Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ MEGALOBLASTİK ANEMİ REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ MEGALOBLASTİK ANEMİ REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ."— Sunum transkripti:

1 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ MEGALOBLASTİK ANEMİ REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ

2 Demir eksikliği sunum planım Reçete öncesi Oral demir tedavisi –Tercihler –Yan etkiler –Örnek reçeteler –Yanıtsız hastalar İV demir tedavisi –Hangi durumlarda –Örnek reçeteler Özet

3 Hemogram ( periferik yayma, retikülosit, Fe, TDBK ) Ferritin Sedimantasyon ve CRP ANEMİ Hamile Laktasyon Premenopozal kadın Erkek Postmenopozal kadın Genito-üriner sistem tetkiki Gaita da gizli kan Tedavi GİS taraması GGK: Negatif Hipermenore, Hematüri GGK: Pozitif Çöliak hst, H. pylori

4 DEMİR TEDAVİSİ Oral tedavi Preparat –Etkili –Ekonomik –Uygun dozda –Uygun sürede Yan etkiler –Bilinmeli –Hastaya anlatılmalı

5 Tarihçe İlk oral kullanım –1681 1800’ lerin sonlarında –Fe sülfat –Başarılı tedavi

6 Oral demir tedavisi Ferröz (Fe ++ ) demir tercih edilmeli 1. Etkili Hb (g/dl)Fe ++ Fe +++ p Bazal9.7 NS 1. ay12.110.9<.001 6. ay12,511,4<.01 Kavaklı K ve ark. Pediatric Hematology and Oncology, 21: 403–410, 2004

7 Oral demir preparatları Formİlaç adıFe (mg)nTLMaliyet Fe ++ Sülfat Oroferon Tardyferon 80 30 7.32 7.72 1111 Glukonat (Yok) Lösferron80307.001 Glisin sülfat Ferro sanol duo Duofer 100 50 20 30 9.27 8.00 1.5 1.2 Fumarat Vi-fer Feramat 75 100 30 5.78 9,97 0.8 1.5 Fe +++ Hidroksimaltoz Maltofer sol Maltofer fol tab Ferrum 100 20 30 19.89 9.97 3.3 1.3 Süksinat Ferplex Komfer 40 10 18.75 9.97 13 7 Ferröz (Fe ++ ) demir tercih edilmeli 2. Ucuz

8 Oral demir tedavisi Reçete - 1 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. (oroferon veya tardyferon) drg. No: 2 (iki) S: 2x1, yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra. (Antiasid alıyorsa 4 saat ara) Dr. Ayhan Dönmez

9 Oral demir tedavisi Yan etki Hastaya anlatılmalı –Dışkı siyah renk –Dozla ilişkili Bulantı Epigastrik dolgunluk, ağrı –Dozla ilişkisiz Kabızlık İshal Yaklaşım –Yemeklerle birlikte –Düşük doz demir preperatları Duofer (50 mg demir) –Enterik formlar 2 - 3 günden fazla –Parenteral demir Kullanılmamalı –Aktif ülser varlığında

10 Oral demir tedavisi Enterik kaplı, yavaş salınımlı preperatlar ilk tercih olmamalı Yan etki izlenen hastalarda ikinci - üçüncü tercih Günler

11 Oral tedaviye yan etkili hastalar Reçete - 2 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. (düşük doz - Duofer) drg. No: 2 (iki) S: 1x1, daha sonra belki 2x1 Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra. Dr. Ayhan Dönmez

12 Oral tedaviye yan etkili hastalar Reçete - 3 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. (enterik form) drg. No: 2 (iki) S: 1x1, daha sonra belki 2x1 Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra. Dr. Ayhan Dönmez

13 Antiasit Antibiyotik –Kinolonlar –Tetrasiklin Birlikte alınma –Tahıl (fitat ve polifenon) –Diyet ürünleri (fitat ve polifenon) –Çay (polifenon) –Kahve –Yumurta –Süt Oral demir tedavisi Emilimi etkileyen ilaç ve besinler

14 Oral demir tedavisi takip Demir eksikliği 3 ay1 ayKontrol 80 - 100 mg tek doz, yatarken Bekle Hemogram Ferritin Demir eksikliği anemisi 1. ayKontrol2 – 6 aylar1 ayKontrol 80 - 200 mg 2 doz Hemogram 80 – 100 mg Tek doz, yatarken Bekle Hemogram Ferritin Enfeksiyon gelişirse tedaviye ara verilmeli

15 Oral demir tedavisi Gebelik ve laktasyon Üç ay öncesi ilk üç ay Üçüncü aydan sonraLaktasyon Folik asit (0.40 – 1 mg) Fe sülfat + Folik asit (0.35 mg folik asit içeriyorlar) Fe sülfat + Folik asit

16 Oral demir tedavisi - gebe Reçete - 3 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. (demir sülfat + folik asit) drg. No: 2 (iki) S: 1 (2) x 1, yatarken (sabah akşam aç karına) Dr. Ayhan Dönmez Gyneferon Gyno-tardyferon

17 Tedaviye dirençli DEA Hasta ilacı kullanmış mı? Çöliak hastalığı –Yeni tanı DEA % 10 – 15 –AGA IgA, TTG IgA, duodenal biyopsi, DQ2 – DQ8 –Gluten kısıtlı diyet Helicobacter pylori –Daha duyarlı Premenopazal dönem Çocuklar –IgG antikor, fekal antijen, nefes testi –Antibiotik tedavisi Otoimmun gastrit –Gastrin, antiparietal antikor, anti-intrensek faktör antikor –Gastroskopi ve biyopsi yapılmalı Kalıtsal demire yanıtsız demir eksikliği anemisi –Demir düşük, ferritin kısmen normal –Matriptase 2 eksikliği Karaciğer transmembran serin proteaz Hepsidin gen sunumunda etkili Defekterinde hepsidin düzeyi belirgin artmakta –TMPRSS6 gene mutasyonu

18 Parenteral demir - tarihçe 1932195419801991199920002012Gelişmekte Fe(OH) 3 YMA DD İlk İV tedavi DMA DD Ferrik glukonat Demir sukroz Ferumoxytol (Rienso) Karboksimaltoz* İsomaltozid 500 mg/gün 20 saniyede Test gereksiz Total doz bir defada Kısa sürede Test gereksiz YMA DD: Yüksek moleküler ağırlıklı demir dekstran DMA DD: Düşük moleküler ağırlıklı demir dekstran *= 750 mg, bir hafta arayla iki doz güvenli

19 PARENTERAL DEMİR TEDAVİSİ Demir açığının fazla olduğu durumlar –GİS kanamaları –Menoroji –Kronik hemodiyaliz Malabsorpsiyon –Gastrik rezeksiyon –Atrofik gastrit –Çölyak hastalığı Oral tedavide yetersizlik –GİS yan etkileri –Tedaviye uyumsuzluk

20 SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Uzman hekim raporu gerekli 1.İntestinal malabsorbsiyon sendromları 2.Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları 3.Aktif GIS kanaması olan hastalar 4.Hemodiyaliz hastaları 5.Total ve subtotal gastrektomili hastalar 6.Atrofik gastritli hastalar 7.Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler 8.Demir eksikliği anemisi bulunan kronik böbrek hastaları 9.Periton diyaliz hastalarının anemisi 10.Postpartum dönemde gözlenen anemi 11.Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi 12.Kansere bağlı anemi 13.KKY hastalarının anemisi 14.Prediyaliz hastalarının anemisi

21 PARENTERAL DEMİR TEDAVİSİ Günümüzde İV kullanım DMA Demir dekstran –Anafilaktik reaksiyon % 0.8 – 1.2 –Serum hastalığı benzeri belirtiler Geç dönem Tekrarlayan tedavilerde % 2.5 Günümüzde daha güvenilir formlar –Demir sukroz –Demir glukonat –Demir karboksimaltoz

22 Parenteral formların özellikleri Dekstran (Cosmofer) Glukonat (Ferrlecit) Sukroz (Venofer, Ferroven, İnferose, Sukrofer) Karboksimaltoz (Ferinject) Maksimum doz (mg/gün) 500–1000125 (250?)100 (300?)1000 Test doz Gerekli 25 mg İV Hekime bağlı 25 mg İV Hekime bağlı 25 mg İV İnfüzyon1 – 4 saat15 dakika2 – 15 dakika Enjeksiyon, 15 dakika Anafilaksi%0.8 - 1.2%0.04%0.002Düşük, önlem al Geç reaksiyonlar Sık değilNadir ? Enfeksiyon??+?? Kutulama100 mg x 5- 500 mg x 1 Fiyat (TL)82-63241

23 PARENTERAL DEMİR TEDAVİSİ DİKKAT - KONTRENDİKASYON Alerjik hastalık (astma, egzama vb) Diğer ilaçlara duyarlılık Karaciğer sirozu ve hepatiti olan hastalar Enfeksiyon (akut ve kronik) Aktif inflamatuvar hastalık (RA vb) Akut böbrek yetmezliği Gebeliğin ilk üç ayında

24 DEMİR AÇIĞININ HESAPLANMASI : (14 - Hasta Hb) x Vücut Ağırlığı (Kg) x 2.14 Hb 7 gr/dl, 70 kg bir bir hasta için Fe açığı (14 – 7) x 70 x 2.14: 1048 mg Total kan hacmi 65 ml/kg, 1 gr Hb 3.3 mg Fe içeriyor Hb açığı: 14 - 7: 7 gr/dl Total kan volümü: 65x70: 4550 ml: 45.5 dl Total Hb Açığı: 7x45.5: 318.5 Total Fe açığı: 318.5x3.3: 1051 mg

25 Parenteral demir tedavisi Reçete - 1 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. Demir sukroz No: 2 (iki) S: 100 ml izotonik içine 1 ampul konacak. 25 mg test dozu yapılıp beklenecek. Reaksiyon olmaz ise 15 dakikada verilecek. Günaşırı total doz tamamlanacak. Not: Anafilaksi yönünden tam önlem alınabilecek ortamda uygulanmalı Dr. Ayhan Dönmez

26 Parenteral demir tedavisi Reçete - 2 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. Demir karboksimaltoz No: 2 (iki) S: Yavaş İV enjeksiyon (en fazla 1000 mg). 200-500 mg arası 100 mg/dak hızda 500-1000 mg arası 15 dakika İnfüzyon sadece izotonik ile Not: Anafilaksi yönünden tam önlem alınabilecek ortamda uygulanmalı Dr. Ayhan Dönmez Hb35 - 70 kg>70 kg < 101500 mg2000 mg > 101000 mg1500 mg

27 Parenteral demir tedavisi Reçete - 3 Sayın: 26.03.2015 R p / 1. Cosmofer amp No: 2 (İki) S: 100 ml izotonik içine 1 amp konacak. 25 mg test dozu 15 dakikada yapılıp 60 dakika beklenecek. Reaksiyon olmaz ise kalanı en az 30 dakika’ da infüzyon yapılacak. Haftada üç kez olacak şekilde total doz tamamlanacak. Not: Anafilaksi yönünden tam önlem alınabilecek ortamda, tercihan klinikte (özellikle tek doz uygulamalarda) yatırılarak uygulanmalı Dr. Ayhan Dönmez

28 Özel durumlar Meme kanserli hastalar –Kararı onkoloji ile tartış Kalp yetmezliği olguları –İV demir etkili

29 Sonuç Reçete öncesi –Yaş ve cinsiyete göre değerlendirme Riskli hastalar atlanmamalı –Ferritin Sedimantasyon ve CRP ile birlikte değerlendirme Oral demir –Ferröz (Fe++) demir tercih edilmeli –Ferrik (Fe+++) demir tercih edilmemeli Etkisi az Pahalı –Uygun süre ve dozda kullanılmalı –Yan etki olanlarda Düşük doz demir içeren preperat Enterik formlar İV demir –Uygun endikasyonda Demir açığı hesaplanarak –Karboksimaltoz Bir veya iki dozda ve çok kısa sürede verilebilen Test gerektirmeyen

30 Megaloblastik anemi sunum planım Reçete öncesi B12 eksikliği tedavisi –Tercihler –Örnek reçete Folik asit eksikliği tedavisi –Tercihler –Örnek reçete Özet

31 Aneminin Değerlendirilmesi Anemi + Diğer bulgular Evet Kemik iliği (Lösemi, aplastik Myelofibroz vd) Yok Retikülosit yüksek Hemoliz Bulgusu ? Evet Hemolitik anemi Hayır Kanama Retikülosit normal MCV > 96 (100) Makrositik anemi MCV: 80 – 100 Normositik anemi MCV < 80 Mikrositik anemi

32

33 Laboratuvar istekleri NormalŞüpheliTanısal Vit B12 (pg/mL)> 300200 - 300< 200 Folik asit (ng/mL)> 4 (6?)2 - 4 (6?)< 2< 2 Metabolik testlerHomosisteinMetilmalonik asit B12Yüksek FolatYüksekNormal

34 Vit B 12 preparatları Parenteraliçeriksayıfiyat Dodex1000mcg/ml57.91 Vitakobal1000mcg/ml57.91 Vi-plex B121000mcg/ml57.50 Oraliçeriksayıfiyat Vitamin B12*500 mcg5024.50 Com rinex * 1000mcg6075 Vitorion * 1000mcg3027 B12 plus * 1000mcg6029 Dil altıiçeriksayıfiyat Vitamin B12*1000mcg10039.95 Sublingual B12*500mcg10021.50 *= Geri ödeme yok, koyu zemin kombine preparatlar *= Geri ödeme yok

35 B 12 eksikliği tedavi Sayın: 26.03.2015 R p / 1. (IM B12) amp. No: 3 (üç) S: İlk hafta 1x1, sonraki ay haftada bir ve sonrasında ayda bir ömür boyu IM ile idame Hasta tercih ederse oral idame yapılabilir (trombositopenik hastalarda derin SC) Dr. Ayhan Dönmez

36 Başlangıç tedavisi İM –Oral, dil altı ve nazal formlar Her gün alınmalı Takipte düşünülebilir Pahalı, geri ödemeleri yok Tedavi sonrası –Hipokalemi gelişebilir –Hb 10. günde artmaya başlar 8 haftada normale döner –Nörolojik düzelme 3 ay içinde başlar 6 - 12 ayda tamamlanır –Demir profili tekrar edilmeli Kötücül hastalık takibi –Pernisyöz anemide risk 6 kat artmış B 12 eksikliği tedavi

37 içeriksayıfiyat Folbiol tab5 mg502.94 Folic acid * 0.4 mg10013.90 Folic acid * 0.4 mg10019.95 Folik asit preparatları *= Geri ödeme yok

38 Folik asit eksikliği tedavi Sayın: 26.03.2015 R p / 1. Folbiol tab. No: 2 (iki) S: 1/2 – 1 tab. /gün, hematolojik düzelme olana kadar, sonrasında en azından 1 mg/gün idame Dr. Ayhan Dönmez

39 Folik asit tedavisi öncesinde B12 eksikliği dışlanmalıdır B12 eksikliği kısmen düzelebilir –Ancak nörolojik bulgular ilerler Uzun süreli tedavilerde –B12 kontrol edilmeli

40 Megaloblastik Anemi Sonuç Reçete öncesi –Sınırda düzeyler atlanmamalı Metabolik testler istenmeli B12 –Pernisyöz anemide ömür boyu –Uygulama IM İdame oral veya dil altı yapılabilir –Geri ödeme yok –Pahalı –Artmış kötücül hastalık riski Folik asit tedavi –Başlangıçta 1 - 5 mg/gün –Hematolojik düzelme sonrası 1 mg/gün –Tedavi öncesi B12 eksikliği dışlanmalıdır

41 TUS HEKİME KARŞI ŞİDDET - TERÖR AİLE HEKİMLİĞİ SORUNLARI

42 Güzel İnsanlarla Güzel Gelecek


"DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ MEGALOBLASTİK ANEMİ REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları