Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayhan TÖZERMüberra GÜNGÖR Genişbant İnternet Hizmetlerinin Yeni Ekonomideki Rolü ve Ülkemizdeki Durum Habtekus 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayhan TÖZERMüberra GÜNGÖR Genişbant İnternet Hizmetlerinin Yeni Ekonomideki Rolü ve Ülkemizdeki Durum Habtekus 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Ayhan TÖZERMüberra GÜNGÖR Genişbant İnternet Hizmetlerinin Yeni Ekonomideki Rolü ve Ülkemizdeki Durum Habtekus 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

2 2 İçerik Giriş Faydaların Anlaşılması Fayda ve Problemler (Eğitim, Sağlık, Yönetişim, İktisadi Büyüme) Türkiye’de Genişbant Sonuç

3 3 Giriş Genişbant internet hizmetleri Kamu yönetiminde (yönetişim): Kamu hizmetlerinde etkinlik, Vatandaş odaklı dönüşüm. İşletme düzeyinde: Yeni iş yapma yöntem ve modelleri (B2B gibi), Artan hizmet kalitesi ve verimlilik.

4 4 Giriş Genişbant internet hizmetleri Hane halkı düzeyinde: Farklı eğitim olanaklarına, sosyal-kültürel hizmetlere ulaşım, Bilgi paylaşımının daha etkin sağlanması (peer networking gibi). ->Kalkınma ve Büyümeye katkı (yalnızca iktisadi anlamda değil).

5 5 Faydaların Anlaşılması Tüm bu potansiyel faydalar --  Genişbant internetin yaygınlaştırılması politikası “Yeni yüzyılda telekomünikasyon hizmetlerinin değiştirici gücü sayesinde farklı öğreneceğiz, farklı çalışacağız, farklı eğleneceğiz ve farklı bir şekilde yönetileceğiz. Genişbant ülkemizin eğitim ve ticari hayatı başta olmak üzere hemen tüm sektörlerde temel altyapı haline gelmiş ve ABD’nin gelecek dönemlerdeki performansında önemli bir rol oynayacaktır. Bu hizmetlere erişip kullanabilenler, diğerlerine göre avantajlı konuma gelecektir” (FCC Başkanı, 2002)

6 6 Faydaların Anlaşılması Dikkate Alınması Gereken Hususlar: Teknik özellikler (hız gibi) ve uygulamalar (voip gibi) ---------------------------- Darbant- Genişbant kullanım yerleri (kısa vade) Problemler (yalnızlaşma, örtük bilgi aktarımında zorluk, oyun bağımlılığı gibi) Medyada tekelleşme Sosyal politikalar (Çok sesliliğin korunması gibi) --------------------------------------------------------- Tekel, Hakim Konumdaki İşletmeciyi Düzenleme İhtiyacı: SLA

7 7 Fayda ve Problemler Genişbant ve Eğitim Kullanım amacı ve yeri Erişim hızı yanı sıra materyal kalitesi (içerik) Maliyet etkinliği (sınıf büyüklüğünü azaltma, eğitim zamanını artırma…) Okul başarı oranları (sinerji) Ancak yüz yüze eğitimin önemi devam ediyor. (Sınıf içi eğitimin desteklenmesi şeklinde kullanım)

8 8 Fayda ve Problemler Genişbant ve Sağlık İnternet üzerinden sağlık hizmetleri (tele-radyoloji gibi) Sağlık kurumları ve kullanıcılar genişbant erişime sahip olmalı Bilgi verici siteler: Eksik veya yanıltıcı bilgi verme riski Sağlık personeli (mesleki) eğitiminde kullanım İnternet kullanımından kaynaklanan sağlık sorunları (bağımlılık, obezite, soyutlanma) /Sosyal politika ihtiyacı-Kore ----------------------------------------------------------- Kiralık devrelerin tahsis süresi, onarım süresi, geri ödemelere ilişkin bilgiler, şikayet mekanizması, mücbir sebep tanımı.

9 9 Fayda ve Problemler Genişbant ve Yönetişim Şahıslar arası kullanım (sohbet, arkadaşlık gibi) Bilgi paylaşımı / Ancak telif hakları… Birey-devlet ilişkisi: İyi yönetişim Bilgi Toplumu Eylem Planı->Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü (Genişbantın önemi, arz ve talep yönlü politikalar)

10 10 Fayda ve Problemler Genişbant ve İktisadi Büyüme BİT sektöründe büyüme (Kore örneği) Yeni iş kollarının oluşması Diğer sektörlerde verimlilik artışı/ Kısa-Uzun vade -----  Kore: Arz ve talep yönlü politikalar (serbestleşme, toplu kamu alımları, BİT eğitimleri)

11 11 Fayda ve Problemler Genişbant ve İktisadi Büyüme Çalışmalar: -ABD->Ekonomik büyümenin itici gücü (1990-2000) -Florida, Lake County->Bölgesel ticari faaliyet artışı (2005) -İşletmeci bazında maliyet kazanımları Farklı sonuçlar->Ancak bilgi toplumunun altyapısı olduğu konusunda görüş birliği Maliyet: spam, çalışan kontrolü, kişisel bilgilerin korunması vb.

12 12 Türkiye’de Genişbant Abone sayısı 2002 ->3.000 2008 ->6 milyon Penetrasyon oranı: % 8.4 Hanehalkı kullanım yaygınlığı: % 37

13 13 Türkiye’de Genişbant Bilgi Toplumuna Dönüşüm Stratejisi Gündelik hayatın bir parçası Etkin kullanım Kullanım oranı % 50 (2010) Öncelikli kitle (öğrenci, çalışan, işsiz kesim) ------------------------------------------------ Erişimin artırılmasına yönelik eylemler Bilgisayar sahipliği Kamu internet erişim merkezleri

14 14 Türkiye’de Genişbant Evrensel Hizmet Kanunu Her okula internet projesi 2004->20.000 okul 2008 (sonu)->33.018 okul 12 milyon öğrencinin erişim imkanı Düzenlemeler Toptan genişbant düzenlemeleri (Yeniden satış, veri akış erişimi, paylaşımlı erişim, yerel ağın tam paylaşıma açılması) /Alternatif işletmeciler Özel iletişim vergisi (%15 den % 5 e)

15 15 Türkiye’de Genişbant Düzenlemeler

16 16 Sonuç Kullanım yaygınlığının artırılması Kamu politikalarının önemi (yatırım, eğitim gibi) Serbestleşme (alternatif işletmeciler, vergi indirimi) Türkçe içerikli sitelerin sayısının artırılması

17 İlginiz için Teşekkürler. Habtekus 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul


"Ayhan TÖZERMüberra GÜNGÖR Genişbant İnternet Hizmetlerinin Yeni Ekonomideki Rolü ve Ülkemizdeki Durum Habtekus 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları