Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fakültemizde farmasötik kimya eğitimi üç ve dördüncü senelerde dört döneme bölünmüş olarak verilmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fakültemizde farmasötik kimya eğitimi üç ve dördüncü senelerde dört döneme bölünmüş olarak verilmektedir."— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

2 Fakültemizde farmasötik kimya eğitimi üç ve dördüncü senelerde dört döneme bölünmüş olarak verilmektedir.

3 Farmasötik Kimya Teorik Derslerinin Amacı ve Hedefi
Halihazırda tedavide kullanılmakta olan sentetik ve yarı sentetik ilaçların sentezleri, kalitatif ve kantitatif analizleri, yapı-etki ilişkileri, terapötik etkileri, metabolizmaları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri gibi ilgili tüm hususların anlatılmasıdır. Aynı zamanda, ilaç reseptör teorileri, kantitatif yapı-etki ilişkilerine ait parametreler ve ilaç etkisini tayin eden önemli fizikokimyasal faktörler hakkında genel bilgiler verilmektedir.

4 Farmasötik Kimya I Teorik Dersi
Dersin İçeriği Medisinal Kimya ve Metabolizma Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Biyoizosterizm Reseptörlerİ İlaç reseptör Etkileşmeleri Metabolizma

5 Farmasötik Kimya I Teorik Dersi
Dersin İçeriği Otonom Sinir Sistemi İlaçları Adrenerjikler Antiadrenerjikler Parasempatomimetikler Parasempatolitikler Antiparkinson İlaçlar Kardiyovasküler Sistem İlaçları Kardiyotonikler Antihipertansifler

6 Farmasötik Kimya II Teorik Dersi
Dersin İçeriği Kardiyovasküler Sistem İlaçları Periferik Vazodilatörler Antianjinaller Antiaritmikler Antikoagülanlar Antitrombositer İlaçlar Diüretikler Antihiperlipidemikler Lokal Anestezikler Antiallerjik İlaçlar

7 Farmasötik Kimya II Teorik Dersi
Dersin İçeriği Gastrointestinal Sistem İlaçları Antiasitler Laksatifler ve Purgatifler Emektikler Antiemetikler Adsorbanlar Oral Antidiyabetikler Ekspektoranlar Antitussif İlaçlar Mukolitik İlaçlar Topik İlaçlar

8 Farmasötik Kimya I-II Pratik Dersi
Dersin laboratuar bölümünde amaç, basit sentezlerde ve organik kimyanın kalitatif ve kantitatif analizlerinde temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır. Farmasötik Kimya I pratik çalışmalarında bazı ilaçların ve ilaç ara ürünlerinin organik sentezleri gerçekleştirilmektedir. Farmasötik Kimya II pratik çalışmalarında ise kalitatif ilaç analizleri klasik organik analiz yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

9 Farmasötik Kimya III Teorik Dersi
Dersin İçeriği Santral Sinir Sistemi İlaçları Sedatif ve Hipnotikler Genel Anestezikler Adele Gevşeticiler Nöroleptikler Antiepileptikler Analjezikler Antiinflamatuar İlaçlar Ürikozürikler

10 Farmasötik Kimya III Teorik Dersi
Dersin İçeriği Santral Sinir Sistemi İlaçları (devam) Analeptikler Psikostimülanlar Antidepresanlar, MAO İnhibitörleri Kemoterapötikler Antiseptik ve Dezenfektanlar Üriner Antiseptikler Tüberkülostatikler Leprostatikler Antibakteriyal Sülfonamitler ve Kinolonlar

11 Farmasötik Kimya IV Teorik Dersi
Dersin İçeriği Kemoterapötikler Antibiyotikler Antifungal İlaçlar Antiviral İlaçlar Antiprotozoal İlaçlar Antihelmintikler

12 Farmasötik Kimya IV Teorik Dersi
Dersin İçeriği Antikanser İlaçlar Alkilleyici Ajanlar Antimetabolitler Antikanser Hormonlar Antibiyotikler Hormonlar Steroidal and Nonsteroidal Seks Hormonları Tiroid Hormonları Vitaminler Diagnostik İlaçlar

13 Farmasötik Kimya III-IV Pratik Dersi
Dersin pratik kısmının amacı, ilaçların volumetrik ve spektrofotometrik yöntemlerle kantitatif analizleri ve ayrıca farmakope analizleri konularında temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır. Farmasotik Kimya III pratik çalışmalarında spektrofotometrik miktar tayininin yanısıra farmakope analizleri yapılmaktatır. Farmasotik Kimya IV pratik çalışmalarında ise volümetrik yöntemlerle miktar tayini yapılmaktadır.

14 Farmasötik Kimya Teorik Derslerinde Değerlendirme Kriterleri
Bir ara sınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın % 40’ı ve final sınavının % 60’ı toplanarak Bağıl Değerlendirme Sistemine bağlı olarak ders geçme hesaplanmaktadır.

15 Farmasötik Kimya Teorik Dersleri için Kullanılan / Önerilen Ders Kıtabı
Medisinal Kimya’ya Giriş (Prof.Dr. Erçin Erciyas, İzmir, 2008) Farmasotik Kimya I ve II (A. Akgün, A. Balkan, A. A. Bilgin, U. Çalış, S. Dalkara, H. Erdoğan, D. D. Erol, M. Ertan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak, Irmak Matbaası, Ankara,2000) Farmasötik Kimya Ders Kitabı. I. Medisinal Kimya (N. Ergenç, A. Gürsoy, O. Ateş, İstanbul Üniversitesi Basım ve Film Merkezi, İstanbul, 1997) İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) (S.Rollas, Marmara Üniversitesi Matbaası, İstanbul,1992) Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery , Volumes 1-6 (M. Wolff, editor, John Wiley and Sons, Inc., New York) Principles of Medicinal Chemistry (Foye, William O., Lea&Febiger, Philadelphia)

16


"Fakültemizde farmasötik kimya eğitimi üç ve dördüncü senelerde dört döneme bölünmüş olarak verilmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları