Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Öğretim Yöntemleri [Öğretim Stratejileri]

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Öğretim Yöntemleri [Öğretim Stratejileri]"— Sunum transkripti:

1 Genel Öğretim Yöntemleri [Öğretim Stratejileri]
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

2 Öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçimidir. Öğretmen merkezli strateji, öğrenci merkezli öğretim stratejileri...

3 Öğretim stratejisi nedir
Öğretim stratejisi nedir? Strateji öğretiminde yöntemsel etkinlik, öğretmen eğitimi ve okul organizasyonunun bir doğrultuda geliştirilmesidir. Öğrenmeyi gerçekleştirmek için gerekli olan taktik ve araçlar öğrenme stratejileri olarak tanımlanır. Bir başka tanıma göre ise, öğretim stratejileri genel yollar olup, önerilen etkinlik türlerinden seçilen bir çizgi izlenerek öğretme yöntemlerini belirler.

4

5

6 Bir dersin öğretim stratejisi, yöntem ve işlemlerden oluşur
Bir dersin öğretim stratejisi, yöntem ve işlemlerden oluşur. Strateji dersin kalbi olup çok dikkatli seçilmelidir. Bir ders, öğretilecek içerik ve kullanılacak öğretim stratejisinden oluşur. Öğretim stratejisi iki unsurdan oluşur: yöntem ve işlemler.

7 Öğretim stratejisi seçimini etkileyen dört değişken vardır
Öğretim stratejisi seçimini etkileyen dört değişken vardır. Bunlar; dersin (konunun) içeriği ve hedefleri, öğretmenin özellikleri, öğrenci özellikleri, öğrenme çevresi.

8 Belli başlı öğretim stratejileri; • sunuş yoluyla öğretim, • buluş yoluyla öğretim, • araştırma yoluyla öğretim olmak üzere üç grupta toplanabilir.

9 Öğretim stratejileri

10

11   ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1) TAM ÖĞRENME MODELİ 2) BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME 3) SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRENME 4) KUBAŞIK ÖĞRENME 5) ARAŞTIRMA - İNCELEME YOLUYLA ÖĞRENME

12 Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapı taşlarıdır
Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapı taşlarıdır. Bazı eğitimciler, öğretim yönteminin bir "öğretim tekniği" olduğunu savunurlarken, bazıları da tekniği, daha geniş olan yöntemin içindeki bazı küçük işleri yapma yolu olarak anlarlar. Yani, bir yöntemin içinde çeşitli teknikler kullanılabilir.

13 Her öğretim yöntemi her derse, her konuya, her öğrenci grubuna, her öğretim düzeyine uygun olmayabilir. Değişik durumlarda değişik yöntemlerin kullanılması gerekir.

14 Bir öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler: 1) Dersin muhtevası: Dersin içindeki konuların tabiatı, çoğu kez öğretim metodunun en kuvvetli belirleyicisidir. Fizik-Kimya derslerindeki bazı konular doğrudan laboratuvar çalışması gerektirebilir. Edebiyat dersinde bazı edebi eserlerin okunup ev ödevi şeklinde hazırlanması, veya bazen eski metinlerin okunup açıklanması (hermeneutik) gereklidir. Konu, hangi metodla en iyi şekilde öğretilebilecekse, o metod kullanılmalıdır. 2) Öğrencilerin özellikleri: Öğrencilerin yaş, cinsiyet, yetenek ve ilgileri, motivasyonları, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, öğrencilerin içinde yetiştikleri çevre v.s. metod seçiminde etkili olabilir. İyi yetişmiş bir öğretmen, sınıftaki öğrencilerin özelliklerine göre, gerektiğinde değişik metodları uygulayabilmelidir. Değişik yaşlarda değişik metodlar kullanılabilir.

15 3) Öğretmenin özellikleri: Ders metodunu öğretmen seçtiği için, bu seçimde onun özelliklerinin de etkili olacağı son derece açıktır. Değişik öğretmen tipleri vardır: teorik tip, dindar tip, ekonomik tip, politik tip, estetik tip v.s. Ayrıca öğretmenin yaşı, cinsiyeti, mezun olduğu okul, kıdemi, o günkü motivasyonu ve psikolojik durumu da öğretim metodu seçimini etkilemektedir. 4) Öğretim araç-gereçlerinin durumu: Okulda ders araçlarının olup olmaması da öğretim metodu seçimini etkiler. Bilgisayar, tepegöz, slayt projeksiyon, epidiaskop, laboratuvar, TV-video, iyi bir kütüphane gibi -bir öğretim için çok gerekli olan- dersin esas araç-gereçlerinin veya yardımcı aletlerin olup olmaması dersteki metod seçimini etkiler.

16 Kaynaklar: MustafaErgün, Ali Özdaş
Kaynaklar: MustafaErgün, Ali Özdaş. Öğretim İlke ve Metodları (http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm) Dr. Çavuş ŞAHİN. İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ (http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/arsiv/CavusSahin.htm)  Mehmet TAŞPINAR, Bünyamin ATICI. Öğretim Model, Strateji, Yöntem ve Becerileri/ Teknikleri: Kavramsal Boyut (http://www.firat.edu.tr/perweb/personel/yayinlar/fua_81/81_18333.doc)


"Genel Öğretim Yöntemleri [Öğretim Stratejileri]" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları