Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

internet, demokrasi, siyaset

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "internet, demokrasi, siyaset"— Sunum transkripti:

1 internet, demokrasi, siyaset

2 İLETİŞİM ARAÇLARI VE DEMOKRASİ
İletişim araçlarının “demokratikleştirici” özelliği, burjuva demokrasisinin söylemlerinden biridir. Aydınlanma felsefesinin demokrasi ve ilerleme ülküsünün iletişim teknolojileri alanındaki görünümüdür. Liberal kuramcılar, iletişim ve enformasyon araçlarının kitleselleşerek toplumu oluşturan bireylerin bilinçlenmesini, kendilerini yöneten temsilcilere ilişkin gerekli enformasyona sahip olarak hükümeti denetlediklerini, demokratikleşmeyi ve özgürleşmeyi sağladığı vb. görüşleri savunmaktadırlar. Liberal düşünce; enformasyon ve iletişim araçlarının demokratik rolünün, devleti gözetleyen bir kamu gözcüsü olarak hareket etmek olduğunu ileri sürer Aynı zamanda iletişim araçlarının yaygınlaştılırmasında kullanılan bir söylem.

3 HABERMAS: KAMUSAL ALAN
Kamusal alan, modern toplumun ve demokrasinin kurucu örgütlenme ilkesidir. Kamusal alan; devletin ve özel alanın (meta dolaşımı ve toplumsal emek ile ev) dışında kalan, eşit vatandaşların bir araya gelerek eleştirel kamusal tartışmalar yaptıkları, uzlaştıkları ve eylemde bulundukları alandır. (Kent, kahvehaneler, salonlar, edebiyat ve burjuva romanı, mektuplar, basın) Kamusal alan ve kamuoyu rasyonelliğe, eleştirel düşünceye ve tartışmaya dayandığından enformasyona ihtiyaç duyar. Kamusal alanda burjuva bireyler düşüncelerini özgürce tartışmakta, müzakere etmektedirler; ancak bunun için bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. (aytışma...)

4 HABERMAS: KAMUSAL ALAN
Burjuva bireylerin eşit biçimde rasyonel tartışmalar yaptıkları “ideal” kamusal alandan 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletin özel alana müdahale ettiği, özel-kamusal alan ayrımlarının silikleştiği, reklam ve halkla ilişkilerin basına nüfuz ettiği, politik partiler ve kitle iletişim araçlarınca yönlendirilen ‘görünüşteki’ kamusal alana geçilir. Burjuva hukuk devletinin kurulması ve pazar yasalarının kamusal alana sızmasıyla akıl yürütme faaliyetinin tüketim faaliyetine dönüştüğünü, bunun sonucunda kültürün endüstrileştiğini ve basının kitle basınına dönüştüğünü belirten Habermas, kamusal katılımın yerini tüketime bıraktığını söyler:

5 HABERMAS’IN ELEŞTİRİSİ
Ulus ve sınıf temelli, erkek ve eğitimli bir vatandaş topluluğu olarak tahayyül etmekte ve böylece kamusal alanların çokluğunu gözden kaçırmakta (Bkz. Fraser) Kamusallığın yükselişinden söz ederken işçi sınıfının mücadelesini dışlamakta (Bkz. Negt ve Kluge) Demokratik kamusal alanı söylemsel katılıma bağlı olarak ele almakta Yüzyüze iletişim modelinden yola çıktığını söyleyen Garnham, bugünkü modern toplumlarda iletişimin teknolojiyle dolayımlanmasına bağlı olarak iletişim kanalına ve aracına erişimin maddi kaynaklara bağlı olduğunu, bu maddi kaynakların da ekonomik ve siyasal güç yapılarına bağlı olduğunu hatırlatmaktadır.

6 İNTERNETİN TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLERİ
Yöndeşme (telekomünikasyon, bilişim ve içerik endüstrileri) Enformasyonun niceliği ve aktarım hızı artıyor. Enformasyon zaman-mekan engelini aşıyor. Enformasyon çeşitli biçimlerde aktarılabiliyor (çoklumedya) Kullanıcı etken, geribesleme olanakları geniş (etkileşim). Kullanıcı, aynı zamanda içerik üreticisi

7 İNTERNET-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Herkesin enformasyona ucuz yoldan erişim imkanı doğuyor. Etkileşime dayalı; dikey değil, yatay iletişim.Hiyerarşik yapıların çöküşü. Denetim zor. Sivil toplum için daha ucuz ve alternatif haberleşme ve tartışma alanları (sanal forumlar...) doğuyor. Yeni toplumsal hareketler için örgütlenme ve eylem alanları ortaya çıkıyor. Hareketlerin küreselleşmesi Apolitik olanı da politikaya dahil etme Kullanıcı olan herkesin kendini özgürce ifade etme olanağı bulunuyor. Devlet-vatandaş iletişiminde daha kolay etkileşim imkanı, şeffaflaşma... Siberdemokrasi, doğrudan demokrasi, agora benzetmesi...Küresel bir kamusal alan...

8 E-DEVLET Kaynak: Next Generation Users: The Internet in Britain, Oxford Internet Survey 2011 Report.

9 ABD’DE SOSYAL MEDYA VE POLİTİKA

10 ABD’DE SOSYAL MEDYA VE POLİTİKA

11 Kaynak: Next Generation Users: The Internet in Britain, Oxford Internet Survey 2011 Report.

12 2008 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

13 OBAMA’NIN SEÇİM SLOGANLARI
CHANGE, HOPE, YES We Can

14 OBAMA’NIN YENİ MEDYA KULLANIMI
WEB SİTESİ, MYBARACKOBAMA E-POSTA İLETİŞİMİ SMS İLETİŞİMİ (MEDYADAN ÖNCE HABER VERDİ) SOSYAL AĞLAR (FACEBOOK, TWITTER, MYSPACE...) VİRAL VİDEOLAR

15 OBAMA’NIN YENİ MEDYA KULLANIMI

16

17

18 34 milyon kişi tıkladı.

19 OBAMA’NIN YENİ MEDYA KULLANIMI

20 OBAMA’NIN YENİ MEDYA KULLANIMI

21 OBAMA’NIN YENİ MEDYA KULLANIMI

22 OBAMA’NIN BAŞARISI 1.5 milyon gönüllü myBarackObama.com’da toplamda 600 m dolar bağış topladı. Toplamda 3 milyon gönüllü (uzun kuyruk) Mikro bağışlarla uzun kuyruk yarattı. Micro-funding sitesi Oy dağılımı: 30 yaşın altındakilerin % 66 İlk kez kullananların % 71’i Siyah seçmenlerden % 95 Latin amerikalı kökenlerden % 66 Kadınlardan % 56

23 OBAMA 2012 SEÇİMLERİ

24 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE İNTERNET

25 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
“Üçüncü Kuşak” hareketler... “Sınıf” yerine “kimlik” temelli. Evrensel temalar... Ağ biçiminde örgütlenme... Karnavalesk eylemler... Şiddet yerine uzlaşma...

26 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
İNTERNETİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORLAR? İNTERNETİN HANGİ ARAÇLARINI KULLANIYORLAR? HABERLEŞME ÖRGÜTLENME EYLEM WEB SİTESİ E-POSTA GRUPLARI SOSYAL AĞLAR

27 İNTERNETİN OLANAKLARI
Daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz iletişim Toplumsal hareketler küreselleşiyor. Yeni aktivistler kazandırıyor. Yatay iletişim ve etkileşim Alternatif medya Rakipler hakkında bilgi edinmek kolaylaşıyor. Yeni eylem mekanı, çevrimiçi- çevrimdışı birbirini destekliyor. Arşiv özelliği, politik belleğin oluşmasına ve hareketin sürekliliğine katkı sağlıyor.

28 İNTERNETİN SINIRLARI Sayısal uçurum (ekonomik, teknik, kültürel, dil sorunları...) İnternet tek iletişim aracı değil. İktidar gözetimi Enformasyon bombardımanı var, enformasyon fragmanlaşmış halde. “Yeni eşik bekçileri” moderatörler... İnternetin esnek yapısı kampanyayı olumsuz etkileyebiliyor. “Sanal cemaat”? Sosyalleşme duygusu yaratıyor, ama dayanışmaya dönüşüp dönüşmediği belirsiz. Zaten politikaya ilgi duyan geliyor. İlgi gruplarına göre parçalanıyor. Grup ve yüzyüze deneyim ortadan kalkıyor.

29 YENİ SOSYAL HAREKETLER
MEDYANIN ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ YENİ SOSYAL HAREKETLER YENİ MEDYA YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ

30 MEDYANIN ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ Ticari yayıncılık modeli, medya oligopolleri
Haber üretiminde filtreler (ekonomik, ideolojik, teknolojik, mesleki kısıtlamalar...) Sansür Personel eksikliği, haber ajanslarına bağımlılık Reklam veren baskısı, Satış/reyting kaygısı, İçerikte standartlaşma ve magazinelleşme Sonuç: Vatandaştan kopuk gazetecilik, inandırıcılığını yitiren medya

31 TÜRKİYE’DE MESLEKLERE GÜVEN
Kaynak:

32 YENİ MEDYA Yöndeşme (telekomünikasyon, bilişim ve içerik endüstrileri)
Enformasyonun niceliği ve aktarım hızı artıyor. Enformasyon zaman-mekan engelini aşıyor. Enformasyon çeşitli biçimlerde aktarılabiliyor (çoklumedya) Kullanıcı etken, geribesleme olanakları geniş (etkileşim). Kullanıcı, aynı zamanda içerik üreticisi(user-generated content)

33

34 YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİN TANIMI
Yurttaşlar, haberin toplanmasında, üretiminde ve dağıtımında aktif rol oynar. Anaakım medya kuruluşları dışında haber toplama ve yapmanın alternatif ve aktivist biçimi (Courtney C. Radsch) İzlerkitle olarak bilinen insanların kendi ellerindeki basın araçlarını kullanarak diğerlerini bilgilendirmesi (Jay Rosen)

35 YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ
Kamusal sorunlar etrafında habercilik, alternatif kaynaklarla ve anaakımdan farklı bakış açılarına dayanan gazetecilik pratikleri Profesyonel değil, amatör Yatay örgütlenme ve iletişim, moderasyona dayalı, editoryal süzgeçler zayıf ya da yok. Aşağıdan yukarıya, bağımsız ve bireysel habercilik pratikleri Düşük bütçeli Kullanıcı katkılı içerik Katılımcı, diyaloğa dayalı, ortak haber üretimi Alternatif bir haber dili ve söylemi Zaman-mekan engeli zayıf, yeni medya olayları daha hızlı duyuruyor.

36 YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİN TÜRLERİ
J.D. Lasica’nın sınıflandırması: 1- İzlerkitlenin katılımı (kişisel bloglar, haberaltı yorumları, kişisel kamerayla çekilen video/fotoğraflar vs., Facebook, Twitter vb. paylaşımlar) 2- Bağımsız haber ve enformasyon ağları (Bianet, 140journos, Ötekilerin Postası) 3- Katılımcı haber siteleri (Indymedia, Ohmynews, Global Voices...)

37 YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Adı, ulus-devletle ilgili, göçmenler de var. Nesnellik sorunu, haberin doğrulanması, manipülasyon Kalite sorunu Sosyal ağların teknolojik sınırları Sosyal ağların etik sınırları Anaakım medyaya ucuz hammadde sağlıyor. Eleştirel dil???

38 #direngezi hareketi Farklı kimlikler: Kent hareketi olarak başladı ve sürdü (#direnadana, #direnizmir, #direngeziparki, #direnankara, #direngazi). Taksim sembolik. Her kent ve mahallenin talepleri, dinamikleir farklı olsa da birleştirici unsur, Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Eski ve Yeni Hareketleri buluşturdu: Gençler, Atatürkçü, İslamcı, Solcu, Çevreci, Kadın, LGBTT, Sendikalar vs., Eylem pratikleri ve deneyim aktarımı Futbol ve taraftar kültürü bir diğer kitleselleştirici unsur. Lidersiz, yatay örgütlenme, örgütsüzlerin sokağa çıkışı Barışçıl mesajlar ve şiddet karşıtı yaratıcı ve mizah içeren eylem tarzları. Çapulcu edebiyatı... Sosyal medya kullanıcısı Y kuşağı hareketin en önemli bileşeni. Bu da hareketin diline yansıdı.

39 #direngezi hareketinde sosyal medya kullanımı
Anaakım medyanın cenazesi kalktı, sosyal medyanın gücü arttı. Yurttaş gazeteciliği doğdu, can havliyle muhabir olduk hepimiz. Sosyal medya, 1) çatışmalı yerleri bildirmek, yönlendirmek 2) polis şiddetini kanıtlamak 3) örgütlenmek (nerede, saat kaçta toplantı var?) ve dayanışmak 4)harekete destek/sempatizan çekmek 5) küresel medyaya sesini duyurma ve küresel dayanışma 6) direniş pratiklerini paylaşmak 7) yurttaşlık hakları ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi vermek 8) anaakım medyayı eleştirmek 9) iktidara hızlı yanıt verme ve RTE’yi çoğunlukla mizahi bir dille eleştiren yaratıcı görselleri, yazıları paylaşmak için kullanıldı. Sorunlar: Kuşak ve medya kullanımı farkları, dezenformasyon, sosyal medya üzerinde nefret söylemi

40 #direngezi hareketi sosyal medya araçları
Cep telefonları, whatsapp Twitter ve Facebook (paylaşım arttı, hızlandı, bireysel tanıklıklar, görüntü paylaşımı) Twitter # leri: kamusal tartışma, kentlere göre haberleşme, #cevapver Alternatif haber kaynakları: Taksim Dayanışması, Yeşil Öfke, Ötekilerin Postası... Ustream, Zello Alternatif bloglar, web siteleri: gezihukuku.org, delilimvar.tumblr.com, duvardageziparki.tumblr.com vs.

41 #direngezi verileri

42 Kaynak: Gezi Parkı Olayları Twitter Analizi, Ali Rıza Babaoğlan,

43

44

45 #direngezi

46 Kaynak: Trendsmap,

47

48

49

50

51

52

53

54

55


"internet, demokrasi, siyaset" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları