Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2-C SINIFI SUBAT VE MART AYI BULTENI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2-C SINIFI SUBAT VE MART AYI BULTENI"— Sunum transkripti:

1 2-C SINIFI SUBAT VE MART AYI BULTENI

2 BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
Şubat ve mart ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız Sınıf içi etkinliklerimiz Matematik odası etkinliklerimiz Laboratuar çalışmalarımız Okuma saati Kütüphane saati uygulamamız Branş derslerimizde yapılan çalışmalar Rehberlik çalışmaları Sosyal etkinlik derslerimizde yapılan çalışmalar

3 ŞUBAT VE MART AYI KAZANIMLARIMIZ

4 HAYAT BİLGİSİ Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insanın hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur. Ailedeki yardımlaşmayı gözlemleyerek aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler. Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.

5 Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.
İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler işlevleri olduğunu fark eder, hakkında sorular sorarak bunların hayatımızı kolaylaştırdığını söyler. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar. Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir yuva olarak görür. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.

6 TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME Dinlemek için hazırlık yapar.
Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından, günlük hayattan örnekler verir. Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı,tekerleme,tiyatro vb dinler/izler. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

7 ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA :Konuşma kurallarını uygulama
Dinleyicilerle göz teması kurar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Günlük ilişkilerin gerektirdiği konulara uygun konuşur. Sesine duygu tonu katar. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. Topluluk önünde konuşur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Kendine güvenerek konuşur. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb hakkında konuşur. Deneyim ve anılarını anlatır. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Konu dışına çıkmadan konuşur. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

8 ÖĞRENME ALANI: OKUMA Okuma için hazırlık yapar.
Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Metin içi anlam kurar. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Eş sesli kelimelerin anlamlarını tespit eder. Bilmediği kelimelerin anlamlarını bulur. Anlama tekniklerini kullanır. Metnin türünü dikkate alarak okur. Metindeki anahtar kelimelerle çalışmalar yapılır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

9 ÖĞRENME ALANI: YAZMA Yazmak için hazırlık yapar.
Yazma kurallarını uygulama Yazmak için hazırlık yapar. Bitişik eğik yazı ile yazar. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Kendini yazılı olarak ifade etme Olayları oluş sırasına göre yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. Yazılarında ne, nerede, ne, ne zaman nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) öğelerini vurgular.

10 ÖĞRENME ALANI: YAZMA Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. Yazısına uygun başlık belirler. İstediği bir konuda yazılar yazar. Hikaye yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktala işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Yazılarında yazım kurallarını uygular. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yazılarında sebep-sonuç ilişkisi kurar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Yazılarında sözlük ve yazım kılavuzundan yararlanır. Olayları oluş sırasına göre yazar. Yazılarında betimlemeler yapar. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

11 ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamalarını bilir. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. Beden dilini yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

12 MATEMATİK Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak işlemlerin tahmini sonucunu bulur. Gerçek sonucuyla karşılaştırır. Zihinden işlem yapma becerisini geliştirir. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyen terimleri bulur. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi kavrar ve problem çözümünde uygular. Paralarımızı tanır, paralarımızla problem kurar ve çözer. Doğal sayılarla dört işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Sıvı ölçülerini tanır. Ağırlık ölçülerini tanır.

13 DERS KONULARIMIZ

14 Hayat Bilgisi Annem Babam Ve Ben, Benim de Bir Fikrim Var
Aile İçi Görevler, Eşyalar Özen İster, Görerek Duyarak Dokunarak E Sinirlerine Hakim Ol, Bana Güvenebilirsiniz Hayır Diyebilirim Evimizdeki Kurallar Ders Çalışabilmek İçin

15 Atatürk’ün Önderliğinde Kazandıklarımız
Şimdi de Ben Liderim Para Biriktirmeliyim Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırır?, Dikkatli Olalım Kaynaklar Tükenebilir Yeterli Param Olursa Ayşe’nin Tatil Planı Doğada Olanlara Bak Bir Başkadır Benim Ülkem Dün, Bugün Yarın Büyüdük Ve Değiştik Artık Yapabiliyorum

16 Türkçe Büyülü Bir Atım Olsa( Şiir) Kitap Perisi(Öyküleyici metin)
Dere (Şiir) Ağaçlar Konuşuyor Öyküleyici Selim’in Çürük Dişi( Öyküleyici metin) Toprak Ana Bilgilendirici metin Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Eşsesli kelimeler Yapım ekleri

17 Matematik Doğal Sayılarla Toplama, Çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri
Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyen terimleri bulma. Sayıları en yakın onluğa yuvarlama Zihinden işlem yapma Bütün, yarım ve çeyrek. Paralarımız Doğal sayılarla dört işlemi gerektiren problemler. Sıvı ölçüleri Ağırlık ölçüleri

18 SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ

19 Problemleri yaşayarak çözüyoruz.

20 Boncuklarla ve çıkartmalarla örüntü oluşturduk Paralarımızı tanıdık hesapladık.

21

22

23 Atık malzemelerden saat yapma proje görevimizi sınıf ortamında başarıyla sunduk.

24

25

26

27

28 Kendi bölme kitapçığımızı yaptık.

29

30 Sıvı maddeleri ölçtük.

31 Uzunluk ölçülerini öğrendik, cetvel yaptık.

32 MATEMATİK ODASI ETKİNLİKLERİMİZ
Matematik odamızda ölçtük, tarttık, bütün yarım çeyrek etkinliği yaptık.

33

34 LABORATUAR ÇALIŞMALARIMIZ Laboratuarda vücudumuzu tanıdık, havanın gücünü gördük, Dünya’mızın hareketlerini(gece ve gündüz oluşumunu)gözlemledik.

35

36 OKUMA SAATİ Okuma saatlerimizde müzik eşliğinde keyifle okuyoruz.

37 Kitap kurdu köşemiz ve okuma ağacımız

38 İlk öykü kitabımızı yazmak heyecan vericiydi.

39 KÜTÜPHANE SAATİ UYGULAMAMIZ Kütüphane saatlerimizde okuduk, yorumladık, ayraç yaptık.

40 Kitap yazarımız Gülsüm Cengiz’le söyleşi yaptık.

41 PANOLARIMIZDAN ÖRNEKLER

42

43

44 Sorumluluk ağacımız ve sınıf sözleşmemiz Sınıf kurallarını sınıf sözleşmemiz ile belirledik. Her öğrenci 15 günde bir kere, dönüşümlü olarak sorumluluklarını yerine getiriyor.

45 BRANŞ DERSLERİMİZ

46 ŞUBAT-MART AYI İNGİLİZCE BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
Uluslararası Projeler Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Yabancı Dil Haftası Panolar Etütler Kulüp Çalışmaları Aylık Takvim Panoları Ödüllendirme Panoları ve Sertifikalar ‘Little Bridge’ Online Program Raporları Tatil Ödevleri “Okulda Bir Gün” Projesi

47 ULUSLARARASI PROJELER
Yabancı Diller Bölümü projelerimizden ilki e-twinning sitesinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje “Sing me a song or read me a rhyme!” olarak adlandırılmıştır ve İngiltere, İtalya ve Türkiye olarak üç ülke arasında, yaş grubu öğrencilerle yürütülmektedir. Projenin amacı; öğrencilere, başka ülkelerde, başka diller konuşan çocuklar da olduğu konusunda farkındalık kazandırmaktır. Projeye göre, her ülke bir diğerinin çocuk şarkısını öğrencilere öğrettikten sonra, öğrenciler şarkılarını birbirlerine ‘Twinspace’ aracılığı ile seslendirmektedir. Şarkılar ülkelerin kültürlerine aittir. Son olarak tüm şarkılar internette ortak bir platformda sunulacaktır.

48 ANAPIE İtalya’nın San Nicandro şehrinde bu yıl 10.su düzenlenen A.N.A.P.I.E. Uluslararası Okul Performansları Festivali’ne okulumuz 7. sınıf öğrencileri ‘IBK TEEN’ adını verdikleri okul dergisi ile katılmışlar ve bu dalda ödül kazanmışlardır.

49 FLAT STANLEY ( MEKTUP ARKADAŞLIĞI)
Yabancı Diller Bölümü olarak 3. sınıf öğrencileri ile “Flat Stanley” adlı bir proje başlatılmıştır. Proje, uluslararası nitelikte olup Amerika, Kanada ve İngiltere’deki okullarla ortak yürütülmektedir. Flat Stanley projemizin amacı, öğrencilerimizi mektup arkadaşlığından bir adım öteye geçirmektir. Proje çerçevesinde her sınıfımızın farklı ülkelerden birer Flat Stanley kardeş sınıfı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Flat Stanley vasıtasıyla mektup arkadaşlarıyla kültürel paylaşımlarda bulunmuşlardır. Böylelikle, öğrencilerimiz hem kültürel anlamda kendilerini geliştirecek, hem de dil kullanımını gündelik hayata adapte etmiş olacaklardır.

50 ŞUBAT-MART AYI KAZANIMLARI
SÖZLÜ İFADE Kendisi hakkında konuşabilir. İnsanların sahip olduğu şeyler hakkında konuşabilir. Hayvanların yapabildiği ve yapamadığı şeyleri söyleyebilir. Eşyaların yerini söyleyebilir Şarkı söyleyebilir. 100’e kadar sayabilir. KARŞILIKLI KONUŞMA İnsanları selamlayabilir. İnsanların hatrını sorabilir. Sınıf içinde izin isteyebilir. Hayvanlar hakkında soru sorup cevaplayabilir. Bir hikâyeyi canlandırabilir.

51 ŞUBAT-MART AYI KAZANIMLARI
OKUMA Okuduğu yönergeleri takip edebilir. Okuduğu soruları cevaplayabilir. Okuduğu cümlelerdeki hataları düzeltebilir. Okuduğu tanımları anlayabilir. Kısa hikâyeler okuyabilir. DİNLEME Öğretmenlerin yönergelerini takip edebilir. Dinleyip resimleri sözcük ve cümlelerle eşleştirebilir. Dinlediği bilgiyi yazabilir. Dinlediği basit diyalogları anlayabilir. Dinlediği kısa hikâyeleri anlayabilir. YAZMA Duyduğu sözcükleri yazabilir. Duyduğu cümleleri yazabilir. Anlamlı cümleler kurabilir. Kendi cümleleriyle bir hikâyeyi tamamlayabilir. Bulmaca çözebilir.

52 YABANCI DİL HAFTASI Yabancı Dil haftasında her sınıf için, hayvanlar, yiyecekler, giysiler gibi bir konsept belirlendi. Sınıf için seçilen konuya göre öğrenciler maskeler hazırladılar. Maskeler hazırlanıp, maske ile ilgili tanımlama çalışmaları bittikten sonra, sınıflar birbirini ziyaret ederek kendilerini tanıttılar. Her öğrenci kendi hazırladığı maskenin özelliklerini ‘ben’ dilini kullanarak anlattı.

53 PANOLAR Öğrencilerimizin çalışmaları sınıf ve koridor panolarında düzenli olarak sergilenmektedir. Böylece her öğrenci kendi çalışmalarının yanı sıra diğer öğrencilerin yaptığı çalışmaları da görme imkânına sahip olmakta ve böylece yeni fikirlerin elde edildiği ortak bir paylaşım oluşturulmaktadır.

54 ETÜTLER Yıl boyunca İngilizce derslerinde desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel etüt programları düzenlenmektedir. Her seviye için hafta içi saatleri arasında başarı geliştirme etütleri yapılmaktadır.

55 KULÜP ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin hem İngilizce becerilerini geliştirmek hem de İngilizceyi sınıf dışında doğal bir atmosferde yaşayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan kulüplerimiz her hafta farklı etkinliklerle çalışmalarına devam etmiştir. Bu kulüplerimiz aylık ve haftalık olarak ikiye ayrılmaktadır. Aylık kulüplerimiz English Fun Club, Conversation Club, Scrabble Club, Music Club olmakla beraber haftalık kulüplerimiz ise English Fun Club ve Speaking Club olarak adlandırılmıştır.

56 AYLIK TAKVİM PANOLARI Her gün bir öğrencinin görev aldığı aylık takvim çalışmasında öğrenciler o güne ait hava durumunu ve tarihi, resimli bir çalışma ile anlatmaktadır. Yapılan çalışmalar aylık takvim panosunda sergilenmektedir.

57 ÖDÜLLENDİRME PANOLARI VE SERTİFİKALAR
Her sınıfta öğrencilerin derse katılım, davranış ve ödevlerini değerlendirmek üzere ‘ Yıldız Panoları’ bulunmaktadır.

58 LITTLE BRIDGE RAPORLARI
Yabancı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen online İngilizce programımız Little Bridge için düzenli olarak öğrencinin aktivitelerden ne kadarını yaptığı yönünde raporlar oluşturulmaktadır.

59 TATİL ÖDEVLERİ Tatilde yabancı dil edinimlerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerimize tatil ödevi verildi. Bu ödev kapsamında 1 – 3. sınıf öğrencilerimiz en az iki adet İngilizce hikâye kitabı okuyarak, bu çalışma için özel hazırlanmış olan ‘Book Report’ (Kitap Değerlendirme) formlarını tamamladılar.Tatil dönüşünde öğrenciler kitap değerlendirmelerini sınıfta sundular.

60 OKULDA BİR GÜN “OKULDA BİR GÜN” isimli proje kapsamında 5. sınıf velilerimiz, çocuklarıyla birlikte derslere girerek, bir günlerini okulda geçirdiler.

61 GÖRSEL SANATLAR ŞUBAT- MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
2. sınıf öğrencilerimizle 3 boyutlu kil çalışmaları yapıldı.2 haftalık çalışmamızda ilk hafta kile şekil vermeyi pürüzsüzleştirmeyi öğrendiler.2.hafta boyama ve süsleme çalışmaları ile tamamlandı. Öğrencilerimiz kendi tasarımları olan şapka veya ayakkabı çalışmaları yaptılar. Sağlıklı nesil-.sağlıklı yaşam konu resim yarışması hakkında önce sağlıklı yaşam hakkında bilgi verilip öğrendiklerini resme aktarmaları istendi. Sulu boya tekniği anlatıldı ve resim defterlerine uygulanmaları istendi.

62 Şubat-Mart ayı etkinlik örneklerimiz

63 MÜZİK Notaların porte üzerindeki yerleri ve süreleri ile ilgili çalışmalara devam edildi. Yarım vuruşluk notaların ritim içerisinde nasıl çalınması gerektiği ve solfej olarak ne şekilde okunması gerektiği aktarıldı. Ayrıca çalım esnasında el ya da ayak kullanılmaması gerektiği temponun tamamen zihinde takip edilmesi gerektiği aktarıldı. 2 / 4'lük 3 / 4' lük ve 4 / 4'lük ritim kalıplarının çalımı ve solfej olarak okunması, suslar ve solfej olarak okurken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve ritim vuruşlarının el ile hangi şekilde yapılacağı aktarıldı. Porte üzerinde ince Do notasından sonraki notaların yerleri ile ilgili çalışmalara devam edildi. Çizgilere ve aralıklara gelen notaları her hangi bir elimizin parmaklarını porte gibi kullanarak nasıl zihinde tutabileceğimiz aktarıldı. Vücudumuz ile ritim takibi, ritim içerisinde değerlere göre vuruş şekilleri ve ritim duygusunun gelişmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

64 Bona'nın ne demek olduğu solfej ve org çalımında ne kadar yardımcı olabileceği ve her hangi bir parçayı gördüğümüzde algımızı ne kadar kuvvetlendireceği aktarıldı ve uygulandı. Lavicniac solfej kitabında bulunan solfej parçaları ve org çalarken daha kolay bir hale gelebilmesi için Renkler ile Org Öğreniyorum adlı kitapta yer alan parçalar okundu. Ritim ve çalma özelliklerinin birbirinden ayrılamayacağı ve her ikisinin de birbirini tamamladığı, doğru ritim ve yavaş okuma ile bir parçanın çalımının çok daha kolay ilerleyeceği aktarıldı. Birlikte şarkı söylerken dikkat edilmesi gereken kurallar, koro ile şarkı söylerken sahnede dikkat edilmesi gereken kurallar, sahnedeki duruş, giriş çıkış şekilleri aktarıldı. Toplu halde müzik yapmanın çok önemli kuralları olduğu, bu kurallara uymak gerektiği ve ancak bu şekilde birlikte müzik yapılabileceği vurgusu yapıldı. Grup olarak hareket etme, ders araç-gereçlerini doğru kullanma ve koruma becerilerinin gelişmesi yönünde çalışmalar yapıldı.

65

66 BİLGİSAYAR Derslerimizde yazı ve sunu oluşturma çalışmaları yaptık.
Cito Öğrenci izleme sistemi sınavlarını uyguladık. Sosyal etkinlik derslerimizde sunu ve video oluşturma çalışmaları yaptırıldı.

67 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ KAZANIMLARI
Fiziksel etkinlikler içersindeki rolleri izler. Fiziksel etkinliklerde kuralların ve yönergelerin gerekliliğini fark eder. Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur. Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini fark eder. Dengeleme hareketlerini yapar. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kavrar. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirir.

68 BEDEN EĞİTİMİ DERS KONUSU: YÜZME
Yüz üstü ayak ve nefes çalışması,yardımlı yüz üstü suda ilerleme çalışması, yardımsız su üzerinde ilerleme çalışması Sırt üstü suda kayma çalışması, yardımlı sırt üstü suda ilerleme çalışması, sırt üstü kol çalışması Çivileme, balıklama ve serbest atlama çalışmaları Genel tekrar (serbest ve sırt üstü 8 mt.Yüzme), havuz içi eğlenceli oyunlar DERS KONUSU: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme, araçları doğru kullanma ve koruma, koşularla ilgili koordinasyonu geliştirme, top alıştırmaları. Tek ayak üzerine denge hareketleri, eşli olarak denge hareketleri, minder üzerinde yan yuvarlanma, öne yuvarlanma, belirli yükseklikten mindere düşme. Masa tenisi raketi ile top taşıma ve top sektirme yarışması, araçları doğru kullanma hakkında bilgilendirme. Top atma ve tutma hareketleri, uzağa top atma yarışması, yakan top oyunu. Grup oyunları oynama, değişik şekillerde koşma.

69 SATRANÇ Toplam 88 Mat Sorusu… Toplam 155 Turnuva Maçı…
Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Dersi “Bir hafta ders - Bir hafta oyun” parolası ile işlenmiştir. Ders haftalarında CHESSIMO programı ile mat soruları çözülmüş ve Basit Matlar Ünitesinde bulunan MAT KONUMLARI, TEMBEL MATI, ÇOBAN MATI, MERDİVEN MATI ve VEZİR MATI konuları işlenmiştir. Öğrencilerimiz bu matların nasıl yapılacağını ve nasıl engel olunabileceğini öğrenmişlerdir. Oyun haftalarında ise 1. – 2. ve 3. sınıflarda, her sınıf için ayrı ayrı organize edilen 5 maçlık Satranç Turnuvasına başlanmıştır. Sınıflar içerisinde yapılacak ön eleme maçları Nisan ayının ilk haftası tamamlanacaktır. Her sınıfta, sıralamada ilk üç dereceyi alan öğrenciler, Mayıs ayı içerisinde diğer tüm sınıflarda dereceye giren öğrenciler ile birlikte Okul Birinciliği için yarışacaktır. Toplam 88 Mat Sorusu… Toplam 155 Turnuva Maçı…

70 SATRANÇ ÇOCUK LİGİ TURNUVASI
TSF Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Çocuk Liginin İstanbul İl Seçmelerinin bir bölümü, Mart tarihlerinde okulumuzun ev sahipliğinde yapıldı. Toplam : 19 Takım-109 Sporcu İstek Bilge Kağan İ.Ö.O.: 9 Takım-59 Sporcu Toplam 576 maç Yaklaşık hamle

71 REHBERLİK BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

72 DEĞERLER EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Programı kapsamında rehberlik saatinde “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerini işlemeye başladık. Öğrencilerimizin ayın değeri ile ilgili yaptıkları çalışmaları “Okul Değerler Eğitim Panosu’nda” sergiledik. “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” konulu Değerler Eğitimi Bültenini e-posta ile velilerimize gönderdik.

73 REHBERLİK SAATİNDE SAYGI İFADE EDEN DAVRANIŞLARLA İLGİLİ BİLİNÇ GELİŞTİREBİLME HEDEFİMİZE YÖNELİK OLARAK SAYGI İFADE EDEN DAVRANIŞLARA ÖRNEKLER VERDİK.

74 REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZDAN SAYGILI KALPLER

75 REHBERLİK SAATİNDE ÖĞRENCİLERİMİZ İYİ ARKADAŞLIK FORMÜLÜ’NÜ BULDULAR…

76 ANNE BABA EĞİTİM SEMİNERİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmaları kapsamında tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr.Aylin İlden KOÇKAR tarafından “Çocuklara Sınır Koymak” konulu, tüm okul velilerimize yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

77 SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

78 NEZAKET ESTETİK VE GÖRGÜ Toplu yerlerde ve yemekte uymamız gereken görgü kuralları

79 İsraftan kaçınmalı, değerlerimizi korumalıyız.

80 OTANTİK ÇOCUK OYUNLARI

81 ‘’Otantik Çocuk Oyunlarımız’’ Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı öğreterek,resimleyip panolarda sergiledik

82 Değişik renk ve desendeki
TAKI TASARIM Değişik renk ve desendeki boncuklarla çok güzel takılar yaptık.

83 ORİGAMİ

84 ORİGAMİ

85 MÜZİK Sosyal etkinlik saatlerimizde renklerle org öğrenimi çalışmalarımız devam ediyor.

86 SATRANÇ Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Seçmeli Etkinlik Dersi “Bir ders konu anlatımı - Bir ders oyun” parolası ile işlenmiştir. Ders saatlerinde CHESSMASTER programı ile MERDİVEN MATI, VEZİR MATI, KALE MATI, OYUN ORTASI TAKTİKLERİ konuları işlenmiştir. Oyun saatlerinde ise Çocuk Ligi Turnuvasına hazırlık amacıyla bireysel turnuvalar yapılmıştır.

87 GÖRSEL SANATLAR 2.sınıf öğrencilerimizle set derslerimizde heykel dersinde özgün tasarımlarla çeşitli kil çalışmaları yapıldı. Resim set çalışmalarında akrelik boya ve pastel boya tekniği ile resim çalışması yapıldı Maket çalışmalarında çeşitli maket modelleri uygulandı. Hobi etkinliğinde ise heykelde ev eşyası yapımı resim etkinliğinden ise çevre kirliliği konulu çalışma yapıldı.

88

89

90

91 YÜZME

92 Yüzme Dersi Konularımız
Nefes, yüz üstü ve sırt üstü ayak çalışması. Yüz üstü suda kayma su üzerinde durma, nefes ve suda ilerleme çalışması Sırt üstü suda kayma su üzerinde durma ve suda ilerleme çalışması Ayak tahtası ile sağ kol önde yan yüzme çalışması. Sol kol önde yan yüzme çalışması. Ayak tahtası ile tek kol önde altı ayakta bir sağdan ve soldan nefes alma çalışması. Yüz üstü altı ayak bir nefes, sağ kol çalışması. Altı ayak bir nefes sol kol çalışması. Yüz üstü nefes, ayak, kol koordinasyon çalışması.

93 DRAMA Doğaçlama,metin oluşturma,metin okuma,metin üzerine tonlama,metin üzerine vurgu çalışmaları yapıyoruz.

94 BİLGİSAYAR

95 MODERN DANS Öğrencilerimiz;Streching(esnemehareketleri),müzikle uyumlu hareket çalışması,koreografi çalışması,23 nisan gösteri hazırlığı yaptılar. Streching hareketleri , spagat ve kartal açma çalışmaları yaptık. Öğrendikleri hareketleri kullanarak müzik ile uyumlu kombinasyon oluşturduk. 23 Nisan ve Yıl sonu gösterilerimiz için sahne üzerinde koreografi(sahne yerleşimi) çalışmaları yaptık.

96 HALK OYUNLARI Trakya Yöresi Sülüman Aga Oyunu ve roman çalışması 96

97 İZCİLİK Hava Tahmini Hava gözlem Çalışmaları
Kısa süreli kış yürüyüşleri İlkyardım Zehirlenmelerde İlkyardım. Boğulmalarda ilkyardım Düdük ve Kol Komutları Dramatize çalışmaları Uygulamalı düdük ve Kol komutları Grup çalışmaları Teknik iz işaretleri Orıeenterıng tanımları Teknik iz işaretleri ile parkur hazırlama

98 Zeka Küpü Matematik odası etkinliklerimiz
Her Salı günü 2. sınıf seviyelerinde yapılan matematik zeka küpü etkinliğinin amacı öğrencilere matematiği görsel materyallerle fark ettirmek ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Grup etkinlikleriyle başka sınıf öğrencileriyle de kaynaşma imkanı bulan öğrencilerimiz matematiğin eğlenceli dünyasında bir ders saati boyunca keyifli anlar yaşamaktadırlar.

99 Çalışmalarımız, öğrenci merkezli olarak başarı,coşku ve heyecanla sürmekte…


"2-C SINIFI SUBAT VE MART AYI BULTENI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları