Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karlılık Analizleri Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karlılık Analizleri Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç."— Sunum transkripti:

1 Karlılık Analizleri Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç

2 Başabaş Analizi BBN analizi; İşletmenin tüm faaliyet giderlerini karşılayacak satış gelirlerini, Farklı satış düzeylerindeki faaliyet karını hesaplamaya yardımcı olur. Başabaş analizi, bir işletmenin toplam gelirlerinin, toplam maliyet ve giderlerinin tamamını karşılamaya başlandığı satış düzeyini (hasılatını ) belirtir. Temel olarak değişmez giderler, değişken giderler,satışlar ve kar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir. İşletmenin giderlerinin tamamının değişken giderlerden oluşması durumunda kara geçiş noktasının saptanması gerekmez.

3 BBN ANALİZİNİN DAYANDIĞI TEMEL VARSAYIMLAR Toplam maliyet giderleri,değişmez maliyet giderleri ve değişken maliyet giderleri olarak iki grupta toplanmaktadır, Değişken maliyet giderleri, sunulan hizmet ve üretim miktarına bağlı olarak aynı oranda değişmekte, birim başına sabit kalmaktadır, Birim satış fiyatı değişmemektedir, Tek tip mal ya da hizmet üretilmekte, birden fazla tip üretim varsa üretim bileşimi değişmemektedir, İşletmenin izlediği üretim ve fiyat politikalarında önemli değişiklikler yoktur, Maddi duran varlıklar çeşitli üretim hacminde aynı kalmaktadır, Üretim girdilerinden sağlanan verimlilik sabit olmaktadır, Genel fiyat düzeyi kararlıdır, Satışlar ile stoklar arasında tam bir zaman uyumu mevcuttur.

4 BBN ANALİZİNİN BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI İşletmelerin faaliyetlerini zarardan koruyacak en düşük hizmet sunumu ve üretim miktarının bulunması Yeni yapılacak yatırımlarda en düşük kapasite kullanım oranının bulunması, Çeşitli hizmet ve üretim miktarındaki işletme sermaye gereksinimini ve birim maliyetlerinin saptanması, Planlanan başabaş noktası ile gerçekleşen başabaş noktasının karşılaştırılmaları yapılarak uygulanan yönetim politikalarının değerlendirilmesi, Hizmet ve üretim, yatırım, satış fiyatı, politikaları ile ilgili kararlara yardımcı olmak,

5 BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI Satış fiyatındaki, maliyet giderlerinde ve talep değişmelerinin kara geçiş noktasına ve toplam kara etkisinin bulunması, En karlı ürün türlerinin seçilmesi, karlı üretim birleşimlerinin oluşturulması, En düşük satış fiyatının belirlenmesi, Kar hedeflerine ulaşmak için gerekli olan iş hacminin saptanması, İşletmenin üretim hacmini artırması durumunda bu karşılayacak olan satış hacminin belirlenebilmesi Yeni yapılacak yatırımlarda risk derecesini ve emniyet marjını göz önünde bulundurarak en düşük üretim kapasitesinin belirlenmesi,

6 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI DEĞİŞMEZ GİDERLER: Kısa sürede etkinlik hacmindeki değişmelere karşın değişmeden kalan ve katlanılmak zorunda olunan giderlerdir. Kapasite giderleri olarak da anılan değişmez giderler belirli bir mamul üretimi için üretim birimlerinin hazır bulundurulması amacıyla yapılması gereken mutlak maliyet giderleridir. Değişmez giderleri üretim sıfır dahi olsa değişmediği için kapasite kullanım oranının değişmesi karşısında toplam gider tutarı değişmemekle birlikte, birim başına düşen payı azalmaktadır. Bu ise işletmenin kapasite kullanım oranı arttıkça, atıl durumda bulunan kapasite maliyetlerinin üretimde kullanılarak verimli duruma geçmesi anlamına gelmektedir.

7 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI DEĞİŞKEN GİDERLER: İşletmenin üretimi miktarına bağlı olarak değişen giderlerdir. Mevcut kapasite büyüklüğünde üretim miktarındaki değişmeye bağlı olarak toplam değişken giderlerin tutarı da değişmektedir. Ancak, üretim miktarındaki değişme karşısında birim üretim başına düşen değişken maliyet payı aynı kalacağı için, değişken maliyet giderleri birim başına değişken karakter gösterir. İşletmelerdeki değişken giderler ; üretim miktarı arttıkça genel olarak doğrusal biçimde artarken ve birim mamul başına değişmezken, birim başına değişken maliyetler aynı doğrusal değişim özelliğini göstermemektedir.

8 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI YARI DEĞİŞKEN GİDERLER: İşletmenin belli üretim düzeyine kadar değişmeyen belli bir düzeyden sonra artış gösteren giderlerdir. Yarı değişken giderlerin değişmez kısmı üretim mevcut olsa da olmasa da katlanılan giderlerdir. Değişken kısmı üretim arttıkça artan özellik gösterir. İşletmelerdeki yarı değişken giderleri; üretim miktarı arttıkça genel olarak artan ancak doğrusal biçimde artış göstermeyen giderlerdir. Bu tür giderlerin değişken kısımları değişken giderlere, değişmez kısımları da değişmez giderlere eklenir.

9 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI TOPLAM GİDERLER: İşletmenin değişmez ve değişken giderlerinin toplamıdır. SATIŞ HASILATI: İşletmenin satış birimiyle birim satış fiyatıyla çarpılması sonucunda bulunan hasılattır. ÜRETİM HACMİ: İşletmenin faaliyet düzeyini belirten miktar ve tutardır. KATKI PAYI: Birim satış fiyatıyla birim değişken gider arasındaki farktır. KATKI PAYI ORANI: Katkı payı tutarının satış tutarına oranıdır.

10 Başabaş Noktasının Formülleri

11 Grafik Yöntemiyle Başabaş Yöntemi Sabit Giderler:40.000TL SF:2TL DG:1,2TL Satış Miktarı (Brim) Değişken Giderler(TL) Sabit Giderler (TL) Toplam Giderler (TL) Satış Tutarları (TL) Kar (Zarar) TL 0040.000 0(40.000) 20.00024.00040.00048.00040.000(24.000) 40.00048.00040.00088.00080.000(8.000) 60.00072.00040.000112.000120.0008.000 80.00096.00040.000136.000160.00024.000 100.000120.00040.000160.000200.00040.000 120.000144.00040.000184.000240.00056.000 140.000168.00040.000208.000280.00072.000 160.000192.00040.000232.000320.00088.000

12 Grafik Yöntemiyle Başabaş 50.000 kar zarar

13 Formül Yardımıyla Başabaş

14 Faaliyet Kaldıracı veya Çalışma Kaldıracı Faaliyet kaldıracı analizi işletmenin sabit giderleriyle ilgili bir analizdir. Yüksek sabit giderler işletmelerin daha fazla sermaye kullanması ve dolayısıyla işçiliğin az olması sebebiyle daha az değişken giderler ile faaliyet göstermesi sonucunu ortaya çıkartır. Aşağıda değişik sabit giderlere sahip olan işletmeleri karlılıkları gösterilmektedir. Faaliyet kaldıraç derecesi Çalışma kaldıraç derecesi olarak ta bilinmektedir.

15 Çalışma Kaldıraç Derecesi Bir işletmenin belli bir üretim düzeyindeki faaliyet kaldıraç derecesi, vergiden önceki kardaki göreli değişmenin (FVÖK), kardaki göreli değişmeye yol açan satış gelirlerindeki değişmeye bölünmesiyle bulunur

16 Örnek: A işletmesinin 5.000.000 TL’lık satış düzeyindeki FVÖK 1.000.000 TL’dir. İşletmenin satışlarının % 10 artığını düşünürsek satışlar 5.500.000 TL olur. Bu satış düzeyinde işletmenin FVÖK’ı 1.200.000 Tl gerçekleşir. Faaliyet Kaldıraç Derecesi:

17 A İşletmesinin Gelir Tablosu 12Değişim Satışlar5.000.0005.500.000%10 Değişken Giderler 5.000.000 x0,60 3.000.0003.300.000%10 Sabit Giderler 1.000.000 0 Toplam Maliyet 4.000.0004.300.000%8 FVÖK1.000.0001.200.000%20

18 Sonuç: Faaliyet kaldıraç derecesinin 2 olması 5.000.000 TL düzeyinden itibaren satışlardaki % 1’lik artışın FVÖK % 2 artıracağını ifade eder. Başka bir değişle bu üretim hacmindeki %10’luk artış karlarda % 20 lik bir artış sağlayacaktır.

19 Not: Yüksek sabit maliyetler firmaların daha fazla sermaye kullanması ve dolayısıyla işçiliğin az olması yüzünden daha az değişken giderler ile faaliyet göstermesi sonucunu ortaya çıkartır. Bundan sonraki örneğimizde işletmelerin sabit giderleri artarken işçiliği ifade eden değişken gider göreceli olarak azalacaktır.

20 Farklı Firmaların Giderleri ve Faaliyet Kaldıraç Dereceleri Aşağıdaki Tablolarda firmalara ait çeşitli veriler verilmiştir. Bu verilerle işletmelerin faaliyet kaldıraç derecelerindeki farklılıklar gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. A Firması Satış Fiyatı 2 TL Sabit Giderleri:20.000 TL Değişken Giderleri:1,5 TL B Firması Satış Fiyatı 2 TL Sabit Giderleri:40.000 TL Değişken Giderleri:1,2 TL A Firması Satış Fiyatı 2 TL Sabit Giderleri:60.000 TL Değişken Giderleri:1TL

21 A Firması Satış MiktarıSabit GiderlerDeğişken GiderlerToplam GiderlerToplam GelirlerKar veya Zarar 020.0000 0-20.000 20.000 30.00050.00040.000-10.000 40.00020.00060.00080.000 0 60.00020.00090.000110.000120.00010.000 80.00020.000120.000140.000160.00020.000 100.00020.000150.000170.000200.00030.000 120.00020.000180.000200.000240.00040.000

22 A Firması KAR ZARAR 80.000 20.000

23 B Firması Satış MiktarıSabit GiderlerDeğişken GiderlerToplam GiderlerToplam GelirlerKar veya Zarar 040.0000 0-40.000 20.00040.00024.00064.00040.000-24.000 40.000 48.00088.00080.000-8.000 60.00040.00072.000112.000120.0008.000 80.00040.00096.000136.000160.00024.000 100.00040.000120.000160.000200.00040.000 120.00040.000144.000184.000240.00056.000

24 B Firması KAR ZARAR 40.000

25 C Firması Satış MiktarıSabit GiderlerDeğişken GiderlerToplam GiderlerToplam GelirlerKar veya Zarar 060.0000 0-60.000 20.00060.00020.00080.00040.000-40.000 40.00060.00040.000100.00080.000-20.000 60.000 120.000 0 80.00060.00080.000140.000160.00020.000 100.00060.000100.000160.000200.00040.000 120.00060.000120.000180.000240.00060.000

26 C Firması ZARAR KAR

27 Yukarıdaki B firmasının 100.000 birim satış miktarı ile ilgili örnek formülle çözersek:

28 Bu sonuç B işletmesinde satış tahmini 100.000 birimden %1 lik saptığı taktirde karlılığın %2 sapacağı anlamına gelmektedir. Yukarıdaki formül kullanılarak üç firmanın 80.000 birimlik satış miktarı için çalışma kaldıraç dereceleri A firması için 2, B firması için 2,7, C firması için 4 bulunacaktır. Aşağıdaki tabloda örnek daha ayrıntılı açıklanacaktır.

29 A FirmasıB FirmasıC Firması 1)80.000 birimde net faaliyet karı 20.00024.00020.000 2)100.000 birimde net faaliyet karı 30.00040.000 3)Net Faaliyet Karındaki % değişme (1-2)/2 % 50% 67%100 Satış Miktarındaki değişme % 25 Çalışma Kaldıraç Derecesi 22,74

30 Sonuç: Dolayısıyla, satış tahmini 80.000 birimden % 1 farklı olursa kar; A işletmesinde % 2, B işletmesinde % 2,7, C işletmesinde % 4 farklı olacak demektir. Çünkü C2’de sabit giderler daha fazladır.

31 Finansal Kaldıraç ve Finansal Kaldıraç Derecesi Finansal yönetici yapacağı yatırımın verimini kullanacağı fonun maliyetinden yüksek olmak şartıyla borç ve özkaynak arasında seçim yaparken özellikle maliyeti daha düşük olanı tercih edecektir. Şayet borçlanmanın maliyeti daha düşükse (ki genellikle böyledir) yönetici ihtiyaç duyacağı fonları borçlanarak sağlayacak ve böylece öz sermayenin karlılığı artacaktır. Böylece borç kullanımı artıkça toplam sermayenin maliyeti azalırken öz sermayenin karı yükselecektir. Buna Finansal Kaldıraç denilmektedir.

32 Finansal Kaldıraç Borçtan faydalanma olarak ifade edilen finansal kaldıraç iki şekilde tanımlanmaktadır:

33 Örmek: Mesela 100 TL toplam aktifi 50 TL toplam borcu olan bir işletmenin finansal kaldıracı;

34 Örnek 2: Faiz ve vergiden önceki karı 4.000 TL olan bir işletmenin 10.000 TL’lık aktiflerini aşağıdaki gibi (1) tamamını öz kaynak ile (2) %20sini borç,%80 özkaynak ile ve (3) %50’si borç %50’si özkaynak ile olmak üzere üç değişik şekilde finanse ettiğini düşünürsek; görüldüğü gibi borç kullanımı finansal kaldıraç arıkça öz sermayenin karlılığı artmaktadır. 1. Finansal Yapı2. Finansal Yapı3. Finansal Yapı Pasifler Borç02.0005.000 Öz Sermaye10.00080.00050.000 Finansal Kaldıraç Borç/Varlıklar0%20%50% Borç/Özkaynaklar0%25%50% Hisse Senedi Sayısı 1008050 FVÖK 4.000 Faiz% 10 0200500 Vergiden Önceki kar 400038003500 Kurumlar vergisi %35 140013301225 Vergiden Sonraki net kar 260024702275 Hisse Başına Kar 2630,87545,5

35 Finansal Kaldıraç Derecesi Kullanılan borç miktarı öz sermayenin karlılığı üzerindeki başlangıçta az olduğu halde borçla finanslamayı artırdıkça bu etki artar. İşte bu etki derecesini ölçen rakama finansal kaldıraç derecesi denilmektedir. Yani faiz ve vergiden önceki karda meydana gele yüzde bir değişimin hissedarların karında meydana getirdiği yüzde değişime finansal kaldıraç derecesi denilmektedir.

36 Örnek: Faiz ve vergiden önceki karı 400 TL olan ve borçlarına 70 TL ödeyen bir işletmenin Finansal Kaldıraç Derecesi Bunun anlamı; işletmenin faiz ve vergiden önceki karı mesela %10 artarsa hissedarların kazancı %12,1 artar demektir. İkinci olarak gelecek dönem için tahmin edilen faiz ve vergiden önceki kazançta % 1’lik bir yanılma olursa hissedarların karında % 1,21 yanılma olur anlamındadır.

37 Sonuç: Böylece borca hiç yer vermeyen dolayısıyla faiz gideri söz konusu olmayan bir işletmenin finansal kaldıraç derecesi1 olacak borç artıkça faizde artacağından finansal kaldıraç derecesi yükselecektir. Finansal kaldıraç derecesinin büyüklüğü nispetinde öz sermayenin karlılığı artacaktır. Finansal kaldıraç derecesinin yüksek oluşu işletmenin Finansal açıdan risk taşıdığını ifade eder.

38 Birleşik Kaldıraç Derecesi Birleşik kaldıraç derecesi hisse başına kardaki değişikliğin satışlardaki değişikliğe bölünmesi yoluyla bulunur. Birleşik kaldıraç derecesi aynı zamanda çalışma kaldıraç derecesi ile finansal kaldıraç derecesinin çarpımlarına eşittir.


"Karlılık Analizleri Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları