres ilişkili ülser büyük çocuklar

34  Dakikalar ve saatler içinde gelişebilir  Neden: iskemi  Esas olarak iskemi  Kan akımının azalması, mükozal savunma faktörlerinin bozulmasına neden olur  Mide asiditesi  Mide asiditesi de gereklidir gastrit ve peptik ülser tipleri Stres ilişkili ülser

35  Pek çok ilaç  mukozal inflamasyon  ülserasyon  NSAİ-Asetil salisilik asit  Asetil salisilik asit:  Düşük dozlarda bile (75-325 mg/gün) ülser ve gastrik erezyonlarla kanamaya neden olabilir  Direkt mükozal hasar  Mide mukusuna bikarbonat salınımını azaltır gastrit ve peptik ülser tipleri İlaç ilişkili gastrit ve ülserler

36  NSAİ’lar bu etkiler dışında  Trombosit aktive eden faktör artışı  Trombosit disfonksiyonu  Prostoglandin sentez inhibisyonu  Oksijen radikallerinin artışı  Mast hücrelerden histamin salınımının artması  Mükozada kapiller hasar gastrit ve peptik ülser tipleri İlaç ilişkili gastrit ve ülserler

37 misoprostol gibi prostoglandin anologlarının sukralfat gibi mukoza koruyucularının  Kronik olarak NSAİ kullananlarda beraberinde misoprostol gibi prostoglandin anologlarının veya sukralfat gibi mukoza koruyucularının kullanılmasının ülser gelişimini önleyici etkisi tam olarak kanıtlanamamıştır. gastrit ve peptik ülser tipleri İlaç ilişkili gastrit ve ülserler

38 tanı  Kronik karın ağrısı veya akut gastrointestinal kanama ile gelen bir hastada gastrit veya peptik ülser tanısının en güvenilir yoludur  Üst GİS endoskopisi tüm yaşlarda güvenle uygulanabilir Endoskopikinceleme

39  Özofagus, mide ve duodenumdan biyopsiler alınabilir tanı Endoskopik inceleme

40 tanı koter ülser  Kanama varsa tedavi yöntemleri uygulanabilir

41 İnvaziv testler: İnvaziv testler:  Üst GİS endoskopisi  Üreaz testi  Histopatolojik inceleme  Kültür  Moleküler yöntemler tanı H.pylori

42 H.pylori enfeksiyonuantral nodülaritenin H.pylori enfeksiyonu olgularında antral nodülaritenin görülmesi çocukluk çağında bakterinin varlığı için oldukça tipiktir tanı Üst GİS endoskopisi

43 biyopsi örneği H.pylori antral bölgeden biyopsi H.pylori’nin yaygın olguğu bölgelerde endoskopi sırasında mikroorganizmayı saptamak amacı ile antral bölgeden biyopsi alınmalıdır tanı Üst GİS endoskopisi

44 İnvaziv testler: İnvaziv testler:  Üst GİS endoskopisi  Üreaz testi  Histopatolojik inceleme  Kültür  Moleküler yöntemler tanı H.pylori + endoskopik doku örneği örneği ürenin parçalanması pH değişikliği fenol kırmızısı üre fenol kırmızısı üre pozitif test 30 dk – 24 saat Duyarlılık: % 89-98 Özgüllüğü: % 93-100

45 İnvaziv testler: İnvaziv testler:  Üst GİS endoskopisi  Üreaz testi  Histopatolojik inceleme  Kültür  Moleküler yöntemler tanı H.pylori Warthin-Starry gümüş Giemza Cresyl violet Hemotoksilen-Eosin kronik süperfisiyal gastrit kronik gastrit atrofik gastrit intestinal metaplazi ve displazi adenoCa

46 İnvaziv testler: İnvaziv testler:  Üst GİS endoskopisi  Üreaz testi  Histopatolojik inceleme  Kültür  Moleküler yöntemler tanı H.pylori En güvenilir tanı yöntemi Duyarlılık: % 95 + ab duyarlılık testi kanlı agar üreaz, katalaz, oksidaz: (+) hippuran ve nitrat redüksiyonu: (-)

47 İnvaziv testler: İnvaziv testler:  Üst GİS endoskopisi  Üreaz testi  Histopatolojik inceleme  Kültür  Moleküler yöntemler tanı H.pylori PCR Duyarlılık: % 85-96 Özgüllüğü: % 90-100 gastrik biyopsi örneği dışkı tükrük

48 Non-invaziv testler: Non-invaziv testler:  Üre nefes testi  Fekal antijen testi  Seroloji tanı H.pylori

49 Non-invaziv testler: Non-invaziv testler:  Üre nefes testi  Fekal antijen testi  Seroloji tanı H.pylori C13-C14 ile işaretlanmiş üre İşaretli üre CO2 CO2 alveollere diffüze olur üreaz işaretlenmiş CO2 içeren nefes

50 Non-invaziv testler: Non-invaziv testler:  Üre nefes testi  Fekal antijen testi  Seroloji tanı H.pylori

51 Non-invaziv testler: Non-invaziv testler:  Üre nefes testi  Fekal antijen testi  Seroloji tanı H.pylori

52 tanı H.pyloriMethod Sensitivity (%) Specificity (%) Histology 96 98 Culture 98100 Urease test 90100 PCR 96100 Serology100 94 CUBT100

53  Midedeki küçük yüzeyel ülserlerin gösterilmesinde yetersiz kalmaktadır  Duodenumun mükozal kalıntıları arasında arasında kalan baryum yanlışlıkla ülser olarak değerlendirilebilir  Duodenal ülserlerin üçte biri radyoloji ile saptanamamaktadır tanı Baryumlu grafi

54  Karın ağrısı olan bir çocukta mide- duodenumu incelemek için seçilecek yöntem, eşlik eden diğer bulgular ve ön tanılara göre seçilmelidir. tanı Şimdi midende ne varmış bir bakalım

55 tanı ÖN TANI  Hiatus hernisi  Malrotasyon  Duodenal band Baryumlu grafi

56 tanı ÖN TANI  Gece ağrısı  Yemekle hafifleyen karın ağrısı  Kanama  Ailede peptik hastalık hikayesi Endoskopi

57 ayırıcı tanı  Peptik ülser  Gastrit  Kolesistit  Kolelitiazis  Özofajit  Paraziter enfestasyonlar  Pankreatit  Paraziter enfestasyonlar  Piyelonefrit  UPJ darlıkları  Ağır metal intoksikasyonları  HSP  Spinal kord lezyonu  Transvers kolon patolojileri organik nedenler karın üst bölgesinde ağrı

58 ayırıcı tanı  Ülser olgularından farklı olarak gece ağrısı yoktur ve çocuk uykudan uyanmaz  Genellikle 5-12 yaş arasında sıktır  Karın ağrısı iyi lokalize edilemez  İştah genellikle iyidir  Kusma nadiren ağrıya eşlik eder fonksiyonel karın ağrısı karın üst bölgesinde ağrı

59 ayırıcı tanı  Ağrı orta hatta yakındır  Yemek yemekle artar  Sağ üst kadran hassasiyeti olabilir safra yolu hastalıkları

60 ayırıcı tanı  Gece ve sabah erken saatlerde epigastrik bölgede ağrı  Genellikle yemekle ağrı hafiflemez özofajit, GÖR

61 ayırıcı tanı  Epigastriktir  Sıklıkla sırta doğru yayılım gösterir pankreas ağrısı

62 ayırıcı tanı  Peptik ülser veya safra kesesi hastalığını taklit edebilir  Kötü kokulu dışkı ve gaz ile karakterizedir giardia enfeksiyonu

63 ayırıcı tanı  Aralıklı karın ağrılarında diğer nedenler dışlandığında akla gelmelidir torasik spinal kord lezyonları

64 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Hafif diyet ve süt güncel ülser tedavisinin bir parçası değildir Süt, kalsiyum ve protein içeriğinden dolayı asit sekresyonunu uyarmaktadır Adolesanların alkol, sigara ve kahveden uzak durmaları gerekir Safra asitlerini bağlayıp pepsin konsantrasyonunu etkileyecek lifden zengin diyet ve PG öncüsü olduğu bilinen esansiyel yağ asitlerinin kullanımı Diyet tedavi

65 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Diyet tedavi

66 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Hidroklorik asidin nötralizasyonunu sağlarlar Asit yükünü azaltır, geri diffüzyon yapacak hidrojen iyonu sayısını düşürür Pepsinojenden pepsine dönüşümü azaltır Safra tuzları ve pepsini bağlar Sitoprotektif etkileri vardır Diyet tedavi

67 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Magnezyum ve aluminyum içeren formları vardır Böbrek fonksiyonları sağlam bireylerde az miktarda emilebilen magnezyum ve aluminyum bir problem oluşturmaz, ancak böbrek yetmezliği varsa bu ilaçlara bağlı toksisite oluşabilir Antiasitler, mide ve idrar pH değerini değiştirerek diğer ilaçların emilim ve atılımını etkileyeceğinden diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya sonra verilmesi önerilir Diyet tedavi

68 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Aluminyum hidroksit ile birlikte sukraz oktosülfat kompleksidir Proteine bağlanarak ülser tabanında fiziksel bir engel oluşturur Antiülser etkisi antiasitlerle paraleldir Yemeklerden 30-60 dakika önce verilmelidir Yan etkileri: bulantı ağız kuruluğu konstipasyon Çocukluk çağında deneyim azdır Diyet tedavi

69 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Pariyetal hücrelerin cAMP oluşturmalarını azaltarak asit sekresyonunu inhibe ederler PGE1, bikarbonat ve mukus sekresyonunu, mukozal kan akımını artırarak mukozal savunma faktörlerini güçlendirir Misoprostol ve enprostol klinik kullanım için uygundur Diyet tedavi

70 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Doğrudan mide asit sekresyonunu inhibe ederler Simetidin, ranitidin ve famotidin en çok bilinenlerdir Temel etkileri asit ve pepsin salınımını azaltmaktır Simetidin ve ranitidin gastrik mukozal PG sentezini de arttırır Yan etkileri: Ranitidinle pek yok Simetidin: Konfüzyon Jinekomasti Ateş Hepatotoksisite Kreatinin klirensinde azalma Diyet tedavi

71 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Asit baskılayıcı etkileri çok güçlü ajanlardır Çocuklarda da güvenle kullanılabilir (omeprazol, lansoprazol) Yan etki: hipergastrinemi karaciğer enzimlerinde hafif yükselme hipoklorhidriye bağlı diğer ilaçların biyoyararlanımında değişme bakteriyel aşırı çoğalma Diyet tedavi

72 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Bizmut preparatları (subsitrat ve subsalisilat): Pepsin aktivitesinin inhibisyonu Mukus sekresyonunun artışı Ülser kraterine bağlanma Bikarbonat ve PG sekresyonunda artış Bu etkiler bizmut subsitratda daha belirgindir Ağır metal özelliği ile H.pylori üzerinde de baskılayıcı etkisi vardır Diyet tedavi

73 Antiasitler Sukralfat E grubu prostoglandinler H2 reseptör antagonistleri Proton pompa inhibitörleri Antimikrobiyal ajanlar Ampisilin, amoksisilin, metradidazol, klaritromisin: H.Pylori eredikasyonunda kullanılan antimikrobiyal ajanlardır Bizmut preparatları vaya H2 reseptör antagonistleri ya da proton pompa inhibitörleri ile iki antimikrobiyal ajanın kombinasyonu H.pylori tedavisinde kullanılır Diyet tedavi

74 prognoz  Komplikasyonlar:  Kanama, perforasyon, obstrüksiyon  İnfant ve küçük çocuklarda başlangıç bulgusu kanama ve perforasyon olan akut ülser olgularında, acil cerrahi girişim gerekebilir  Stres ülserlerinde prognoz altta yatan hastalığa bağlıdır

75 prognoz  Peptik hastalığı olan adolesan ve çocuklarda 1 yıl içinde hastalık % 70 oranında tekrarlayabilir  H.pylori ile peptik hastalık arasındaki ilişkinin anlaşılması ve eradikasyon tedavileri ile ülser rekürrensi oranları azalmış ve prognoz iyi yönde etkilenmiştir

76 prognoz Etkin ve güvenli H2 reseptör antagonistlerinin kullanımı ile ülser olgularında cerrahi gereksinim azalmıştır


"Peptik hastalık, Helicobacter pylori ve karın ağrısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları