Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIM PRENSİPLERİ Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEBELİKTE İLAÇ KULLANIM PRENSİPLERİ Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE."— Sunum transkripti:

1 GEBELİKTE İLAÇ KULLANIM PRENSİPLERİ Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE

2 TERATOJENİK ETKİ “ DOĞUMSAL MALFORMASYONLAR” Canlı doğumların % 2 - 3 ( minör % 7 - 10 ) – % 60 - 65 bilinmeyen nedenler – % 20 - 25 genetik ( monogenik / kromozomal ) – % 10 çevresel etkenler / anneye ait ( enfeksiyon ) – % 1 ilaçlar, kimyasal ajanlar, radyasyon

3 GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

4 GEBELİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ NOKTALAR  Danışmadan ilaç kullanımının engellenmesi  Gebelik dönemine göre ilaç yazılması  Etkinliği araştırılmamış ilaçların verilmemesi  İlacın en düşük etkin dozunun kullanılması  Yarar / zarar oranının belirlenmesi ve ailenin bilgilendirilmesi

5

6 Kategori A Kontrollü çalışmalar risk göstermiyor.

7 Kategori B Hayvan çalışmalarında risk yok; insan çalışması yok! Hayvan çalışmalarında risk var; insanda risk yok!

8 Kategori C Hayvan çalışmalarında risk var, insan çalışması yok! İnsanda risk dışlanamaz. Potansiyel yarar, riski aşmaktadır. 

9 Kategori D Risk için pozitif kanıt var. Yarar/zarar oranına dikkat! 

10 Kategori X Gebelikte mutlak kontrendike! Potansiyel yarar, riski aşamaz.

11 Antibiyotikler SulfonamidlerC (D) TrimetoprimC TetrasiklinlerD KloramfenikolC AminoglikozidlerC/D VankomisinB Penisilinler B Klavulanik asid B Sulbaktam B Tazobaktam B Sefalosporinler B

12 Metronidazol B Makrolidler B LinkozamidlerB KinolonlarC Etambutol B RifampinC İzoniazid, PAS C Amfoterisin B B Klotrimazol B Nistatin B KetokonazolC GriseofulvinC AntineoplastiklerD Antibiyotikler-Antifungaller

13 Analjezikler Morfin vb opioid analjezikler I. trimesterB/C III. trimesterD Analjezik-antipiretik Parasetamol B Analjezik-antipiretik-antiinflamatuar (NSAİİ) I. trimesterB/C III. trimesterD

14 Antiemetikler Antihistaminikler Klasik antihistaminikler B/C Sedasyon yapmayanlar B/C SkopolaminC 5-HT 3 antagonistleri B AntidopaminerjiklerC Metoklopramid B

15 Gastrointestinal ilaçlar H 2 reseptör antagonistleri B Proton pompa inhibitörleri B/C Antasidler, MgSO 4 B MizoprostolX Laksatif-purgatiflerC

16 Antihipertansifler ACE inhibitörleriD Kalsiyum kanal blokerleri C  -blokerler I. ve II. trimester B/C III. trimesterD a-blokerlerC DiüretiklerD Klonidin, metildopa, rezerpin C VazodilatörlerC

17 Diğer kardiyovasküler ilaçlar Digoksin, digitoksin, lanatosid CC Ouabain B AntiaritmiklerC NitratlarC Heparinler B Oral antikoagülanlar D StatinlerX Kolestiramin, kolestipolB

18 Antidepresanlar Amitriptilin, nortriptilin D İmipramin, klomipramin, desipraminC Serotonin re-uptake inhibitörleri C (D) Fluoksetin, fluvoksamin, sertralin, paroksetin Maprotilin, bupropion B

19 Psikotroplar BenzodiazepinlerD/X BarbituratlarC/D Buspiron B Klasik antipsikotiklerC Atipik antipsikotikler (Klozapin)B LityumD

20 Antiepileptikler Fenobarbital-barbituratlarD FenitoinD Fetal hidantoin sendromu Valproik asidD Fetal valproat sendromu Karbamazepin D Etosuksimid C

21 Hormonlar KortikosteroidlerB/C Antitiroidal ilaçlarD Radyoaktif iyodX Tiroid hormonları A İnsülin B Oral hipoglisemiklerC

22 Hormonlar ÖstrojenlerX ProgesteronlarD/X Oral kontraseptiflerX AndrojenlerX AntiöstrojenlerD AntiprogesteronlarX

23 İNSANDA TERATOJEN ETKİ OLASILIĞI YÜKSEK OLAN BİR İLACIN UYGULANMASINDA HEKİMİN UNUTMAMASI GEREKEN !! Bu ilaçlar sadece gebede değil, doğurganlık çağındaki bütün kadınlarda kontrendikedir.

24 TERATOJEN İLAÇ KULLANIMI ZORUNLU İSE HANGİ KOŞULLAR SAĞLANMALIDIR ?  Hastanın teratojenitenin bilincinde olması,  Gebeliği koruyucu önlemler alınması,  Hastanın ilaç kullanımı sırasında olabilecek bir gebeliğin sonuçlarının bilincinde olması,  Hastanın önlemlerin gerekliliğini anladığını onaylaması,  Tedaviye başlamadan önce negatif gebelik testinin olması,

25


"GEBELİKTE İLAÇ KULLANIM PRENSİPLERİ Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları