Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 2011-2012 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI
İstatistik ve Bilgi Sistemleri Bölümü

2 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Öğretim Yılı için Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri her yıl olduğu gibi 1 Ekim itibariyle başlayıp Kasım ayının sonuna kadar ilçe kontrolleriyle birlikte tamamlanmış olacaktır. Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellemesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlköğretim-Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki * Öğretim Şekli * Tahsis Durumu * Bina Durumu * Lojman Durumu * Bina Kullanımı (Özellikle derslik sayıları ) Bina Kullanım bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesinin sağlanması gerekmektedir.

3 MEİS MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR
Yaygın Eğitim Kurumlarının yanında, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının Personel Bilgileri ekranları doldurulacaktır. Personel bilgileri ekranları doldurulurken: MEİS MODÜLÜ – GENEL BİLGİLER EKRANI içerisinde KURUM BİLGİLERİ altında o okula ait öğretmen branş ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girecektir.

4 Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’nde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki;
*Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı) *Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı) *Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

5 Resmi Kurumlardaki Bilgisayar Sayıları;
Taşınır Mal Yönetmeliği Modülüne girildiğinden bilgisayar sayıları e-taşınır modülünden alınacaktır. Ancak özel okullar Meis Modülü’ne, Eğitim Olanakları Bölümündeki; Kütüphane Materyal ve Çevre Birimleri yanında Bilişim Bilgisayar (APK05503 ekranı) ile Bilgisayar Laboratuarı/BT Sınıfları (APK 0505 ekranı) ekranlarına bilgi girişleri yapılacaktır.

6 2011 – 2012 öğretim yılında öğretmenevlerinin bina kullanım bilgileri yine MEİS Modülü’nden girilecektir. Öğretmenevleri MEİS Modülü’nde Bina Bilgileri Bina Kullanımı (04004) ekranına Yatak Kapasitesi ve Öğretmenevi olarak kullanılan oda sayısı hücresini mutlaka dolduracaklardır.

7 MEİS MODÜLÜ bilgi girişleri için Okul Müdürlerinin onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir. Meis, e-okul, HEM ve özel öğretim modülleri bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir. İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum müdürlerine gerekli uyarı ve yanlış yapıldığında gerekli işlemlerin yapılması.

8 Bilgiler girilmeden önce tablolardaki AÇIKLAMALAR MUTLAKA okunmalıdır.
Kurum Genel Bilgileri Devlet Kurumları Modülünden kontrol edilerek Kurum Tipi ve Yerleşim Yeri bilgisi eksik olanlar işlenecektir.

9 Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başlandığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir. Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamaz.

10 !!! Aynı binada birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, bina sahibi, okul, tüm bina bilgilerini girecek kiracı konumundaki okul yalnızca tahsisli bina durumunu dolduracak.

11 İLKÖĞRETİM BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI,
RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI, BAĞIMSIZ ANAOKULU İLKÖĞRETİM BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI, ORTAÖĞRETİM BİLGİ GİRİŞLERİ E-OKUL MODÜLÜNDEN YAPILACAKTIR. NOT: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİME AİT BAZI BUTONLAR MEİS MODÜLÜNDE AÇIKTIR.BU BİLGİLERİN MEİS MODÜLÜNDEN DE GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

12 RESMİ VE ÖZEL DERSHANE, MTSK, MUHTELİF KURSLAR BİLGİ GİRİŞLERİNİ
MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR.

13 Okul öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yaygın Eğitim
EĞİTİM KADEMELERİ Okul öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yaygın Eğitim

14 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

15

16 NOT: Bu tabloya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar, 625 Sayılı Kanun gereğince açılan kurumlar ve SHÇEK ile açılan kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan çocuk bakımevlerindeki bilgiler işlenecektir.(Sağlık Müdürlüğü, Belediye,Askeriye,PTT ve benzeri kurumlar)

17 İLKÖĞRETİM İlköğretim bilgi girişleri e-okul modülünden yapılacaktır.

18 NOT: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve ilçenizde bulunan, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi olan kurumlar okul türü olarak ilköğretim okulu kapsamında görülecektir.

19 ORTAÖĞRETİM

20 ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim bilgi girişleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da e-okul modülünden yapılacaktır.

21 Yaygın Eğitim Nedir; Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Örgün eğitim imkanlarından yararlanamamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim türü Yaygın Eğitim olarak tanımlanmaktadır.

22 E- OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Tüm eğitim kademelerinde e-okul modülünde geçici kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim başladığında mutlaka kesin kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. E-okul’da ilköğretim okulu öğrenci bilgileri girilirken, eğer öğrenci bir başka okuldan taşınıyor ise mutlaka taşımalı alanına girilecek. Yatılı ve burslu öğrenciler mutlaka girilecek. Birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin bilgileri mutlaka e-okul modülüne girilecek, Kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı özür gruplarına göre girilecek.

23 BİNA BİLGİLERİ EKRANLARI
Tahsis durumu Bina durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı

24 BİNA BİLGİLERİ Binanın sahibi okul/kurum;
Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, Binanın sahibi okul/kurum; Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımını, Kiracı okul/kurum; Tahsis Durumu Ekranını girecek. Örneğin: 40 derslikli Lisenin bir bölümünde kiracı olarak X İ.Ö.Okulu (10 derslikte) eğitim vermekte. Bu durumda; Lise: Bina durumu+Bina kullanımı (Tüm derslik sayısını (40) girecektir.) X İ.Ö.O. ise: Sadece Bina Tahsis Durumunu (kendisine ayrılan derslik sayısını (10) girecek)

25 BİNA BİLGİLERİ Bina kullanım durumu eksiksiz
doldurulacaktır. (Tahsisli binalarda eğitim- öğretim yapanlar hariç) Bina kullanım durumunun doldurulmaması halinde, yapılacak planlamalarda hatalar meydana gelmektedir.

26 BİNA KULLANIM

27 Bina kullanımına ait olan ekrana binanın fiziki özelliklerini gösterir bilgiler girilecektir.
Örneğin; Anasınıfı Sayısı, Arşiv, Derslik, WC Lavabo(Tek Tek sayılarak yazılacaktır.) Laboratuarlar, Danışma, Depo, Gözlem odası gibi verilerin girilip KAYDET düğmesine tıklanıp veriler kayıt altına alınır.

28 Kütüphane sayısı 1’den fazla
Olamaz. Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için girilecektir.

29 BİNA KULLANIMI ÖNEMLİ NOT: İdari odalar (Derslik Sayısı:Kullanılan-Kullanılmayan-Anasınıfı dahil) sütuna yazılmayacaktır. Çünkü bu ayrıca belirtilmiştir.

30 BİNA DURUMU Kurum her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o binaların bilgisini girecek, ısınma durumu bilgileri boş geçilmeyecek.

31 LOJMAN DURUM Eğer kurumunuza ait lojman varsa, kaloriferli veya sobalı bölümüne sayısı yazılıp KAYDET düğmesi tıklanarak veri kayıt altına alınır.

32 EĞİTİM OLANAKLARI EKRANLARI
Kütüphane / Materyal Kütüphane / Kullanım Bilişim / İnternet ve Çevre Bilimleri Bilgisayar Laboratuarları / BT sınıfları

33 !!! YATILI OKULLARA AİT PANSİYON KAPASİTESİ GİRİŞİ, DEVLET KURUMLARI MODÜLÜNDEN BAKANLIK TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

34 PANSİYON BİLGİLERİNİ SORGULAMA
Pansiyon Bilgileri iki şekilde raporlanabilir; 1) EĞİTEK’in hazırladığı e-okul sistemi içerisindeki Bakanlık/MEM İşlemleri butonu tıklanarak oradan Rapor Açıklamaları kısmından: YİBO Öğrenci Sayıları(Özet) Ortaöğretim Yatılı Öğrenci Sayıları Butonu tıklanarak rapor alınabilir. EĞİTEK Genel Müdürlük bazında rapor hazırladığı için Ortaöğretim Yatılı Öğrenci Sayıları Raporunun içinde Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İlköğretim Okulları da bulunmaktadır. İlçenizdeki toplam ilköğretim ve ortaöğretim pansiyonlu okul bilgilerini birleştirerek kullanabilirsiniz.

35 2) MEİS Sorgu Modülünde Sorgulama ise ;
MEİS Sorgu Modülü/Devlet Kurumları/Bina Bilgileri/Pansiyon Kapasiteleri kısmından İl-İlçe-Bağlı Olduğu Birim –Kurum Türü-Kurum Adı ve tarih seçilerek İlçenizdeki tüm pansiyonlu okul ve pansiyon kapasiteleri sorgulanır.

36 YATILI ÖĞRENCİ SAYILARI SORGUSU
Pansiyonlu okullarda kalan yatılı öğrenci sayılarını raporlamak için MEİS Sorgu Modülünde /Öğrenci Sayıları (Ortaöğretim) ve Yatılı Öğrenci Sayıları (İlköğretim) butonu ayrı ayrı tıklanarak ; İl-İlçe-Bağlı olduğu Gn.Md.lük-Kurum Türü-Kurum Adı-Tarih seçenekleri işaretlenerek İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında yatılı kalan öğrenci sayısı sorgusu alınabilir. Daha sonra almış olduğunuz pansiyon kapasitesi sorgusu ile eşleştirdiğinizde yatılı öğrenci bilgisi hiç girmeyen ya da pansiyon kapasitesine göre çok az yatılı öğrenci kayıt eden okulları uyarmanız gerekmektedir.

37 MEİS SORGU MODÜLÜNDEKİ İŞLEMLER

38 1.Adım: Kullanıcı adı ve şifre girilir.

39 2.Adım: Soldaki Meis Sorgu Modülü butonuna tıklanır.

40 3.Adım: Raporunu almak istediğimiz konuyla ilgili butona sol taraftaki pencereden tıklanır.
Biz bu örnekte,devlet kurumlarındaki genel öğrenci sayılarının raporunu alacağız.

41 seçiyoruz. Bu noktada dönem seçeneği önemli.
4.Adım: Karşımıza gelen pencereden bilgilerini istediğimiz İl İlçe ve diğer bilgileri seçiyoruz. Bu noktada dönem seçeneği önemli.

42 5.Adım: Dönem seçiyoruz.

43 6.Adım: Listelenen bilgileri yukardaki raporlar seçeneği ile excel dosyasına aktarabiliriz.

44 7.Adım: Kaydet seçeneği ile rapor kaydedilir.

45 8.Adım: Excel dosyasındaki görüntü.

46 Meis Modülü Bilgi Giriş İşlemleri Sırasında Herhangi Bir Sorunla Karşılaştığınızda Aşağıda Verdiğimiz Telefon Numaralarından Bölümümüze Ulaşabilirsiniz. İstatistik Ve Bilgi Sistemleri Bölüm Telefonu Şef Yeşim ÖZKAN Şef Ali MORAL V.H.K.İ Seçil PÜSKÜLCÜ NOT : Lütfen bu numaralardan sadece ilçelerdeki istatistik birimi çalışanlarının yararlanmasına dikkat edelim!!!

47 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İstatistik Ve Bilgi Sistemleri Bölümü
TEŞEKKÜRLER İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İstatistik Ve Bilgi Sistemleri Bölümü


"MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları