Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞLA. A) Sergimizde,böyle mutlu bir günde,seni de yanımda görmek isterdim. B) Müzik kursuna belki bu yıl da devam edebilirim. C) Hayatim boyunca senin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞLA. A) Sergimizde,böyle mutlu bir günde,seni de yanımda görmek isterdim. B) Müzik kursuna belki bu yıl da devam edebilirim. C) Hayatim boyunca senin."— Sunum transkripti:

1 BAŞLA

2 A) Sergimizde,böyle mutlu bir günde,seni de yanımda görmek isterdim. B) Müzik kursuna belki bu yıl da devam edebilirim. C) Hayatim boyunca senin gibi biriyle karşılaşmadım. D) Bu konuda araştırma yapmadan bilgi veremezsiniz. Soru 1 Cevap ? A AA A Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur?

3 A) Güzel yazmanın,güzel konuşmanın bir koşulu da vardır. B) Sporcu,zorluklardan yılmaz,güçlükleri yenmeyi sever. C) Bu dönem,toplum değişmesinin şiire yansıması olarak görmek istemiyorum. D) Bence başarılı olmanın kuralı bunlardır. Soru 2 Cevap ? B BB B Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

4 A) Zarf tümleci-dolaylı tümleç-nesne- yüklem B) Dolaylı tümleç-nesne-özne-yüklem C) Zarf tümleci-nesne-Dolaylı tümleç-yüklem D) Dolaylı tümleç-özne-nesne-yüklem Soru 3 Cevap ? A AA A “Eve gitmeden önce marketten ekmek aldım.” Cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

5 A)Şiir,duyguların altın anahtarıdır. B) Şiirde biçim önemlidir. C)Şiir,sadece yazıldığı dilin malıdır. D)Şiir,diğer türlerden farklıdır. Soru 4 Cevap ? C CC C ………………….Çünkü,şiir dilin özüdür,konusudur,tadıdır.Belki de bunlardan doğan özel ve canlı bir şekil ki aynı dilde bile başka bir biçimde tekrarlandı mı,kendisi olmaktan çıkar.Paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

6 Soru 5 Cevap ? D DD D

7 Soru 6 Cevap ? D DD D

8 D DD D Soru 7 Cevap ?

9 Soru 8 Cevap ? D DD D

10 A AA A Soru 9 Cevap ? İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır. Aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur?

11 Soru 10 Cevap ? D DD D I. CS 2 + 3O 2 → CO 2 + 2SO 2 II. CaCO 3 → CaO + CO 2 III. C 2 H 5 OH + 3O 2 → 2CO 2 + 3H 2 O IV. 6H 2 O + 6CO 2 → C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Yukarıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi ya da hangileri yanma tepkimelerine örnek olarak verilebilir? A) I,III ve IV B)II ve IV C)I,III ve IV D)I ve III

12 Soru 11 Cevap ? C CC C Bir öğretmen, hacimleri eşit ve yoğunlukları farklı, K, L ve M cisimlerini şekildeki kaba bırakıyor. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayınız. A)K>L>M B)K> L=M C)M=L>K D) M>K>L

13 Soru 12 Cevap ? B BB B A) 5 B) 4C) 3D) 2 Şekilde atom modeli verilen elementin periyodik cetvelde bulunduğu grup ile ilgili verilen bilgilerden ka ç tanesi doğrudur? Oda koşullarında gaz haldedirler. Kararlı elektron d ü zenine sahiptirler. Asal gaz olarak adlandırılır. Soygaz olarak adlandırılır. Bileşik oluştururlar. Bileşiklerinde Kovalent bağ g ö r ü l ü r.

14 Soru 13 Cevap ? B BB B What kind of Intelligence do I have? A) Intrapersonal Intelligence B) Verbal linguistic İntelligence C) Interpersonal Intelligence D) Visual Intelligence I enjoy reading, writing and learning languages. I have an ability to teach and explain things to others. I learn best by reading, taking notes and going to lectures.

15 Soru 14 Cevap ? D DD D Answer the question. Melih is emotional,intuitive and imaginative.He is an architect.He is good at drawing and designing something.Because he is a………………………………… person A) Auditory learner B)Left brain dominant C)Logical D)Right brain dominant

16 Soru 15 Cevap ? D DD D Which picture is not “Running Errands”? A)make beds B) throw rubbish out C) clean the house D) watch tv

17 Soru 16 Cevap ? A AA A M.Kemal ATATÜRK was the first..........................of Turkish Republic. A) president B) surgeon C)composer D) scientist

18 Soru 17 Cevap ? D DD D 1-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından birisi değildir? A) Albay İsmet Paşa General olmuştur. B) Düzenli orduya olan güven artmıştır. C) Batı cephesinde kazanılan ilk zaferdir D) İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeye başlamışlardır

19 Soru 18 Cevap ? D DD D A)Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge 15 gün içerisinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir. B) Doğu Trakya’nın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla 30 gün içinde yapılacaktır. C) Lozan Konferansının bitimine kadar Türkler doğu Trakya’da 8000 jandarma bulundurabilecektir. D) İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümetinin yönetimine bırakılacaktır Mudanya anlaşmasındaki maddelerden hangisi Osmanlı devletinin hukuken sona erdiğini gösterir?

20 Soru 19 Cevap ? C CC C I. Mudanya Ateşkes Antlaşması II. Lozan Barış Konferansı III. Londra Konferansı IV. Ankara Antlaşması İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir? A)I B)II C)III D)IV

21 Soru 20 Cevap ? B BB B I. Moskova Antlaşması II. Brest – Litowsk Antlaşması III. Gümrü Antlaşması IV. Kars Antlaşması A)I-II-III-IV B)II-III-I-IV C)II-III-IV-I D)IV-II-III-I Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

22 Soru 21 Cevap ? C CC C Aşağıdakilerden hangisi FIKHİ(ameli) yorumlardan birisi değildir. A ) Hanefilik B)Maliklik C) Mevlevilik D)Şafiilik

23 Soru 22 Cevap ? C CC C Aşağıdakilerden hangisi Haccın Şart(Farz)larındandır? A)Say yapmak B)Kabeyi tavaf etmek C)Şeytan taşlamak D)Kurban kesmek

24 YEDEKLER

25 1-Esmerleşmemiş güneşte kaldığı için. 2-yatmadan önce bir bardak süt içer. 3-İki saattir beklediğimiz tren hala yok ortalıkta. 4-Bu sabah baban götürmüş kardeşini okula. Soru 1 Cevap ? C CC C Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre farklıdır? A) 1 B)2 C)3 D)4

26 A AA A Soru 2 Cevap ?

27 Soru 3 Cevap ? A AA A Su köprülerinden gemiler geçerken gemilerin ağırlığı köprü ayaklarında nasıl bir etki yaratır? A ) Geminin kendi ağırlığı kadar bir alanda su yer değiştirdiği için geminin ağırlığını hesaplamaya gerek yoktur. B ) Geminin ağırlığı, köprü ayaklarına etki ettiği için köprüyü yapan mühendisler bu gemi ağırlığını da dikkate almalıdır. C ) Aynı anda iki gemi geçmedikten sonra sorun olmaz. D ) Gemilerin ağırlığını dikkate alırken içindeki yükleri de düşünmeliyiz.

28 Soru 4 Cevap ? A AA A 5- Mustafa Kemal, "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Dilin uluslaşmada önemli bir etken olduğu B) Türk Dil Kurumu'nun kurulması gerektiği C) Arap alfabesinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu D) Türkçenin evrensel bir dil niteliği taşıdığı

29 Soru 5 Cevap ? C CC C Dialogta boş bırakılan yeri tamamlayınız..(Complete the blank in the dialogue) Selim.Hi,I’m preparing performance work about my best friend.can ı ask you some questions? Zeynep.Yes sure.Let’s start Selim:…………………………………………………………… Zeynep:Unfortunately yes,,I am a messy,unpractical and sometimes miss details. Selim:Ok thank you., Zeynep: not at all a)Do you pay attention to your appearance? b) What is your strenghts? c) Do you have any weaknesses? d) Can you tell me about your personal experiences ?


"BAŞLA. A) Sergimizde,böyle mutlu bir günde,seni de yanımda görmek isterdim. B) Müzik kursuna belki bu yıl da devam edebilirim. C) Hayatim boyunca senin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları