Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA Ş İ DDET VE ALINAB İ LECEK TEDB İ RLER. ÇALIŞMANIN AMACI Okullarda şiddet, gerek zengin gerekse de yoksul ülkelerde kız ve erkek çocukları aynı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA Ş İ DDET VE ALINAB İ LECEK TEDB İ RLER. ÇALIŞMANIN AMACI Okullarda şiddet, gerek zengin gerekse de yoksul ülkelerde kız ve erkek çocukları aynı."— Sunum transkripti:

1 OKULDA Ş İ DDET VE ALINAB İ LECEK TEDB İ RLER

2 ÇALIŞMANIN AMACI Okullarda şiddet, gerek zengin gerekse de yoksul ülkelerde kız ve erkek çocukları aynı şekilde etkileyen dünya çapında bir sorundur. Okullarda şiddet her zaman fiziksel olmadı ğ ı ve açıkça tartışılmadı ğ ı için şiddeti görmek her zaman kolay olmamaktadır. Bu sempozyumda ki amacımız da gençlerin şiddeti nasıl algıladıkları, şiddetle nasıl başettikleri ve şiddeti önleme konularında görüş ve önerilerini ifade etmelerini sa ğ lamaktır. Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

3 Şiddet ◦ “Sert, katı davranış”; “azarlama ve cezalandırmada aşırı gitme”; “inandırma ve anlaşmaya varma yerine kaba kuvvet kullanma” v.b. gibi tanımlanmaktadır. ◦ Bu durumda, fiziksel anlamdaki her türlü saldırı, şiddet tanımı unsurları arasında yer alırken fiziksel olmayan kimi sözlü davranışlar da bu tanım kapsamına girmektedir Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

4 OKULLARDA KARŞILAŞILAN Ş İ DDET TÜRLER İ Fiziksel Ceza: bedenin cezaya u ğ raması anlamına gelir. ◦ Tokat atmak ◦ Vurmak ◦ Çimdiklemek ◦ Elle kemerle sopayla veya di ğ er araçlarla dövmek gibi Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

5 Zorbalık İ ncitmeye yada rahatsız etmeye yönelik, zaman içinde tekrarlayan ve daha güçlü biri ile daha güçsüz arasında bir güç dengesizli ğ i içinde gelişen davranıştır. Zorbalık saldırganlı ğ ın bir formudur ve üç ö ğ e hepsinde ortaktır. (Korkut, 2004): ◦ Kasıt, incitici davranış ◦ Süreklili ğ i olan ◦ Zorbalı ğ a maruz kalanın kendini savunmayacak kadar zayıf olması. Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

6 Zorbalık örnekleri Ad takma Sözel olarak tehdit etme Hakaret etme Vurma Dalga geçme Dışlama Kasıtlı olarak kurbanın eşyalarına zarar verme Korkutarak kurbanın eşyalarını, parasını alma. (Korkut, 2004) Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

7 Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu Zorbalığa uğrayan öğrenciler; Kaygı, kızgınlık ve çaresizlik duyguları Kaygı, kızgınlık ve çaresizlik duyguları Depresyon Depresyon Okulu sevmeme, sıkça devamsızlık yapma Okulu sevmeme, sıkça devamsızlık yapma Başarıda düşüş Başarıda düşüş Okulda zorbalığın meydana geldiği yerlere gitmekten kaçınma Okulda zorbalığın meydana geldiği yerlere gitmekten kaçınma Kendini değersiz hissetme Kendini değersiz hissetme Bazen intihara kalkışma Bazen intihara kalkışma Çocukluk yıllarında yaşanan zorbaca davranışların etkisinin bazen yetişkinlikte bile devam etmesi Çocukluk yıllarında yaşanan zorbaca davranışların etkisinin bazen yetişkinlikte bile devam etmesi Genellikle grup dışına itilme, yalnız kalma. Genellikle grup dışına itilme, yalnız kalma.

8 Zorbalığa uğrayan öğrencilerin % 90’ının, okul notlarında bir düşüşün yaşandığı bulunmuştur. (Hazler, Hoover ve Oliver, 1992). Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

9 Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu Bu etkinin sadece kurbanların değil, aynı zamanda zorba çocukların da gelişimini olumsuz etkilediği pek çok çalışmada ortaya konmuştur.

10 Zorbalık olgusunun çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmayıp yaşamın sonraki dönemlerinde de devam etme eğilimi göstermektedir. Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

11 DUYGUSAL Ş İ DDET Duygusal şiddet, bir çok farklı şekilde görülebilir: REDDETMEK: çocu ğ un de ğ erini reddet, kendisini küçük görmesine neden olmak AŞA Ğ ILAMAK: alay ederek yada hakaret ederek çocu ğ u küçük düşürmek YILDIRMAK: fiziksel şiddetle tehdit etmek yada çocu ğ un eşyalarını kırıp dökmekle tehdit etmek SOYUTLAMA: di ğ er çocuklarla normal ilişkiyi kısıtlama, fiziksel sınırlama getirmek Duygusal şiddet çok yıkıcı olabilir ve gencin depresyona girmesine içe kapanmasına özsaygısının azalmasına kaygılı olmasına saldırgan hale gelmesine ve başarısız olmasına yol açabilir. Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

12 Şiddete Örnekler Zorbalık, Kavga etmek Cinayet Sözel taciz Tecavüz İ tme Küfür Gasp etmek Sözel tehdit etmek İ malı konuşma Ayrımcılık Korkut (2004), Atasoy (2002), Kaskun ve Öztunç (2004) ve Riley (2000) Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

13 Risk faktörleri Parçalanmış aileler, Ailede madde ba ğ ımlısının olması, Ailede suç işleyen birinin olması, Erken yaşlarda gözlenmeye başlayan sürekli saldırgan, anti sosyal davranışlar, Dayak yiyen anne veya kardeşin olması Akranlarınca reddedilmek Düşük düzeyde okur-yazarlık Düşük düzeyde akademik başarı ve ilgi Şiddet eyleminin okulda ve evde gözlenmesi Madde kullanımı, Okulda uyuşturucu madde alınıp satılması, Tutarsız disiplinli aileler, E ğ itimsiz, az e ğ itimli ana-babalar, Yoksulluk, Anne babalarda çocuklarına yönelik denetim eksikli ğ i, Sıcak ilginin olmadı ğ ı aile ortamları, Sert, cezalandırıcı çocuk yetiştirme stilleri, Empati eksikli ğ i, Düşük sosyal ilişki, Zayıf duygusal, bilişsel gelişim, Şiddet içerikli resimler çizme, yazılar yazma, Hayranlara eziyet etme, Alay edilmek ya da öyle algılamak, Kontrol edilmeyen öfke, Çetelerle ilişkide olma. Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

14 Şiddetin Nedenleri Şiddet tek bir nedene indirgenemez. Şiddet bugün toplumsal bir sorundur ve çevreden kaynaklanmaktadır. Yani çevredeki okul, aile, ekonomik örgütler v.b. toplumsal kurumlar devreye girmektedir. ◦ genç potansiyeli yüksek bir ülke ◦ çocukların boş bırakılması ◦ ö ğ renilen bir olgu ◦ engellenme ◦ e ğ itim (disiplin) algısı içinde yer bulması ◦ yetişkinlerdeki suçluluk ve döngüyü kıramama ◦ okulun ö ğ rencilerin canlı yaşamını sürdürme, güç, sevgi, ait olma, özgürlük ve e ğ lence gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

15 OKULLARDA Ö Ğ RENC İ LER Ş İ DDETE SON VERMEK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ RLER Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

16 Ö ğ renciler; Ö ğ rencilerin endi okullarında şiddetye son vermeye kararlı olduklarında bir çok açıdan katkıları olabilir. Şiddet olaylarını ö ğ retmenlere veya danoışmanlara bildirebilirsiniz. anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözümleyebilirsiniz Herhangi bir uyuşmazlıkta arabuluculuk yapacak bir başka ö ğ renci seçebilirsiniz Yaşça daha küçük ö ğ rencilere yol göstermeye onlara olumlu örnek olmayı kabul edebnilirsiniz. Okulda bir barış yeminbi kampanyası başlatabilrisiniz. ◦ Bütün ö ğ renciler anlaşmazlıklarını şiddete başvurmadan çözümlemeye herkes için güvenli gir okul için çaba göstermeye söz vererek Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

17 Ö ğ renciler Çocuk haklarını ö ğ renmek ve ö ğ retmek Şiddet ve şiddetin etkileri konusunda bilgilenmek ve arkadaşlarını bilgilendirmek, Şiddet kullanmadan sorun ve çatışmaların çözümünü ö ğ renmek - sorun/çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü ve etkili iletişim becerileri kazanmak Şiddete maruz kaldıklarında güvendikleri bir yetişkinden yardım istemek Şiddete maruz kalan arkadaşlarına yardım etmek ve onları yardım almaları için cesaretlendirmek Yardım alabilecekleri kurumları bilmek ve bu bilgiyi arkadaşlarıyla paylaşmak Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

18 ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu Kişiler arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların çözüm ve yönetimine ilişkin iki temel yaklaşım söz konusudur.Kişiler arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların çözüm ve yönetimine ilişkin iki temel yaklaşım söz konusudur. Yetişkin merkezli:Yetişkin merkezli: Öğrencilerin davranışları ve çatışmaları üzerindeki dış(öğretmen idare veli) denetim, etki ve müdahale, ödül ve ceza sistemi kullanılarak öğrenci çatışmaları çözülmeye çalışılır. Öğrenciler kendi davranışları üzerinde yetkilendirilmezler.Öğrencilerin davranışları ve çatışmaları üzerindeki dış(öğretmen idare veli) denetim, etki ve müdahale, ödül ve ceza sistemi kullanılarak öğrenci çatışmaları çözülmeye çalışılır. Öğrenciler kendi davranışları üzerinde yetkilendirilmezler. Öğrenci merkezli:Öğrenci merkezli: Öğrencinin davranışları ve çatışmaları üzerinde iç (öğrencinin yine kendisinin) denetim etki ve müdahaledir. Öğrenciye genel anlamda hayatı hakkında karar verme, seçim yapma, denetleme, değerlendirme, girişimde bulunma becerisi kazandırmayı vurgular. Temel amaç öğrenciyi kendisiyle ve sorunuyla yüzleştirmek, doğru davranışı gereksinimlerini karşılayacak şekilde öğrenciye buldurmak. Sorumluluk bilincini böylece artırarak çatışma halinde sorumlu ve yapıcı davranma artacaktır.Öğrencinin davranışları ve çatışmaları üzerinde iç (öğrencinin yine kendisinin) denetim etki ve müdahaledir. Öğrenciye genel anlamda hayatı hakkında karar verme, seçim yapma, denetleme, değerlendirme, girişimde bulunma becerisi kazandırmayı vurgular. Temel amaç öğrenciyi kendisiyle ve sorunuyla yüzleştirmek, doğru davranışı gereksinimlerini karşılayacak şekilde öğrenciye buldurmak. Sorumluluk bilincini böylece artırarak çatışma halinde sorumlu ve yapıcı davranma artacaktır. Sorun yaşandığında öncelikle müzakere ederek çözmeye çalışmak çözemediğimiz durumlarda ise arabulucu arkadaşlardan destek almak gerekmektedir. Aynı prosedüre öğretmenlerinde uyması beklenmektedir.Sorun yaşandığında öncelikle müzakere ederek çözmeye çalışmak çözemediğimiz durumlarda ise arabulucu arkadaşlardan destek almak gerekmektedir. Aynı prosedüre öğretmenlerinde uyması beklenmektedir.

19 KAYBED İ LEN DE Ğ ERLER İ YEN İ DEN KAZANMAK Gençlerin ulusal ve evrensel de ğ erleri benimsemeleri bu öz de ğ erlerin içselleştirilmesi, bir yaşam biçimi haline dönüşmesini sa ğ lanması Konusunda bir süper ego bilinci oluşturarak sevgi, saygı, barış, hoşgörü... gibi şiddete yönelik tutum ve davranışların tercih edilmemesi yolunda davranış geliştirmek Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu

20 Boş Zamanlarını De ğ erlendirme Becerileri Kazanmak Gençlerin mevcut hayat temposu içinde zamanı etkin kullanarak, kendisine boş zaman oluşturabilmesi ve oluşturdu ğ u bu boş zamanı daha verimli hale getirmeyi ö ğ renmek Afyonkarahisar İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Okullarda Şiddeti Önleme E ğ itim Grubu


"OKULDA Ş İ DDET VE ALINAB İ LECEK TEDB İ RLER. ÇALIŞMANIN AMACI Okullarda şiddet, gerek zengin gerekse de yoksul ülkelerde kız ve erkek çocukları aynı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları