Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU
PUANLAMA MATRİSİ ESKİ YENİ

2 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU
PUANLAMA MATRİSİ ESKİ YENİ

3 1. Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi (Özdeğerlendirme ile ilgisi, paydaş şikayet veya isteklerinde yer alması, stratejik plân ile ilişkisi) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Özdeğerlendirme Sonuçlarında İyileştirilmeye Açık Alan Olarak Yer Alma Durumu (+2 Puan) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Özdeğerlendirme Sonuçlarında Öncelikli İyileştirilmeye Açık Alan Olarak Yer Alma Durumu (+4 Puan) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Stratejik Planda(Okul/Kurumdaki kurul ve komisyonlarda yer alması) Yer Alma Durumu (+2 Puan) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul/Kurum Paydaşlarının Dilek-Şikâyetlerinde Yer Alma Durumu (+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 2. Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi (ana hizmet, destek hizmet) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul/Kurumun Ana Hizmetidir (10 Puan) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul-Kurumun Destek Hizmetidir (3 Puan) Seçilen Problemin/İyileştirme Konusu Dolaylı Olarak Ana Hizmet Süreçlerini Etkilemektedir (4-8 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 3. Problemin/iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik ile problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi Seçilen Problem/İyileştirme Konusu hakkında yapılan bilimsel çalışmaların araştırılarak iyi örneklerden kendi çalışmalarında yararlanılma Durumu (+3 Puan) Problemin Yaşanmasına Neden Olan Durumların(Alt Nedenler) Tanımlanma Durumu (+2 Puan) Alt Nedenlerle İlgili Sayısal Bilgilerin Varlığı (+2 Puan) Problem Çözme/kalite Geliştirme Tekniklerinin Yerinde ve Doğru Kullanılma Durumu (4+4 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 4- Problemin çözüm seçeneklerinin /iyileştirme adımlarının belirlenmesi, seçimi ve iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama Problemi Çözmesi Beklenen Öneri/Önerilerin Seçiminde Uygun Yöntemin Kullanılması (+1 Puan) Problem Çözümüne İlişkin Birden Çok Çözüm Önerisinin Geliştirilme Durumu (+1 Puan) * Problemi Çözmesi Beklenen Öneri/Önerilerin Seçiminde Başarı (+2 Puan) * Uygulama Planının Yapılma Durumu (+1 Puan) Planda, Faaliyetlerin Ve Sorumluların Belirlenme Durumu (+1 Puan) Planda, Problemle Uyumlu Genel ve Faaliyetler ile Uyumlu Alt Sayısal Hedeflerin Varlığı (2+2 Puan) Planın, Ne Zaman Ve Nasıl İzlenip Değerlendirileceğinin Belirlenmesi Durumu (+1 Puan) Planda, Muhtemel Risklerin Ve Karşı Tedbirlerin Belirlenme Durumu (+1 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 5- Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi / problemin çözümünde ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı Uygulama Planında Yer Alan Hedeflere Ulaşma Durumu (+2 Puan) Problemin Öncesi ve Sonrasına ilişkin Karşılaştırma Tablolarının Varlığı (+2 Puan) Problemin Alt Nedenleri ile ilgili Önceden Toplanan Sayısal Verilerde Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim (+5 Puan) Problemin Çözülme Derecesi (+3 Puan) Uygulama Öncesi ve Sonrası yapılan ölçmelerde örneklemin evreni temsil etme durumu(+2 puan) Kullanılan ölçme araçlarının Geçerliliği ve Güvenirliği (2+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8 6- Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer Tarafların (Öğrenci, Öğretmen, Veli vb.) Yapılan İyileştirme Çalışması ile İlgili Algılarının Ölçülme Durumu (+5 Puan) Tarafların Yapılan Çalışmayı Destekleme Düzeyleri (+5 Puan) Ele Alınan Konu ile İlgili Tarafların Uygulama Öncesi ve Sonrası Memnuniyet Düzeylerinin Verilme Durumu (+7 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 7- Ekip Ruhunun çalışmalardaki Etkisi
Ekibin oluşum biçimi(Gönüllülük) (+ 2 puan) Ekibin Problemle ilgili bilgi birikimi(+2 puan) Ekibin yetkinliklerine uygun işbölümünün varlığı(+2 puan) Ekip ruhunun varlığı(Moral ve motivasyon gücü) (+2 puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6 7 8

10 8- Problemin çözümündeki / iyileştirmedeki orijinallik (etki gücü ve özgünlük), başka kurumlar/okullar için örnek ve model olma özelliği Problemin Çözümünde, Orijinal Uygulama/Çözüm Geliştirme Düzeyi (+3 Puan) Uygulamanın, Benzer Problemi Yaşayan Okul-Kurumlar İçin Örnek Olma Durumu (+3 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 3 4 5 6

11 9- İyileştirmenin Sürdürülebilirlik Özelliği
Sorun Çözme Yaklaşımının Sistematik hale getirilmesi (+2 Puan) 10- Yapılan Çalışmanın Raporlama Kalitesi Rapor Dilinin Uygun, Açık ve Anlaşılır Olması (+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1 2 1 2


"EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları