Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUBAT MART AYI BULTENI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUBAT MART AYI BULTENI."— Sunum transkripti:

1 SUBAT MART AYI BULTENI

2 ŞUBAT- MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
Şubat-Mart ayı kazanımlarımız Şubat-Mart ayı etkinlik örneklerimiz Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız Branş derslerimizde yapılan çalışmalar Rehberlik çalışmaları Sosyal etkinlik derslerimizde yapılan çalışmalar Kütüphane saati uygulamamız Matematik odası etkinliklerimiz Okuma saati Laboratuvar çalışmalarımız

3 ŞUBAT-MART AYI KAZANIMLARIMIZ
MATEMATİK Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananların biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 20 içinde geriye birer sayar. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı bulur.

4 HAYAT BİLGİSİ Kişisel eşyalarını özenli kullanır.
Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır. Dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir. Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verir. Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.

5 TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME Dinleme kurallarını uygulama
Dinlemek için hazırlık yapar. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görgü kurallarına uygun dinler. Dinlediğini anlama Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına(5 N 1 K) cevap arar. Dinlediklerinin konusunu belirler. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinledikleri ile ilgili , kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve bu sorulara cevaplar verir. Dinlediklerinde hikaye unsurlarını belirler. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme Metni takip ederek dinler. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler. Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı tekerleme, tiyatro vb dinler/izler.

6 ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA
Konuşma kurallarını uygulama Konuşmak için hazırlık yapar. Dinleyicilerle göz teması kurar. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Akıcı konuşur. Sesine duygu tonu katar. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. Konuşma konusunu belirler.

7 Kendini sözlü olarak ifade etme
Kendine güvenerek konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Duydu, düşünde ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum kişi vb. hakkında konuşur. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5 N 1 K) ögelerini vurgular. Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Topluluk önünde konuşur. Masal, hikaye, fıkra veya film tekniğine uygun anlatır. Deneyim ve anılarını anlatır. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

8 ÖĞRENME ALANI: OKUMA Okuma kurallarını uygulama
Okumak için hazırlık yapar. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Akıcı okur. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. Kitabını özenle kullanır. Okuduğunu anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuma öncesi, okuma sonrası ve okuma sırasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarının konusunu belirler. Okuduğu metnin içeriği hakkında düşüncelerini belirtir. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5 N 1 K) sorularına cevap arar. Okuduklarında “hikaye unsurlarını” belirler. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.ü Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

9 Anlam kurma Metin içi anlam kurar. Söz varlığını geliştirme Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma Serbest okuma yapar. Metnin türünü dikkate alarak okur. Eğlenmek için masal, bilmece, fıkra vb. okur. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Yankılayıcı( tekrar ederek)okur. Rehber yardımıyla okur. Bilgi edinmek için okur. Gazete ve dergi okur.

10 ÖĞRENME ALANI: YAZMA Yazma kurallarını uygulama
Yazmak için hazırlık yapar. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. Bitişik eğik yazı ile yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı yazar. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Yazılarında yazım kurallarını uygular. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Kendini yazılı olarak ifade etme Olayları oluş sırasına göre yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. Yazılarında ne, nerede, ne, ne zaman nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) ögelerini vurgular.

11 Tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma
Hikaye yazar. Yazılarında betimlemeler yapar. İş biriliği yaparak yazar. Dikte etme çalışmalarına katılır. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturur. İstediği bir konuda yazılar yazar.

12 ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. Beden dilini yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

13 Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız
Kuşkucu Horoz ( Öyküleyici metin) Rüya(Şiir) Küçük Resimler (Bilgilendirici metin) Gökkuşağı ( Dinleme metni) Ormandaki Bisiklet Uçurtma Şenliği(şiir) Ben Tavuk Değilim (Bilgilendirici) Matematik Doğal sayılarla toplama işlemi Verileyen toplananı bulma Toplamları aynı olan sayılar Toplama işleminde değişme özelliği Toplama işlemi gerektiren problemler Doğal sayılarla çıkarma işlemi Çıkarma işleminde verilmeyenleri bulma Hayat Bilgisi Benim Ailem Özenli Kullanırım Bir Elin Nesi Var, İki elin Sesi Var. Bizim Değerlerimiz Ailem Bana Özel

14 Şubat-Mart Ayı Etkinlik Örneklerimiz

15 Matematik dersinde canlandırmalar yaparak problem çözmeyi öğrendik.

16

17

18 MATEMATİK ODASI Öğrencilerimizin matematik dersine karşı ilgilerini anlatmak ve çalışmalarımızı somutlaştırmak adına matematik odamızı düzenli olarak kullanıyoruz.

19 Yaparak yaşayarak öğreniyoruz.

20

21 Türkçe dersinde öğrencilerimizle sınıflarımızda yaratıcı hikaye yazma çalışması yaptık.

22

23

24

25

26

27 Hayat Bilgisi derslerinde Fen laboratuvarında derslerimizi uygulamalar yaparak işliyoruz. Bu ay laboratuvarda ayrışma ve suyun kaldırma kuvveti konularını işledik.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 SOSYAL ETKİNLİK DERSLERİ
Öğrencilerimiz her salı ve çarşamba günü sınıf öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin etkinliklerini sürdürdükleri sosyal etkinlik derslerini gerçekleştirmektedirler. Bu derslerde öğrencilerimizin sanatsal, sportif ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapılmaktadır.

38 Nezaket Estetik ve Görgü Dersi
SINIF ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜRÜTTÜKLERİ SOSYAL ETKİNLİK DERSLERİ Nezaket Estetik ve Görgü Dersi

39 ORİGAMİ

40 OTANTİK ÇOCUK OYUNLARI Öğrencilerimiz, bu derste eski minder, köşe kapmaca, kartal, kutu kutu pense, mendil kapmaca, donma gibi eskiye ait çocuk oyunlarını öğrenmekte bu oyunların yaşatılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

41

42

43

44 TAKI TASARIM

45 Branş Derslerimizde Yapılan Çalışmalar
GÖRSEL SANATLAR 1.sınıf öğrencilerimizle 3 boyutlu kil çalışmaları yapıldı.2 haftalık çalışmamızda ilk hafta kile şekil vermeyi pürüzsüzleştirmeyi öğrendiler.2.hafta boyama ve süsleme çalışmaları ile tamamlandı.1.sınıf öğrencilerimiz küçük yüz çalışmaları yaparken Sağlıklı nesil-.sağlıklı yaşam konu resim yarışması hakkında önce sağlıklı yaşam hakkında bilgi verilip öğrendiklerini resme aktarmaları istendi. Sulu boya tekniği anlatıldı.Öğrendikleri resim tekniğini resim defterlerine uyguladılar.

46

47

48

49 Porte üzerinde nota yerlerini gösterir.Nota ve değerlerini bilir.
Org üzerinde iki elini birden kullanarak şarkıları çalar. Orff ve ritim aletlerini kullanır , ritme göre dans eder. Öğrendiği Şarkılarda Kuvvetli –Hafif gürlük terimlerini kullanarak söyler ve müziği güzelleştirdiğinin farkında olur. Org dersinde öğrendiği şarkıları nota değer ve sürelerine göre çalar . Set derslerinde 1.sınıflarda orff eğitimine devam edilmektedir.Ksilofon , Metalofon , Marakas , Bongo , çalgılarını tanıyarak bu enstrumanlarla grup halinde çalmayı ,birbirlerini dinleyerek ritme uygun hareket edebilmeyi bilirler.

50

51

52 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ DERS KONUSU: YÜZME
Yüz üstü ayak ve nefes çalışması,Yardımlı yüz üstü suda ilerleme çalışması, Yardımsız su üzerinde ilerleme çalışması Sırt üstü suda kayma çalışması, yardımlı sırt üstü suda ilerleme çalışması, sırt üstü kol çalışması Çivileme, balıklama ve serbest atlama çalışmaları. Genel tekrar (serbest ve sırt üstü 8 mt.Yüzme), havuz içi eğlenceli oyunlar DERS KONUSU: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme, top alıştırmaları, kaldırma ve taşıma ile ilgili koordinasyon geliştirme. Tek ayak üzerine denge hareketleri, eşli olarak denge hareketleri, minder üzerinde yan yuvarlanma, öne yuvarlanma, belirli yükseklikten mindere düşme. Top atma ve tutma hareketleri, uzağa top atma yarışması, yakan top oyunu. Sağlık topu taşıma yarışması, gruplar arası top taşıma yarışması

53

54 İNGİLİZCE Uluslararası Projeler Şubat-Mart Ayı Kazanımları
Yabancı Dil Haftası Panolar/Ödüllendirme Panoları Kulüp Çalışmaları Ders İçi Etkinlikler “Okulda Bir Gün” Projesi

55 Yabancı Diller Bölümü projelerimizden ilki e-twinning sitesinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje “Sing me a song or read me a rhyme!” olarak adlandırılmış ve İngiltere, İtalya ve Türkiye olarak üç ülke arasında, yaş grubu öğrencilerle yürütülmektedir. Projenin amacı; öğrencilere, başka ülkelerde, başka diller konuşan çocuklar da olduğu konusunda farkındalık kazandırmaktır. Projeye göre, her ülke bir diğerinin çocuk şarkısını öğrencilere öğrettikten sonra, öğrenciler şarkılarını birbirlerine ‘Twinspace’ aracılığı ile seslendirmektedir. Şarkılar ülkelerin kültürlerine aittir. Son olarak tüm şarkılar internette ortak bir platformda sunulacaktır.

56 ANAPIE İtalya’nın San Nicandro şehrinde bu yıl 10.su düzenlenen A.N.A.P.I.E. Uluslararası Okul Performansları Festivali’ne okulumuz 7. sınıf öğrencileri ‘IBK TEEN’ adını verdikleri okul dergisi ile katılmışlar ve kendi dalında ödül kazanmışlardır.

57 FLAT STANLEY (MEKTUP ARKADAŞLIĞI)
Yabancı Diller Bölümü olarak 3. sınıf öğrencileri ile “Flat Stanley” adlı bir proje başlatılmıştır. Proje, uluslar arası nitelikte olup Amerika, Kanada ve İngiltere’deki okullarla ortak yürütülmektedir. Flat Stanley projemizin amacı, öğrencilerimizi mektup arkadaşlığından bir adım öteye geçirmektir. Proje çerçevesinde her sınıfımızın farklı ülkelerden birer Flat Stanley kardeş sınıfı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Flat Stanley vasıtasıyla mektup arkadaşlarıyla kültürel paylaşımlarda bulunmuşlardır. Böylelikle, öğrencilerimiz hem kültürel anlamda kendilerini geliştirecek, hem de dil kullanımını gündelik hayata adapte etmiş olacaklardır.

58 Şubat-Mart ayı kazanımları
SÖZLÜ İFADE 12’ye kadar sayabilir. Sevdiği ve sevmediği şeyleri ifade edebilir. Renkleri, hayvanları ve giysileri söyleyebilir. Sınıf gereçlerini ve banyo eşyalarını söyleyebilir. Şarkı söyleyebilir KARŞILIKLI KONUŞMA İnsanları selamlayabilir. Kendini tanıtabilir. Birinin adını ve yaşını sorabilir. Bir hikâyede rol alabilir. Sınıf içinde izin isteyebilir. DİNLEME Sınıfta basit yönergeleri anlayıp takip edebilir. Kendisi ile ilgili basit soruları cevaplayabilir. Hikâyeyi dinleyip resimleri takip edebilir. Dinleyip resimleri bulabilir ve çizebilir. Dinleyip resimleri sıralayabilir.

59 YABANCI DİL HAFTASI Yabancı Dil Haftasında öğrencilerimiz Flash Grab adlı etkinliği gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin öğrendikleri kelimeler ile resimli bir pano oluşturulur ve öğrenciler iki gruba ayrılır. Her defasında gruplardan birer öğrenci birbiriyle yarışır. Öğretmenin kelime sepetinden seçerek okuduğu kelimeyi panoda ilk bulan öğrenci puan alır ve alınan puanlara göre grup puanları hesaplanır. En yüksek puanı alan grup yarışmayı kazanır.

60 PANOLAR Öğrencilerimizin çalışmaları sınıf ve koridor panolarında düzenli olarak sergilenmektedir. Böylece her öğrenci kendi çalışmalarının yanı sıra diğer öğrencilerin yaptığı çalışmaları da görme imkânına sahip olmakta ve böylece yeni fikirlerin elde edildiği ortak bir paylaşım oluşturulmaktadır.

61 ÖDÜLLENDİRME PANOLARI VE SERTİFİKALAR
Her sınıfta öğrencilerin derse katılım, davranış ve ödevlerini değerlendirmek üzerinde ‘ yıldız panoları’ bulunmaktadır.

62 KULÜP ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin hem İngilizce becerilerini geliştirmek hem de İngilizceyi sınıf dışında doğal bir atmosferde yaşayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan kulüplerimiz her hafta farklı etkinliklerle çalışmalarına devam etmektedir. Bu kulüplerimiz aylık ve haftalık olarak ikiye ayrılmaktadır. Aylık kulüplerimiz English Fun Club, Conversation Club, Scrabble Club, Music Club olmakla beraber haftalık kulüplerimiz ise English Fun Club ve Speaking Club olarak adlandırılmıştır.

63 OKULDA BİR GÜN “OKULDA BİR GÜN” isimli proje kapsamında 5. sınıf velilerimiz, çocuklarıyla birlikte derslere girerek, bir günlerini okulda geçirdiler.

64 Bilgisayar Derslerimizde resim ve yazı çalışmaları yaptık.
Cito Öğrenci izleme sistemi sınavlarını uyguladık.

65 Bilgisayar(Set) Sosyal etkinliklerimizde yazı ve resim çalışmaları yaptırıldı.

66 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Çalışmaları
Değerler Eğitimi Programı kapsamında rehberlik saatinde “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerini işlemeye başladık. Öğrencilerimizin ayın değeri ile ilgili yaptıkları çalışmaları “Sınıf Panomuzda” sergiledik. “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” konulu Değerler Eğitimi Bültenini e-posta ile velilerimize gönderdik.

67 Rehberlik saatinde saygı ifade eden davranışlarla ilgili bilinç geliştirebilme hedefimize yönelik olarak saygı ifade eden davranışlara örnekler verdik.

68

69 ANNE BABA EĞİTİM SEMİNERİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmaları kapsamında tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr.Aylin İlden KOÇKAR tarafından “Çocuklara Sınır Koymak” konulu, tüm okul velilerimize yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

70 Sosyal Etkinlik Derslerimizde Yapılan Çalışmalar
BALE Öğrencilerimiz; Streching, 1.pozisyon uygulamaları(releve,pilie,tandü)ve kol pozisyonları, Gösteri hazırlık çalışmaları yapmıştır. Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilir ve Bale teknik çeşitlerini kavrar. Öğrendiği hareketleri kavrar ve müzik ile uyumlu kombinasyon oluşturabilir.

71

72 DRAMA Doğaçlama,metin oluşturma,metin okuma,metin üzerine tonlama,metin üzerine vurgu

73 SATRANÇ

74

75 TSF Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Çocuk Liginin İstanbul İl Seçmelerinin bir bölümü, Mart tarihlerinde okulumuzun ev sahipliğinde yapıldı. Toplam : 19 Takım-109 Sporcu İstek Bilge Kağan İ.Ö.O.: 9 Takım-59 Sporcu Toplam 576 maç Yaklaşık hamle

76 Satranç Turnuvası Toplam 82 Mat Sorusu… Toplam 144 Turnuva Maçı…
Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Dersi “Bir hafta ders - Bir hafta oyun” parolası ile işlenmiştir. Ders haftalarında CHESSIMO programı ile mat soruları çözülmüş ve NOTASYON, ROK, PUANLAMA ve BERABERLİKLER konuları işlenmiştir. Öğrencilerimiz satranç oynarken hamlelerin yazıldığı Notasyon Kağıdını tanımış ve Notasyon Dilini öğrenmiştir. Rok konusu tekrar edilmiş ve yapılmakta olan satranç turnuvası ile eşgüdümlü olarak Puanlama ve Beraberlik konuları işlenmiştir. Oyun haftalarında ise 1. – 2. ve 3. sınıflarda, her sınıf için ayrı ayrı organize edilen 5 maçlık Satranç Turnuvasına başlanmıştır. Sınıflar içerisinde yapılacak ön eleme maçları Nisan ayının ilk haftası tamamlanacaktır. Her sınıfta, sıralamada ilk üç dereceyi alan öğrenciler, Mayıs ayı içerisinde diğer tüm sınıflarda dereceye giren öğrenciler ile birlikte Okul Birinciliği için yarışacaktır. Toplam 82 Mat Sorusu… Toplam 144 Turnuva Maçı…

77 Seçmeli Etkinlik - Satranç
Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Seçmeli Etkinlik Dersi “Bir ders konu anlatımı - Bir ders oyun” parolası ile işlenmiştir. Ders saatlerinde CHESSIMO programı ile mat soruları çözülmüştür. CHESSMASTER programı ile satranç taktikleri anlatılmıştır. Oyun saatlerinde ise hem bireysel, hem de öğretmene karşı satranç maçları yapılmıştır.

78

79 Köy hayatı canlandırma sahneye giriş çalışması.
Trakya yöresi Arzu ile Kamber oyunu koreografi çalışması. Üsküp Yöresi koreografi çalışması.

80 SANATSAL ETKİNLİKLER Sosyal etkinlik dersleri her hafta Çarşamba günü ilk saat ve ikinci saatlerinde karikatür ve tuval boyama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Karikatür etkinliğinde bu hafta uzay konulu çalışma yapıldı.Tuval boyamada ise kazıma tekniği gösterildi. Hobi etkinliğinde ise heykelde ev eşyası yapımı resim etkinliğinden ise çevre kirliği konulu çalışma yapıldı.

81

82 Kütüphane Saati Uygulamamız

83 Öğrencilerimiz kütüphanemizi düzenli olarak kullanmaktadır
Öğrencilerimiz kütüphanemizi düzenli olarak kullanmaktadır. Kütüphane saatimizde yaratıcı yazma çalışmaları, hikaye canlandırma, kitap kapağı oluşturma, serbest okuma gibi çalışmalar yapılmaktadır.

84

85 Öğrencilerimizle birlikte her sabah klasik müzik eşliğinde okuma saati uygulaması yapıyoruz.

86

87

88

89

90 Öğrencilerimize her ayın sonunda okudukları kitapların sayfa sayılarına göre “Kitap Kurdu” belgesi veriyoruz.

91

92

93

94 Zeka Küpü Matematik odası etkinliklerimiz
Her Salı 1. sınıf seviyelerinde yapılan matematik zeka küpü etkinliğinin amacı öğrencilere matematiği görsel materyallerle fark ettirmek ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Grup etkinlikleriyle başka sınıf öğrencileriyle de kaynaşma imkanı bulan öğrencilerimiz matematiğin eğlenceli dünyasında bir ders saati boyunca keyifli anlar yaşamaktadırlar.


"SUBAT MART AYI BULTENI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları