Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular 1.Sistinozis nedir? Verdiği tahribat nedir ve en çok hangi organlar zarar görür? 2.Tedavisi nasıl yapılır? 3.Tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular 1.Sistinozis nedir? Verdiği tahribat nedir ve en çok hangi organlar zarar görür? 2.Tedavisi nasıl yapılır? 3.Tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar."— Sunum transkripti:

1 Sorular 1.Sistinozis nedir? Verdiği tahribat nedir ve en çok hangi organlar zarar görür? 2.Tedavisi nasıl yapılır? 3.Tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 4.Yeni tedavi yöntemleri nelerdir? 5.Cysteamine göz damlası ve cystagon'un hastalıkla mücadeledeki önemi nedir? 6.Psikolojik olarak nasıl mücadele edilmelidir? 7.Lökosit sistin seviyesi nedir? Hekimler için ne ifade eder? Hastalığın takibindeki önemi nedir? 8.Diyaliz ve nakil ne zaman gerekir?

2 Sistinoz nedir? Sistinoz –Otozomal resesif geçişli monogenik bir hastalıktır. Lizozomlarda sistinin dışarı çıkamaması sonucu birikmesi ile oluşur. –Sıklık ~1:200,000 –Bazı toplumlarda daha sık –Böbreklerde proksimal tubulüs fonksiyonlarını bozan en sık genetik hastalıktır (renal Fanconi sendromu)

3 T P A P C P G P T P A P C P G P DNA nın yapısı

4 Gen ve Yapısı Her kromozom üzerinde, kalıtımın fiziksel ve fonksiyonel ünitesini oluşturan yüzlerce gen bulunur. Genler - Protein yapılarının şifrelendiği özgün DNA dizilerini içerir. - Tüm genomun sadece % 2 sini kapsar. - Yapı bakımından birbirine benzer.

5 GEN yapısı promotor ekson intron DNA kırpılma noktası donor siteacceptor site (verici) (alıcı) 12 3 12 3 ATG TGA

6 mRNA hnRNA protein transkripsiyon kırpılma translasyon DUR kodonu BAŞLAMA kodonu ATG Genden Proteine DNA 12 3 12 3 1 2 3

7 İnsan Genetik yapısı İnsan genomunda yaklaşık 30,000 ile 35,000 arasında gen bulunduğu düşünülüyor. Hepsi birbirinden farklı olmakla beraber, bir gende ortalama 3000 nükleotid var. Saptanan genlerin yaklaşık % 50 sinin henüz fonksiyonları bilinmiyor. İki insan arasında nükleotid dizi benzerliği % 99.9 Monogenik yaklaşık 2000 hastalık geni tanımlanmıştır.

8 Kalıtım Modelleri 1. Otozomal dominant 2. Otozomal resesif 3. X e bağlı

9 Otozomal resesif kalıtım 12 345 6 7 8 910111213141516171819 20

10 Mutasyon Genetik hastalıklara yol a ç an DNA farklılıklarına MUTASYON denir.

11 Gen Mutasyon Tipleri N okta mutasyonları, substitution DNA da bir bazın ç ıkarak yerine başka bir bazın girmesi. Nelere yol a ç ar ? - Yanlış anlamlı mutasyonlar, missense - Anlamsız mutasyonlar, nonsense - RNA kırpılma mutasyonları, splicing - D ü zenleyici mutasyonları, regulatory

12 Gen Mutasyon Tipleri Yanlış anlamlı mutasyonlar, missense Fonksiyonun değişmesine neden our. SEN BİR ODA BUL SEN BİR ADA BUL Genetik hastalıklara neden olan mutasyonların > % 50 si bu mutasyonlardan kaynaklanır.

13 13 CTNS gen yapısı (17p13, 23 kb) 123c3c4 56789101112 ATG TAG Cystinosin GYDQL YFPQA Avrupa toplumunda en sık mutasyon: 57 kb delesyonu: CTNS gen, CARKL gen (Town et al. 1998, Wamelink et al. 2008)

14 14 nucleus H+H+ H+H+ cystine cysteine lysosome cytoplasma cystinosin protein degradation cystine cysteine

15 15 lysosome mitochonrion nucleus    cystine  cystine cysteine cystine reductase cystinosin GCS  -glut-cys GS  GSH oxoglutarate carrier I IIIIIIV V ATP O2-.O2-. O2-.O2-. H2O2H2O2 SOD  GSSG GSH peroxidase GSH GSH reductase dicarboxilate carrier  GSSG  oxidative redox state  GSSG/GSH influence on gene expression Disturbed ATP metabolism O2-.O2-. glucose pyruvate glycolytic pathway GSH citric acid cycle NADH FADH 2 Stimulation of apoptosis H2O2H2O2 SOD  lipid peroxides H+H+ e-e- e-e- H+H+ ADP + P O2-.O2-. pyruvate carrier H+H+ H2O2H2O2 lumen interstitium cytosole  cystine Cysteinylation of PKC-  - LKG cystine

16

17 Fanconi Sendromu nedir? Su- elektrolit kaybı, aminoasidüri, glukozüri, fosfatüri, renal tübüler asidozis ve rikets bulgularıyla giden renal fanconi sendromunun kalıtsal yaygın nedenlerinden biri sistinozisdir. Proksimal tübül reabsorbsiyon bozukluğu neticesinde sodyum, potasyumun idrar ile kaybı,sodyum-bikarbonat ve fosforun geri emilim bozukluğu ile; hiponatremi, hipokalemi, asidoz, hipofosfatemi olur. Ayrıca karnitin atılımı da artar. Fosfor ve kalsiyumun idrar ile kaybı ile nefrokalsinozis gelişebilir.

18 18 Klinik Tipleri nelerdir? İnfantil form: –Fanconi sendromu ~ 3-6 ay –Son dönem böbrek hastalığı (SDBY) ~ 10 yaş “Geç çıkan” (juvenil) form: –Bulgular geç çıkar (puberte dönemi) –Hafif tubuler yetersizlik, daha çok proteinüri, (hatta nefrotik düzeyde) –SDBY geç gelişir Oküler form Oküler ve juvenil tiplerin geçiş şekli

19 19 Böbrek dışı en çok hangi organlar zarar görür? Göz –Fotofobi –Keratopati –Retinal körlük Endokrin organlar –Hipotiroidi –Diabetes mellitus –Erkek hipogonadism Nöromüsküler hastalık –myopati Nörolojik sorunlar –Epilepsi –Mental sorunlar –Serebellar ve piramidal bulgular –İnme atakları Karaciğer, pankreas yetersizliği

20 Sistinozda klinik bulgular nelerdir? 1.Poliüri 2.Polidipsi 3.Gelişme geriliği 4.Rikets 5.Ateş(dehiratasyon) 6.Sarışın, açık tenli 7.Fotofobi, görme bozukluğu 8.HSM 9.Hipotiroidizm(genelde subklinik) 10.Seksüel maturasyonda gecikme 11.Diabetes mellitus 12.SSS’e ait bulgular

21 Sistinozda organlarda sistin birikimi normalin kaç katıdır? Böbrek: 200 - 400 x normal Karaciğer: 80 - 1000 x normal Kas: 40- 70 x normal Beyin: 5 - 20 x normal Stokes et al. 2008 Wilmer et al. 2008

22 Sistinoz Tedavisi nasıl yapılır? Metabolik bozuklukların düzeltilmesi 200-300cc/kg sıvı Hedef değerler:HC0 3 20 (mEq/l) Na 135 K 3-3.5 P 3,5-4 Cysteamine tedavisi

23 Büyüme-gelişme geriliği olanlar için cysteamine tedavisi tek başına yeterli olamayacağı için büyüme hormonu replasmanı denenebilir. Renal yetmezlik geliştiğinde renal transplantasyon yapılmalıdır. Greft dokuda tekrar sistin birikimi olmaz ancak diğer sistem tutulumları için herhangi bir fayda sağlanamaz. Poliürisi olanlarda bir tedavi seçeneği de bir prostaglandin inhibitörü olan indometazindir. Özellikle poliüri, polidipsi gibi semptomları azaltıp, renin sentezini engelleyerek potasyum kaybını azaltır.

24 24 Tedavide cysteamine nasıl etkilidir? cystine cytoplasm cystinosin lysosome NH 2 COOH CH CH 2 S CH 2 CH NH 2 COOH + HS CH 2 NH 2 SH CH 2 CH NH 2 COOH CH CH 2 S CH 2 NH 2 + cystinecysteaminecysteine cysteine – cysteamine cysteine transporter CAT- transporter cytoplasm lysosome

25 Sistinozda cysteamine’nin tedavi edici etkileri nelerdir? Cysteamine böbrek bozulmasını engeller (Markello et al. 1993). Cysteamine böbrek dışı organların da bozulmasını engeller. Böbrek nakli sonrası da kullanılmalıdır (Gahl et al. 2002). Cysteamine damlaları (0.5%) korneadan sistin kristallerini çözer ( Tsilou et al. 2002). ANCAK : Cysteamine renal Fanconi Sendromunu geri döndürmez Tedaviye rağmen SDBY ve ekstra-renal komplikasyonlar ilerleyebilir Tedavide en sık sorunlar : - 6 saatlik ilaç kullanımı (günlük doz 1.3-1.95 g/m 2 ) - gastro-intestinal sorunlar (Dohil et al. 2006) - dimethylsulfi t nedeni ile kokulu nefes ve ter kokusu (Besouw 2007)

26 26 korneall sistin kristalleri sistinotik keratopati sistinotik retinopati Cysteamine göz damlasının tedavideki önemi nedir?

27 Formulation and in vitro evaluation of cysteamine hydrochloride viscous solutions for the treatment of corneal cystinosis Sibel Bozdağ, Koray Gümüş, Özlem Gümüş, Nurşen Ünlü Department of Pharmaceutical Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey

28 Gel formulations for treatment of the ophthalmic complications in cystinosis Barbara Buchan, Graeme Kay, Anne Heneghan, Kerr H. Matthews, Donald Cairns International Journal of Pharmaceutics

29 Sistinozda ilaç dışı yeni tedavi olanakları var mı?

30 Molecular therapy, vol.16, No.8, 1372-1381, aug.2008 Liver from 3-month old ctns -/- mice Liver from 6-month old ctns -/- mice Sistinozda gen tedavisi için engeller: Gen tüm organlara ulaşmalıdır Viral vektörler kullanılmalıdır Sistin düzeyini düşürücü etki kısadır Gen transferi erken yaşta yapılmalıdır

31 Sistinozda kemik iliği nakli etkili midir? Adeno-associated virus (self complementary AAV serotype 1) Dr. Arun Srivastava (Florida Ü niversitesi) Genetik geçiş için viral vektör gerekli Viral vektör güvenli olmalı Sistinozda otolog BMC ya da HSC transplantasyonu yararlı olabilir  Avantajlar:  Çocuklarda uygulanabilir  Rejeksiyon yok  HSC periferk kandan elde edilebilir  Dezavantajlar:  in vitro CTNS gen oluşturma genetik özelliklerin geçişi

32 Referans Değerler Nelerdir? Normal0.1 +/- 0.1 nmol/mg protein Heterozigot0.5 +/- 0.3 nmol/mg protein Homozigot Sistinoz Nefropatik8.9 +/- 4.3 nmol/mg protein Adölasan1.9 +/- 0.6 nmol/mg protein Selim sistinoz1.1 +/- 0.6 nmol/mg protein

33 Normal: < 0.2 nmol/mg protein Heterozigot< 1 nmol/mg protein Hasta : > 3 nmol/mg protein Oküler sistinoz 1-5 nmol/mg protein

34 Cysteamine bitartarate (Cystagon) tedavisinde ne doz kullanılır? 60-90 mg/kg/gün ya da1.3-1.95 g/m 2 /gün dozunda kullanılır. 6 saat aralar ile verilmedir. İlaç içildikten sonra 15 dakika içinde kusma olursa doz tekrarlanmalıdır. Başlangıç tedavisinde dozun ¼’ü ile başlanılıp, doz 3-7 gün aralar ile artırılmalıdır. Amaç sistin düzeyini 1 nmol/mg protein altında tutmaktır. Erişkin dozu 6 saatte bir 500 mg şeklindedir.


"Sorular 1.Sistinozis nedir? Verdiği tahribat nedir ve en çok hangi organlar zarar görür? 2.Tedavisi nasıl yapılır? 3.Tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları