Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç."— Sunum transkripti:

1 AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

2 Nişanlılığın Hükümleri Nişanlılar karşılıklı evlenme vaadinde bulundukları için, nişanlılığın temel hükmü taraflardan her ikisinin de vaadine uygun davranmasıdır. - Evlenmeyi gerçekleştirme - Evlenmeyi engelleyecek davranışlardan kaçınma - Sadakat

3 Nişanlı, gerekli zamanda yükümlülüğünü yerine getirmezse nişanın bozulması için haklı sebep sağlamış olur. Bu haklı sebeple nişan bozulursa, kusurlu olan diğer nişanlıdan tazminat isteyebilir (TMK m.120) Nişanlılığın Hükümleri

4 - Nişanlılar Türk Medeni Kanunu anlamında yakın sayılırlar (TMK m.151) - Nişanlılardan birinin ölümü üzerine sağ kalan nişanlı ölüme sebep olan kişiden manevi tazminat isteminde bulunabilir (BK m.47) - Nişanlılardan birisi davalı olan nişanlısı ile ilgili hususlarda tanıklıktan kaçınabilme hakkına sahiptir (HMK m.245, CMK m.47) Nişanlılığın Hükümleri

5 Nişanlılığın Sona Ermesi - Evlenme (Birbiriyle evlenme) (Başka biriyle evlenme) - Tarafların Anlaşması (Nişan karşılıklı sona erdirilirse tazminat söz konusu olmaz. Hediyeler iade edilir) - Evlenmenin imkansızlaşması * Ölüm * Gaiplik * Akıl Hastalığı Nişanın Bozulması (TMK m.120)

6 Nişanı Bozmada Haklı Sebepler Haklı Sebep Kavramı: Nişanlılığın devamını ve evlenmeyi, dürüstlük kuralı çerçevesinde bir taraftan beklenemez kılan sebepler nişanı bozma için haklı sebep sayılır. Haklı sebep, karşı tarafın kusurundan kaynaklanabileceği gibi her iki tarafın kusurunun bulunmadığı hallerde de söz konusu olur.

7 Haklı sebebi hakim takdir edecektir. Maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. TMK m.123’e göre nişanlılığın sona ermesinden doğan talep hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Nişanı Bozmada Haklı Sebepler

8 EVLENME Evlenmenin hukuki niteliği iki bağlamda tartışılır. İlk görüş, evlenmeyi bir sözleşme olarak nitelendirir. Çünkü taraf iradeleri evlilik sözleşmesini ortaya çıkarır. İkinci görüş, tarafların evlilik hükümlerini kararlaştırmakta serbest olmadıklarını, belirli bir statüye girme hususunda iradelerini açıkladıkları için evlenmenin şart-tasarruf olduğunu düşünür. Bizce, evlenme bir sözleşmedir.

9 Evlenme Ehliyeti Yaş 18 yaş 17 yaş 16 yaş Ayırt Etme Gücü EVLENME EHLİYETİ

10 EVLENME ENGELLERİ Kesin Evlenme Engelleri Akıl Hastalığı Kan Hısımlığı TMK m.129: Üstsoy-altsoy arasında, Kardeşler arasında, Hala, Amca, Teyze ve Dayı arasında Evlenilemez. Sıhri Hısımlık- Kayın Hısımlığı Kayın hısımlığı meydana getiren evlilik sona ermiş bile olsa eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoyu arasında evlenmek yasaktır. Önceki Evlilik Evli bulunma kesin evlilik engelidir. Evlatlık İlişkisi Evlat edinen ile evlatlık ve bunların biri ile diğerinin altsoyu ve eşi evlenemez.

11 Kesin Olmayan Evlenme Engelleri Bekleme Süresi TMK m.132’de düzenlenir. Bir sonraki evlilikte doğacak çocuğun nesebi için düşünülmüştür. Tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınarak 300 günlük bekleme süresi kalkar. Bazı Bulaşıcı Hastalıklar Umumi Hıfzısıhha Kanunu m.123 uyarınca Frengi, Bel soğukluğu, Cüzzam, Verem, İktidarsızlık ve Kısırlık evlenme engeli değildir. EVLENME ENGELLERİ

12 EVLENMENİN ŞARTLARI 1. Evlilik Töreni Öncesi Şekil Şartları TMK m.134’te düzenlenmiştir: - Evlenecek olan kadın ve erkeğin birinin oturduğu yer evlenme memurluğuna birlikte başvururlar. - Evlenme başvurusu yazılı veya sözlü yapılabilir. - Yazılı başvuru evlenme beyannamesinin doldurulup imzalanmasıyla olur.

13 Bu beyanname dışında şu evraklar gerekir: * Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği (fotoğraflı) * Evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise evlendirmeye il ve ilçe belediyesi evlendirme memurları ile nüfus müdürleri yetkilidir. EVLENMENİN ŞARTLARI

14 - Evlenme başvurusunun incelenmesi ve itiraz Evlendirme memuru, kendisine verilmiş olan evlenme beyannamesini ve eklerini inceler. Sonrasında evlendirme başvurusunun kaydını yaparak taraflara başvuru sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir. Evlendirme memuru evlenme için gerekli olan şartların varlığını saptarsa evlenmeye izin belgesi verir (TMK m.139). Bu belge altı ay için geçerlidir. Bu süre sonunda evlenme işlemleri yeniden yapılır. EVLENMENİN ŞARTLARI

15 2. Evlenme Töreni Sırasındaki Şartlar - Evlenme töreni bunun için tahsis edilmiş yerde yapılır. Ancak tarafların talebi ile memurun da uygun göreceği yerlerde de nikah yapılabilir. - Evlenme töreni evlendirme memuru önünde iki tanık huzurunda yapılır. EVLENMENİN ŞARTLARI

16 - Evlendirme memuru tanıklar önünde kadın ve erkeğe birbirleriyle evlenmeyi isteyip istemediklerini sorar ve anlaşılır şekilde sözlü beyan istenir. Yazılı olarak kütüğe yazılır, tanıklara da imzalatılır. - Yabancılık unsuru olan hallerde tercüman kullanılır. - Evlenme, tarafların olumlu sözlü beyanı ile oluşur (TMK m.142) EVLENMENİN ŞARTLARI

17 3. Evlenme Töreninden Sonraki Şekil Şartları - Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi. Bu belge evlenmenin yapılmış olduğuna ilişkin belgedir. - Evlenme nüfus idaresine bildirilir ve aile kütüğüne tescil edilir. Bildirimi evlendirme memuru yapar. Nüfus idaresi bildirimi yaparken evlenmede bir mutlak butlan hali varsa Cumhuriyet Savcılığı’na durumu bildirir. EVLENMENİN ŞARTLARI

18 4. Evlenmenin Şekil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları EVLENMENİN ŞARTLARI Evlenmenin Yokluğu Evlenmenin kurucu unsurlarının bulunmadığı hallerde evlenmenin yokluğundan söz edilir. - Aynı cinsten kişilerle evlenme - Evlendirme memuru önünde yapılamama - İki tarafın da törende hazır olmaması Evlenmenin Butlanı Evlenmenin TMK n.145’te sayılan sebeplerden birinin bulunmaması dolayısıyla hakim karayırla iptal edilmesidir. İkiye ayrılır: - Mutlak Butlan - Nisbî Butlan

19 Mutlak Butlan Halleri - Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (TMK m.145) - Eşlerden birinin ayırt etme gücünden yoksun olması - Yakın hısımlık halleri EVLENMENİN ŞARTLARI

20 Nisbî Butlan Halleri - Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (TMK m.148) - İrade sakatlıkları - Yanılma (TMK m.149) - Sözleşmenin niteliğinde yanılma - Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma - Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma EVLENMENİN ŞARTLARI

21 - Aldatma Eşin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olması halinde Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kensdisinden gizlenmiş ise TMK m.150’ye göre aldatma sayılır. Namus ve onur hakkında aldatma Tehlikeli hastalığın gizlenmesi EVLENMENİN ŞARTLARI

22 - Korkutma - Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (TMK m.153). Not: Mutlak ve Nisbî butlana ilişkin davalarda boşanmaya ilişkin hükümler örneksemeyle uygulanır! EVLENMENİN ŞARTLARI

23 EVLENMENİN SONA ERMESİ Evlenmenin Sona Ermesi Ölüm Eşlerden birinin ölümü ile evlilik birliği kendiliğinden sona erer Gaiplik TMK m.131’e göre eşlerden biri hakkında gaiplik kararı verilirse evlenme mahkeme kararı ile sona erer. Cinsiyet Değişikliği Evlilikten sonra cinsiyet değiştirilirse evlilik birliği sona erer. Boşanma Kapsamlı olduğu için ayrıca ele alınacaktır.


"AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları