Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELECE Ğİ N ARAÇLARI A DLı P ROJEMIZ Hayat Bilgisi Görünmez Otomobilim konusu için gelece ğ in araçları …

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELECE Ğİ N ARAÇLARI A DLı P ROJEMIZ Hayat Bilgisi Görünmez Otomobilim konusu için gelece ğ in araçları …"— Sunum transkripti:

1 GELECE Ğİ N ARAÇLARI A DLı P ROJEMIZ Hayat Bilgisi Görünmez Otomobilim konusu için gelece ğ in araçları …

2 D ILARA GÜR S U O TOMOBILIM Ben bir otomobil hayal ettim. Ş u anki otomobillerden çok farklı olmalıydı. İ nsanların kaza yapmasını önlemek birinci ilkem oldu.Bu araç ya ş lı dünyamızın kirlenmesini de engellemeliydi.Bu yüzden bu aracın içinde ş aft,yatak ve di ş li yerine bir türbin bulunacaktı.Kliması rüzgar panelllerinden rüzgarı alıp klima için enerji olu ş tıracaktı.Su dolum yerlerinden dolduluran sular türbine gidecek ardından enerjiye dönü ş en su basınç uygulanan küçük odacı ğ a ula ş acaktı.Bu araç için ara ş tırmalar yaptım.Arabam iki katlıydı.Birinci kat suyun enerjiye dönü ş ümü için parçalar,ikincisi ise sürücü ve yolcu bölmesinden olu ş uyordu.

3 F ATIH Ö ZBILMEZ R OBOT O TOMOBILIM Ben bir robot tasarladım.Bu robot otobüse dönü ş ebiliyor.Denizde gidebiliyor.Uçması da herkesi büyüleyen bir özellik.Feribota dönü ş me özelli ğ ine de sahip.Üstelikte bu robot demir ve çelikten yapılmı ş.

4 O ZAN YI LD I Z M ELEZ O TOMOBIL Ben bir araç tasarladım.Bu otomobil güne ş ve su enerjisi ile çalı ş ıyor.Do ğ aya zarar vermeyip birde otomobildeki bir dü ğ me sayesinde tohum fırlatıyor.Üstündeki çiçek sayesinde karanlıkta ı ş ık saçıyor.

5 Y AĞMUR A YIKLAR G ÜNEŞ O TOMOBILI Ben bir araç tasarladım.Bu otomobil güne ş enerjisi ile çalı ş ıyor.Güne ş enerjisinin doldu ğ unu anlamak için arabanın içindeki güne ş resmi dolar.Yeterince ı ş ık alınınca siyah yer açılır ve panelleri alır.Arabam çok hızlı gider ve hemen durur.

6 PELIN BAYTAR HOWER KRAFT Ben bir araç tasarladım.Kırmızı dü ğ mesine basınca kanatları açılıyor. Ye ş il dü ğ meye basıca ise borulardan hava yastıklarına hava doluyor. Sarı dü ğ me ise tekerleklerini çıkartıyor.

7 Ben bir otomobil tasarladım benim arabam çevreye zarar vermek yerine katkı sa ğ lıyor arabamın dumanı özel yerine giriyor o dumanı Eco Friendy adlı sisteme atarak normal temiz havaya dönü ş türüyor ve pervanelere ula ş arak çevreye katkı sa ğ lıyor. SİMAY AYDIN SUPER KİTTY

8 Y USUF DENIZ KARA POWERFUL Benim aracım güneşe bırakınca güneş paneline güneş ışınları onu şarj ediyor ve araba uçabiliyor.Ama araba hızlı gidince uçabilir.Hem de istediğiniz zaman kanatlarını katlayabilirsiniz.


"GELECE Ğİ N ARAÇLARI A DLı P ROJEMIZ Hayat Bilgisi Görünmez Otomobilim konusu için gelece ğ in araçları …" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları