Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM TOPLULUĞU Mart 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM TOPLULUĞU Mart 2015"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM TOPLULUĞU Mart 2015

2 Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu, ülkemizde dilbilimin tanınması, bu bilim dalının mevcut kaynak ve potansiyelinden üniversite bünyesinde bulunan bütün öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla 2009 yılında kurulmuş olan gönüllü bir öğrenci organizasyonudur.

3 Ülkemizde dilbilimin tanınmasına katkıda bulunmak,
*Ülkemizde dilbilimin tanınmasına katkıda bulunmak, * Hacettepe Üniversitesi öğrencileri arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişine ortam sağlamak, * Eğitici seminerler ve panellerle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını doğru hedeflere yönlendirmek,

4 * Topluluk üyelerinin akademik ve mesleki alandaki gelişimlerine katkıda bulunarak onların bilgi, beceri, deneyim ve donanım kazanmalarına yardımcı olmak. * Topluluk üyeleri için eğlenceli ve paylaşımcı ortam ve etkinlikler sunarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.

5 Topluluk Yapılanması

6 Dilbilim Topluluğu Yönetim Kurulu (2014-2015)
Akademik Danışman: Dr. EMEL KÖKPINAR KAYA Başkan: Onur ATEŞ Başkan Yardımcısı: Oğuzhan SAMLI Yazman: Meriç SARIKAVAK Sayman: Gülsen Tamay KASAP Asil Üye: Aylin KAYALI Asil Üye: Mehmet Fatih CİHAN Asil Üye: Semiha Beste KASIMOĞLU Asil Üye: Özge CÖMERTPAY Yedek Üye: Merve GÜNEŞ Yedek Üye: Deniz OLCAV Yedek Üye: Burcu BALTAOĞLU Yedek Üye: Yağmur ÇOBANOĞLU

7 61 Aktif Üye

8 1- Bürokratik İşlemler Komisyonu
ALT KOMİSYONLAR 1- Bürokratik İşlemler Komisyonu Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu’nun resmi yazışmalar, tüzük tadili, resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir. Onur Ateş – Komisyon Başkanı Özge Cömertpay – Üye Semiha Beste Kasımoğlu – Üye Deniz Olcav – Üye

9 ALT KOMİSYONLAR 2- Denetleme Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu faaliyetlerinin üniversitemiz mevzuat ve yönergelerine uygunluğunu kontrol eden denetim organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir. Gülsen Tamay Kasap – Komisyon Başkanı Mehmet Fatih Cihan – Üye Deniz Olcav – Üye Merve Güneş – Üye

10 ALT KOMİSYONLAR 3- İletişim Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu adına elektronik posta ve sosyal medya hesaplarının kullanılmasından ve topluluk faaliyetlerine ilişkin duyuruların paylaşılmasından sorumlu topluluk organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir. Meriç Sarıkavak – Komisyon Başkanı Aylin Kayalı – Üye Yağmur Çobanoğlu – Üye Burcu Baltaoğlu – Üye

11 ALT KOMİSYONLAR 4- Tanıtım Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu’nun üniversite içi ve dışındaki tanıtım, üye kaydı alımı ve faaliyet duyuru işlemlerinden sorumlu organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir. Oğuzhan Samlı – Komisyon Başkanı Gülsen Tamay Kasap – Üye Aylin Kayalı – Üye Mehmet Fatih Cihan – Üye

12 Topluluğumuzun Öne Çıkan Faaliyetleri

13 Aralık 2013 ODTÜ Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi’ne (BEBEM) yapılan ziyaret

14

15

16

17 14 Mayıs 2014 8. Dilbilim Öğrenci Konferansı

18

19

20 Kasım 2014 Dilbilim Topluluğu Geleneksel Tanışma Yemeği

21

22

23

24 11 Aralık 2014 Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Göz İzleme Teknolojileri Laboratuvarı Gezisi

25

26

27 13 Aralık Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) Dilbilim Laboratuvarı Gezisi [Beyin Tarama Teknolojileri]

28

29

30

31

32 2 - 4 Mayıs 2013 Üniversitemiz İngiliz Dilbilimi Bölümü tarafından düzenlenen 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı’nda topluluk üyelerimizin etkin şekilde görev alması

33

34

35 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Gerçekleştireceğimiz Etkinlikler

36 Dil ve Beyin: Sinirbilim Bakış Açısıyla İnsan Dili

37 9. Dilbilim Öğrenci Konferansı
Kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanlarında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla toplam 41 bildiri sunumu

38 Gerçekleştirmek İstediğimiz Projeler

39 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 9
8 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 9.sunu düzenleyeceğimiz Dilbilim Öğrenci Konferansı’nı ulusal hale getirmek ve ardından uluslararası platforma taşıyabilmek.

40 2006 yılından bu yana çeşitli konuşma dizileri gerçekleştiren Ankara Dilbilim Çevresi ve Dilbilim Derneği’nin bir parçası olmak ve bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen dilbilimcilerinin üniversitemiz bünyesinde seminer ve konferans vermelerini sağlamak.

41 Öncelikle Ankara’da bulunan üniversiteler olmak üzere diğer üniversitelerin dilbilim topluluklarıyla ortak faaliyetlerde bulunmak.

42 Teşekkürler! hulinguistics hulinguistics


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM TOPLULUĞU Mart 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları