Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üçgen Çeşitleri ÜÇGEN İ N ÖZELL İ KLER İ  Do ğ rusal olmayan üç noktanın birle ş im kümesine üçgen denir.  Üçgenin üç kenarı, üç kö ş esi, üç açısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üçgen Çeşitleri ÜÇGEN İ N ÖZELL İ KLER İ  Do ğ rusal olmayan üç noktanın birle ş im kümesine üçgen denir.  Üçgenin üç kenarı, üç kö ş esi, üç açısı."— Sunum transkripti:

1

2 Üçgen Çeşitleri

3 ÜÇGEN İ N ÖZELL İ KLER İ  Do ğ rusal olmayan üç noktanın birle ş im kümesine üçgen denir.  Üçgenin üç kenarı, üç kö ş esi, üç açısı vardır.  Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 o ’dir.  Do ğ rusal olmayan üç noktanın birle ş im kümesine üçgen denir.  Üçgenin üç kenarı, üç kö ş esi, üç açısı vardır.  Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 o ’dir.

4 ÜÇGEN İ N ÇEVRE HESAPLAMASI ÜÇGEN İ N ÇEVRE HESAPLAMASI  Herhangi bir üçgenin çevre uzunlu ğ u, üç kenarının uzunlukları toplamına e ş ittir.  Ç= a +b + c olur.  Herhangi bir üçgenin çevre uzunlu ğ u, üç kenarının uzunlukları toplamına e ş ittir.  Ç= a +b + c olur.

5 ÜÇGEN ÇE Şİ TLER İ ÜÇGEN ÇE Şİ TLER İ  Kenar uzunluklarına göre:  E ş kenar üçgen,  İ kizkenar üçgen,  Çe ş itkenar üçgen.  Kenar uzunluklarına göre:  E ş kenar üçgen,  İ kizkenar üçgen,  Çe ş itkenar üçgen.  Açı ölçülerine göre:  Dar açılı üçgen,  Dik açılı üçgen,  Geni ş açılı üçgen.  Açı ölçülerine göre:  Dar açılı üçgen,  Dik açılı üçgen,  Geni ş açılı üçgen.

6 E Ş KENAR ÜÇGEN E Ş KENAR ÜÇGEN  Kenar uzunlukları e ş it olan üçgen çe ş ididir. KKenar uzunlukları e ş it olan üçgen çe ş ididir.

7 İ K İ ZKENAR ÜÇGEN İİ ki kenarı e ş it di ğ er kenarı farklı üçgenlere denir.

8 ÇE Şİ TKENAR ÜÇGEN ÇE Şİ TKENAR ÜÇGEN KKenar uzunlukları farklı olan üçgenlere denir.

9 DAR AÇILI ÜÇGEN DAR AÇILI ÜÇGEN BBir açısı 90 o dan küçük olan üçgenlere denir. ŞŞ ekilde B açısı 90 o dan küçük.

10 D İ K AÇILI ÜÇGEN D İ K AÇILI ÜÇGEN  Bir açısı 90 o olan üçgenlere denir.  Ş ekilde B açısı 90 o dir. BBir açısı 90 o olan üçgenlere denir. ŞŞ ekilde B açısı 90 o dir.

11 GEN İŞ AÇILI ÜÇGEN  Bir açısı 90 o dan büyük olan üçgenler denir.  Ş ekilde B açısı 90 o’ den büyüktür. BBir açısı 90 o dan büyük olan üçgenler denir. ŞŞ ekilde B açısı 90 o’ den büyüktür.


"Üçgen Çeşitleri ÜÇGEN İ N ÖZELL İ KLER İ  Do ğ rusal olmayan üç noktanın birle ş im kümesine üçgen denir.  Üçgenin üç kenarı, üç kö ş esi, üç açısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları