Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI 2012 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ULUSAL SERGİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI 2012 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ULUSAL SERGİSİ."— Sunum transkripti:

1 ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI 2012 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ULUSAL SERGİSİ

2  KOMİSYONLARIN KURULMASI  ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ETKİNLİKLERİN BİLDİRİLMESİ  İLETİŞİM

3 KOMİSYON Etkinlik seçimi için illerde oluşturulmuş komisyonlarda;  İl milli eğitim müdür yardımcısı/ şube müdürü,  Eğitim denetmeni,  Formatör teknoloji ve tasarım öğretmeni (Formatör teknoloji ve tasarım branş öğretmeni yoksa Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni veya bu derse giren öğretmenler) yer almaktadır. Komisyonlar; etkinlik değerlendirme kriterlerine uygun olarak illerine ayrılan kontenjan sayısınca öğrenci etkinliğini seçerek 10 Mayıs 2012 tarihine kadar Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bir rapor ile göndereceklerdir. NOT: SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN EN AZ BİR TANESİ YAPIM KUŞAĞI ETKİNLİĞİ OLACAKTIR.

4 Şimdi Düşünme Zamanı Ulusal Sergisinin bütün okullara duyurusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Komisyonlar tarafından eserlerin seçilme yöntemlerine karar verilecektir. 2011 yılında yapılan çalışmalarda komisyonlar farklı yöntemleri benimsemiştir;  İl genelinde bir Teknoloji ve Tasarım Dersi Bilim Şenliği yapılması (Dersin öğretim programında yer almaktadır),  Komisyonun okulları gezerek ön bir değerlendirme yapması,  Müracaatların bireysel yapılması (Elektronik/yazı/posta/şahsen vb.),  Okullarda yapılan bilim şenliklerinin komisyonlarca ziyaret edilmesi - başlıca yöntemler arasındadır. Bu çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü ve Eğitim Denetmenlerinin mesleki tecrübeleri ve okulları tanımaları komisyon çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Bu yüzden komisyon üyelerinin bir arada çalışması büyük bir önem arz etmektedir.

5 “Şimdi Düşünme Zamanı 2012 Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Etkinlikleri Ulusal Sergisi” 25-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Serginin belirtilen sürede yapılabilmesi için komisyonların görevlerini titizlikle yapmaları ve gerekli hallerde yürütme kurulu ile iletişim kurabilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bütün illerimizde komisyonlar kurulmuş ve iletişim bilgileri Yürütme Kuruluna bildirilmiştir.

6 Komisyonlar öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Ek-2 de yer alan “Etkinlik Değerlendirme Kriterleri”ni kullanacaktır. Bu kriterler programda öngörülen süreç doğrultusunda geliştirilmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersinde üç adet kuşak vardır: Düzen, kurgu ve yapım. Öğrenciler sergiye bu üç kuşak için gerçekleştirmiş oldukları etkinlikleri ile müracaat edebilirler. Etkinlik ürünün kendisi ve günlüğünden oluşmaktadır. Değerlendirme kriterlerinde sınıflar ve etkinlik türü dikkate alınmıştır. Öğrenciler birden fazla etkinlik ile de müracaat edebilirler. Komisyonlar illerine tanınan sayıda etkinlik seçebilecektir.

7  Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı (üç boyutlu) ve dengede durabilmeli (ürün başka bir yere taşındığında formu bozulmayacak şekilde olmalı), çoğalmaya imkân vermeli (farklı yönlerde istenildiği kadar çoğalabilmeli), tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine (biçimde bozulma) uğramamalıdır.  Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.  Çalışmasının kısa bir özeti ve ortaya çıkan düzenle ilgili görüş ve önerileri içeren ayrı bir açıklamaya yer verilmelidir.  Değerlendirmeye alınan etkinliklere ait fotoğraflar; kullanılan birim(ler), çoğalabilir birim ve düzeni en iyi ifade eden ayrı ayrı fotoğraflardan oluşmalıdır.

8  6. Sınıf:  Çalışma hazır birimlerden oluşmalıdır.  Tekrarlayan birimler (çoğalabilir birim), hazır birimin kendisi ya da hazır birimlerin kullanılmasıyla elde edilmiş olmalı.  Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve anlaşılabilir olmalıdır.  7. sınıf  Değişkenliği olmayan geometrik biçim(ler)den oluşmalıdır. Öğrenci diğer geometrik biçimlerde kullanmış olabilir, düzen diğer şartları taşıyorsa kabul edilebilir.  Kullanılan geometrik biçim(ler) çoğalabilir birimler elde edilmiş olmalı,  Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve düzen içindeki tekrarı anlaşılabilir olmalıdır.  Öğrenciler farklı renk ve oranlarda geometrik biçimler kullanabilirler.  8. Sınıf  Değişkenliği olmayan geometrik biçim(ler)den oluşmalıdır. Öğrenci diğer geometrik biçimlerde kullanmış olabilir, düzen diğer şartları taşıyorsa kabul edilebilir.  Kullanılan geometrik biçim(ler) çoğalabilir birimler elde edilmiş olmalı.  Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve düzen içindeki tekrarı anlaşılabilir olmalıdır.  Öğrenciler farklı renk ve oranlarda geometrik biçimler, çoğalabilir birimler elde etmiş olmalı.  Düzende renk, oran ve yön kavramı açık ve anlaşılır olmalıdır.

9  Düşünceden çözüme kadar geçen sürecin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki merak ve hayali, bunun arkasında yatan sorun ve ihtiyacı, bulmuş olduğu çözümün ne olduğu kısaca anlatılmalıdır.  Çalışmanın ilk hali, son hali gibi süreçleri ifade eden en az üç fotoğraf olmalıdır.  Ürünün tanıtımı; çalışma şekli, sağladığı kolaylık gibi açıklama ile ürün hakkındaki görüş ve önerilerin kısa özeti olmalıdır.

10  6. Sınıfta  Ortaya çıkan çalışma başkaları tarafından anlaşılır olmalıdır. Çizim fazla detaylandırılmamış olabilir ancak ürünü oluşturan parçaların adı, görevi ve çizilerek anlatılamayan hususlar yazılarak açıklanmış olmalıdır.  7. Sınıfta  Ortaya çıkan çalışma başkaları tarafından anlaşılır olmalı, ürün ve ürünü oluşturan parçalar ve birbiriyle ilişkisi açık ve detaylandırılmış olmalıdır.  Çizim 6. sınıflara göre daha çok detaylandırılmalıdır. Çalışmanın 6. sınıfta yapılan çalışmadan farkı açıkça anlatılmış olmalıdır.  Çizerek anlatılmayan hususlar yazılarak açıklanmış olabilir.  8. Sınıfta  Ortaya çıkan çalışma patent alma kaygısıyla çizilmiş olmalıdır. Çalışma patent almak için gerekli çizim şartlarını taşımalıdır. Açık ve anlaşılır nitelikte çizilmiş ve detaylandırılmış olmalıdır.

11  6 ve 7. Sınıf Etkinlikleri İçin;  Sorun ve ihtiyaçtan çözüme ve değerlendirmeye kadar geçen sürecin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki sorun ve ihtiyaç, çözüm, çözümün hayata geçirilmesinde yaşanan deneyim, değerlendirmeler ve öneriler kısaca anlatılmalıdır.  Ürünün ortaya çıkış aşamalarını anlatan fotoğraflar; ürünün çizimi/planlaması, yapılma aşaması ve ürünün son halini/ürünün çalışma halini ifade eden en az 3 fotoğraf olmalıdır. Fotoğraflar ürünün elde ediliş sürecini net bir şekilde ifade etmelidir. Çalışmada ürünün kendisi, model veya maketi elde edilmiş olabilir.  Ürünü tanıtan; çalışma şekli, sağladığı kolaylık gibi bilgilerin kısa bir açıklamasına yer verilmelidir.  8. Sınıf etkinlikleri için;  Bir ürünün pazarlanabilir hale getirme sürecinin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki sorun ve ihtiyaç, gerekçe, çözüm için öneri, çözümün hayata geçirilmesinde yaşanan deneyim, değerlendirmeler ve öneriler kısaca anlatılmalıdır.  Ürünün ortaya çıkış aşamalarını anlatan fotoğraflar; hazırlanan marka, logo, slogan, yapılan ambalajın resmi ayrı ayrı yer almalıdır. Ayrıca ortaya çıkan son çalışmanın resmine (gerçekleştirilen çalışmada ürünün pazarlanış şeklini ifade eden son fotoğraflar) yer verilmiş olmalıdır.  Ürün tanıtımı için seçilen reklamının kısa açıklaması, senaryo, varsa çekim fotoğraflarına yer verilmelidir.

12  Komisyonlar illerine ayrılan kontenjan sayısınca (Ek-2), seçtiği her etkinlik için Ek-4 “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Etkinliği Bildirim Formu”nu dolduracaktır.  Komisyonlar illerini temsil edecek olan etkinlikleri 10 Mayıs 2012 tarihine kadar Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne yazıyla ve CD ekinde göndereceklerdir. Etkinliği en iyi anlatacak şekilde çeşitli yönlerden çekilen fotoğraflar, günlük, öğretmen ve öğrenci bilgileri CD içinde yer alacaktır.  Komisyonlar kendilerine verilecek olan şifreler ile seçtikleri etkinlikleri 10-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında http://www.tpe.gov.tr/sdz/index.jsp adresine yükleyeceklerdir. http://www.tpe.gov.tr/sdz/index.jsp

13 Sergi 25-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Sergiye etkinliği seçilen öğrenciler katılacaktır. Ayrıca öğrencilere refakat etmesi için teknoloji ve tasarım branş öğretmeni görevlendirilecektir. Konaklama ve ulaşım masrafları Türk Patent Enstitüsü tarafından karşılanacak olup gerekli açıklamalara aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilmektedir. Sergiye katılacak öğretmen ve öğrenciler ile ulaşım ve konaklama ile ilgili olarak iletişim kurulacaktır. http://www.tpe.gov.tr/sdz/index.jsp

14  Komisyon üyelerinin ve illerindeki teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerinin teknoloji ve tasarım dersi komisyonuna ait “teknolojivetasarımkomisyonu@gmail.com“teknolojivetasarımkomisyonu@gmail.com” adrese facebook üzerinde üye olarak, derse yönelik bilgi, belge ve doküman paylaşımında bulunmaları ve öğretmenlerin birbirini tanımaları açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Yürütme Kurulu Adına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Abdullah BÜYÜKYILDIZDidem DEMİRKAYA ttsdz2012@gmail.comttsdz2012@gmail.com, dgdemirkaya@meb.gov.tr abuyukyildiz@gmail.com 0312 2126530 /42970 312 413 16 05

15 Komisyonlarda yer alan değerli üyelere yapacakları katkılar ve çalışmalardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.


"ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI 2012 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ULUSAL SERGİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları