Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORUYUCU AİLE NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORUYUCU AİLE NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 KORUYUCU AİLE NEDİR?

2 KORUYUCU AİLE NEDİR? Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bir sosyal hizmet türü olan “koruyucu aile bakımı”; çocuğa ailesinin bakamadığı durumlarda veya çocuğun evlat olarak verilmesinin mümkün olmadığı ya da uygun görülmediği durumlarda, Devletin sağlayacağı destek ile bu çocuğun öz ebeveynlerinin yerini alabilecek bir aile yanında geçici ya da sürekli bakım sağlanması amacıyla yerleştirilmesidir.

3 KORUYUCU AİLENİN ÖNEMİ NEDİR?
Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların, belirli kriterlere göre seçilecek koruyucu ailelerin sağlayacağı sevgi ve şefkat ortamında bakılmasını sağlamak Çocuğun gelişimi açısından en uygun ortam olan “aile” yanında yaşama imkanını sağlamak,

4 KORUYUCU AİLE OLABİLME ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak 25-65 yaş arası kişi veya çift olmak Türkiye’de sürekli ikamet etmek En az ilkokul mezunu olmak Düzenli bir gelire sahip olmak,

5 Koruyucu Aile Başvurusunda Talep Edilen Belgeler
Adli sicil kaydı (Arşiv kayıtları dahil) Öğrenim durumunu gösterir belge İş ve gelir durumunu, sosyal güvenlik durumunu gösterir belge Devlet veya Üniversite hastanesinden fiziksel engeli, ruhsal hastalığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren rapor TC Kimlik Numarası beyanı Birer adet vesikalık fotoğraf

6 Koruyucu Aile Modelleri
Akraba ve Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana, baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılmamış çocuklar için temel ana baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla 1 ay arasında değişen bakımdır.

7 Süreli Koruyucu Aile Modeli: Öz ailesi yanında kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde eğitime sahip olmak üzere temel ana baba eğitimi, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimi almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

8 Koruyucu Aileye Verilen Destekler
Koruyucu Aileye çocuğun yaşına ve eğitim durumuna göre ekonomik destek verilmektedir. Bu ekonomik destek ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru maaşına göre aşağıdaki kriterlere göre belirlenmektedir; 0-3 yaş arası çocuk için %50 4-5 yaş arası çocuk için %75 6-14 yaş arası çocuk için %80 15-18 yaş arası çocuk için %85 19 yaş e üzeri çocuk için %90 Özel zorlukları ve ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti özür ve yaş durumu dikkate alınarak birinci fıkrada belirtilen miktar %50 arttırılarak Ayrıca okula giden çocuklar için bu miktarlar Eylül ayında 3 kat, Şubat ve Ağustos aylarında ise 2 kat olarak yatmaktadır. Bu ücretler memur maaşı katsayısına göre 6 ayda bir artmaktadır. Psikolojik ve sosyal destek

9 KORUYUCU AİLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yanında yetişen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak, Çocuğun yetenekleri ve el becerisinin el verdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi yada meslek edinmesi için gerekli çabayı göstermek,

10 Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile il ve ilçe müdürlüğü dışında iletişim kurmamak
Koruyucu aileye ve yetiştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak, İl ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılan gerekli eğitim ve çalışmalara katılmak, Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

11 KORUYUCU AİLE BAKIMININ EVLAT EDİNMEDEN FARKI
Evlat edinme, koşulları, sonuçları ve sona ermesi Medeni Kanun’da düzenlenmiş bulunan hakimin izni ile tamamlanan hukuksal bir kurum olan evlat edinenle evlatlık arasında evlilik içi soy bağına benzer bir hısımlık ilişkisi meydana getirir. Koruyucu Ailede, çocuğun korunması amacını güden ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin denetimi ve gözetimi altında yürütülen bir çocuk refahı hizmetidir.Çocuk ailenin yanına kısa veya uzun sürede ya da reşit oluncaya kadar yerleştirilir. Hısımlık bağı oluşmaz.

12 KORUYUCU AİLE BAKIMININ SONA ERDİRİLMESİ
Sözleşmenin sona erdirilmesi Koruma kararının kaldırılması Çocuğun evlat edindirilmesi Koruma Kararının Başka Bir Yargı Kararı ile Kaldırılması Çocuğun Reşit Olması Çocuğun Vefatı


"KORUYUCU AİLE NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları