Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HUKUKU Ailenin Korunması Projesi Elmadağ ilçe M.E.M. AR-GE BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HUKUKU Ailenin Korunması Projesi Elmadağ ilçe M.E.M. AR-GE BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE HUKUKU Ailenin Korunması Projesi Elmadağ ilçe M.E.M. AR-GE BİRİMİ
ASLAN ALİ SOLMAZ PSİKOTERAPİST EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANI

2 AİLE HUKUKU Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.

3 EVLİLİK BİRLİĞİNİN OLUŞMASI
NİŞANLANMA Nişanlanma bir evlenme vaadidir. Nişanlanma aile hukukunda bağımsız bir akittir. küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcilerinin rızası olmadan nişanlanamazlar.

4 Nişanlanmanın geçerlilik koşulları:
Kişiye bağlı koşullar: 1.Ayırt etme gücü: 2. Yasal temsilcinin rızası:

5 Nişanlanmanın hükümleri ve sonuçları:
A)Sadakat ve yardım yükümlülüğü: B) Soybağı durumuna etkisi: C)Destekten yoksun kalma tazminatı: D)Manevi tazminat davası:

6 Evlenme akdi için aranan koşullar:
Maddi ve şekli koşullar. Maddi koşullar: Evlenme ehliyeti: Evlenme yaşı, Ayırt etme gücü, Yasal temsilcinin izni 2. Evlenme engelinin bulunmaması: Hısımlık ilişkisi Kan hısımlığı Kayın hısımlığı, Evlatlık ilişkisi,Mevcut evlilik ilişkisi,Akıl hastalığı,Ayırt etme gücünün bulunmaması

7 Evlilik birliğinde eşlerin yükümlülükleri:
1) Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak 2) Çocukların bakım, eğitim ve gözetimine özen göstermek 3) Sadakat yükümlülüğü 4) Yardım yükümlülüğü (maddi ve manevi) 5) Giderlere katılma yükümlülüğü 6) Birlikte yaşama yükümlülüğü

8 Eşlerin şekli statüsü:
A) Soyadı: B) Vatandaşlık:

9 EVLİLİKTE MAL REJİMLERİ
Mal rejimi, evlenme akdi yapıldıktan sonra, eşlerin mal varlıklarının ne olacağını düzenleyen kurallardır. MK 202: "Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması esastır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini de kabul edebilirler." MK 203: "Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler."

10 BOŞANMA *Zina: *Hayata Kast ve Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış:
Boşanma sebepleri: *Zina: *Hayata Kast ve Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: *Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: *Terk: *Akıl Hastalığı: *Evlilik birliğinin sarsılması (genel boşanma sebebi): *Fiili ayrılık

11 Çocuk Hukuku Çocuğu doğum öncesinden başlayarak ve doğum sonrasında belli bir yaşa kadar korumak amacına taşıyan hakların ele alındığı hukuk dalıdır (MK. 582, 583 sağ doğmak koşuluyla cenin mirasçı olur).

12 *Ceza Kanununa göre: 18 yaşını doldurmamış kişidir.
*Çocuk Koruma Kanununa göre de çocuk: “Daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişidir”.

13 Korunma İhtiyacı Olan Çocuk:
Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk vardır (md. 3). Suça Sürüklenen Çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbiri kararı verilen çocuktur.

14 ÇOCUĞUN EHLiYETi Ceza Ehliyeti : (Ceza ehliyeti yoktur. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir). * işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur. Güvenlik tedbirleri hükmolunur. işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde ceza indirimi uygulanır. ceza indirimi uygulanır. 15-18 (Ceza indirimi)

15

16


"AİLE HUKUKU Ailenin Korunması Projesi Elmadağ ilçe M.E.M. AR-GE BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları