Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADALET ve ÇOCUK HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADALET ve ÇOCUK HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ADALET ve ÇOCUK HAKLARI

2 Adalet Nedir? *Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması *Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme *Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır.

3 Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir
Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir. Bu noktada Sosyal Adalet Kavramı ön plana çıkmaktadır.

4 ADALET ve EŞİTLİK

5

6 ÇOCUK HAKLARI

7 Çocuk Haklarının Gelişimi
1948′de B.M. Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etti. Bu Beyanname’de çocukların özgürlükleri ve hakları da yer almakla birlikte, yeterli olmadığı düşünülerek daha kapsamlı bir ‘’Çocuk Hakları Bildirgesi”nin hazırlanmasına karar verildi.

8 Çocuk Haklarının Gelişimi
Çocuk Hakları Bildirgesi 20 Kasım 1959′da BM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi.

9 Çocuk Haklarının Gelişimi
28-30 Haziran 1963 tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ‘’Türk Çocuk Hakları Beyannamesi” kabul edildi.

10 Çocuk Haklarının Gelişimi
1979 yılı BM tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edildi

11 Çocuk Haklarının Gelişimi
Çocuk Haklarına dair Sözleşme 20 Kasım 1989′da Birleşmiş Milletlerin 44. Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi. Bu tarih Dünya Çocuk Hakları günü olarak kutlanır.

12 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşme uluslararası yasa olması için gerekli asgari 20 ülkenin onayından sonra 2 Eylül 1990′da yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 da imzalamıştır.

13 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Ülkemizde sözleşme 9 Aralık 1994′de TBMM’de kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulunda 27 Ocak 1995′de imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

14 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşme 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Somali henüz bu sözleşmeyi imzalamayan iki devlettir.

15 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşme hükümlerinin kapsadığı temel haklar: 1.Yaşama 2.Gelişme 3.Korunma 4.Katılım hakları olarak gruplandırılmaktadır.

16 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Çocukların açlık ve yoksulluktan, ihmalden, sömürüden ve kötü davranışlardan uzakta, kendilerinde doğuştan varolan potansiyeli tam anlamda gerçekleştirebilecek şekilde gelişmelerini öngörmektedir.

17 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşmenin temel ilkesi ‘çocuğun yüksek yararıdır’ ve her konuda çocuğun ayrıcalıklı yararının gözetilmesini öngörür.

18 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Çocuğun öncelikle aile içinde ve çevresinde korunmasını öngörür.

19 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Çocuğun kendisi ile ilgili kararlarda görüş bildirmesi ve onun görüşlerinin dikkate alınması temel alınır

20 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşme öncelikle ana babaya olmak üzere, en sade vatandaştan en üst düzey yönetime kadar her kişi ve kuruma çocuklarla ilgili sorumluluklar veren davranış biçimleri öngörür.

21 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşme, onaylayan devletlere, çocukların ülkelerinin toplumsal ve siyasal yaşamında etkin, yaratıcı ve katılımcı bir yer alabilmesine elverişli koşulları hazırlamaları için çağrıda bulunur.

22 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sözleşme ırk, dil, cinsiyet, etnik ya da toplumsal köken , milliyet, engellilik, doğum ya da başka bir alanda farklılık gözetmeksizin 18 yaşına kadar bireylerin bireysel haklarını ayrıntılı olarak işleyen 54 madde içerir.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 1994 Sudan-Kevin CARTER


"ADALET ve ÇOCUK HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları