Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ROL OYNAMA ve DRAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ROL OYNAMA ve DRAMA."— Sunum transkripti:

1 ROL OYNAMA ve DRAMA

2

3

4

5 Rol Oynama Yöntemi Öğrencinin başka bir kişilik içinde, kendi duygu ve düşüncelerini de kullanarak rol yapmasıdır. Gerçek yaşamdaki bir durumun, canlandırıldığı benzetişim uygulamasıdır. Yaşamdaki pek çok güncel problem bu yöntemin konusu olabilir.

6 Yöntemin Uygulanış Aşamaları
1. Hazırlık Bu aşamada rol alacaklar ön bir hazırlık yaparlar. Rollerin hangi beceriler ile ilgili olduğunu öğrenirler. Rollerinin yapısını ve sonuçta neler olabileceğini öğrenirler. Sahne düzenlemesi de bu aşamada yapılır.

7 Yöntemin Uygulanış Aşamaları
2. Rolü Sergileme Bu aşamada, belirlenen roller sergilenir. Yönetici/Öğretmen gerekli görmesi halinde rollerin sergilenmesini durdurup, yeniden başlatabilir. Rolleri olmayanlar izleyici konumundadırlar.

8 Yöntemin Uygulanış Aşamaları
3.Süreci İnceleme / Değerlendirme Rollerin sunuluşu ve sunulan durum üzerinde tartışma yapılır.Bu aşamanın düzenlenmesinin iki aşaması vardır: a) İzleyicilere ve rol oynayıcılara ne hissettikleri ve gördükleri ile ilgili inceleme fırsatı verir. b) Sergilenen olayın ana fikri etrafında tartışma sağlanır

9 Yöntemin Yararları Öğrenciler için ders daha zevkli olur
Öğrenciler aktif katılım gösterdikleri için dersler daha faydalı ve kalıcı olur. Öğrenciler motive olurlar. Öğrencilerin iletişim becerileri gelişir.

10 !!! Yetenekli öğrencilerin aşırı aktif olup diğer öğrencilere şans tanınmaması hatasına düşülmemelidir.

11 Yöntemin Dezavantajları
Utangaç öğrenciler rolde görev almak istemeyebilirler. Bazı öğrenciler rol almaktan korkabilirler. Büyük gruplarda uygulamak güçtür. Uygulanması aşırı zaman alır. İletişim sorunları olan öğrenciler için iyi bir uygulama değildir.

12 Yöntemin Etkili Biçimde Uygulanabilmesi İçin
Öğretmen rolleri, olayı, problemi açık biçimde tanımlamalıdır. Öğretmen amaçlarla rollerin bağlantısını çok iyi belirlemelidir. Rol alacakların iyi hazırlanmaları, iyi sonuç alınmasını sağlar.

13 Yöntemin Etkili Biçimde Uygulanabilmesi İçin
Olayın ana fikri açık, kesin şekilde belli olmalı, önemi vurgulanmalıdır. Uygulamalar aşama aşama yerine getirilmelidir. Uygulamaların sonucunda mutlaka geri dönüt verilmelidir.

14 Drama Yöntemi Drama; tiyatro yaparak veya oyun yoluyla bir düşünceyi, olayı veya soyut bir kavramı canlandırmadır. Drama etkinliğinin önemli bir bölümünü rol oynama oluşturur. Drama öğrencileri aktif kılıp, yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunan bir tekniktir.

15 Yöntemin Uygulanışı Öğrencilere canlandıracakları karakterlerin ne olduğu konusunda gerekli bilgiler verilir, öğrenciler karaktere uygun olarak dramayı tamamlarlar ve sonra sınıfta konunun daha iyi anlaşılması için bir tartışma ortamı oluşturulur.

16

17 Doğal Drama Doğallık ön plandadır. Öğrenciler dramayı sınırlama olmaksızın, içlerinden geldiği şekilde icra ederler. Genelde öğrencilerin bir topluluk karsısında rahat olabilmeleri ve dili kullanma becerilerini geliştirebilmeleri için etkili bir uygulamadır.

18 Biçimsel Drama Biçimsel damada öğrenciler planlı ve profesyonelce hazırlanmış oyunları icra ederler. Tıpkı tiyatro gibi.

19 Yaratıcı Drama Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek amacıyla yapılan drama etkinlikleridir.

20 Dramatizasyon Dramanın bir uygulanış biçimidir. Dramatizasyonda belirlenmiş roller söz konusudur. Roller öğretmen tarafından dağıtılır.

21 Doğaçlama Önceden detaylı olarak planlanmamış bir rol oynamadır. Çocukların kendi kendilerine rol oynamaları gibi.

22 Temel Özellikleri Öğrencilerin aktif katılımını sağlar.
Öğrencilere kendilerini ifade etme olanağı sağlar. Öğrencilerde hayal gücünün ve yaratıcılığın gelişmesini sağlar

23 Temel Özellikleri Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar.
Öğrencilerde empati kurma ve iletişim becerilerini geliştirir. Uygulanması zaman alır.

24 Yöntemin Etkili Kullanılabilmesi İçin
Uygulamadan önce iyi bir hazırlık ve planlama yapılmalı. Dramayı izleyen öğrencilere gerekli açıklamalar yapılmalı. Drama çok uzun ve karmaşık olmamalı mümkün oldukça kısa kısımlardan oluşmalı

25 Yöntemin Etkili Kullanılabilmesi İçin
Drama için gerekli materyaller temin edilmeli Öğretmen sınıfta pozitif bir atmosfer oluşturmalı Dramanın uygulanmasında öğretmen yeterli beceriye sahip olmalı


"ROL OYNAMA ve DRAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları