Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PORTFOLYO NEDlR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PORTFOLYO NEDlR?."— Sunum transkripti:

1 PORTFOLYO NEDlR?

2 PORTFOLYO PORTFÖY TÜMEL DEĞERLENDİRME ÜRÜN SEÇKİ DOSYASI
BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI

3 PORTFOLYO, öğrencinin bir veya birkaç alanda gösterdiği gelişmeyi sergileyen çalışmaların AMAÇLI olarak biriktirilmesidir. Öğrencinin merkezde bulunduğu aktif bir süreçtir, paylaşım en önemli unsurudur. Paylaşım öğrencilerin öğrenme sürecinde diğer anahtar kişiler olan, ÖĞRETMEN – VELİ – SINIF ARKADAŞLARI ile yer alan iletişimidir.

4 Aynı zamanda öğrencilerin eğitim süreci içerisinde geçtikleri aşamaların bileşimini sergiledikleri çalışmaların toplandığı dosyanın adıdır. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir alternatif değerlendirme tekniğidir.

5 Portfolyo genelde, öğrencinin bilgilerini, becerilerini, özel bir konuya karşı tutumlarını ve gelişimini öğretmen ve öğrenci tarafından sistemli ve organize birikimleri kullanarak takip etmesi olarak tanımlanır. Portfolyo sınıf içindeki etkinlikler ve doğal ilişkiler sonucunda zenginleştirilen değerlendirilmelerle ilgilidir. Portfolyo öğrencilerin çalışmalarından örnekleri toplamayı ve yansıtmayı içerir. Böylece hem programa yol gösterici rol oynar hem de otantik değerlendirmeler için elverişli olanaklar önerir.

6 Portfolyonun Amacı: Öğrencinin gelişimini izleyebilmek
Öğrencinin kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek Velilerle iletişimi, onlardan “katılım ve geri bildirim almak yoluyla kolaylaştırmak Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamak

7 ÖĞRENCİNİN ÖĞRENİMİ KONUSUNDA İNANDIRICI VE GERÇEKÇİ BİR KANITTIR.
ÖĞRENCİNİN NASIL ÖĞRENDİĞİNE DAİR İPUÇLARI VERİR. ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİYE VE OKULA GERİ BİLDİRİMDE BULUNUR.

8 Portfolyoda neler bulunur?
Bir portfolyoda öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın değişik evrelerini içeren bir veya daha çok çalışma parçacıkları bulunabilir. Örneğin bir öğrencinin portfolyosunda raporları, akıl haritaları, çalışma kağıtları, test sonuçları mektupları, hikayeler, roman parçacıkları, şiir ve bir araştırmanın taslak, müsvette kağıtları ve bitmiş hali bulunabilir. Bir araştırma ödevi değerlendirilirken hem süreç içerisinde gerçekleşen çalışmalar (taslak, müsvedde kağıtları gibi) hem de son ürün, değerlendirme kapsamına alına bilinir. Genellikle öğrenci kendi portfolyosunda bulunması gerekenlere karar verme işlemine dahil edilir. Bazen portfolyo, örnek alınacak parçaları tasvir etmek amacıyla bir vitrin olarak kullanılır.

9 Portfolyo Çalışmasında Öğretmen
Öğretmenin eğitim – öğretim süreci içerisinde her bir öğrencinin, gelişimleri ile ilgili müsvedde, karalama, düzeltme ve sonuca giden performansını içeren geniş bir kaydının elinde olmasını sağlar. Öğretmenler arasında öğretim materyallerinin ve tekniklerinin paylaşımına katkıda bulunur. Başka sınıflardaki öğrencilerin çalışmalarını incelerken, öğretimle ilgili fikirlerini geliştirme olanağı bulur. Bir öğrencinin bir bütün olarak gelişim aşamalarını izleme fırsatını elde eder.

10 Portfolyo Çalışmasında Öğrenci
Bir sınav kağıdı üzerindeki öğrenci başarısını değerlendirmek yerine bir öğretim süreci içerisinde öğrencinin gelişimini takip etmeyi mümkün kılar. Bir öğrenme süreci içerisinde öğrencinin harcadığı zamanı, çalışmalarını, performansını, müsveddelerini, eksikliklerini ve düzeltmelerini ayrıntılı bir şekilde gösterir. Öğrencinin müsveddeden, karalamalara ve düzeltmeye kadar çalışmasının her bölümünün önemli olduğunu ve birbiriyle ilişkili olduğunu fark etmesini sağlar.

11 Bir öğrenme ünitesi içerisindeki bir çok adımdan sonra öğrencideki gelişmeleri gösterir.
Öğrenci en iyi yaptığı çalışmaları bireysel gelişim dosyasına koymayı ve çalışmaları ile iftihar etmeyi, çalışma için daha fazla sorumluluk almayı öğrenir. Öğrencinin kendi çalışmalarını değerlendirmesine rehberlik eder. Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmede daha bilinçli olmasını sağlar.

12 Portfolyo Çalışmasında Veli
Veli portfolyonun önemini çok iyi kavramalıdır. Portfolyo hiçbir zaman “hangi öğrenci daha çok biliyor” sorusuna yanıt arayan standart ölçme-değerlendirmenin yerini almaz. Portfolyoda bu öğrenci ne biliyorun yanıtı aranır.

13 Türkiye’de PORTFOLYO yöntemini uygulayan okullarda bu çalışma genellikle iki basamakta yapılmaktadır. ÇALIŞMA PORTFOLYOSU SUNUM PORTFOLYOSU

14 ÇALIŞMA PORTFOLYOSU Öğrenci tarafından gerçekleştirilen tüm etkinlikler bu çalışma portfolyosunun içerisinde sınıfta tutulur. Buna branş dersleri de dahil olmak üzere öğretim programının tüm alanlarında yapılan çalışmalar dahildir. Tüm çalışmalar, hatta ele alınan kavramın öğrenci tarafından tam olarak anlaşılmadığını gösteren çalışmalar bile portfolyoya dahil edilir. Çalışma portfolyosu öğrenciye ve öğretmene güçlü ve zayıf noktalarla kanıtlar sunduğu için öğrencinin gereksinimlerini teşhis etmede kullanılır.

15 Okulun başlangıç tarihinden itibaren, 1,5 – 2 ayın sonunda mesela kasım ayından geçerli olmak üzere her ayın son Cuma günü öğrencilerin çalışma portfolyoları eve gönderilir. Tüm çalışmaların bir sonraki Pazartesi günü iade edilmesi ve velilerin portfolyolardaki çalışmalarla ilgili geri bildirim veya en azından çalışmaları gördüklerine dair bir yorum yazmaları çalışmaların izlenmesi açısından bizler açısından son derece önemlidir.

16 SUNUM PORTFOLYOSU Her öğrenci yıl boyunca kendisinin, öğretmeninin ve velisinin katkılarıyla oluşan bir sunum portfolyosuna sahiptir. Sunum portfolyosu, öğrenci profili yönünde gerçekleşen bir gelişimi ortaya koyar. Sunum portfolyosuna konulacak ürünler tüm ders alanlarını göz önüne serecek şeklide seçilir. Çalışma portfolyosu okula iade edildikten sonra öğretmenler ve öğrenciler, çalışmaları tekrar gözden geçirip sunum portfolyosunda tutulacak çalışmaları seçerler.

17 Çalışma portfolyosu evde iken veliler çocuklarıyla birlikte, tamamlanmış çalışmaları seçerek sunum portfolyosuna katkıda bulunurlar. Sunum portfolyosu için seçilen çalışmalara aşağıdaki bilgileri içeren bir form iliştirilir: Çalışmayı Seçen kişi (Öğrenci-Öğretmen-Veli) Çalışma hangi ünite çerçevesinde yapıldıysa o ünitenin kısa başlığı veya tanımı Niçin bu çalışmanın seçildiği Bu çalışmayı tekrar yapacak olsaydın nasıl yapardın?

18 Yıl sonunda belirlenen bir tarihte, portfolyo çalışmasını yapan sınıfın öğrencileri, öğrencilerin liderliğinde gerçekleştirilen öğrenci-veli-öğretmen portfolyo görüşmelerinde sunum portfolyolarını velileri ile paylaşırlar.

19 PORTFOLYO DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Portfolyo dosyasının değerlendirilmesinde herhangi bir standart olmamasına rağmen, bu yöntemin rubrikler ile değerlendirilmesini önermektedirler. Rubrikler; değerlendirme kriterlerinin çok net anlaşıldığı, eğitimin hedefleri doğrultusunda hazırlanmış, kabul edilebilir ya da edilemez performansının sınırlarının öğrenciler ve öğretmenler için açıkça belirlenen kriter grubu ölçeğidir. Sağlıklı değerlendirme yapabilmek için hedeflerin ne olması gerektiği ve standartlar açıkça belirlenmelidir. Önceden belirlenip, hem öğrenci hem de veliye bildirilen bu kriterler değerlendirmenin başlıca esasları olacaktır. Tüm kriterlerde müfredata uyumluluk dikkate alınmalıdır.

20 DEĞERLENDİRMEDE RUBRIC KULLANMANIN AVANTAJLARI:
Daha objektif ve tutarlı ölçmeye izin verir. Öğrenci çalışmasının nasıl değerlendirileceğini ve ne beklendiğini açıkça görür. Öğrenci kendi performansında kullanılacak kriter hakkında bilgi sahibi olduğundan daha rahat ilerleyebilir. Eğitimin etkisine ilişkin dönüt vermede yardımcı olur. Gelişmeyi ölçmek ve belgelemek için ölçütler sağlar.

21 Öğrencilerin portfolyo dosyalarını değerlendirmek için uygun zaman öğrencilerle birlikte kararlaştırılır. Değerlendirmede hem öğrenci, hem de öğretmenin kendisi aktif rol oynar. Öğrencilerin çalışmalarını kendilerinin değerlendirmesi sağlanırken örnek olarak şu sorular sorulabilir; Portfolyonda gurur duyduğun, en iyisini yaptığına inandığın çalışma veya çalışmalarını gösterebilir misin? Niçin gurur duyduğunu açıklar mısın? Yeniden gözden geçirdiğin, ele aldığın çalışman oldu mu? Yapmaktan çok zevk aldığın bir çalışman var mı? Niçin bu çalışmayı yapmaktan zevk aldın?

22 PORTFOLYO DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Çalışmaların tamamlanmış olması Yaratıcılık taşıması ve özgün olması Anlamayı gösteren kanıtlar içermesi Konu ve kavram hakkında bilgi Bilginin doğruluğu Başlanan işi bitirebilme Ürün kalitesi Alanlar arası geçişin görülmesi Problem çözme

23 Şekil 1. Portföy Analiz Formu
Öğrenci Adı: ____________________________ Sınıf: _________ Öğretmen: ________________ Analiz Tarihi: _____________ Eğitim Hedefi: _____________________________________________ Nesnel Nesnellikle İlgili Öğrencinin Süreç Örnekleri Referanslar ____________________

24 PORTFOLIO DEĞERLENDİRME FORMU
Şekil 2. Portfolio Değerlendirme Formu PORTFOLIO DEĞERLENDİRME FORMU Gelişim Alanları Nasıl Bir Gelişim Gösterdi? Bilimsel Kavramlar Bilimsel Süreç ve Kritik Düşünme Becerileri Bilimsel Muhakeme Becerisi Bireysel ya da Grupla Çalışma Becerisi Özet:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Düşünceler:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

25 ÖDEV SUNUMUNDA ÖĞRENCİYİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Çok İyi 4 İyi 3 Geliştirilmeli 2 Zayıf 1 Kabul edilemez 0 Adı Soyadı: Sınıf: Puan: Ödevin Konusu: Tüm kaynakları kullanarak somut bir anlatım ve yöntem kullanmış Çözüm yolunda pratikliği Bütün konular öncelik ve ilgilere göre sunulmuş Kendi yorumunu kullanmış Ödevin sunumunu farklı sorulara cevap verecek düzeyde hazırlamış Sunulan örnekler yeterli ve etkili Görünüş ve geçerliği uygun Cümleler düzgün, yazım yanlışı yok Ödev yeterli başlıklardan oluşmuş

26 ÖDEV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
KRİTERLER 1 2 3 4 Puan Düzen Sunulan bilgi takip edilemiyor Bilgi ardışıklığı tam İçerik Bilgi içeriği yetersiz Verilen bilgi mantıklı, enteresan Gramer ve Yazım Çok başarılı ifade

27 ÖDEV SUNUMU PUANLAMASI
Adı Soyadı: Öğretmen: Tarih: Çalışmanın Başlığı: KRİTERLER 4 Çok başarılı 3 Başarılı 2 Geliş tirilmeli 1 Başarısız Puan Vücut Dili Göz Teması Giriş ve Kapanış

28 YANSITICI SORGULAMA RUBRİĞİ
YANSITICI SORGULAMA RUBRİĞİ 1. Bana ne yaptığını anlatır mısın? 2. Bunu nasıl düşündün? 3. Bu sana neyi hatırlatıyor? 4. Bunu destekleyen ne gibi kanıtların var? 5. Peki ya bunlar başka bir sırada gerçekleşseydi? 6. Eğer bu işe yaramasaydı ne yapardın? 7. Sence.....ve arasında bir ilişki var mı? 8. Buna yaklaşmanın bir diğer yolu nedir? 9. Bunu başka bir arkadaşına nasıl açıklardın? 10. Ne gibi değişiklikler yapmak isterdin?

29 PROBLEM ÇÖZMEDE ÖĞRENCİNİN DİĞER BİR ÖĞRENCİYİ DEĞELENDİRME ÖLÇEĞİ
ADI SOYADI Sınıf Tarih DEĞERLENDİRDİĞİ ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı PROBLEM: Bu neden bir problemdi? Nasıl Çözdü? İşe yaradı mı? Bir dahaki sefere benzer bir problemi ben çözebilir miyim? Kullanabileceğim başka yollar öğrendim mi?

30 ÖĞRENCİNİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİNİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ
ÖĞRENCİNİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ Bu çalışmada ki sorularda doğru cevap diye bir şey yok. Amacı bu çalışmadaki gelişiminle ilgili düşüncelerini öğrenebilmek Lütfen dürüst ol.boş bırakılan yere sorulara yorumunu ekle. İFADELER KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM 1. Bazen bir problemi çözmeye çalıştığımda ne yapacağımı bilemiyorum. dersini seviyorum çünkü bir şeyleri ortaya çıkartabiliyorum. 3. Problem ne kadar zorsa o kadar çok çalışmaktan hoşlanıyorum. 4. Genelde problem çok zorsa çözmekten vazgeçerim. 5. En çok ... dersin ezber kısmını seviyorum. dersi doğru cevabı bulmaktan daha fazla şey ifade ediyor. 7. Günlük yaşamda matematiğin çok kullanışlı olmadığını düşünüyorum. 8. Grupla çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih ederim. 9. Farklı farklı problem çözmektense aynı tip problem çözmeyi tercih ederim. dersinden keyif alıyorum. 11. Bir problem için daima kolay bir yol vardır. 12. Daha küçükken ... dersini seviyordum ama şimdi zor geliyor. Kendini nereye ait hissediyorsan oraya “X” koy. dersinde iyi değilim nötr dersinde iyiyim ÖĞRENCİNİN ENVANTERİ Bu çalışmada ki sorularda doğru cevap diye bir şey yok. Amacı bu çalışmadaki gelişiminle ilgili düşüncelerini öğrenebilmek Lütfen dürüst ol.boş bırakılan yere sorulara yorumunu ekle. İFADELER KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM 1. Bazen bir problemi çözmeye çalıştığımda ne yapacağımı bilemiyorum. dersini seviyorum çünkü bir şeyleri ortaya çıkartabiliyorum. 3. Problem ne kadar zorsa o kadar çok çalışmaktan hoşlanıyorum. 4. Genelde problem çok zorsa çözmekten vazgeçerim. 5. En çok ... dersin ezber kısmını seviyorum. dersi doğru cevabı bulmaktan daha fazla şey ifade ediyor. 7. Günlük yaşamda matematiğin çok kullanışlı olmadığını düşünüyorum. 8. Grupla çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih ederim. 9. Farklı farklı problem çözmektense aynı tip problem çözmeyi tercih ederim. dersinden keyif alıyorum. 11. Bir problem için daima kolay bir yol vardır. 12. Daha küçükken ... dersini seviyordum ama şimdi zor geliyor. Kendini nereye ait hissediyorsan oraya “X” koy. dersinde iyi değilim nötr dersinde iyiyim ÖĞRENCİNİN ENVANTERİ Bu çalışmada ki sorularda doğru cevap diye bir şey yok. Amacı bu çalışmadaki gelişiminle ilgili düşüncelerini öğrenebilmek Lütfen dürüst ol.boş bırakılan yere sorulara ait yorumunu ekle. İFADELER KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM 1. Bazen bir problemi çözmeye çalıştığımda ne yapacağımı bilemiyorum. dersini seviyorum çünkü bir şeyleri ortaya çıkartabiliyorum. 3. Problem ne kadar zorsa o kadar çok çalışmaktan hoşlanıyorum. 4. Genelde problem çok zorsa çözmekten vazgeçerim. 5. En çok ... dersin ezber kısmını seviyorum. dersi doğru cevabı bulmaktan daha fazla şey ifade ediyor. 7. Günlük yaşamda dersinin çok kullanışlı olmadığını düşünüyorum. 8. Grupla çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih ederim. 9. Farklı farklı problem çözmektense aynı tip problem çözmeyi tercih ederim. dersinden keyif alıyorum. 11. Bir problem için daima kolay bir yol vardır. 12. Daha küçükken ... dersini seviyordum ama şimdi zor geliyor. Kendini nereye ait hissediyorsan oraya “X” koy. dersinde iyi değilim nötr dersinde iyiyim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

31 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: ÇALIŞMANIN KONUSU: ÇALIŞMANIN HEDEFİ:
ÖĞRENCİNİN NOTLARI ÖĞRETMENİN NOTLARI ’yı yaparken neler hissettin? Hakkında ne düşünüyorsun? Cevabın hakkında ne düşünüyorsun? Bu ödevi yaparken yeni düşüncelerin oldu mu? Problemin çözüm yolunu nasıl buldun? Yapmanın başka yolunu söyleyebilir misin? Olsaydı ne olurdu? Yolunda gitmeyen bir sorun yaşadın mı? Bana dan bahset. dan ne öğrendin? Başka ne bilmek istersin? Değiştirmek istediğin bir şey var mı? Ne derece iyi yaptığını düşünüyorsun? Başka olası çözümler var mı? ’yı nasıl, ne zaman ve nerede kullanabilirsin? DÜŞÜNCELER İLERLEME ÜRÜN


"PORTFOLYO NEDlR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları